Starea îNVĂŢĂMÂntului


IV. 2. Învăţământul simultan, clase cu efective reduse, clase peste efectivele legaleYüklə 3,1 Mb.
səhifə3/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
IV. 2. Învăţământul simultan, clase cu efective reduse, clase peste efectivele legale

Prin specificul judeţului Tulcea, în ceea ce priveşte întinderea, zonele cu grad mare de izolare şi densitatea populaţiei, formarea claselor simultane este predominantă în mediul rural. Astfel, s-au constituit un număr de 62 clase în regim simultan de nivel primar cu 877 elevi şi un număr de 26 clase în regim simultan de nivel gimnazial cu 384 elevi.

IV. 3. Clase cu specific (bilingve, intensive, de artă, de sport, alte tipuri)

Clase bilingve nu există în şcolile din judeţul Tulcea, în schimb, au funcţionat în anul şcolar 2011-2012 două licee cu clase intensive de limbi moderne ( Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” şi Liceul „Grigore Moisil” ). La Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” au funcţionat 4 clase cu 132 elevi la nivel gimnazial - intensiv engleză şi 11 clase cu 310 elevi la nivel liceal intensiv - engleză. La Liceul „Grigore Moisil” a funcţionat la nivel gimnazial- intensiv engleză 1 clasă a V-a cu 30 elevi şi 4 clase cu 114 elevi la nivel liceal intensiv – engleză.

Învăţământul sportiv a fost organizat la Liceul Pedagogic şi a cuprins 4 clase cu 104 elevi ( a IX-a – 33 elevi; a X-a – 29 elevi; a XI-a – 24 elevi; a XII-a – 18 elevi).

Dintre aceştia 51 sunt elevi neligitimaţi şi desfăşoară integral procesul didactic în şcoală, iar 53 sunt elevi legitimaţi la Cluburile de performanţă din municipiu şi efectuează 8 ore de pregătire practică de specialitate cu profesori-antrenori la aceste cluburi.


IV.3. Tabel 1. Clase cu specific de arta din cadrul Liceului de Arta Tulcea:

An scolar 2011-2012
Total clase

Total elevi

Muzica clase

Muzica elevi

Arte vizuale cls.

Arte vizuale elevi

Arta actorului cls

Arta actorului elevi

Clase I-IV

4

91

4

91

Clase V-VIII

4

104

2

60

2

44Clase IX-XII

6

155

2

49

3.5

94

0,5

12

TOTAL I-XII

14

350

8

200

5.5

138

0,5

12


Tabel 2, Efective pe clase şi specialităţi la Liceul de Artă „George Georgescu”, Tulcea:

Specializare

Învăţământ primar

Învăţământ gimnazial

Învăţământ liceal

Clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Total

Norme did.Clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Total

Norme did.Clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Total

Norme did.Muzică
4

91

17.12
2

60

18.11
2

49

21.33

I

1

24
V

0.5

15
IX

0.5

20
II

1

26
VI

0.5

18
X

-

-
III

1

24
VII

0.5

8
XI

0.5

15
IV

1

17
VIII

0.5

19
XII

1

14
Arte vizuale

(arte plastice + Arhitectura)4

44

1.8
3.5

94

4.2

V

0.5

10
IX

1

30
VI

0.5

11
X

1

27
VII

0.5

14
XI

0.5

15
VIII

0.5

9
XII

1

22
Artă teatrală
0,5

12

0.5

XI

0,5

12
TOTAL
4

91

17.12
6

104

19.91
6

155

26.03

Liceul de Arta „George Georgescu” din municipiul Tulcea este singura unitate de învatamânt vocational artistic din Tulcea, fiind furnizorul unic al dublei educatii - artistice si generale.

În politica sa educationala, Liceul de Arta are în centru elevul, care este sustinut si încurajat în a-si forma deprinderi si a asimilia cât mai multe cunostinte - pe de o parte - si de a face performanta, pe de alta parte.

Activitatea elevilor Liceului de Arta, este cunoscuta la nivelul comunitatii, prin numeroasele manifestari artistice la care participa acestia (concerte, recitaluri, spectacole, expozitii).

Începând din anul şcolar 2011-2012 funcţionează şi o clasă de învăţământ general (cls. I). În acest mod s-a încercat existenţa în şcoală a unor elevi care să fie iniţiaţi în studiul disciplinelor (muzică, arte plastice) ce debutează în clasa a V-a.

IV. 4. Cluburi sportive şcolare.
Potenţialul motric al elevilor talentaţi pentru sportul de performanţă a fost valorificat în cadrul secţiilor Clubului Sportiv Şcolar, unitate conexă independentă.

Cele 7 secţii de atletism, baschet, fotbal, handbal, kaiac-canoe, lupte şi volei au cuprins 41 de grupe cu 554 de elevi, împărţite astfel:

-22 grupe de începători / 322 elevi;

-13 grupe de avansaţi / 170 elevi;

- 6 grupe de performanţă / 62 elevi;
19 de cadre didactice (profesori şi antrenori, 13 titulari, 3 suplinitori şi 3 pensionari) au asigurat pregătirea elevilor la cele 7 secţii.

Clubul dispune de: sediu propriu (cancelarie, cabinet metodic, 5 birouri), cămin cazare-100 locuri, cantină, sală de sport polivalentă-500 locuri, cu toate facilităţile necesare, bază nautică, complex sportiv-stadion de fotbal - 5000 locuri, vestiare.


IV.5. Tendinţe generale

Liceul Pedagogic reuşeşte să-şi realizeze planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a de sportivi, constatându-se interes din partea absolvenţilor cls. a VIII-a pentru examenul de admitere.

La Clubul Sportiv Şcolar, secţiile de jocuri sportive au dificultăţi în constituirea grupelor de performanţă, rezultatele au fost modeste, cu consecinţe în reducerea planului de şcolarizare.
V. RESURSE UMANE ( CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC)
V. 1. Număr total cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic, pe medii de rezidenţă, sex şi vârste

Posturile normate pe anul şcolar 2011-2012 s-au încadrat în cifra aprobată prin Legea bugetului pe anul financiar 2011 şi respectiv pe anul financiar 2012 pe surse de finanţare.

Numărul total de norme personal didactic este de 2.827

Numărul total de norme personal didactic auxiliar este de 296

Numărul total de norme personal nedidactic este de 885

Numărul de norme cadre didactice urban este de 1.659

Numărul de norme cadre didactice rural este de 1.168

Numărul cadrelor didactice de sex feminin este de : 2.025, iar de sex masculin : 802.

Vârsta medie a cadrelor didactice: 42 din care: feminin – 43, masculin – 41.
V. 2. Raportul nr. elevi /cadre didactice la nivelul judeţului şi urban, rural.

Se observă că pe total judeţ se înregistrează un indice de 12.67 copii/cadru didactic, în mediul urban indicele înregistrează valori mai mici (12.55) decât în mediul rural (12.83).


V. 3. Raportul nr. cadre didactice / nr. personal didactic auxiliar, respectiv nedidactic.

Raportul nr. cadre didactice / nr. personal didactic auxiliar în anul şcolar 2011-2012 este de 2827/296, adică de 9.55. Raportul nr. cadre didactice / nr. personal nedidactic este de 2.827/885, adică 3.19.V.4. Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare/ gradul de acoperire a normelor/ posturilor în procente.

Totalul normelor didactice din învăţământul primar: 501 (17.72%) ; preşcolar 440 (15.56%) norme didactice ocupate de profesori 1768 de posturi( 62.53 %), norme didactice ocupate de maiştrii 62 (2.19 %), norme didactice din învăţământul special 56 (1.9 %).V. 5. Raportul nr. norme didactice total la număr norme pe medii : urban, rural.

Raportul număr norme total/ norme urban - 2827/1659 este : 1,7

Raportul număr norme total/ norme rural - 2827/1168 este : 2,42

Raportul norme urban/norme rural – 1659/1168 este : 1.42V. 6. Număr norme cadre didactice calificate/ necalificate/ în curs de calificare.

Numărul de norme al cadrelor didactice calificate este de 2790, din care 1659 în mediul urban şi 1168 în mediul rural.

Numărul de norme al cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului este de 37, din care 5 în mediul urban şi 32 în mediul rural, din care:


  • numărul de norme al cadrelor didactice cu studii superioare în alt domeniu decat cel corespunzator postului didactic este de 23, din care 3 în mediul urban şi 20 în mediul rural.

  • numărul de norme al cadrelor didactice în curs de calificare este de 8, din care 1 în mediul urban şi 7 în mediul rural.

  • numărul de norme al cadrelor didactice cu studii medii este de 6, din care 1 în mediul urban şi 5 în mediul rural.

V. 7.Titulari şi suplinitori.

Numărul de norme al cadrelor didactice titulare este de 1953, din care 1228 în mediul urban si 725 în mediul rural;

Numărul de norme suplinite de cadre didactice calificate este de 874, din care 431 în mediul urban şi 443 în mediul rural.

Numărul de norme suplinite de cadre didactice necalificate este de 37, din care 5 în mediul urban şi 32 în mediul rural.V. 8. Situaţia statistică a cadrelor didactice pe grupe de vârstă şi în funcţie de vechimea în învăţământ.

In învăţământ sunt: sub 25 de ani - 148 persoane, din care: 119 feminin şi 29 masculin, 207 persoane cu vârste cuprinse între 25-29 de ani, din care: 154 feminin şi 53 masculin, 392 de persoane cu vârste cuprinse între 30-34 de ani, din care: 263 feminin şi 129 masculin, 416 de persoane cu vârste cuprinse între 35-39 de ani, din care: 283 feminin şi 133 masculin, 433 de persoane cu vârste cuprinse între 40-44 de ani, din care: 284 feminin şi 142 masculin, 462 de persoane cu vârste cuprinse între 45-49 de ani, din care: 325 feminin şi 123 masculin, 415 de persoane cu vârste cuprinse între 50-54 de ani, din care: 321 feminin şi 94 masculin, 268 de persoane cu vârste cuprinse între 55-59 de ani, din care: 190 feminin şi 88 masculin, 94 de persoane cu vârste cuprinse între 60-64 de ani, din care: 59 feminin şi 35 masculin, 38 de persoane cu vârste peste 65 de ani, din care: 18 feminin şi 15 masculin.


V. 9. Situaţia statistică privind înscrierea pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I în octombrie 2011:

Gradul didactic

Nr. cadrelor didactice admise

Nr. cadrelor didactice respinse

Definitivat, sesiunea 2012

65

-

Gradul II, sesiunea 2012 reînscrişi

15

-

Gradul II, sesiunea 2013

25

-

Gradul I, seria 2012-2014

24

-

În perioada 5-11 decembrie 2011 s-a desfăşurat la Tulcea – sub genericul „Educaţie şi voluntariat” – a XII –a ediţie a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”, săptămâna educaţiei permanente, după proiectul – program de acţiuni care a avut următoarele obiective:

O1- Promovarea documentelor europene şi naţionale în domeniul voluntariatului;

O2 - Educarea tinerilor şi adulţilor în spiritul voluntariatului.Activităţile propuse s-au desfăşurat astfel:

Activitatea 1 cu titlul „Gala Voluntarului Tulcean” s-a desfăşurat în data de 5 decembrie 2011, la orele 17.00-19.00, la sala de festivităţi a Palatului Copiilor Tulcea, unde au fost premiaţi tinerii care au desfăşurat activităţi de voluntariat în anul 2011, de către Centrul Local de Voluntariat Tulcea din cadrul Centrului EUdivers în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea. Fiecare instituţie/organizaţie care a dorit să răsplătească activitatea voluntarilor cu care colaborează şi să facă diseminarea de „bune practici” a avut la dispoziţie 5-7 minute pentru prezentarea activităţilor de voluntariat derulate în anul 2011(discurs, filmuleţ sau prezentare PowerPoint), urmată de nominalizarea şi acordarea de diplome pentru un număr de 5 voluntari. Aceştia au fost:

- Asociaţia Centrul European pentru Diversitate Centrul Local de Voluntariat Tulcea

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Tulcea

- Crucea Roşie Română - Filiala Tulcea

- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea

- Centrul de Informare şi Promovare a Romilor Tulcea

- Organizaţia pentru Dezvoltare Socială şi Administrativă

- Asociaţia Mâini Întinse

- Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea

- Asociaţia Raza Soarelui-Sunlight

- Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor Tulcea

- Asociaţia Umanitară „NOROC” Tulcea

- Palatul Copiilor Tulcea

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

- Primăria Municipiului Tulcea.

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea au participat ca invitaţi:  • Inspector Şcolar General, prof. Doru Marian Căpriţă

  • Inspector şcolar pentru programe educaţionale şi educaţia permanentă, prof. Daniela Stănică

  • Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat, prof. Rodica Nicotitov.

Activitatea 2 cu titlul „2011- Anul European al Voluntariatului sărbătorit de voluntarii tulceni” s-a desfăşurat în data de 6 decembrie 2011, orele 10.00, la Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. Consilierii educativi din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea au fost invitaţi la o dezbatere de doamna Claudia Iosifescu, directorul Centrului de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor, de domnişoara Oana Davideanu, consilier local şi de doamna Daniela Stănică, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi educaţie permanentă.


Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə