Starea îNVĂŢĂMÂntului


Activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E. TulceaYüklə 1,74 Mb.
səhifə16/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
#101826
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   162. Activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Tulcea
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională:

- Evaluează copii / elevii / tineri pentru a stabili dacă au cerinţe educative speciale în vederea orientării şcolare şi profesionale a acestora.

- Monitorizează copii / elevii / tineri cu cerinţe educaţionale speciale.

- Propune programe ameliorativ-formative.

- Stabileşte servicii educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice.
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațioală Tulcea, a furnizat servicii de evaluare complexă pentru un număr de 201 de copii/elevi/tineri. În perioada 1 septembrie 2013 – 31 august 2014, membrii S.E.O.S.P. au desfăşurat următoarele activităţi:


 • Au primit, analizat şi verificat dosarele beneficiarilor evaluării complexe;

 • Au pregătit şi transmis formularele S.E.O.S.P. către unităţile de învăţământ;

 • Au instrumentat dosarele pentru Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională;

 • Au furnizat servicii de evaluare psihologică şi logopedică complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copii, elevi şi tineri cu CES din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masa conform legii;

 • Au evaluat progresul şcolar şi particularităţile procesului de învăţare a copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale cu instrumente specifice, în funcţie de vârsta şi particularităţile psiho-individuale ale fiecărui copil/ elev/ tânăr.

 • Au întocmit şi au propus programe ameliorativ-formative şi servicii educaţionale optime (planuri de servicii individualizate) în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui copil/ elev/ tânăr.

 • Au înaintat C.O.S.P. propuneri de orientare/reorientare şcolară a beneficiarilor, conform legii;

 • Au efectuat anchete sociale la domiciliul elevilor ce au depus dosare pentru obţinerea certificatului de expertiză şi orientare şcolară;

 • Au completat documente specifice pentru fiecare beneficiar al evaluării complexe (fişe psihologice, fişe logopedice, prelucrare teste, prelucrare probe logopedice şi psihopedagogice, trasee educaţionale, fişe psihopedagogice, anchete sociale, rapoarte de evaluare complexă);

 • Au întocmit şi transmis către Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap raportările trimestriale conţinând statistica evaluărilor efectuate de S.E.O.S.P.;

 • Au colaborat cu celelalte compartimente ale CJRAE, cu D.G.A.S.P.C. Tulcea şi Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 (pentru copiii/elevii încadraţi în grad de handicap), precum şi cu celelalte unităţi de învăţământ din municipiu şi judeţ;

 • Au oferit familiilor, tutorilor şi unităţilor şcolare informaţii despre caracteristicile psihologice şi psihopedagogice ale copiilor/elevilor/ tinerilor evaluaţi.

În urma propunerilor S.E.O.S.P.:

- un număr de 137 copii/elevi/tineri au primit recomandare de integrare/mentinere către învăţământul de masă cu adaptare curriculară şi servicii de sprijin (itinerant);

- 7 copii/elevi/tineri au primt recomandare de menţinere în învăţământul de masă fără certificare de orientare şcolară şi profesională;

- 45 elevi – au primit recomandare de menținere înînvățământul special;

- 8 copii/elevi/tineri au primit recomandare de reorientare/integrare din învățământul de masă către învăţământul special;

- 0 copii/elevi au primit recomandare pentru reorientare din învăţământul special în învăţământul de masă;

- 4 elevi au primit recomandare de orientare către învăţământul de masa cu școlarizare la domiciliu;

- 2 elevi au primit recomandare de menținere în învățământul special cu școlarizare la domiciliu.
Tabel cuprinzând situaţia certificatelor eliberate de Comisia de Orientare Școlară și Profesională Tulcea

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Profesional

Liceal

Mediu

Urban

Rural

Copii cu certificat de orientare şcolară şi profesională

3

78

125

6

84

118

88

Copii cu certificat de orientare şcolară şi profesională şi cu certificat de handicap

22

40

18

7

7

79

17


3. Activitatea compartimentului de asistenţă socială din cadrul C.J.R.A.E. Tulcea
Compartimentului de asistenţă socială a înregistrat 718 activităţi, astfel: 638 deplasări în teren constând în: deplasări la domiciliu în vederea efectuării de anchete sociale, vizite de monitorizare, deplasări la unităţile de învăţământ precum şi la alte instituţii, cu scopul de a soluţiona cazurile intrate în evidenţa compartimentului de asistenţă socială, participarea la cursuri de formare securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I. şi 80 activităţi desfăşurate cu părinţii şi/sau elevii la sediul C.J.R.A.E Tulcea;

Prin activitatea asistenţilor sociali din cadrul C.J.R.A.E. Tulcea:

- din 24 cazuri de abandon şcolar identificate în unităţile de învăţământ, au fost soluţionate 17;

- au fost identificate 57 cazuri de elevi cu absenteism şi abandon şcolar, din care au fost soluţionate 47;

- au mai fost identificate 32 cazuri de elevi doar cu tulburări de comportament, din care au fost soluţionate 25.


XVII. PARTENERIATUL SOCIAL INTERINSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE

Situaţia întâlnirilor în Comisii paritare, în comisii de dialog social. (tematica, peridiocitatea, rezultatele, posibile probleme, disfuncţii).
În anul şcolar 2013-2014, Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Tulcea s-a întrunit în cadrul unui număr de cinci şedinţe pentru analiza şi avizarea solicitărilor în legătură cu mişcarea personalului didactic şi pentru detalierea punctajelor aferente criteriilor din fişele de evaluare în vederea acordării gradaţiilor de merit personalului didactic – sesiunea 2014 precum şi stabilirea ponderii pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere), precum şi pe discipline de învăţământ, raportat la numărul total de gradaţii.

Nu se poate vorbi de o periodicitate a întâlnirilor în Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea.

Nu au existat disfuncţii în funcţionarea Comisiei paritare.
XVIII. FINANŢARE
XVIII. 1. PROGRAME SPECIALE CU FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT
1.Burse (sursa de finantare- Consiliul Local)
In anul scolar 2013-2014 ca urmare aplicarii Ordinului MECTS 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ –teritoriale de care apartin scolile.

Bursele se acorda in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie , iar cuntumul unei burse precum si numarul acestora se stabileste anual prin hotarare a Consiliului Local.


Bursa de merit olimpic international 2014
In baza Legii 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale, cei 7 (sapte) olimpici internationali ai judetului nostru, participanti la Olimpiada Internationala de Limba Rusa de la Moscova primesc burse de merit olimpic international pe o perioada de 12 luni.

Elevii olimpici provin de la urmatoarele licee tulcene: • Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea - 3 elevi;

 • Liceul teoretic Ion Creanga Tulcea - 2 elevi;

 • Colegiul Dobrogean Spiru Haret Tulcea - 1 elev;

 • Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea – 1 elev.

Suma lunara platita din bugetul M.E.N. celor 7 elevi olimpici este in cuantum de 5.400 lei .


 1. Programul “Rechizite scolare

In baza Metodologiei de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare aprobata cu modificari prin Legea 126/2002 si Ordinul MECTS nr. 4385/ 07.06.2012 prin care s-a stabilit componenta pachetelor de rechizite scolare valabile in anul scolar 2013 – 2014 precum si cuantumul sumei alocate judetelor , ISJ Tulcea a procedat la achizitia si distribuirea in scoli a pachetelor de rechizite scolare la inceputul anului scolar. Judetul nostru a avut alocata suma de 166.062 lei pentru un numar estimat de 8.000 elevi. In urma licitatiei publice am achizitionat 8.100 de pachete de rechizite care s-au distribuit catre toti elevii solicitanti astfel :

- clasa pregatitoare - 1100 pachete

- clasa I - 500 pachete

- clasele II-IV - 2650 pachete

- clasele V-VII - 3150 pachete

- clasa a VIII a - 700 pachete

Actiunea de distribuire a pachetelor de rechizite catre elevi s-a desfasurat in conditii bune si s-a acoperit in totalitate necesarul transmis de scoli.


2 . Programul national de protectie sociala “Bani de liceu”
In anul scolar 2013 - 2014 s-a continuat aplicarea prevederilor HG nr. 1488/2004 privind criteriile si cuantumul sprijinului social ce se acorda elevilor in cadrul programului national de protectie sociala “Bani de liceu”si a intrat in vigoare Hotararea 1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional . In acest an scolar un numar total de 1237 elevi au beneficiat de prevederile acestor legi si s-au platit catre acestia burse in suma totala de 1.181.880 lei. De Programul national de protectie sociala “Bani de liceu”au beneficiat 938 elevi care au primit 180 lei /luna, iar in invatamantul profesional 299 elevi au primit “Bursa profesionala”in cuantum de 200 lei /luna in conditiile prevazute de lege. Nu au existat probleme privind plata acestor drepturi fondurile necesare fiin asigurate de minister.
3. Programul national de achizitie a manualelor scolare pentru invatamantul preuniversitar obligatoriu
Avand in vedere necesitatea asigurarii manualelor pentru anul scolar 2013-2014 conform Legii Invatamantului nr.1/2011, republicata cu modificarile ulterioare si in baza O.M.E.C. nr.620/20.03.2007 s-a procedat la finantarea de catre MECTS a retiparirii manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu, prin intermediul inspectoratelor scolare care au incheiat contractele de achizitie cu editurile.

Judetul Tulcea a avut repartizata prin Ordin MEN nr. 3588/2013 suma de 212.230 lei.. S-au achizitionat 51.219 manuale de la 25 de edituri , dar nu am reusit sa acoperim necesarul de manuale scolare.Nu au existat probleme privind receptionarea si distribuirea catre scoli a manualelor scolare.


4. Programul national “EURO 200” –ajutor financiar pentru elevi in vederea achizitionarii de calculatoare
In anul scolar 2013 – 2014 elevii din judetul nostru au beneficiat de un numar de 168 de cupoane in valoare de 200 euro/ cupon pentru achizitionarea unui calculator. Suma decontata de I.S.J. Tulcea catre agentii economici furnizori de calculatoare pentru cele 166 de cupoane utilizate a fost de 146.705 lei. Nu au existat probleme in privinta fondurilor pentru decontare .
XIX. PROGRAME INIŢIATE SAU AFLATE ÎN DERULARE ÎN DIFERITE DOMENII
XIX. Tabel 2. Proiecte aprobate pentru 2013 – 2014 în cadrul programelor LLP, iniţiate sau aflate în derulare (Anexa XIX.2.)


Nr. crt.

Denumirea programului

Unitatea şcolară

1.

Acţiunea Comenius/Grundtvig – Mobilităţi individuale de formare continuă

I. Comenius

Runda III din 17 Septembrie 2013

Au fost depuse 2 cadidaturi din care au fost aprobate 1 candidatură (prof. Bocăneală Irina, Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea) şi au fost respinse 1, prof. Ftadeev Brad Floriana- Adriana, de la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea


II. Grundtvig

Runda I din 17 Septembrie 2013

A fost depusă 1 candidatură 1 candidatură (prof. Voicu Adina Laura – Colegiul ”Anghel Saligny” Tulcea).
3.

Proiecte multilaterale Comenius

Proiecte depuse la apelul din 2013:

Aprobate 1: Școala Gimnaziala ”Gheorghe Banea” Măcin - Facing the climate changes in the 21st century.

Respinse 7: Liceul Teoretic ”Gh. Munteanu Murgoci” Măcin - The helping hands - voluntary work to assist others and underestand ourselves; Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu” Tulcea - De la singularit e a l'universalite des saveurs et des rythmes de nos regions; Liceul teoretic ”Ion Creangă” Tulcea – Water a legacy for the future in Europe; Liceul teoretic ”Grigore Moisil” – Positivism for humanity; Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea – My career in Europe; Școala Gimnaziala Nr. 12 Tulcea – Experience the language: anytime,anywhere, anyhow; Colegiul Economic ”Delta Dunării” Les Patrimoines europeens pour developper durablement l' Esprit d' Entreprendre.

Proiecte aprobate aflate în al doilea an de derulare: 1.Şcoala Gimnaziala “I.L. Caragiale” Tulcea - Fascinating World of Fairy Tales in Europe;

Proiecte aprobate încheiate în anul 2013:

1. Şcoala “Gheorgeh Banea” Măcin, 11-PM-1093-TL-EE, “Dance to Stem Bullying and Violence”;

2. Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea “Play and discover Europe”11-PM-96-TL-RO;


4.

Proiecte bilaterale Comenius

Proiecte aprobate aflate în al doilea an de derulare:

1. Şcoala Gimnazială “Constantin Găvenea” –HEATF (Healty and Traditional Food)
XX. POLITICI ŞCOLARE IN DOMENIUL INVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE
XX. Tabel. 1. Situaţia statistică a elevilor care studiază limba maternă:


Nr.

Limba maternă

Nr. elevi

Nr. şcoli

Nr. profesori

1.

Lb. rusă

780

19

20

2.

Lb. rromani

359

5

5

3.

Lb. turcă

127

4

3

4.

Lb. ucraineana

47

4

4

5.

Lb. greaca

14

1

1

6.

Limba italiana

29

1

1

7.

Dialect aroman

26

1

1

Învăţământul în limbile minorităţilor are o tradiţie neîntreruptă.

În prezent , reglementarea studiului în limba maternă / al orelor de limba maternă este făcută în cadrul LEN nr.1 /2011, în conformitate cu prevederile constituţionale şi ale documentelor internaţionale privind prezervarea şi cultivarea în şcoli a limbilor materne, la care România este Parte, ca, de pildă, Carta Europeana a Limbilor Regionale sau Minoritate.(CELRM).

In anul scolar 2013-2014, in judetul Tulcea , in centrul atentiei minoritatilor a stat pastrarea limbii materne prin cultivarea ei..

Studiul limbii materne in judetul Tulcea , se realizeaza ca disciplina de sine statatoare in cadrul structurii de invatamant in limba romana.

În judeţul Tulcea există o reprezentare largă a minorităţilor: ruşi-lipoveni, rromi , ucraineni, greci, turci –tatari,aromani, italieni . Astfel, s-au format grupe şi clase în care elevii să studieze limba maternă, istoria şi tradiţiile etniei, confesiunea de credinţă.

Cei mai buni elevi au fost stimulaţi pentru a reprezenta judeţul la olimpiadele şcolare, obtinand locurile I,II,III la fazele judetene si nationale si medalii de bronz, argint si aur la olimpiadele internationale.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,Prof. Dumitru Damian

Pagina din


Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə