Strategia de dezvoltare a comunei Floreşti pentru perioada 2014 2020Yüklə 2,01 Mb.
səhifə1/31
tarix17.01.2019
ölçüsü2,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Strategia de dezvoltare a comunei Floreşti pentru perioada 2014 - 2020

siglaromaniei_mica

CUPRINSCAPITOLUL 1 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2

1.1. Istoric 2

1.2. Concept 4

1.3. Agenda Locală 21 6

1.4. Documente cu caracter strategic realizate la niveluri ierarhice superioare 7

1.4.1. Contextul național 7

1.4.2. Contextul Regiunii Nord-Vest 8

1.4.3. Contextul județului Cluj 9

1.4.4. Programul Operațional Regional 10

1.5. Cadrul legislativ pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 11

1.6. Scopul strategiei de dezvoltare locală 14

1.7. Metodologia de elaborare a strategiei 15

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA GENERALĂ 20

A COMUNEI FLOREȘTI 20

2.1. Istoric și așezare geografică 20

2.1.1. Istoric 20

2.1.2. Așezarea geografică 21

2.2. Clima 22

2.3. Resurse primare și secundare 23

2.3.1. Resurse hidrografice 23

2.3.2. Flora și fauna 25

2.3.3. Solul 25

2.4. Dezvoltarea teritorială și echiparea edilitară 26

2.4.1. Situația spațial - urbanistică 26

2.4.2. Locuințe 31

2.4.3. Infrastructura de transport 32

2.4.4. Serviciile comunitare de interes public 35

Principalii indicatori privind alimentarea cu apă și canalizarea la nivelul comunei Florești, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Cluj la nivelul anului 2011, sunt prezentați în tabelul următor. 36

2.5. Analiza problemelor de mediu 37

2.6. Economia locală 39

2.6.1. Industrie, comerț și servicii 41

2.6.2. Agricultura 43

2.6.3. Turism 47

2.6.4. Forța de muncă și șomajul 53

2.7. Capitalul social 56

2.7.1 Populația 57

2.7.2 Starea de sănătate 62

2.7.3 Educația formală și informală 64

În fiecare an, la finalul lunii decembrie, în comună se desfășoară Gala Sportului Floreștean, un eveniment care a devenit deja tradiție, ajungând în 2013 la cea de-a IV-a ediție. În cadrul acestei gale are loc premierea celor mai buni sportivi, antrenori și susținători ai sportului, premierea sportivilor cu dizabilități din Florești, dar și momentul cel mai așteptat – desemnarea sportivului anului, aceste activități fiind completate de momente de muzică ușoară, de muzică populară, recital de dans modern, precum și momente speciale oferite de Corpul de balet Florești și de Majoretele Școlii Gimnaziale Gheorghe Șincai din Florești. 73

2.7.4. Ordinea publică și protecția civilă 74

2.7.5 Asistența socială 79

2.7.6 ONG-uri și asociații 80

2.7.7 Capacitatea administrativă 80

CAPITOLUL 3 – PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL 92

COMUNEI FLOREȘTI 92

3.1. Coordonate ale cercetării cantitative adresate locuitorilor comunei Florești 92

3.2. Coordonate ale cercetărilor calitative adresate membrilor reprezentativi ai comunității locale din comuna Florești 102

3.2.1 Grupul de lucru Competitivitate Economică 103

3.2.2 Grupul de lucru Dezvoltare urbană 104

3.2.3 Grupul de lucru Infrastructura Socială 107

3.2.4 Grupul de lucru Infrastructura de transport și tehnico-edilitară 110

3.2.5 Principalele concluzii ale celor patru grupuri de lucru 111

3.3. Coordonate ale cercetării cantitative adresate membrilor reprezentativi ai comunității locale din comuna Florești 117

CAPITOLUL 4 – ANALIZA SWOT A COMUNEI FLOREȘTI 129

4.1. Analiza SWOT Demografie 130

4.2. Analiza SWOT Dezvoltare urbană și mediu 131

4.3. Analiza SWOT Infrastructura tehnico-edilitară și de transport 134

4.4. Analiza SWOT Competitivitate economică 137

4.5. Analiza SWOT Infrastructura socială 142

4.6. Analiza SWOT Capacitate administrativă 145

4.7. Analiza SWOT integrată a comunei Florești 148

CAPITOLUL 5 – VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI FLOREȘTI 159

CAPITOLUL 6 – DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI FLOREȘTI PENTRU PERIOADA 2014-2020 161

6.1. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură tehnico-edilitară și de transport 164

6.1.1. Direcția de dezvoltare Infrastructura rutieră și de transport 164

6.1.2. Direcția de dezvoltare Infrastructura de alimentare cu apă potabilă și canalizare 165

6.1.3. Direcția de dezvoltare Infrastructura de alimentare cu energie electrică 165

6.1.4. Direcția de dezvoltare Infrastructura de comunicații 166

6.2. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Dezvoltare urbană și protecția mediului 167

6.2.1. Direcția de dezvoltare urbană 167

6.2.2. Direcția de dezvoltare Protecția mediului 168

6.2.3. Direcția de dezvoltare Managementul deșeurilor 169

6.3. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Competitivitate economică 169

6.3.1.Direcția de dezvoltare Mediul de afaceri 170

6.3.2. Direcția de dezvoltare Forța de muncă 171

6.3.3. Direcția de dezvoltare Turism 172

6.3.4. Direcția de dezvoltare Agricultură și zootehnie 173

6.4. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructura Socială 174

6.4.1. Direcția de dezvoltare Educație și formare 175

6.4.2. Direcția de dezvoltare Sănătate 177

6.4.3. Direcția de dezvoltare Protecție socială 178

6.4.4. Direcția de dezvoltare Cultura și cultele 178

6.4.5. Direcția de dezvoltare Sport și agrement 179

6.5. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Capacitate administrativă 181

6.5.1. Direcția de dezvoltare Administrația publică locală 182

6.5.2. Direcția de dezvoltare Ordine publică 183

6.5.3. Direcția de dezvoltare Protecție civilă 183

CAPITOLUL 7 – PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 185

CAPITOLUL 8 – STRUCTURI INSTITUȚIONALE 206

DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 206

CAPITOLUL 9 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE. 215

FIȘE DE PROIECTE 215

Domeniu strategic – Infrastructura tehnico-edilitară și de transport 219

Domeniul strategic – Dezvoltare urbană și protecția mediului 230

Domeniul strategic – Competitivitate economică 246

Domeniul strategic – Infrastructura socială 254

Domeniul strategic – Capacitate administrativă 278

CAPITOLUL 10 – SURSE EUROPENE DE FINANȚARE PENTRU PERIOADA 2014-2020 286

ANEXA 1 324

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI FLOREȘTI 324

- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE LOCUITORILOR COMUNEI - 324

ANEXA 2 382

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI FLOREȘTI 382

- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE MEMBRILOR REPREZENTATIVI AI COMUNITĂȚII LOCALE - 382


CAPITOLUL 1 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2

1.1. Istoric 2

1.2. Concept 4

1.3. Agenda Locală 21 6

1.4. Documente cu caracter strategic realizate la niveluri ierarhice superioare 7

1.4.1. Contextul național 7

1.4.2. Contextul Regiunii Nord-Vest 8

1.4.3. Contextul județului Cluj 9

1.4.4. Programul Operațional Regional 10

1.5. Cadrul legislativ pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 11

1.6. Scopul strategiei de dezvoltare locală 14

1.7. Metodologia de elaborare a strategiei 15

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA GENERALĂ 20

A COMUNEI FLOREȘTI 20

2.1. Istoric și așezare geografică 20

2.1.1. Istoric 20

2.1.2. Așezarea geografică 21

2.2. Clima 22

2.3. Resurse primare și secundare 23

2.3.1. Resurse hidrografice 23

2.3.2. Flora și fauna 25

2.3.3. Solul 25

2.4. Dezvoltarea teritorială și echiparea edilitară 26

2.4.1. Situația spațial - urbanistică 26

2.4.2. Locuințe 31

2.4.3. Infrastructura de transport 32

2.4.4. Serviciile comunitare de interes public 35

Principalii indicatori privind alimentarea cu apă și canalizarea la nivelul comunei Florești, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Cluj la nivelul anului 2011, sunt prezentați în tabelul următor. 36

2.5. Analiza problemelor de mediu 37

2.6. Economia locală 39

2.6.1. Industrie, comerț și servicii 41

2.6.2. Agricultura 43

2.6.3. Turism 47

2.6.4. Forța de muncă și șomajul 53

2.7. Capitalul social 56

2.7.1 Populația 57

2.7.2 Starea de sănătate 62

2.7.3 Educația formală și informală 64

În fiecare an, la finalul lunii decembrie, în comună se desfășoară Gala Sportului Floreștean, un eveniment care a devenit deja tradiție, ajungând în 2013 la cea de-a IV-a ediție. În cadrul acestei gale are loc premierea celor mai buni sportivi, antrenori și susținători ai sportului, premierea sportivilor cu dizabilități din Florești, dar și momentul cel mai așteptat – desemnarea sportivului anului, aceste activități fiind completate de momente de muzică ușoară, de muzică populară, recital de dans modern, precum și momente speciale oferite de Corpul de balet Florești și de Majoretele Școlii Gimnaziale Gheorghe Șincai din Florești. 73

2.7.4. Ordinea publică și protecția civilă 74

2.7.5 Asistența socială 79

2.7.6 ONG-uri și asociații 80

2.7.7 Capacitatea administrativă 80

CAPITOLUL 3 – PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL 92

COMUNEI FLOREȘTI 92

3.1. Coordonate ale cercetării cantitative adresate locuitorilor comunei Florești 92

3.2. Coordonate ale cercetărilor calitative adresate membrilor reprezentativi ai comunității locale din comuna Florești 102

3.2.1 Grupul de lucru Competitivitate Economică 103

3.2.2 Grupul de lucru Dezvoltare urbană 104

3.2.3 Grupul de lucru Infrastructura Socială 107

3.2.4 Grupul de lucru Infrastructura de transport și tehnico-edilitară 110

3.2.5 Principalele concluzii ale celor patru grupuri de lucru 111

3.3. Coordonate ale cercetării cantitative adresate membrilor reprezentativi ai comunității locale din comuna Florești 117

CAPITOLUL 4 – ANALIZA SWOT A COMUNEI FLOREȘTI 129

4.1. Analiza SWOT Demografie 130

4.2. Analiza SWOT Dezvoltare urbană și mediu 131

4.3. Analiza SWOT Infrastructura tehnico-edilitară și de transport 134

4.4. Analiza SWOT Competitivitate economică 137

4.5. Analiza SWOT Infrastructura socială 142

4.6. Analiza SWOT Capacitate administrativă 145

4.7. Analiza SWOT integrată a comunei Florești 148

CAPITOLUL 5 – VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI FLOREȘTI 159

CAPITOLUL 6 – DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI FLOREȘTI PENTRU PERIOADA 2014-2020 161

6.1. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură tehnico-edilitară și de transport 164

6.1.1. Direcția de dezvoltare Infrastructura rutieră și de transport 164

6.1.2. Direcția de dezvoltare Infrastructura de alimentare cu apă potabilă și canalizare 165

6.1.3. Direcția de dezvoltare Infrastructura de alimentare cu energie electrică 165

6.1.4. Direcția de dezvoltare Infrastructura de comunicații 166

6.2. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Dezvoltare urbană și protecția mediului 167

6.2.1. Direcția de dezvoltare urbană 167

6.2.2. Direcția de dezvoltare Protecția mediului 168

6.2.3. Direcția de dezvoltare Managementul deșeurilor 169

6.3. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Competitivitate economică 169

6.3.1.Direcția de dezvoltare Mediul de afaceri 170

6.3.2. Direcția de dezvoltare Forța de muncă 171

6.3.3. Direcția de dezvoltare Turism 172

6.3.4. Direcția de dezvoltare Agricultură și zootehnie 173

6.4. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructura Socială 174

6.4.1. Direcția de dezvoltare Educație și formare 175

6.4.2. Direcția de dezvoltare Sănătate 177

6.4.3. Direcția de dezvoltare Protecție socială 178

6.4.4. Direcția de dezvoltare Cultura și cultele 178

6.4.5. Direcția de dezvoltare Sport și agrement 179

6.5. Direcții de dezvoltare pentru domeniul strategic Capacitate administrativă 181

6.5.1. Direcția de dezvoltare Administrația publică locală 182

6.5.2. Direcția de dezvoltare Ordine publică 183

6.5.3. Direcția de dezvoltare Protecție civilă 183

CAPITOLUL 7 – PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 185

CAPITOLUL 8 – STRUCTURI INSTITUȚIONALE 206

DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 206

CAPITOLUL 9 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE. 215

FIȘE DE PROIECTE 215

Domeniu strategic – Infrastructura tehnico-edilitară și de transport 219

Domeniul strategic – Dezvoltare urbană și protecția mediului 230

Domeniul strategic – Competitivitate economică 246

Domeniul strategic – Infrastructura socială 254

Domeniul strategic – Capacitate administrativă 278

CAPITOLUL 10 – SURSE EUROPENE DE FINANȚARE PENTRU PERIOADA 2014-2020 286

ANEXA 1 324

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI FLOREȘTI 324

- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE LOCUITORILOR COMUNEI - 324

ANEXA 2 382

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI FLOREȘTI 382

- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE MEMBRILOR REPREZENTATIVI AI COMUNITĂȚII LOCALE - 382
Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə