Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 1,74 Mb.
səhifə14/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Concluzii: cu prilejul vizitelor efectuate, s-a constatat că în puține unități de învățământ au fost realizate la timp și făcute public (termen M.E.N.: 11 martie 2013) criteriile de evaluare/autoevaluare a activităților organizate și desfășurate în intervalul 1 – 5 aprilie sub deviza “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

În toate cazurile în care s-au constatat omisiuni sau abateri de la prevederile metodologiei de desfășurare a activității din săptămâna “Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, s-au făcut recomandări, s-au stabilit persoanele care răspund și termenele de îmbunătățire.

În urma acestei inspecții tematice s-a putut concluziona că unitățile de învățământ de toate gradele din județul Tulcea sunt pregătite să desfășoare activități interesante, utile și atractive pentru elevi, în săptămâna 7-11 aprilie 2014.

Pentru monitorizarea activităților desfășurate pe toată perioada vizată s-au făcut vizite și asistențe.II. TEMA INSPECȚIEI: Monitorizarea activității educative școlare și extrașcolar din săptămâna “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun“.

Inspecția a avut ca scop monitorizarea modului în care a fost pregătită și desfășurată activitatea din săptămâna Școala altfel: știi mai multe, să fii mai bun“.

Obiective urmărite:


 • Monitorizarea activităților educative școlare și extrașcolare.

 • Calitatea actului educativ.

 • Respectarea metodologiei de desfășurare a programului “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!“ , în conformitate cu Anexa la ordinul MEN privind structura anului școlar 2013-2014.

 • Implicarea tuturor elevilor și cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor acestora.

Surse de informare:

 • Planul managerial al școlii;

 • Planul activităților (programul/calendarul activităților educative);

 • Raportul de evaluare a activității din săptămâna “Școala altfel””, desfășurată anul școlar trecut;

 • Procese-verbale, adrese, protocoale, proiecte, alte documente care să ateste organizarea și desfășurarea activităților din perioada 7-11 aprilie 2013;

 • Discuții cu directorii, învățătorii, diriginții, elevii.

ASPECTE VERIFICATE – constatări, recomandări:

1. Derularea activităților. Respectarea orarului stabilit.

Fiecare unitate vizitată avea orarul de desfășurare a activităților în săptămâna 7-11 aprilie. Unele școli au păstrat organizarea pe clase, iar altele au format grupuri din elevi de la mai multe clase, în funcție de opțiunea explicită a acestora.

De regulă, a fost respectat orarul stabilit, cu excepția cazurilor în care, datorită condițiilor meteo, a fost nevoie să se apeleze la variantele de rezervă (acolo unde existau). Uneori, neexistând activități de rezervă, elevii au fost trimiși acasă.

Datorită faptului că au apărut oferte interesante după momentul realizării orarului, în unele școli s-au realizat replanificări care au fost aduse la cunoștință elevilor din timp.

Trebuie menționat faptul că au existat și cazuri în care, cu destul de multă ușurință, unii elevi au reușit să nu participe la activități (de exemplu cei din județ au plecat acasă cu câteva zile mai devreme), iar unii profesori s-au limitat la a se alătura activității realizate de un coleg.

2. Diversitatea și atractivitatea activităților:

Cele mai cerute activități: excursiile tematice, indiferent de vârstă.

În general, activitățile învățământului preprimar și primar au fost cele mai dinamice (loc, cadru, pregătire, desfășurare, finalitate, satisfacția beneficiarilor).

Clasele gimnaziale și liceale au desfășurat activități pluridisciplinare, extracurriculare, care le-au stimulat inventivitatea, spiritul de inițiativă, adaptabilitatea, disponibilitatea pentru comunicare, le-au pus în valoare aptitudinile, talentul.4. Implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a partenerilor:

Muzeele, teatrul, biblioteca județeană, unitatea de pompieri – au făcut cu greu față cererilor.

Poliția și Jandarmeria au realizat activități foarte interesante în aer liber.

Seara de basme – participă elevii și părinții (ora 19.00) - și ”procesul” unor poveștii, care poate avea ecouri profund emoționale în viața elevilor.

Persoane pensionare cu activitate deosebită au împărtășit tinerilor din experiența lor. Copiii au aflat lucruri interesante din trecutul orașului.

La multe dintre activități au fost prezente persoane dinafara școlii, fapt ce a mărit interesul elevilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, a externalizat informații despre unitatea de învățământ.

Au fosat transmise la timp informaţii despre iniţiativa MEN de a promova exemplele de bună practică din cadrul săptămânii “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, ce se va derula în perioada 7-11 aprilie 2013.

Este vorba despre postarea pe site-ul M.E.N., a celor mai valoroase activităţi derulate în fiecare județ, câte una pentru fiecare dintre următoarele domenii: cultural, artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, cetăţenie democratică şi responsabilitate socială, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţia mediului, abilităţi de viaţă, consiliere şi orientare.

Pentru înscrierea în concurs, unitățile de învățământ vor trimite la I.S.J. Tulcea documentele specificate în adresa M.E.N. anexată.

C O N C L U Z I I

În general, activitatea desfășurată în săptămâna 7-11 aprilie 2014 s-a organizat și desfășurat cu respectarea metodologiei în vigoare.

Unele unități de învățământ au gândit un orar pe clase, urmând ca fiecare cadru didactic să inițieze sau să se afilieze la activități care să acopere numărul de ore pe care îl desfășoară, în mod curent, pe săptămână.

Alte școli au planificat un număr de activități la care elevii se puteau înscrie, în limita unui număr posibil de locuri. Această modalitate s-a aplicat mai ales la gimnaziu și liceu, dar, uneori, au folosit-o și elevii din grădinițe și învățământul primar.

S-a putut observa că au fost benefice schimbările referitoare la: • spațiul de desfășurare (altă sala de clasă, un laborator/cabinet, spații dinafara școlii);

 • activitatea desfășurată într-un grup nou (colaborarea cu colegi de la alte clase/școli);

 • activitatea desfășurată cu alte cadre didactice/persoane (acțiunile au fost organizate/conduse de cadre didactice cu care nu au mai lucrat sau au fost invitate persoane noi).

Așadar, ieșirea din clasă, contactul cu alți elevi, profesori sau cunoașterea unor alte persoane au stimulat participarea la sarcinile primite.

Elevii au fost puși în situații noi, au avut responsabilități concrete, au fost stimulați să inoveze. S-au simțit responsabili, au avut sentimentul că de ei depinde realizarea unui produs (obiect, idee, fenomen) care era apoi evaluat ”la vedere” de persoane cunoscute și/sau necunoscute până atunci.

Vremea nu a fost prielnică desfășurării tuturor activităților programate - a plouat ăn ultimile două zile, dar asta a creat premisele replierii programului pe realitatea dată (s-au organizat alte activități).

Totuși, ieșirile din spațiul școlar convențional, atât de dorite de elevii de toate vârstele, au scos în evidență posibila existență a unor disfuncții: deplasarea grupului în mod disciplinat, adecvarea vocabularului/ținutei situației date etc.

Diversitatea acțiunilor a fost o provocare pentru elevi, dar mai ales pentru profesori, care au fost nevoiți să găsească de fiecare dată cele mai bune metode și mijloace de realizate a obiectivelor propuse.

Se recomandă ca fiecare unitate de învățământ să pregătească activități ”de rezervă” ( proiecții de filme, discuții pe teme diverse), care să se desfășoare în interior, cu aparatura disponibilă și care să le poată înlocui pe cele ce nu pot avea loc din cauza vremii nefavorabile.

Vizitele și excursiile tematice au fost, de departe, tipurile de activități preferate de elevi. Totuși, datorită apariției noilor reglementări referitoare la întocmirea și avizarea dosarului pentru excursii/expediții, multe cadre didactice au declarat că au renunțat la intenția inițială.

Aspecte analizate: • să fie implicați mai mult elevii în realizarea orarelor (dacă ei vor fi puși în situația de a opta pentru un număr dat de activități dintr-o listă dată, aceasta e cea mai bună evaluare);

 • partenerii externi să fie contactați din timp, astfel încât activitățile să poată fi introduse în orarul aprobat de C.A. până la termenul stabilit de M,.E.N. (14 februarie). De multe ori oferte foarte interesante au fost aduse la cunoștința potențialilor beneficiariîn primele zile din luna aprilie;

 • să poată fi vizibilă în orar și activitatea cadrelor didactice (numărul de ore realizate în această săptămână) sau să fie realizat și un orar al profesorilor; în materialul de analiză să fie luate în discuție cele două aspecte: activitatea elevilor, implicarea concretă a cadrelor didactice;

 • desfășurarea olimpiadelor zonale/naționale în aceeași perioadă implică eliberarea unor camere de internat, ceea ce înseamnă că acei elevi trebuie să fie trimiși acasă și excluși din programul special “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun“;

 • schimbarea datei la care are loc săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun“, căci ea coincide cu alte activități (componente ale programului de mișcare a personalului didactic, inspecții pentru grade didactice, înscrierile la clasa pregătitoare, olimpiade și concursuri școlare zonale/naționale). Poate fi luată în calcul planificarea în primul semestru (cât vremea e bună) sau posibilitatea ca fiecare unitate de învățământ să aleagă data/perioada și să o facă publică la începutul fiecărui an școlar. S-ar putea evita, în acest mod, aglomerarea excesivă la anumite obiective, pe anumite trasee sau cerințe mai mari decât pot asigura operatorii de transport sau turism local.


XV. 3. Palatele şi cluburile copiilor
În anul școlar 2013-2014 în Palatul Copiilor Tulcea ș-au desfășurat activitățile a două comisii metodice, respectiv comisia științifică și tehnico- aplicativă și cultural-artistică. Membrii acestor comisii s-au preocupat de formarea deprinderilor științifice și a abilităților tehnice și culturale ale copiilor și elevilor. S-au preocupat de perfecționarea metodico-didactică, ș-a imbunătățit baza materială a activităților și ș-au autoevaluat activitatățile prin participări la activitățile metodice ale comisiei, ale ISJ-ului și prin participări la grade didactice.

Cu privire la reperele educative şi extraşcolare, personalul didactic şi de specialitate a realizat în anul şcolar 2013-2014 organizarea şi planificarea activităţilor ţinând cont de preferinţele şi opţiunile elevilor pe categorii de vârstă ; a urmărit parcurgerea ritmică a tematicii propuse şi a pus accent pe valorificarea formativă, pe competenţă şi performanţă.

Astfel Palatul Copiilor a obţinut rezultate deosebite la concursurile naţionale organizate în acest an şcolar.


Denumire cerc,

coordinatorREZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014Etnologie –

Folclor


Viorica Chiriş

 • Organizare şi participare la o serie de spectacole, expoziţii dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar


 • expoziţie de postere şi lucrări

„ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MĂRII NEGRE”

– expoziţie judeţeană

“MOTIVUL DOBROGEAN ÎN ARTĂ”

– expoziţie dedicată Unirii Dobrogei cu România

“EMINESCU – CARAGIALE ”

– festival de teatru şcolar şi poezie - expoziţie • Organizare şi participare la concursuri judeţene:

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“COLINDE COLORATE”

– expoziţie concurs dedicată tradiţionalelor sărbători de iarnă • Participare la simpozioane şi concursuri naţionale:

– FESTIVALUL NAŢIONAL DE CERAMICĂ PENTRU COPII

“COCOŞUL DE HUREZ” – Horezu, Vâlcea, Septembrie 2013

– 2 Premiul I

– Concursul Regional de Artă Decorativă „MEŞTEŞUGURI, TRADIŢII ŞI TEHNICI DE LUCRU” – Râmnicu Vâlcea, Noiembrie 2013

– 1 Premiul I

– 2 Premiul II

– 1 Premiul III

– Concursul Internaţional „CULORILE TOAMNEI” – Lipova, Arad, Noiembrie 2013

– 2 Premiul I

– Concursul Naţional „CUPA RUSSENART” – Roşiorii de Vede, Teleorman, Noiembrie 2013Simpozion cadre didactice • – Concursul Naţional „POVESTE DE IARNĂ”” – Muzeul de Artă Populară, Tulcea, Dec. – Febr., 2014 Organizare şi participare la o serie de expoziţii dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

„DRAGOBETE – CAP DE PRIMĂVARĂ” – Expoziţie concurs de artă şi Concurs de abilităţi şi cunoştinţe

“MĂRŢIŞOARE COLORATE” – Expoziţie concurs de artă

“ÎNVIEREA DOMNULUI” – Expoziţie concurs de artă

„ORION” – Concurs da Astronomie


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

“IDEE ŞI … OBIECT” – Expoziţie concurs de artă modernă şi tradiţională

 • Organizare şi participare la concursurile naţionale şi internaţionale:

CONCURS INTERNAŢIONAL “SARBATOAREA PASTELUI

IN OCHII COPIILOR” – Aprilie 2014 Tulcea

– Premiul I

CONCURS NAŢIONAL “TRADIŢII. MEŞTEŞUGURI ŞI OBICEIURI POPULARE” – Iulie 2014 Tulcea

– 5 Premiul I

– 3 Premiul II

– 3 Premiul III


 • Participare la concursurile naţionale şi internaţionale:

CONCURS NAŢIONAL DE EDUCAŢIE PENTRU MEDIU „DAVID

IMPOTRIVA LUI GOLIAT” ” – Mai 2014, Drăgăşani, Vâlcea

– 3 Premiul I

CONCURS NAŢIONAL DE ARTĂ TEXTILĂ ŞI ETNOGRAFIE “TRADIŢIE ŞI MODERNISM” – Mai – Iunie 2014 Buzău

– 8 Premiul I

– 1 Premiul II

CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ PENTRU COPII “CURCUBEU” – Iunie 2014 Curtea de Argeş

– Premiul I

CONCURS NAŢIONAL DE ECOLOGIE “UN COPIL SĂNĂTOS

ÎNTR-UN MEDIU CURAT” – Iulie 2014 Rm. Vâlcea

– 2 Premiul I

CONCURS NAŢIONAL DE ARTĂ “TRADIŢIILE JAPONIEI,

IKEBANA, ORIGAMI, ARTĂ DECORATIVĂ” ” – Iulie 2014 Rm. Vâlcea

– 2 Premiul I

TÂRGUL COPIILOR MEŞTEŞUGARI – Iulie 2014 Vatra Dornei, Suceava

– 3 Premiul I

OLIMPIADA „MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE” – August 2014 Sibiu

– Premiul II

– Premiul III


Judo

Cornel Puşcaşu • Organizare şi participare la o serie de activităţi sportive:

‘‘MICUL JUDOKA’’

– concursul municipal pentru selecţie • – Concurs de Arte marţiale, demonstraţie – Organizat de Asociaţia „Mondial”, 23 Octombrie Organizare şi participare 1a o serie de activităţi sportive:

‘‘ARTA AUTOAPĂRĂRII’’ – concursul municipal de judo

– concurs de judo - în parteneriat cu Ag. Jud. pentru Sport

“CENTURILE COLORATE” – 14 – 15 iunie 2014


  • campionat judeţean de judo

 • Organizarea concursului judeţean:

„PRIETENII POMPIERILOR” 08.04. – 13.06.2014.

 • Participare la concursurile naţionale:

CONCURS “CUPA DUNĂRII “ – 24 Mai 2014 Brăila

– Loc IIMuzica folk

Emil Tărcatuunor evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

– Spectacol caritabil, Proiectul „Ritmurile tinereţii” – Teatrul „Jean Bart”, 25 Octombrie

“ZIUA DOBROGEI”

– spectacol literar-muzical-coregrafic • Organizare şi participare la concursuri judeţene:

– Festival Judeţean de Folk”Tulcea FolkEST” - 16 Noiembrie 2013

– Menţiune

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“EMINESCU – CARAGIALE ”


 • – festival de teatru şcolar şi poezie Organizare şi participare la o serie de spectacole dedicate unor evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII”

„ZIUA EUROPEI”

Simpozion judeţean „PANAIT CERNA”

„Olimpiada Naţională de Sport” Tulcea 2013

Parteneriat Comenius –2013

Festivalul judeţean de teatru „CARAGIALE”

„NUFERII DELTEI” – Festival judeţean de dans modern, sportiv şi gimnastică aerobică

Olimpiada judeţeană extraşcolară de muzică

Concursul Internaţional „GEORGE GEORGESCU” 2014 Tulcea


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

Festivalul de muzică folk „MAGIA MUZICII”

 • Organizare şi participare la concursuri naţionale:

Concursul Naţional de Muzică pentru Formaţiile Instrumentale, Corale

şi Solişti vocali din Învăţământul Preuniversitar – Tulcea 2013

– 2 Premiul I – Faza judeţeană

– 2 Premiul I – Faza interjudeţeanăPictură-desen

Elida-Veronica

Bodorin-Buftei


 • Organizare şi participare la o serie de spectacole, expoziţii dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

„ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MĂRII NEGRE”

– expoziţie judeţeană

“MOTIVUL DOBROGEAN ÎN ARTĂ”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

– expoziţie dedicată Unirii Dobrogei cu România

“EMINESCU – CARAGIALE ”

– festival de teatru şcolar şi poezie – expoziţie • Organizare şi participare la concursuri judeţene:

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“COLINDE COLORATE”

– expoziţie concurs dedicată tradiţionalelor sărbători de iarnă • Participare la simpozioane şi concursuri naţionale:

– Concursul Interaţional „CULORILE TOAMNEI” – Arad, Noiembrie 2013

– 2 Premiul I

– 2 Premiul II

– 2 Premiul III

– 2 Menţiune


 • – Concursul Naţional „POVESTE DE IARNĂ”” – Muzeul de Artă Populară, Tulcea, Dec. – Febr., 2014 Organizare şi participare la o serie de expoziţii dedicate

unor evenimente, momente aniversare, precum:

“MĂRŢIŞOARE COLORATE” – Expoziţie concurs de artă

“ÎNVIEREA DOMNULUI” – Expoziţie concurs de artă

„PATIMA SI INVIERE” in colaborare cu Biserica”Sfantul Gheorghe” • Organizare şi participare la concursul judeţean:

“IDEE ŞI … OBIECT” – expoziţie concurs de artă modernă şi tradiţională

Concurs de afise “MARUL POMUL VIETII” Mai 2014 Tulcea

– 7 Premiul I


 • Organizare şi participare la concursuri interjudeţene şi naţionale:

Proiectul educaţional interjudeţean “PARADISUL CULORILOR – DELTA DUNĂRII ÎN IMAGINI” – Mai 2014 Tulcea

– Premiul I

CONCURS NAŢIONAL “TRADIŢII. MEŞTEŞUGURI ŞI OBICEIURI POPULARE” – Iulie 2014 Tulcea

– 3 Premiul I • Participare la concursurile naţionale şi internaţionale:

Concurs de creatie plastica “TETE ART TETE” – Martie 2014 Constanta

– 2 Premiul I

– 2 Premiul II

Concursul National de Grafica, Pictura si Fotografie “VISÂND LA AŞTRI”

– Martie 2014 Barlad

– 2 Premiul I

– 3 Premiul II

– 2 Premiul III

– 5 Menţiune

CONCURS NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE

“ARTĂ ŞI JOC ÎN ATELIERUL FANTEZIEI” – Aprilie 2014 Sighişoara

– Premiul II

– 2 Premiul III

Concurs Naţional „COPII PRINTRE STELE” – Aprilie 2014 Tg. Jiu

– Premiul III

– 2 Menţiune

CONCURS INTERNAŢIONAL “SARBATOAREA PASTELUI

IN OCHII COPIILOR” – Aprilie 2014 Tulcea

– 1 Premiul I

CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICA “N. TONITZA”

– Mai 2014 Barlad

– 2 Menţiune

CONCURS NAŢIONAL DE ARTA PLASTICA “ANOTIMPURILE”

– Iunie 2014 Bucuresti

– Premiul I

– Premiul III

– Menţiune

CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ PENTRU COPII “CURCUBEU” – Iunie 2014 Curtea de Argeş

– Premiul Special

CONCURS NAŢIONAL „DELTA DUNĂRII, PARADISUL FLOREI ŞI FAUNEI” – Iunie 2014 Tulcea

– 4 Premiul I

– 4 Premiul II

– 2Premiul III

– MenţiuneTeatru

Aneta Micu • Organizare şi participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

“ZIUA DOBROGEI”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“EMINESCU – CARAGIALE ” • – festival de teatru şcolar şi poezie Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII”

„Olimpiada Naţională de Sport” Tulcea 2014


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

“CARAGIALE” – festival concurs de teatru şcolar

 • Participare la concursurile naţionale şi internaţionale:

Simpozion Naţional „LUMEA LUI NENEA IANCU” – Iunie 2014 Brăila

– Premiul I

Festival Internaţional „TOGHEDER FOR EUROPE” – Iunie 2014 Brăila

– Premiul IIDans popular

Ştefan Comanevenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

“ZIUA DOBROGEI”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

– Spectacol caritabil – Teatrul „Jean Bart”, 22 Noiembrie

– Ziua Naţională a României, noiembrie, spectacol la Teatrul „Jean Bart”

– Spectacol de datini şi obiceiuri, decembrie, Piaţa Civică şi Teatrul „Jean Bart”

– Spectacol dedicat Zilei de 24 Ianuarie, Piaţa civică, ianuarie 2014

Participare la festivaluri naţionale şi internaţionale: Premii Ansamblul folcloric "Doruletul" anul 2014

- Slatina - Festivalul "Calusul Romanesc" - 10-13 iunie - Premiul special pentru promovarea culturii traditionale din Dobrogea

- Gropeni, jud. Braila - Festivalul "Constantin Ganescu" - 13-14 iunie - Premiul "Constantin Ganescu"

- Tulcea - 05 aprilie - Festivalul Judetean de Folclor "Cununa Cantecului, Dansului si Portului Popular Nord - Dobrogean" - Marele Premiu

- Vatra - Dornei - Festivalul "Dorna, plai de cantec si de joc" - 16-21 iulie - Premiul II

- Tulcea - Festivalul International de Folclor pentru Copii si Tineret "Pestisorul de Aur" - 7-12 august - Premiul de Excelenta

- Iasi - Festivalul International "Catalina" - 26-29 august - Premiul IIDans modern

Laura Petroschi • Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

“ZIUA DOBROGEI”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

– Spectacol caritabil – Teatrul „Jean Bart”, 22 Noiembrie

– Spectacol caritabil – Teatrul „Jean Bart”, 3 Decembrie


 • – „Gala premianţilor” – Spectacol Palatul Copiilor, 5 DecembrieParticiparea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII”

„Olimpiada Naţională de Sport” 2014


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

Concurs judeţean „SĂNĂTATE PRIN DANS” – Aprilie 2014

„NUFERII DELTEI” – Iunie 2014

- festival de dans modern, sportiv şi gimnastică aerobică


 • Participare la concursuri naţionale:

Concurs Naţional “MERIDIANELE DANSULUI” – Mai 2014

Oneşti


– 2 Premiul I

Concurs Naţional de Dans modern „RITM” – Iulie 2014 Focşani

– 2 Premiul I


Reporter T.V.

Viorica Petre • Realizarea unor filme postate pe Site-ul palatului copiilor:

– Cercurile Palatului Copiilor

– Deschiderea festiva a activitatilor la Palatul Copiilor

– “Ziua Dobrogei’-spectacol dedicat aniversarii unirii Dobrogei cu Romania

– “Leru-I ler” festival de colinde si de obiceiuri de iarna

– “Inotul –ultimul hobby al tulcenillor”

– “Jocurile video” • Organizarea şi participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

„VREAU SĂ FIU VEDETĂ”

– spectacol de muzica cu participarea copiilor de la centrele de plasament din Tulcea

“EMINESCU – CARAGIALE ” • – festival de teatru şcolar şi poezie Realizarea materialelor video cu ocazia a diferite activităţi judeţene,

naţionale şi internaţionale în vederea difuzării lor pe Postul local de

televiziune şi pe Site-ul Palatului Copiilor Tulcea • Organizare şi participare la concursuri naţionale:

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL “PREZENT ŞI PERSPECTIVE” – Concurs Concurs Naţional de Proiecte pentru Consiliile Elevilor – Iunie 2013 Sulina

– 2 Premiul II

Concurs de Jurnalism “ARC 2014”

– August 2014 Sulina

– 3 Loc I


 • Participare la concursurile naţionale:

Concursul Naţional”TINERI JURNALISTI IN DEVENIRE”

– Mai – Iunie 2014 Pitesti

– 2 Loc I


Gimnastică aerobică

Mihaela Alecsiev • Organizare şi participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“SĂRBĂTOARE LA PALAT”

– spectacol dedicat începerii noului an şcolar

“ZIUA DOBROGEI”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“EMINESCU – CARAGIALE ”

– festival de teatru şcolar şi poezie


 • Organizare şi participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII”

„Olimpiada Naţională de Sport” 2014


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

Concurs judeţean „SĂNĂTATE PRIN DANS” – Aprilie 2014

„NUFERII DELTEI” – Iunie 2014

- festival de dans modern, sportiv şi gimnastică aerobică


Teatru de revistă

Cristina Roman • Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“DOBROGEA MĂICUŢA-BUNĂ”

– spectacol literar-muzical-coregrafic

“EMINESCU – CARAGIALE ” • – festival de teatru şcolar şi poezie Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII” • Organizare şi participare la concursul judeţean:

“CARAGIALE” – festival concurs de teatru şcolar

Pictură - desen

Filiala Babadag

Alina Mihailov


„ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MĂRII NEGRE”

– expoziţie judeţeană

“MOTIVUL DOBROGEAN ÎN ARTĂ”

– expoziţie dedicată Unirii Dobrogei cu România

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

– expoziţie de artă plastică

“LERU’I LER”

– festival de colinde şi obiceiuri populare

“COLINDE COLORATE”

– expoziţie concurs dedicată tradiţionalelor sărbători de iarnă, Tulcea • – Concursul Naţional „POVESTE DE IARNĂ”” – Muzeul de Artă Populară, Tulcea, Dec. – Febr., 2014Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

„ Martisorul – tradiție și simbol” – Expozitie felicitări și martisoare

Expozitie “ Natura Statica”


 • Organizare şi participare la concursul judeţean:

Expozitia Concurs de Arta “ Invierea Domnului”

 • Participare la concursurile naţionale şi internaţionale:

Concursul interjudetean “Bucuriile Primaverii” – Alexandria 2014

– Premiul I

Concursul National de Grafica, Pictura si Fotografie “VISÂND LA AŞTRI”

– Martie 2014 Bârlad

– Premiul I

– Premiul II

– Premiul III

– Menţiune

Concurs de artă “ Eu nu sunt o copie...sunt originalul...”

– 2014 ICEM Tulcea

– Premiul III

– Menţiune

CONCURS INTERNAŢIONAL “SARBATOAREA PASTELUI

IN OCHII COPIILOR” – Aprilie 2014 Tulcea

CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICA “N. TONITZA”

– Mai 2014 Bârlad

– Premiul I

– Premiul II

– Premiul III

– 2 Menţiune

CONCURS NAŢIONAL „DELTA DUNĂRII, PARADISUL FLOREI ŞI FAUNEI” – Iunie 2014 Tulcea

– Premiul II

– Premiul III

– Menţiune

CONCURS NAŢIONAL DE ARTA PLASTICA “ANOTIMPURILE”

– Iunie 2014 Bucuresti

CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ PENTRU COPII “CURCUBEU” – Iunie 2014 Curtea de Argeş

CONCURS NAŢIONAL “TRADIŢII. MEŞTEŞUGURI ŞI OBICEIURI POPULARE” – Iulie 2014 Tulcea

– Premiul I


Muzică

vocal – instrumental

Filiala Babadag

Liliana GâlcăZIUA ARMATEI ROMÂNE

– depuneri de coroane şi jerbe la Monumentul Eroilor

“LERU’I LER”

– Festivalul de colinde şi obiceiuri populare

„EMINESCU, CONTEMPORANUL NOSTRU”

– realizarea unor lucrări plastice

– audiţii muzicale


 • – recital de poezie Participarea la o serie de spectacole dedicate unor

evenimente, momente aniversare, precum:

“E ZIUA TA, MĂMICO!” – spectacol dedicat „FEMEII”

Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə