Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 3,1 Mb.
səhifə9/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


B. Oferta curriculară -.

Curriculum la decizia şcolii a inclus la gimnaziu în majoritate discipline noi, cu impact formativ: rezolvare de probleme, aplicaţii practice, activitate experimentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate; la clasele de liceu au predominat aprofundările, facilitând creşterea performanţei elevilor la examenele de admitere în învăţământul superior.

Opţionalul transcurricular Educaţie pentru sămătate face parte din oferta curriculară a multor unităţi de învăţământ, la ciclul preşcolar/ primar/ gimnazial, ceea ce demonstrază interesul comun al şcolii, elevilor şi părinţilor pentru formarea unor depprinderi sănătoase de viaţă şi asigură o bună valorificare a cadrelor didactice formate şi a materialelor curriculare distribuite în cadrul PNESSR.
C.Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- cadrele didactice sunt calificate şi au grade didactice;

- majoritatea cadrelor didactice întocmesc planificările calendaristice/ proiectele de unităţi de învăţare cu respectarea programei şcolare în vigoare şi a metodologiei ;

- elaborarea corectă a testelor iniţiale, din punct de vedere al validităţii şi obiectivităţii lor ;

- interes pentru perfecţionarea metodică; profesorii îşi susţin la timp gradele şi participă la forme diverse de perfecţionare prin CCD, proiecte POSDRU (Ex. „E-Chimie”, „La un click de educaţia eficientă”, „Competenţe TIC in curriculum naţional”), mastere/ cursuri postuniversitare de reconversie;

- interes pentru cunoaşterea legislaţiei noi din domeniul învăţământului /regulamentelor/ metodologiilor;


 • soft-urile educaţionale, Internet-ul, tabla „inteligentă” sunt utilizate de majoritatea cadrelor didactice titulare / suplinitorii calificaţi;

 • creşterea caracterului formativ al lecţiilor, prin strategii didactice centrate pe elev şi diversificarea modalităţilorşi a instrumentelor de evaluare ;

 • rezultatele bune la examenele pentru definitivare/ grade didactice ;

 • nivelul bun al performanţelor obţinute de elevi la examenele şi la olimpiadele şcolare / concursurile naţionale, tinând seama de baza de selecţie restrânsă.

- suplinitorii calificaţi pe alte specialităţi/ suplinitorii necalificaţi necalificaţi încadraţi pe catedre mozaic nu stăpânesc conţinuturile ştiinţifice ;

- elaborarea proiectelor de lecţie/ a schiţelor de lecţie de către cei care au această îndatorire nu este monitorizată de şeful de catedră/ director; • utilizarea excesivă a metodelor expozitive de predare, îndeosebi la profesorii debutanţi;

 • depăşirea programei prin raportare exclusivă la manualul selectat :

 • manualul selectat nu este intotdeauna in concordanţă cu nivelul clasei ;

- neparticiparea la activităţile metodice a suplinitorilor încadraţi pe catedre mozaic/ titularilor de alte specialităţi;

- analiză superficială/ formală a rezultatelor la testele iniţiale, care a condus la măsuri de ameliorare insuficient adecvate

- supraevaluarea elevilor: evaluarea raportată la nivelul clasei, promovarea unor elevi pentru a păstra efectivul minim de elevi pe clasă ;

- neindividualizarea activităţii de pregătire pentru bacalaureat; • insuficientă atenţie acordată învăţării diferenţiate, în cazul elevilor cu ritm lent şi a celor capabili de performanţă.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • organizarea de cursuri de formare a profesorilor debutanţi prin CCD , POSDRU

 • existenţa formatorilor locali, a unui corp de metodişti cu o pregătire metodico-ştiinţifică solidă, cu disponibilitate de a realiza cursuri de formare

 • constituirea corpului profesorilor mentori şi participarea profesorilor debutanţi la lecţii susţinute de profesori cu experienţă
 • schimbarea rapidă şi repetată a programelor pentru examenul de bacalaureat

 • formarea iniţială deficitară, îndeosebi sub aspect metodic, a absolvenţilor învăţământului superior

 • slaba pregătire a profesorilor calificaţi prin PIR


D. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi

Aspecte pozitive

Aspecte de ameliorat

 • Biologie

 • majoritatea elevilor înţeleg noţiunile de bază,

şi utilizează corect vocabularul de specialitate,

 • rezolvarea unor itemi ce presupun recunoaşterea, descrierea, explicarea:

 • participarea elevilor la concursurile cu tematică de educaţie pentru sănătate şi educaţie ecologică,

 • implicarea elevilor în activităţile educative în parteneriat ce vizează aceste domenii;

 • Chimie, Fizică.

 • gradul de motivare a elevilor a crescut, ca şi deprinderile lor practice, datorită valorificării laboratoarelor de chimie şi / sau a sistemelor informatice;

 • şcolile rurale cu performanţe bune coincid în cazul fizicii şi chimiei, majoritatea cadrelor didactice din aceste şcoli având dublă specializare;

 • Menţiune MECTS la ON Astronomie şi Astrofizică, menţiune specială la ON Chimie, premiul III şi menţiune MECTS la Concursul Naţional Evrika (fizică).

 • Biologie, chimie, fizică

- dificultăţi în rezolvarea situaţiilor- problemă, a itemilor cu formulare „inedită”- care presupun legături intradisciplinare sau interdisciplinare, modelarea sau sinteza şi aplicarea;

 • deprinderile practice de bază ale elevilor sunt insuficient formate, deoarece unele şcoli asigură efectuarea lucrărilor de laborator doar pe grupe / demonstrativ;

- tendinţa de reproducere mecanică a conţinuturilor/ algoritmilor (îndeosebi în mediul rural)

- decalajul urban – rural în atingerea standardelor curriculare, cauzele fiind îndeosebi sociale şi încadrarea mai slabă din unele şcoli rurale

TABEL CU ELEVII PREMIAŢI LA OLIMPIADELE ŞCOLARE - 2012

Olimpiada de Biologie - faza naţională 2012

Nr crt

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Scoala

Rezultat la faza naţională

Punctaj la faza naţională

Profesorul care a pregătit elevul

1.      

Memet T.Arzu - Izel

VII

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea

Loc 46/ 51

148/200

Niculescu Mauriciu

2.      

Mocanu V. Elena Mihaela

IX

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea

Loc 40/ 45

147/200

Radu Adina

3.      

Dragotă M. Cristina Mihaela

X

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea

Loc 63/65

153/200

Dumitrescu Gheorghe

4.      

Munteanu S. Andreea

X

Liceul Teoretic "Gr. Moisil" Tulcea

Loc 58/ 65

173/200

Stanciu Ana

5.      

Popa S. Cătălin

XI

Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci” Măcin

Loc 27/43

164/200

Anton NeculinaOlimpiada de „ Ştiinţe pentru Juniori2012- faza naţională:

- Analiza rezultatelor conduce la necesitatea de a selecta de la începutul anului şcolar elevii participanţi la etapa judeţeană şi de a dezvolta o colaborare între profesorii de gimnaziu şi cei de liceu în pregătirea elevilor.Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Rezultatul la etapa naţională

Şcoala de provenienţă

Profesorii care

au pregătit elevul

1

Banea T. Daiana Elena

75 p

Loc 90/ 112Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Tulcea

chimie

Drăghici Mihăiţă - Gavrilă

fizică

Preda Olivia

biologie

Niculescu Mauriciu

2

Flutur P. Marian

63,75

Loc 99/ 112Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea

chimie

Hrişa Desdemona Luminiţa

fizică

Grama Gina

biologie

Dimof Steluţa

Olimpiada de Chimie - faza naţională 2012

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala de provenienţă

Profesorul care

l-a pregătit

Punctajul obţinut la etapa naţională

Premiul la etapa naţionalăMocanu M. Raluca Andreea

VIII

Şcoala nr. 12 Tulcea

Drăghici Mihăiţă Gavrilă

52,25

-Pavel S. Irina

IX

Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Tulcea

Drăghici Mihăiţă Gavrilă

62,50

-Arhip G. Anca -Daniela

X

Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Tulcea

Pârâu Silvia

42,10


Menţiune specialăIftode F-Gh. Nicoleta

XII

Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Tulcea

Pârâu Silvia

50,40

-Grigoraş I. Mihai

XII

Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Tulcea

Pârâu Silvia

42,20

-


Concursul de Chimie „Raluca Ripan - faza naţională 2012

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Profesorul care

l-a pregătit

Rezultat la etapa naţională

1

Călin C.George

Şcoala cu clase I-VIII „C. Găvenea”

Simionov Mirela

49,30 p

Loc 92/ 147

2

Epure R. Andrei Robert

Şcoala cu clase I-VIII „C. Găvenea”

Simionov Mirela

50,10 p

Loc 90/ 147

Olimpiada de Fizică 2012 - faza naţională

Nr.

crt.


Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala

Profesorul care a pregătit elevul

Punctaj la etapa naţională

Premiu la etapa naţională

1

Deacu M. Alexandru-Daniel

VI

Şcoala „I.L.Caragiale”

Forţu Gabriel Aurelian

28,24

loc 57/79

2

Tatu I. Alexandru Bogdan

VI

Şcoala „Al. Ciucurencu”

Gherasim Maria

19,49

loc 77/ 79

3

Răduţă M. Mircea- Teodor

VII

Şcoala „I.L.Caragiale”

Forţu Gabriel Aurelian

18,49

loc 66/ 71

4

Flutur P. Marian

VIII

Şcoala "Nifon Bălăşescu"

Grama Gina

16,39

loc 57/ 63

5

Constantinescu I. Emil Andrei

IX

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret"

Bilauschi Iulian

27,75

loc 44/ 75

6

Bâlbu C. Andrei Ştefan

X

Liceul Teoretic "Gr. Moisil"

Păcurar Stana

16,62

loc 56/63

7

Ilie - Ablachim E. Constantin- Denis

XI

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea

Udrea Mihaela

39,54

loc 39/ 54

8

Vatră Maria

XI

Liceul Teoretic "Gr. Moisil"

Păcurar Stana

12,52

loc 48/ 54


Concursul Evrika 2012 – etapa naţională

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Şcoala de provenienţă

Profesorul care a pregătit elevul

PremiulBâtcă V. Răzvan

VII

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”

Geageac Sorica

Loc 35/ 42Dorobanţu S. Răzvan

VIII

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”

Bilauschi Iulian

Premiul IIIDoljencu P. Paula Ioana

IX

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”

Udrea Mihaela

Loc 35/ 43Ilie D. Andrei

X

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”

Bilauschi Iulian

Loc 40/ 43Ilie Ablachim E. Constantin- Denis

XI

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”

Udrea Mihaela

Menţiune MECTS

Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică – faza naţională 2012


Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala de provenienţă

Profesorul (la clasă) Profesorul (la cerc)

Premiul

1

Jecu I. Andrada Mihaela


a X-a

Seniori


Liceul Teoretic “Gr. Moisil”

Dobrescu Nicolae

(Palatul Copiilor Tulcea)Loc 47/83

2

Cozma S. Marina

a IX-a

Juniori


Şcoala “Gh. Banea”

Oprescu Narcis Doru

Menţiune MECTS

Concursul de fizică şi chimie pentru şcolile din învăţământul rural „Impuls perpetuum 2012 – faza naţională

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Şcoala de provenienţă

Profesorul îndrumător


Rezultat la etapa naţională

1

Rădescu M. Ioana

VII

Şcoala cu clasele I-VIII Turcoaia

Cleşiu Marin Constantin;

Glugă Georgeta76,50 p

Loc 20/ 372

Stamate V. Simona

VIII

Şcoala cu clasele I-VIII Cerna

Lola Maria

72,50 p

Loc 23/ 323

Budeş P. Antonela

VIII

Şcoala cu clasele I-VIII Cerna

Lola Maria

58,00 p

Loc 28/ 30
E. Aspecte al procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final de semestru

rezultate şcolare la disciplina analizată, mai ales dacă reprezintă o probă la examenele naţionale

Evaluarea la biologie, chimie şi fizică s-a realizat atât formativ - materializată îndeosebi cu aprecieri în caietele de observaţii ale cadrelor didactice şi cu note ce reflectă progresul elevului pe o perioadă mai mare de timp, cât mai ales sumativ- prin probe scrise cu itemi variaţi, administrate la finalizarea unităţilor de învăţare. Sunt larg aplicate formele alternative de evaluare precum referatul şi portofoliul, mai rar proiectul; evaluarea prin probe practice este rar aplicată, chiar şi în şcolile unde baza materială permite acest lucru pentru o serie de conţinuturi.

La dosarele catedrelor există evaluările iniţiale şi analize ale rezultatelor testelor.

Indiferent de tipul şi forma de evaluare, există o corelaţie bună între competenţele urmărite şi instrumentele de evaluare; în mediul rural, există tendinţa de supraevaluare a elevilor.

Cadrele didactice care au participat ca evaluatori la examenul de bacalaureat au absolvit cursul DeCeE.


F. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri

pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei

Semestrul I; biologie , chimie şi fizică

Evaluarea iniţială şi finală prin teste cu structură unitară – repere esenţiale pentru individualizarea parcursurilor de învăţare şi măsurarea obiectiva a progresului şcolar. Biologie, 8 octombrie 2011

  • Centrul Metodic Tulcea – Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”

Responsabili: prof. Mauriciu Niculescu, prof. Gheorghe Dumitrescu, prof. Alina Haiman

  • Centrul metodic Măcin – Şcoala nr. 1 Măcin

Responsabili: prof. Neculina Anton, prof. Vladimir Dumitru, prof. Violeta Duduţă

  • Centrul metodic Babadag – Grup Şcolar „Dimitrie Cantemir” Babadag

Responsabili: prof. Luminiţa Avram, prof. Marian Buică, prof. Dumitru Filip

Chimie, fizică 15 octombrie 2011

  • Centrul Metodic Tulcea – Liceul Pedagogic Tulcea

Responsabili: prof. Laura Savu, prof. Eugenia Bujdei, prof. Mariana Lucy Albu, prof. Paraschiva Soare

  • Centrul metodic Măcin –Şcoala nr. 1 Măcin

Responsabili: prof. Ioana Nistor, prof. Dorin Rădoi, prof. Didina Cotoi, prof. Narcisa Nichifor

  • Centrul metodic Babadag – Grup Şcolar „Dimitrie Cantemir” Babadag

Responsabili: prof. Adelina Cehan, prof. Iulia Chiru, prof. Costel Negru

Semestrul II, biologie , chimie şi fizică

Valorificarea orizontului local prin excursia didactică. Observaţii asupra florei şi solului în perimetrul rezervaţiei Munţii Măcinului. Utilizarea telescopului 9 iunie 2012

Responsabili: inspector de specialitate prof.. Daniela Petrov, prof. Neculina Anton, prof Marian Buică

Activităţile metodice programate s-au realizat conform planificării, au fost pregătite cu responsabilitate, iar prezenţa cadrelor didactice a fost bună pentru titulari şi suplinitorii calificaţi şi foarte slabă pentru titularii de altă specialitate şi suplinitorii încadraţi pe catedre mozaic.

Activitatea metodiştilor ISJ şi a şefilor cercurilor pedagogice a fost foarte bună atât pentru eficienţa activităţilor metodice, pentru organizarea olimpiadelor locale, cât şi în ceea ce priveşte comunicarea cu I.S.J.


ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE

Geografie

A.Realizarea obiectivelor managementului /curriculum implementat
S-a asigurat accesul tuturor elevilor la informaţie şi şanse egale pentru toţi, fără discriminare.

Prin modul în care este structurat curriculumul naţional pentru geografie, această disciplină are o eşalonare modernă pe parcursul ciclurilor de studiu (III-XII), oferind elevilor crearea de competenţe compatibile cu cele din restul şcolilor europene;

Principalele obiective manageriale au constat în: realizarea unei încadrări corespunzătoare, optime, pentru toate unităţile de învăţământ, sprijinirea cadrelor didactice pentru a fi la curent şi a aplica noutăţile legislative, ştiinţifice şi pedagogice, în activitatea la catedră, perfecţionarea continuă şi sporirea calităţii şi a eficienţei muncii la catedră, reflectată în creşterea performanţelor şcolare.

Puncte tari

-Majoritatea cadrelor didactice sunt calificate,

având studii superioare de scurtă şi de lungă

durată;


-Crearea unui mediu educaţional atractiv, stimulativ, estetic, ce vizează incluziunea socială, interculturalitatea cu sprijin şi din partea factorilor responsabili din comunitate;

-Eficientizarea actului de predare-învăţare-evaluare prin utilizarea calculatorului (utilizarea de softuri procurate sau construite);

-Cunoaşterea şi aplicarea documentelor legislative, a noutăţilor ştiinţifice şi metodice;

-Capacitate managerială ridicată a profesorilor de geografie, exprimată în calitatea şi eficienţa demersului didactic;Puncte slabe

-Menţinerea personalului didactic necalificat în sistem din lipsa personalului didactic calificat (în multe şcoli, orele de geografie sunt în încadrarea profesorilor de istorie);

-Carenţe în pregătirea iniţială a profesorilor tineri, debutanţi sau a celor necalificaţi;


Oportunităţi

-Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare continuă a cadrelor didactice;

-Gradul bun de dotare cu material didactic şi cabinete AEL;

-Existenţa posibilităţilor de încheiere de parteneriate şi accesare a unor proiecte cu finanţare internaţională;Ameninţări

-Scăderea dramatică a populaţiei şcolare, care determină imposibilitatea încadrării cu personal calificat (din lipsă de ore);

-Lipsa de interes manifestată de unele

cadre didactice pentru nou, pentru

propria formare perfecţionare;B. Oferta curriculară - curriculum la decizia şcolii - tipuri, diversitate, raportări la trunchiul comun, grad de eficienţă

-Prezentarea opţionalelor: număr, motivaţie, eficienţă, constatări pozitive, aspecte

care trebuie remediate
Opţional de

aprofundare

Opţional de

extindere

Opţional ca disciplină noua

Opţional

integrat

Total

-

-

34

1

35
 • Eficienţă

Disciplinele opţionale cu caracter geografic au avut un grad ridicat de interes pentru elevi, servind, de cele mai multe ori, la îmbogăţirea cunoştinţelor despre Pământ ca planetă, la aprofundarea unor cunoştinţe necesare examenelor şi concursurilor naţionale, precum şi la construirea unor competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii lumii în care trăiesc şi a unui comportament civic responsabil şi civilizat.

 • Constatări pozitive

Oferta este destul de generoasă, tematica este diversificată, existând tendinţa de construire de programe noi, adaptate specificului şi interesului elevilor. Se observă tendinţa de a realiza discipline opţionale integratoare, transdisciplinare şi multidisciplinare, valorificând istoria, cultura, arta şi tradiţiile locale, într-o măsură însemnată.

 • Aspecte care trebuie remediate:

Modalitatea de optare nu este totdeauna cea mai corectă, elevii având la dispoziţie o ofertă destul de săracă, pe care profesorul o construieşte pornind de la ce poate el să facă şi nu de la ce ar dori elevii să facă. Multe ore de aprofundări/extinderi servesc construirii de norme şi nu interesului elevilor.

C . Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate

Majoritatea cadrelor didactice asistate au o prestaţie corespunzătoare, stăpânesc programa şi asigură calitate şi eficienţă activităţii pe care o prestează. Există o bună pregătire iniţială şi perfecţionare pe parcurs, prin diverse forme de activitate (metodică, cursuri de perfecţionare), de asemenea, manifestându-se interes pentru participarea la activitatea de formare continuă şi cercetare ştiinţifică.

Absolvenţii facultăţilor cu program I.D. au o pregătire iniţială şubredă, cu multe lipsuri şi insuficiente abilităţi metodico-didactice, ceea ce determină o calitate redusă a procesului didactic, în cazul lor şi eficienţă scăzută.

D. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi

Cea mai mare parte a elevilor probează cunoştinţe şi competenţe prevăzute de programă, învaţă cu plăcere şi obţin performanţe meritorii la diverse concursuri de specialitate.Nemaifiind probă obligatore de examen pentru elevii de clasa a VIII-a, interesul pentru geografie a scăzut, ea rămânând importantă doar pentru cei care susţin teză. La clasele şi profilurile unde geografia este disciplină de bacalaureat, acest obiect de studiu aduce rezultate bune şi foarte bune, în fiecare an.

E. Aspecte al procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final de semestru – rezultate şcolare la disciplina analizată, mai ales dacă reprezintă o probă la examenele naţionale

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Rezultatele obţinute la finele primului semestru au fost foarte bune, promovabilitatea fiind ridicată.

Un procent ridicat de mediocritate se menţine la nivelul unităţilor din mediul rural, acolo unde, în ciuda accesului mai uşor la informaţie, interesul este mai scăzut.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Buna pregătire a cadrelor didactice, gradul de dotare materială acceptabil şi gradul ridicat de interes pe care disciplina îl are în rândul elevilor.

Schimbările dese făcute în metodologiile de examene naţionale, care creează derută şi determină elevii să opteze pentru alte discipline.


F. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei


Nr.

crt

Denumirea activităţii

Grup ţintă

Perioada

Loc de

desfăşurare


Organizatori1

Dezbatere: „Competenţe generale şi specifice asumate prin geografie: căi şi mijloace eficiente de construire”

Profesorii de geografie din judeţ

22.10.2011

Col. Dobrogean “S. Haret” Tulcea

Pavel Paraschiva, Costea Liliana, Moise Petruţa şi Niţă Dragoş

2

Sesiunea de comunicări şriinţifice a profesorilor de geografie

Profesorii de geografie din judeţ

26.11.2011

Col. „Brad Segal” Tulcea

Inspectorul de specialitate

3

Dezbatere „Stilul didactic şi competenţele manageriale ale profesorului de geografie – premise fundamentale ale calităţii actului didactic”

Profesorii de geografie din judeţ

31.03.2012

Col. Economic „Delta Dunării” Tulcea

Albăceanu Gherghina, Şuteu Viorica, Ştefan Valeria

4

Simpozionul din cadrul Festivalului Internaţional al Păstoritului

Profesorii de geografie din judeţ

19.05.2012

Sarighiol de Deal

Inspectorul de specialitate

5

Aplicaţie la rezervaţia naturală Cheile Dobrogei

Profesorii de geografie din judeţ

16.06.2012

Cheile Dobrogei

Oancea Gheorghe

Pascale Ion

ISTORIA SI DISCIPLINELE SOCIO- UMANE

 1. Realizarea obiectivelor managementului /curriculum implementat
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-a fost asigurată funcţionalitatea sistemului de învăţământ prin încadrarea pe catedrele vacante, în urma concursurilor specifice, a unor cadre didactice suplinitoare calificate;

-a fost verificată respectarea programelor şcolare şi aplicarea Ghidurilor metodologice de aplicare a programelor şcolare;

-în şcolile vizitate au fost verificate documentele de proiectare didactică şi au fost făcute corecturile necesare;

-au fost constituite comisiile metodice şi activităţile acestora;-în comune de la periferia judeţului pe catedrele vacante au fost încadraţi profesori necalificaţi;

-neparticiparea la activităţile metodice a suplinitorilor încadraţi pe catedre mozaic
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-existenţa tuturor documentelor şcolare şi a materialelor iniţiate de MECTS în unităţile de învăţământ

-dificultatea asigurării condiţiilor materiale care să motiveze profesorii calificaţi pentru a ocupa posturile din localităţi fără posibilitate de navetă


B. Oferta curriculară - curriculum la decizia şcolii - tipuri, diversitate, raportări la trunchiul comun, grad de eficienţă.

Prezentarea opţionalelor: număr, motivaţie, eficienţă, constatări pozitive, aspecte care trebuie remediate.


Opţional de

aprofundare

Opţional de

extindere

Opţional ca disciplină noua

Opţional

integrat

Total

-

-

42

-

42


Constatări pozitive: îmbunătăţirea calităţii programelor elaborate de către profesori pentru susţinerea disciplinelor opţionale.

Aspecte care trebuie remediate: analiza situaţiei şcolare concrete pentru asigurarea unei pregătiri corespunzătoare şi realizarea competenţelor prevăzute în programele disciplinelor din trunchiul comun prin iniţierea unor opţionale de aprofundare.

C. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-existenţa unui nucleu de cadre didactice competente, cu experienţă bogată la catedră;

-întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectelor de unităţi de învăţare cu respectarea programelor şcolare în vigoare şi a sugestiilor metodologice;

-interesul profesorilor pentru pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare;

-implicarea profesorilor cu experienţă în consilierea profesorilor debutanţi şi necalificaţi;

-desfăşurarea unor activităţi metodice de interes general care au facilitat diseminarea modelelor de bună practică;

-interes pentru perfecţionarea metodică

-cunoaşterea programelor şcolare regulamentelor, metodologiilor şi actelor cu caracter legislativ;

-majoritatea cadrelor didactice sunt calificate şi au grade didactice;

-un număr mare de cadre didactice au absolvit diferite cursuri de perfecţionare, PIR;

-implicarea profesorilor metodişti în efectuarea inspecţiilor speciale pentru perfecţionarea prin grade didactice;-existenţa unui număr încă mare de profesori necalificaţi;

-cadrele didactice necalificate elaborează puţine proiecte de lecţie şi nu sunt verificate de director/ şeful de catedră;

-în unele situaţii, planificările sunt realizate după manual, nu după programă;

-centrarea pe profesor, favorizarea învăţării reproductive şi supraevaluarea elevilor, îndeosebi în mediul rural unde sunt încadraţi suplinitori necalificaţi;

-neparticiparea la activităţile metodice a suplinitorilor încadraţi pe catedre mozaic;D. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi


Aspecte pozitive

Aspecte negative

-utilizarea corectă a vocabularului de specialitate;

-rezolvarea unor itemi ce presupun recunoaşterea;

descrierea, explicarea, comparaţia sau analiza;

-implicarea elevilor în activităţile educative în parteneriat ce vizează aceste domenii

-gradul de motivare a elevilor a crescut, ca şi deprinderile lor practice, datorită valorificării sistemelor SEI şi AeL

-formarea competenţelor la nivel gimnazial

-dificultăţi în rezolvarea situaţiilor problemă care presupun legături intradisciplinare sau interdisciplinare;

-capacitate redusă in operarea cu noţiuni, şi a capacităţii de analiză şi sinteză;

- tendinţa de reproducere a conţinuturilor, uneori mecanic, îndeosebi în mediul rural;

-nivelul de atingere al standardelor curriculare este mai mare în urban decât în rural cauzele fiind îndeosebi sociale, la care sa adaugă încadrarea mai slabă din unele şcoli rurale;
E. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri

pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei


Nr.

crt

Denumirea activităţii

Grup ţintă

Perioada

Loc de

desfăşurare


Organizatori

Valorificarea evaluărilor iniţiale- demers esenţial pentru proiectarea acţiunilor de remediere a deficienţelor/ asigurare a progresului şcolar/ stimulare a performanţei ( referate, dezbatere)

Profesori de istorie din municipiul Tulcea şi judeţ

5 noiembrie 2011

Colegiul Economic Delta Dunării Tulcea

ISJ TulceaRelevanţa testărilor finale în aprecierea progresului şcolar şi a calităţii activităţii didactice( referate, dezbatere)


Profesori de istorie din municipiul Tulcea şi judeţ

6 aprilie 2012

Colegiul Tehnic Henri Coandă Tulcea


ISJ TulceaValorificarea evaluărilor iniţiale- demers esenţial pentru proiectarea acţiunilor de remediere a deficienţelor/ asigurare a progresului şcolar/ stimulare a performanţei

( referate, dezbatere)Profesori de socio-umane din municipiul Tulcea şi judeţ

29 octombrie2011

Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea

ISJ TulceaRelevanţa testărilor finale în aprecierea progresului şcolar şi a calităţii activităţii didactice

( referate, dezbatere)


Profesori de socio-umane din municipiul Tulcea şi judeţ

5 aprilie 2012

Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea

ISJ TulceaDezvoltarea dimensiunii on-line a consilierii educaţionale la nivelul reţelei de asistenţă psihopedagogică- schimb de experienţă

Profesorii de psihopedagogie

26 octombrie 2011

CJRAE/CJAP

ISJ TulceaEducaţia elevilor pentru carieră în contextul globalizării- sesiune de comunicări ştiinţifice

Profesorii de psihopedagogie

4 aprilie 2012

Şcoala Nifon Bălăşescu Tulcea

ISJ TulceaCurriculum incluziv- actualitate şi perspective.

Profesorii din invatamantul special

18 noiembrie 2011

Şcoala Nr. 14 Tulcea

ISJ Tulcea

8.

Rolul activităţilor de terapie ocupaţională în dezvoltarea conduitei independente pentru integrarea socială a elevilor cu deficienţă mintală

Profesorii din invatamantul special

22 mai 2012

Şcoala Nr. 14 Tulcea

ISJ Tulcea


RELIGIE
A.Realizarea obiectivelor managementului /curriculum implementat

  • S-a asigurat accesul tuturor elevilor la informaţie şi şanse egale pentru toţi, fără discriminare;

 • Prin modul în care este structurat curriculumul naţional pentru religie, această disciplină are o eşalonare modernă pe parcursul ciclurilor de studiu (I-XII), oferind elevilor crearea de competenţe compatibile cu cele din restul şcolilor europene;

 • Principalele obiective manageriale au constat în: realizarea unei încadrări corespunzătoare, optime, pentru toate unităţile de învăţământ, sprijinirea cadrelor didactice pentru a fi la curent şi a aplica noutăţile legislative, ştiinţifice şi pedagogice, în activitatea la catedră, perfecţionarea continuă şi sporirea calităţii şi eficienţei muncii la catedră, reflectată în creşterea performanţelor şcolare.

 • O atenţie specială s-a acordat consilierii cadrelor tinere şi debutante, prin consiliere directă sau prin intermediul unor mentori aleşi din rândul cadrelor cu experienţă şi prestaţii deosebite la catedră.

Puncte tari

- Toate cadrele didactice sunt calificate, având studii superioare de scurtă şi de lungă durată;

- Crearea unui mediu educaţional atractiv, stimulativ, estetic, ce vizează incluziunea socială, interculturalitatea, cu sprijin şi din partea factorilor responsabili din comunitate;

- Eficientizarea actului de predare –învăţare - evaluare prin utilizarea calculatorului (utilizarea de softuri procurate sau construite);

- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor legislative, a noutăţilor ştiinţifice şi metodice;

- Capacitate managerială ridicată a profesorilor de religie, exprimată în calitatea şi eficienţa demersului didactic;Puncte slabe

- Lipsa manualelor;

- Carenţe în pregătirea iniţială a profesorilor tineri, debutanţi .


Oportunităţi

- Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare continuă a cadrelor didactice;

- Gradul bun de dotare cu material didactic şi cabinete AEL;

- Existenţa posibilităţilor de încheiere de parteneriate şi accesare a unor proiecte cu finanţare internaţională;Ameninţări

- Scăderea dramatică a populaţiei şcolare, care determină fragmentarea catedrelor;

- Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru nou, pentru propria formare şi perfecţionare;
B. Oferta curriculară - curriculum la decizia şcolii - tipuri, diversitate, raportări la trunchiul comun, grad de eficienţăOpţional de

aprofundare

Opţional de

extindere

Opţional ca disciplină noua

Opţional

integrat

Total

-

-

6
6
 • Eficienţă

Disciplinele opţionale cu caracter religios au avut un grad ridicat de interes pentru elevi, servind, de cele mai multe ori, la îmbogăţirea cunoştinţelor despre vieţile sfinţilor, învăţăturile morale din Sf. Scriptură,precum si construirea unor competenţe şi abilităţi necesare înţelegerii lumii în care trăiesc şi a unui comportament civic responsabil şi civilizat.

 • Constatări pozitive

Oferta este destul de generoasă, tematica este diversificată, existând tendinţa de construire de programe noi, adaptate specificului şi interesului elevilor. Se observă tendinţa de a realiza discipline opţionale integratoare, transdisciplinare şi multidisciplinare, valorificând istoria, cultura, arta şi tradiţiile locale, într-o măsură însemnată. • Aspecte care trebuie remediate:

Modalitatea de optare nu este totdeauna cea mai corectă, elevii având la dispoziţie o ofertă destul de săracă, pe care profesorul o construieşte , multe ore de aprofundări/extinderi la alte discipline , servesc construirii de norme şi nu interesului elevilor.
C . Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate

Dotarea cabinetelor şi a capelelor
În judeţul Tulcea funcţionează 2 capele şcolare amenajate cu binecuvântarea PS Parinte Episcop VISARION şi sfinţite conform canoanelor, la Colegiul Economic „Delta Dunării” din Tulcea si Școala„Gheorghe Banea” din Macin si 4 cabinete de religie. În semestrul II din acest an şcolar a fost sfinţit cabinetul de la Școala nr.12 Tulcea.

Majoritatea cadrelor didactice asistate au o prestaţie corespunzătoare, stăpânesc programa şi asigură calitate şi eficienţă activităţii pe care o prestează. Există o bună pregătire iniţială şi perfecţionare pe parcurs, prin diverse forme de activitate (metodică, cursuri de perfecţionare), de asemenea, manifestându-se interes pentru participarea la activitatea de formare continuă şi cercetare ştiinţifică.
 1. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi

Cea mai mare parte a elevilor probează cunoştinţe şi competenţe prevăzute de programă, învaţă cu plăcere şi obţin performanţe meritorii la diverse concursuri de specialitate.

A crescut interesul pentru a participa la olimpiada de religie, mai ales la clasele VII - XII, iar profesorii au dus suficientă muncă de convingere şi au realizat o pregătire suplimentară adecvată, care să asigure performanţe la fazele naţionale . S-a obţinut locul I la clasa a VII-a de la Colegiul Spiru Haret şi o menţiune la clasa a IX de la Liceul Grigore Moisil , menţiune a obţinut si Seminarul Teologic la discipline teologice, Studiul Vechiului Testament, acordate de MECTS.

La Olimpiada Internaţională de limbă, literatură română şi comunicare , care a avut ca bază de selecţie Concursul Interdisciplinar Cultură şi spiritualitate , etapa naţională , eleva Artamanov Andrada din clasa a IX-a , de la Liceul Grigore Moisil din Tulcea a obţinut locul II- medalia de argint .


Olimpiada naţională de religie
S-a desfăşurat pentru elevii ortodocşi la Oradea (2-6.04.2012). Au participat primii elevi clasaţi la faza judeţeană, de la clasele VII-XII. Palmaresul rezultatelor naţionale s-a îmbogăţit cu o mențiune obținuta de eleva Zibileanu Mădălina Lidia din clasa a IX de la Liceul Grigore Moisil si premiul I obţinut de elevul Morozov Victor de la Colegiul Spiru Haret din Tulcea.

Seminarul Teologic Sf. Ioan Casian Tulcea a obţinut o menţiune acordata de MECTS la faza naţională a olimpiadei de Religie, discipline teologice, elevul Micu Iulian la Studiul Vechiului Testament
 1. Aspecte al procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final de semestru
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Rezultatele obţinute la finele semestrului II la disciplina religie au fost foarte bune, promovabilitatea fiind ridicată , precum şi premiile obţinute la olimpiadă.

Evaluare necorespunzătoare in cazuri izolate


OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Buna pregătire a cadrelor didactice, gradul de dotare materială acceptabil şi gradul încă ridicat de interes pe care disciplina îl are în rândul elevilor.


F. Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice, în specialitate, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei


Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə