Starea îNVĂŢĂMÂntului


CENTRALIZATOR AL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ- C.J.A.P. TulceaYüklə 1,74 Mb.
səhifə13/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


CENTRALIZATOR AL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ- C.J.A.P. Tulcea


Problematica abordată în cadrul şedinţelor de consiliere a elevilor a fost variată. A vizat: educaţie pentru carieră, vocaţională, adaptarea/ inadaptarea elevilor la mediul şcolar, evaluare psihopedagogică/psihologică, dificultăţi de învăţare/ dezvoltarea unor metode eficiente de învăţare, dificultăţi de relaţionare cu colegii/ cu părinţii, probleme de integrare socială, dezvoltarea abilităților emoţionale şi sociale, comportamente antisociale/ tulburări de comportament, prevenirea comportamentelor cu grad ridicat de risc (violenţa, delincvenţa consumul de tutun, alcool, droguri), dezvoltarea comportamentelor sănătoase, optimizarea relaţiilor interpersonale/ coeziunea grupului, managementul conflictului, optimizarea relațiilor dintre școală, elevi si părinți, medierea unor conflicte, managementul situațiilor în care părinții divorțează ş.a.

Consilierile de grup cu elevii efectuate la solicitarea profesorilor diriginţi au avut tematici specifice, cum ar fi: ,,Tipuri de inteligenţă” ,,Stil decizional”, ,,Tipologii temperamentale”, ,,Controlul furiei”, „Semaforul emoţiilor”,,, Emoţii pozitive-emoţii negative”, ,, Etichetele”, ,,Rezolvarea conflictelor”, ,, Empatie şi agresivitate”, ,,Mituri legate de violenţă”, ,, Consecinţele comportamentului violent în şcoală”, ,,Comunicarea asertivă”etc.

În funcţie de nevoile şi interesele educabililor, obiectivele prevăzute în planurile manageriale ale unităţilor deservite de C.Ş. (I).A.P au fost proiectate, organizate activităţi extracurriculare: ,,Cartea- prieten fidel!” ,Concursul –,, Copiii şcolii au talent !” ,,Ziua fără tutun!”, ,,Tutunul şi problemele de sănătate”, ,,DROGUL: un pericol”, participarea cu lucrări de creaţie plastică la Concursul Naţional „Poveste de iarnă”, ,,Aproapele meu, prietenul meu!”, ,,De la elevi pentru elevi”, acţiuni de voluntariat în cadrul SNAC.
La nivelul reţelei de asistenţă psihopedagogică a fost realizat un număr de 899 şedinţe individuale şi 357 de şedinţe de grup de consiliere educaţională, psihopedagogică/psihologică pentru părinţi. Problematica s-a axat pe relaţia părinte –şcoală (intervenţii în cazuri de absenteism pentru prevenirea abandonului şcolar), integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă, solicitarea efectuării evaluării psihopedagogice/psihologice, consiliere în vederea asigurării şanselor egale la educaţie, situaţii de criză în familie cu impact în dezvoltarea personalităţii copilului, ameliorarea/rezolvarea problemelor de agresivitate/ emotivitate, consultanţă în formarea unor abilităţi parentale pentru îmbunătăţirea imaginii de sine a copilului/elevului, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, corectarea/ameliorarea unor comportamente dificile ale copilului/elevului, îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării, managementul timpului, creşterea motivaţiei pentru învăţare, planificarea carierei etc.

La solicitarea diriginţilor, conducerilor unităţilor şcolare, consilierii şcolari au susţinut activităţi de informare, ateliere de lucru, activităţi de consiliere în cadrul lectoratelor/şedinţelor cu părinţii pe următoarele teme: ,,Meseria de părinte – climatul educativ al familiei”, ,,Adolescentul şi relaţiile cu părinţii”, ,,Aptitudinile şi importanţa lor în activitatea şcolară”, Atelier de lucru „Identificarea unor căi realiste şi eficiente de comunicare pentru îmbunătăţirea relaţiei diriginte-părinte” (participanţi: 15 profesori diriginţi şi 47 părinţi din comitetele de părinţi ale claselor), ,, Implicarea familiei în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor”, ,,Consilierea carierei”, ,,Comunicarea, un dialog real în relaţia părinte- copil, „Prietenul meu calculatorul”, “Sistemul recompensă- pedeapsă”, ,,Stilurile parentale”, ,, Disciplinarea pozitivă a şcolarului mic”, ,,Dezvoltarea emoţională la preşcolari”, ,,Rolul familiei în susţinerea performanţei şcolare a copilului”, ,,Rolul familiei şi al şcolii în dezvoltarea stimei de sine”, ,,Motivaţia pentru învăţare a elevilor”, ,,Modalităţi de pregătire eficientă pentru examen”, ,,Parteneriatul educativ şcoala – familie-comunitate locală”, ,, Nu poate sau nu vrea?- dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare”, ,,Rolul regulilor în familie, şcoală, în societate”, ,, Factorii modelatori în alegerea carierei”, ,,Pregătirea pentru examenul de bacalaureat”,,,ADHD- cauze, manifestări , soluţii pentru cadrele didactice care lucrează la clase cu elevi diagnosticaţi, ,,Căldura familiei – garanţia stabilităţii emoţionale a copilului”, ,,Stimularea motivaţiei învăţării”, ,,Implicarea familiei în orientarea şcolară şi profesională a elevului”, ,,Admiterea în învăţământul professional şi liceal”, ,,Dimensiuni ale maturizării psihosociale la puberi şi adolescenţi”, ,,Personalitate, aspiraţie, decizie, în planificarea carierei elevilor”, ,,Adolescenţa, bacalaureatul părinţilor”ș.a.

Consilierea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice s-a axat, în principal, pe cunoaşterea preşcolarilor/elevilor, adaptarea sarcinilor şcolare la particularităţile psihoindividuale şi motivarea pentru activitatea de învăţare, îmbunătăţirea comunicării în procesul didactic şi în relaţiile cu familiile educabililor, managementul conflictului, acordarea sprijinului pentru proiectarea şi realizarea activităţilor din aria curriculară ,,Consiliere şi orientare”.

În cadrul comisiilor metodice la nivelul unităţilor şcolare s-au realizat activităţi de informare, documentare, ateliere de lucru pe diferite teme:„Integrarea elevilor cu C.E.S. în şcoala de masă”, „Agresivitatea la vârsta preşcolară”, ,,Managementul situaţiilor de criză în clasa de elevi” , ,, Adaptarea curriculară şi consilierea copiilor cucerinţe educaţionale speciale,”, ,,Integrarea socială a absolvenţilor, promoţia 2013”, ,,Orientarea şcolară şi profesională a elevilor de clasa a XII a”, ,,Relaţia profesor-elev, din perspectiva elevului”, ,,Orientarea şi planificarea carierei elevilor” (clasele a IX-a, a X-a şi a XIa).


3. Studii realizate în rețeaua de asistență psihopedagogică la solicitarea beneficiarilor:

 • ,,Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor pentru continuarea studiilor în învățământul liceal și profesional în anul școlar 2014 -2015”;

 • ,,Integrarea socială a absolvenților - promoția 2013”

 • ,,Orientarea școlară și profesională a elevilor de clasa a XII-a”

 • ,,Rolul factorilor sociali în alegerea carierei”

În perioada 18 februarie - 20 martie 2014 s-a desfășurat activitatea de evaluare psihosomatică a copiilor/preșcolarilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare/clasa I. În cele 15 centre de evaluare din municipiu și din județ au fost evaluați psihosomatic și s-au eliberat recomandări pentru 401 copii, dintre care: 41 pentru grupa mare, 339 pentru clasa pregătitoare iar 21 pentru clasa I.


4. Parteneriat (intern, extern)


Denumirea programului

Parteneri (externi, interni)

Forma de finalizare (protocol, convenţie, etc)

Perioada

1.,,Cluburi antidrog”- privind organizarea activităților de prevenire a consumului de droguri în licee

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea, IȘJ, Asociația Infotin Tulcea, unități școlare din municipiul Tulcea

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014

2. ,,FRED GOES NET” intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri indentificați/depistați pentru prima oară

C.P.E.C.A Tulcea, C.J.R.A.E Tulcea I.Ș,J. Tulcea și unități școlare

acord de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

3. ,,Înțelege diferența, respectă egalitatea”

C.J.R.A.E/C.J.A.P Tulcea; C.J.R.A.E/C.J.A.P Constanța și unități școlare din județul Tulcea

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

4. ,,Invitație la sănătate”

C.J.R.A.E/C.J.A.P Tulcea; C.J.R.A.E/C.J.A.P Constanța și unități școlare din județul Tulcea

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

5. ,,Impreună vom reuși”

C.J.R.A.E/C.J.A.P Tulcea; C.J.R.A.E/C.J.A.P Constanța și unități școlare din județul Tulcea

protocol de colaborarean şcolar 2013- 2014 

6. ,,A munci este un drept! A exploata munca este o infracțiune”

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, C.J.R.A.E., Liceul Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea, Poliția Isaccea

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

7. Educație prin responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România
,,Educație pentru viața de familie”

”Fundaţía Tineri pentru Tineri”, M.E.N.
I.Ș.J,

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

8. ,,Invitație la sănătate"

C.J .R.A.E. Tulcea,C.P.E.C.A. Colegiului Brad Segal Tulcea şi Colegiului Tehnic Henri Coandă Tulcea.

acord de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

9. ,,Creație din drag de tradiție"

Muzeul de etnografie și artă populară Tulcea, C.J.R.A.E. Tulcea, unități de învățământ din municipiu

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

10. Proiect național ,,Necenzurat”

C.P.E.C.A, C.C.D, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, I.S.J

protocol de colaborare

an şcolar 2013- 2014 

11. ,,Dincolo de aparențe”

C.P.E.C.A, I,S.J., D.S.P.

acord de colaborare

an școlar 2013-2014 

12. ,,Realitate… la plic"

C.P.E.C.A., I.Ș.J.Tulcea, Penitenciarul Tulcea, C.J.R.A.E. Tulcea, unități de învățământ din municipiul Tulcea

acord de colaborare

an școlar 2013-2014

13. ,,Clubul părinților"

C.J.R.A.E/C.J.A.P Tulcea; C.J.R.A.E/C.J.A.P Constanța și unități școlare din județul Tulcea

protocol de colaborare

an școlar 2013-2014

14. ,,Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale la preșcolari"

C.P.E.C.A. Tulcea, C.J.R.A.E. Tulcea, Asociația psihologilor și psihopedagogilor din Constanța, Y.M.C.A. Dobrogea, grădinițe din județul Tulcea

acord de parteneriat

noiembrie 2013 – iunie 2014

15. Proiect pentru promovarea toleranței și nondiscriminării ,,Acceptă diferențele”

CJRAE Tulcea, DGASPC Tulcea Șc. Gimnazială nr. 12 Tulcea, Șc. Gimnazială ,,Traian Coșovei” Somova

Program

an școlar 2013-20145. Marketing educaţional - publicitate/ diseminare.
Publicitatea şi diseminarea ofertei de programe şi cursuri de formare a fost realizată prin anunţuri, informări prin mijloace mass-media (site, grup yahoo, blog, presa).

Prin parteneriatele încheiate s-au derulat programe educaţionale cu beneficiarii serviciilor de asistenţă psihopedagogică. Popularizarea ofertei s-a realizat de către consilierii şcolari în calitate de iniţiatori sau parteneri în programe, prin prezentări, pliante, afişe, mediatizare pe site-ul instituţiei, al unităţilor şcolare, presă.

Nevoi de grup/instituţionale:


 • dezvoltarea și perfecționarea resursei umane prin asigurarea cursurilor de formare continuă;

 • implicarea în derularea programelor educaționale alături de parteneri interni și externi.

 • promovarea imaginii C.J.R.A.E. în comunitate.XV. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ
XV.1. Tipuri de activităţi. Programe, proiecte şi acţiuni ( organizate la nivel naţional.

În perioada 7-11 aprilie 2014, s-a desfăşurat săptămâna “ŞCOALA ALTFEL: SǍ ŞTII MAI MULTE, SǍ FII MAI BUN!”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, una dintre direcţiile de acţiune importante ale M.E.N. pentru acest an școlar, conform Anexei OMEN nr. 3818, privind structura anului școlar 2013-2014.

În vederea realizării programului de activități, în toate unitățile de învățământ, au avut loc o serie de dezbateri la nivelul tuturor comisiilor metodice, în consilii profesorale special întrunite, la nivelul comitetelor de părinţi şi al consiliului elevilor, în special pe parcursul semestrului I. Toate acestea au avut la bază respectarea conţinutului tuturor documentelor în care erau stipulate condiţiile necesare unei derulări optime a activităţii din perioada prevăzută.

Scopul: implicarea tuturor copiilor preşcolari, elevilor şi cadrelor didactice în activităţi care să corespundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor/tinerilor preşcolari/elevi, punându-le în valoare aptitudinile şi capacităţile acestora în diferite domenii cuprinse sau/și neprevăzute în curriculumul naţional, stimulând participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

Obiective: • aplicarea unor strategii didactice de diferenţiere şi individualizare a activităţilor în vederea implicării active a fiecărui elev;

 • proiectarea unor activităţi atractive, lipsite de formalism, care să corespundă aşteptărilor elevilor;

 • realizarea unui program de activităţi de calitate, divers și realist;

 • evitarea disconfortului, a suprasolicitarii prin distribuirea echilibrată / proporţionată a resurselor (umane, temporale, materiale);

 • orientarea, cu precădere, către activităţi care promovează specificul local;

 • dezvoltarea, în rândul educabililor, a gândirii pragmatice / eficiente prin implicarea în organizarea şi realizarea activităţior;

 • Promovarea parteneriatelor încheiate cu diverse instituții, organizații etc.

Îndeplinirea obiectivelor propuse a presupus realizarea, în unitățile de învățământ de toate gradele, a unor demersuri, atât pe parcursul semestrului I, cât şi în prima parte a semestrului al II-lea, astfel:

 1. dezbaterea conţinutului Metodologiei desfășurării programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”;

 2. informarea elevilor şi părinţilor cu privire specificul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”;

 3. realizarea Procedurii operaționale privind desfășurarea programului: „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”;

 4. întrunirea membrilor tuturor comisiilor metodice şi formularea unei oferte a şcolii, care conține o serie de propuneri de activităţi propuse pentru săptămâna 7-11 aprilie - „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” şi popularizarea acesteia în rândul elevilor şi al părinţilor;

 5. iniţierea unor dezbateri în rândul elevilor şi a părinţilor, stimularea acestora de a veni cu iniţiative proprii în cadrul orelor de dirigenţie şi al sedinţelor cu părinţii;

 6. centralizarea propunerilor părinţilor şi elevilor privind activităţile din săptămâna 7 - 11.04.2014, precum şi analizarea acestora în consiliu profesoral;

 7. realizarea listei finale de activităţi propuse, care sintetizează potențialul instituţional şi local coroborat cu opţiunile elevilor;

 8. activitatea de proiectare a activităţilor şi a programului de activităţi la nivelul tuturor ciclurilor, analizarea şi avizarea acestora de consiliul de administraţie;

 9. orarul aprobat este făcut public (afișare în locuri speciale, cu vizibilitate maximă pentru toți cei interesați);

 10. monitorizarea și evaluarea activităților programului Școala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”;

 11. realizarea raportului de evaluare.

Activitățile care au fost organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” pot fi încadrate în următoarele categorii:

- activități culturale;

- activități tehnico-științifice;

- activități sportive;

-activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);

- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);

- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.

Aceste activități s-au organizat sub diferite forme, de exemplu:

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;

- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;

- mese rotunde, dezbateri;

- activități de voluntariat sau de interes comunitar;

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

- schimburi de experiență;

- vizite de studii;

- tabere/școli de creație sau de cercetare;

-parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

La nivelul I.S.J. Tulcea au avut loc două inspecții: una de monitorizare a modului de pregătire și o alta dedicată modului de derulare a programului:


XV. 2. Analize, conţinuturi, rezultate disfuncţionalităţi, măsuri

I. TEMA INSPECȚIEI: Calitatea activității educative școlare și extrașcolare. Pregătirea săptămânii “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun“.

Inspecția s-a realizat în perioada premergătoare săptămânii 7-11 aprilie 2014, și a avut ca scop îndrumarea, monitorizarea și controlul modului în care a fost pregătit și organizat această program.

Au fost vizitate unități de învățământ preprimar, primar, gimnazial și liceal din municipiu și din localitățile județului, respectiv, 63 de grădinițe, școli, licee, din totalul de 81 unități cu personalitate juridică.

Obiective urmărite: 1. Monitorizarea activităților educative școlare și extrașcolare.

 2. Calitatea actului educativ.

Respectarea metodologiei de desfășurare a programului “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!“, conform Anexei la ordinul MEN privind structura anului școlar 2013-2014.

 1. Implicarea tuturor elevilor și cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor acestora.

Surse de informare:

 • Planul managerial al școlii;

 • Planul activităților (programul/calendarul activităților educative);

 • Raportul de evaluare a activității din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!”, desfășurată anul școlar trecut;

 • Procese-verbale, adrese, protocoale, proiecte, alte documente care să ateste pregătirea pentru organizarea activităților propuse pentru perioada 7-11 aprilie 2014;

 • Discuții cu directorii, învățătorii, diriginții, elevii.

ASPECTE VERIFICATE – constatări, recomandări, termene:

 1. Existența Raportului de evaluare a activității din săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” (1-5 aprilie 2013) și includerea sa în materialul de analiză a activității din anul școlar 2012-2013 (semestrul al II-lea).

Cele mai multe unităţi şcolare au întocmit Raportul de evaluare a perioadei “Să știi mai multe, să fii mai bun!” și l-au prezentat în consiliile profesorale în lunile aprilie – mai 2013. Acele rapoarte sau extrase din ele au fost integrate în rapoartele de analiză a activităţii pe anul şcolar 2012 – 2013 și prezentate în consiliile profesorale din octombrie/noiembrie 2013.

 1. Existența de dovezi pentru consultările avute cu elevii, părinții, cadrele didactice, organizații și instituții partenere.

În unităţile şcolare au avut loc şedinţe cu părinţii şi cadrele didactice, în care au fost propuse şi dezbătule diverse modalităţi de realizare a programului şcolar în săptămâna 7 – 11 aprilie 2014, au fost analizate resursele umane și materiale, s-au stabilit responsabilităţi şi modalitaţi de concretizare a propunerilor. Aceste consultări sunt făcute cu destul de mult timp înaintea derulării perioadei avute în discuție. Din păcate, la acel moment, multe instituții, organizații, alți posibil parteneri nu au pregătite oferte concrete. Acestea apar la sfârșitul lunii martie sau chiar la început de aprilie și implică modificarea orarului aprobat în CA al școlilor.

 1. Analiza făcută în Consiliul profesoral (identificarea nevoilor, resurse materiale și umane existente, oportunități, oferte/propuneri primite dinafara unității de învățământ).

În unele unități au avut loc, înainte de 14 februarie (conform metodologiei M.E.N.), consilii profesoarale în care s-a făcut o analiză a concluziilor din anul școlar anterior și au fost evaluate propunerile elevilor, profesorilor, părinților, instituțiilor partenere, în acord cu resursele, oportunitățile și s-au căutat modalităţile de realizare a acţiunilor, au fost identificaţi posibili parteneri care pot fi atraşi la realizarea activităţilor.

Există și unitățiu școlare în care consultarea s-a făcut în cadrul claselor și nu există consemnări sau procese verbale, ori acestea s-au realizat foarte târziu, în luna martie. 1. Aprobarea în cadrul Consiliului de administrație a orarului special pentru săptămâna 7-11 aprilie 2014 (cu respectarea numărului de ore pe săptămână pentru elevi și cadre didactice).

În cele mai multe unități a fost respectat termenul M.E.N. (14 februarie 2013) pentru aprobarea în consiliile de administraţie a orarelor speciale definitive, dar în altele s-a întârziat, chiar și peste data când, în ședința cu directorii, s-a cerut realizarea prioritară a acestei cerințe.

Toate școlile au urmărit să fie respectat, pentru elevi și cadre didactice, numărul de ore/săptămână.
Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə