Statutul asociatiei „uniunea spitalelor comunitare din romania”Yüklə 228,05 Kb.
səhifə1/3
tarix28.07.2018
ölçüsü228,05 Kb.
#61303
  1   2   3

STATUTUL

ASOCIATIEI „UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA” ( U.S.C.R. )
CAP. I.

CONSTITUIREA , DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL SOCIAL.

Art.1.- Asociatia „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania”(U.S.C.R.) este constituita, in temeiul prevederilor O.G. nr.26 / 2000, aprobata cu modificari si completari ulterioare prin Legea nr. 246 / 2005 privind asociatiile si fundatiile, prin libera vointa a urmatorilor membri fondatori :

1.- Prof.univ.dr. SORIN MIRCEA OPRESCU, cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 07.11.1951, in Bucuresti, sectorul 6, cu domiciliul in Bucuresti, str. Primaverii nr. 49, ap. 3, sector 1, posesor al B.I., seria GV, nr. 860002, eliberata la data de_________, de catre Sectia de Politie nr.__, CNP: 15111076400178;

2.- Ec. BADEA NICOLAE, cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 02.10.1948, in Trestieni, Jud. Giurgiu, cu domiciliul in Bucuresti, str. Crangului nr. 1, ap.1, sector 1, posesor al C.I., seria RD, nr. 119827, eliberata la data de 10.08.2000, de catre Sectia de Politie nr. 1, Bucuresti, CNP: 1481002400366;

3.- NEAGU GEORGETA, cetatean de origine romana, necasatorita, nascuta la data de 17.09.1960, in Bucuresti, , sector 8, cu domiciliul in Bucuresti, str. Gh. Ionescu Sisesti, nr 240E, sector 1, posesoare a C.I., seria RT, nr. 561569, emisa la data de 29.05.2008, de catre SPCEP S1,biroul nr 5, Bucuresti, CNP: 2600917400200;

4.- DUMITRACHE GHEORGHE, cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 25.09.1959, in Com. Munteni-Buzau, Jud. Ialomita, cu domiciliul in Bucuresti, str.Nazuintei nr.8, bl.C7, sc.1, ap.2, sector 2, posesor al C.I., seria RT, nr. 298115, emisa la data de 27.11.2003, de catre Sectia de Politie nr. 12, Bucuresti, CNP: 1590925400222;

5.- Cons.Jur.TRIFESCU VASILE, cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 05.09.1956, in Com. Bodesti, Jud. Neamt, cu domiciliul in Bucuresti, str. Eufrosina Popescu nr. 54, bl.37A+B, sc.F, et.6, ap.246, sector 3, posesor al C.I., seria RX, nr. 327491, eliberata la data de 24.06.2005, de catre Sectia de Politie nr. 12, Bucuresti, CNP: 1560905070061;

6.- LECA ANDREI ROBERT, cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 04.08.1955, in Bucuresti, sector 5, cu domiciliul in Bucuresti, Aleea Frt. Constantin Tudor nr.4, bl.41, sc.1, et.3, ap.15, sector 3, posesor al C.I., seria RR, nr. 163375, emisa la data de 13.03.2001, de catre Sectia de Politie nr.12, Bucuresti, CNP: 1550804400097;

7.- Jur. PAULESCU MIRCEA DORU, cetatean de origine romana, casatorit, nas-cut la data de 30.01.1949, in Mun. Caracal, Jud. Olt, cu domiciliul in Bucuresti, Bd. Octavian Goga, nr. 16, bl.M42, sc.1, et.2, ap.6, sector 3, posesor al C.I., seria RT, nr. 177589, emisa la data de 09.07.2001, de catre Sectia de Politie nr.l 10, Bucuresti, CNP: 1490130400376;

8.- Prof.dr. MARINESCU SERBAN , cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 11.03.1947, in Com. Crangurile, Jud. Dambovita, cu domiciliul in Bucuresti, str. Av. Vasile Traian nr.45, ap.1, sector 1, posesor al C.I., seria DP, nr. 102154, emisa la data de 10.12.2003, de catre D.G.E.I.P.-D.E.P., CNP: 1470311400248;

9.- FULGEANU GHEORGHE,cetatean de origine romana, casatorit, nascut la data de 19.02.1959, in com Muntenii Buzau, jud. Ialomita, cu domiciliu in mun. Resita, str: G. A. Petculescu, nr 1, bl: 1, sc: 1, ap: 11, Jud: Caras Severin, posesor a C.I. KS,nr: 177769,eliberat la 27.04.2004, de Politia mun. Resita

10.- CLINICA-SPITAL DE ZI “ANGIOMED”, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 22-24, sector 1, inregistrata sub nr. J40/11640/2004, CIF: 16273767, abilitata sub aspect functional sanitar, in regim de spital de zi, prin Avizul Ministerului Sanatatii Publice nr. _____________________, reprezentata de D-na ____________________

11.- SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE Nr. 10 – “SF. LUCA”, BUCURESTI, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12, inregistrat sub nr.377/18.01.2007, CIF: 4340650/1993, abilitat de catre Ministerul Sanatatii Publice, in baza autorizatiei nr. 376/08.05.2007;

Reprezentant legal: PASCU BOGDAN,

12.- SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA “ELIAS”- BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Marasti nr. 17, sector 1, inregistrat la C.M.D.T.L.A.P.B., sub nr. C.R. 12208/18.04.2007, CIF:____________, abilitat de catre Ministerul Sanatatii Publice, in baza autorizatiei nr. 07/19.04.2007;

Reprezentant legal:Prof. dr. MARINESCU SERBAN,

Art.2- Asociatia „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania” este persoana juridica romana de drept privat cu scop nepatrimonial, non-guvernamentala, non-sindicala, apolitica , non-profit si independenta, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, Actului Constitutiv si a prezentului Statut.

Art.3- Denumirea - Asociatiei este: " UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA”, denumire rezervata conform Dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 60331 / 07.03.2008, eliberata de catre Ministerul Justitiei.

(1) - In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de catre asociatie, denumirea acesteia va fi precedata si/sau urmata de cuvintul: "Asociatie", respectiv de initialele: " U.S.C.R" si totodata se va preciza sediul asociatiei, numarul de inregistrare din Registrul asociatiilor si fundatiilor si valoarea patrimoniului.

Art.4.- Durata de functionare si de existenta ca entitate de sine statatoare a Asociatiei „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania” este pe termen nedeterminat.

(1)- Durata de functionare a Asociatiei „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania” poate fi modificata, prin reducerea acesteia, in conditiile prevazute, in acest sens, de lege si de prezentul statut.

Art.5- Sediul social al Asociatiei „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania”, la momentul constituirii, este in Bucuresti, str. Cutezatorilor nr. 5, bl. C6, sc. A, parter, ap. 2, sector 3, Tel/Fax: 324 25 02 ; 324 44 34, e-mail: uniunea.spitalelor.comunitare@romania.ro, in baza contractului de comodat nr._____/________.

(1)- Asociatia isi poate schimba sediul social, in orice alt loc de pe teritoriul Romaniei, pe baza hotararii membrilor fondatori, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Art.6.- Asociatia isi poate infiinta, atat in tara cat si in strainatate, filiale, sucursale, birouri de lucru, reprezentante, laboratoare, magazine de desfacere a produselor medicale de profil, clinici, etc. pe baza deciziei hotararii Adunarii Generale a Asociatilor si cu respectarea dispozitiilor legale.
CAP.II.

SCOPUL, OBIECTIVELE ASOCIATIEI SI CAILE DE REALIZARE.

Art.7- Scopul Asociatiei „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania” ( U.S.C.R. ) il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea echilibrata a acestora intre membrii asociatiei, pentru asigurarea unui acces egal si neangradit la aceste servicii. U.S.C.R. isi propune sa stabileasca si sa contureze mecanisme si linii directoare care au drept obiectiv imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si asigurarea, pe aceasta cale,

a unui inalt nivel de protectie a sanatatii umane. Urmareste, de asemenea, implementarea unor masuri privind transformarea structurilor actuale, din domeniul sanatatii umane, spre cele adaptate noilor conceptii si abordari la nivel international.

Pornind de la problemele prioritare de sanatate la nivel national, strategia U.S.C.R. va dezvolta o serie de componente si directii de actiune care vor avea ca scop:

- transformarea societatii romanesti actuale intr-o societate mai sigura din punct de vedere medical, care va asigura fiecarei persoane, fara niciun fel de discriminare, un inalt nivel de protectie a sanatatii, precum si sanse egale de accesare a serviciile medicale.

- crearea unui sistem de sanatate mai orientat spre prevenirea bolilor care : sa fie capabil sa ofere populatiei serviciile necesare pentru mentinerea si dobandirea unei stari normale de sanatate; sa reactioneze prompt, rapid si eficient la amenintarile si provocarile din domeniul sanatatii si care sa furnizeze decidentilor informatiile si datele necesare pentru actiuni strategice in acest sens.

- constientizarea de catre individ si comunitate cu privire: la rolurile si responsabilitatile pe care le au; la necesitatea modificarii comportamentului individual, in ceea ce priveste profilaxia primara, secundara si tertiara a bolilor; la implicarea acestora in procesul de luare a deciziilor privind starea lor de sanatate.

Astfel, in baza problemelor prioritare din sanatate, eforturile U.S.C.R., pe termen scurt si mediu se vor indrepta catre :

  1. Reducerea bolilor netransmisibile;

  2. Cresterea capacitatii sistemului de control al bolilor netransmisibile si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;

  3. Asigurarea unui nivel optim al starii de sanatate si al calitatii vietii populatiei din Romania, in toate etapele vietii;

  4. Imbunatatirea controlului factorilor de risc comportamental si de mediu, precum si depistarea precoce a bolilor;

  5. Imbunatatirea managementului in sistemul de sanatate.

Programul operational la nivel national al U.S.C.R. sprijina implementarea strategiei nationale in domeniul sanatatii, pentru eficientizarea serviciilor de sanatate, prin reabilitarea si dotarea infrastructurii spitalicesti din cadrul acesteia, precum si reabilitarea si echiparea ambulatoriilor aferente si/sau asociate acesteia. Contribuie de asemenea, la promovarea/aplicarea in practica medicala a celor mai noi si revolutionare cuceriri/metode si tehnici ale stiintei medicale mondiale; la extinderea si promovarea pe scara larga a activitatii de cercetare medicala; la ridicarea nivelului de pregatire profesionala al practicienilor in domeniu, precum si la cel educational la nivelul maselor/populatiei, realizandu-se atfel si pe aceasta cale o crestere a calitatii vietii si implicit al sperantei de viata a populatiei Romaniei prin imbunatatirea actului medical si astfel integrarea in sistemul medical comunitar.

Prin prisma viziunii care sta la baza acestei Strategii pentru atingerea scopului propus, Asociatia va actiona pentru :

- Stoparea trendurilor negative si crearea conditiilor pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;

- Adoptarea principiilor si politicilor existente in domeniul sanatatii publice, la nivelul Uniunii Europene;

- Continuarea procesului de reforma a sistemului din sanatate, in vederea ameliorarii performantelor acestuia, ca premisa esentiala pentru imbunatatirea starii de sanatate;

Art.8.- Pentru indeplinirea scopului propus obiectivele Asociatiei „Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania” sunt urmatoarele :

a) - Accesarea de fonduri internationale, in vederea realizarii de proiecte fezabile in domeniul sanatatii, pentru modernizarea infrastructurii si creearea, pe aceasta cale, de noi obiective si implicit de facilitati medicale eficiente si diversificate, pentru pacientii adresabili unitatilor medicale afiliate asociatiei si nu numai;

b) - Ridicarea nivelului de pregatire profesionala al personalului medical si din cercetarea de profil, prin aplicarea de proiecte de cercetare-dezvoltare, pe domenii de activitate cat si in parteneriat cu alte centre/institute de cercetare din strainatate, si prin promovarea si aplicarea celor mai noi metode de educatie sanitara, investigare/preventie si interventie, utilizate la nivel mondial.

c) - Favorizarea si totodata cresterea accesului la informatiile specifice domeniului medical ,abordat ,cat si la cele conexe acestuia.

d) - Elaborarea, actualizarea si implementarea programelor moderne si eficiente, privind educatia medicala continua a personalului medico-sanitar, care activeaza in domeniul medical al Uniunii Spitalelor Comunitare din Romania, in domeniile medicale practicate cat si in cele complementare acestora, prin pregatire teoretica si practica, acumulata in activitati de training de specialitate si deopotriva in cadrul seminariilor, congreselor, simpozioanelor, in colaborare directa cu Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar (CNPDS), precum si cu alte institutii de profil din tara si din CE.

e) - Promovarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile medicale, aborda-te in cadrul asociatiei.

f) - Elaborarea impreuna cu CNPDS, Colegiul Medicilor din Romania, precum si cu alte institutii de profil, a criteriilor specifice pentru:

- programele de perfectionare in domeniile medicale principale practicate de catre membrii asociatiei, cat si in domeniile conexe acestora;

- acreditarea periodica si constanta a medicilor practicieni in domeniile incluse in programele de perfectionare;

- reacreditarea medicilor practicieni care au intrerupt practica medicala in domeniu, pe o perioada mai mare de 5 (cinci) ani.

g) - Promovarea statutului medicului practician in contextul actual al practicii medicale europene si apararea drepturilor persoanelor implicate in domeniul de activitate al asociatiei.

h) - Asigurarea consultantei profesionale , tehnice, legale si de management, de inalt nivel pentru membrii sai.

i) - Colaborarea stransa cu Colegiul Medicilor din Romania, pentru rezolvarea problemelor de etica si deontologie medicala/profesionala legate de practica medicala in domeniile de activitate

abordate, impreuna cu alte metode profilactice/terapeutice si/sau interventionale asociate acestora, veghind astfel la respectarea actului medical si implicit a drepturilor medicilor practicieni, precum si ale pacientilor adresabili acestora.

j) - Participarea impreuna cu institutiile abilitate, la elaborarea si aplicarea normelor legale care privesc domeniile medicale afiliate, produsele medicale si aparatura medicala necesara, in conditiile legii.

k) - Sustinerea/promovarea, coordonarea si controlul elaborarii de tehnici medicale, a aplicarii si utilizarii de produse medicale si tehnologii medicale cu componente atipice (imprumutate ), sau complementare, simple ori in combinatii de practica/executie, impreuna cu institutiile abilitate ale statului, in conditiile legii.

l) - Implicarea asociatiei in elaborarea si aplicarea unor programe teritoriale si nationale de sanatate, in domeniile medicale afiliate acesteia, cu scop educational si profilactic pentru populatie.

Art.9. – Caile de realizare a scopului si obiectivelor propuse, sunt urmatoarele:

a) - colaborarea cu organisme internationale neguvernamentale;

b) - colaborarea cu institutii de stat sau private din Romania si din strainatate, cat si cu persoane implicate in domeniul sau de interes;

c) - organizarea de manifestari stiintifice cu caracter national si international (mese rotunde, conferinte, simpozioane, congrese etc...);

d) - constituirea de grupuri de lucru pe domenii de activitate medicala si parteneriate de colaborare in diferite domenii ale medicinei, practicate in cadrul asociatiei;

e) - colaborarea colegiala in desfasurarea manifestarilor profesionale similare activitatilor si specialitatilor medicale practicate in cadrul asociatiei, atat pe plan national cat si international;

f) - organizarea de activitati cu caracter informational si educational, adresate personalului medical, sanitar si populatiei deopotriva;

g) - sustinerea informationala si/sau materiala a altor institutii sau persoane, care activeaza in mod sustinut si neechivoc in domeniul sau de interes/sfera sa de interese;

h) - editarea de publicatii specifice (reviste, brosuri, prospecte, CD-uri, DVD-uri, etc...), in acest sens.

i) - afilierea la organisme internationale de profil;

j) - constituirea unei baze comune de cercetare-dezvoltare de inalt nivel tehnico-stiintific si profesional, care sa contribuie la descoperirea de noi tehnici si metode de investigare si operationale si de a putea pune in practica totodata, rezolvarea celor mai complicate cazuri de investigare, trtament terapeutic si interventii, contribuind astfel la dezvoltarea stiintei medicale in general.

CAP.III.

RAPORTURILE CU ALTE INSTITUTII SI ORGANIZATII.

Art.10. – Asociatia "Uniunea Spitalelor Comunitare din Romania " se poate asocia cu alte

persoane juridice de drept public si / sau privat, din tara sau / si din strainatate, guvernamentale sau non-guvernamentale, daca acestea pot contribui in mod concret la realizarea obiectivelor sale, sau de interes comun, dupa caz.

CAP. IV.

CONSTITUIREA PATRIMONIULUI ASOCIATIEI.

Art.11.- Patrimoniul initial al Asociatiei "UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA" este in valoare de 2.000 Lei si este alcatuit din aportul in numerar, de cate 250 Lei, depus de catre fiecare membru fondator. Fondul  de iniţiere, vărsat de asociaţi, este destinat exclusiv activităţii Asociatiei.

(1) - De asemenea, resursele patrimoniale ale Asociatiei "UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA"   se vor compune şi din :
a) - cotizaţiile membrilor stabilite de Adunarea Generală;
b) - donaţiuni ale persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, în numerar sau bunuri; c) - sponsorizări sau legate;
d) - dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; e) - venituri realizate din activităţi economice directe;
f) - resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetul local;
g) - dividendele societăţilor comerciale, în situaţia în care Asociatia "UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA" va înfiinţa astfel de societăţi comerciale potrivit art. 40 din OG nr.26/2000;
h) - realizari din activitati lucrative;
i) - venituri realizate din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul asociatiei; j) - subscriptii publice;
k) - orice alte  venituri din surse legale care nu contravin cu legislatia în vigoare.

(2) - Se pot face aporturi în naturã la patrimoniu.

(3) - Totalitatea bunurilor mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii Asociatiei formeaza patrimoniul Asociatiei "UNIUNEA SPITALELOR COMUNITARE DIN ROMANIA".

(4) - In exercitarea drepturilor sale Asociatia
Yüklə 228,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin