Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)


A)) 190 biznes vahidi,6 sektorYüklə 0,6 Mb.
səhifə13/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

A)) 190 biznes vahidi,6 sektor


 1. 180 biznes vahidi, 5 sektor

 2. 200 biznes vahidi, 4 sektor

 3. 170 biznes vahidi, 3 sektor

 4. 190 biznes vahidi, 5 sektor

245. Aşağıdakı variantlardan hansında biznes dəqiqləşdirilmişdir?

A)) Alkoqolsuz içkilər istehsalı.

B ) Səyahət və turizm;

C) Avtomobil istehsalı;

D) Məişət xidmətləri;

E ) Mebel istehsalı;246. Qeyd edilənləndən biri münaqişənin növü deyildir

A)) texnologiyalararası

B) qeyri-konstruktiv

C) şəxslərarası

D) konstruktiv

E) şəxsdaxili247. Münaqişənin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

A)) informasi mübadiləsinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmır

B insanlarda ifrat itaətkarliq sindromunu aradan qaldırır

C) inkişafa stimul yaradır

D) kollektiv üzvlərinin həmrəyliyini yüksəldir

E) informasiya mənbəyi rolunu oynayir248. Stimullaşdırma sisteminin strategiyanın reallaşdırılmasına həqiqi kömək etməsi üçün firma hansı göstəricinin mükafatlandırılmasına üstünlük verməlidir:

A)) Müəyyən edilmiş nəticələrə nail olmağa görə;

B) Xidməti vəzifələri təlimata uyğun yerinə yetirməyə görə;

C) Əmək intizamına ciddi riayət etməyə görə;

D) Kollektivdə sağlam iqlimin yaradılmasına görə;

E) İş qüvvəsi axınının qarşısını almağa görə.249. Adamlararası kommunikasiyalarda maneə deyildir?

A))Təhrif olunmuş informasiya;

B) Pis əks əlaqə;

C) Qulaq asmaq qabiliyyətinin olmaması;

D) Qeyri – verbal maneələr;

E) Semantika.250. İdarəetmənin mahiyyəti nədir?

A )) idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən məqsədyönlü

təsirdir.

B) müxtəlif təbiətli elementlərin məcmusudur.

C) tabeçilikdə olanlara qarşı yönəldilən təsir üsulu və metodudur.

D) rəhbərin qəbul etdiyi qərardır.

E) fəaliyyəti şüurlu surətdə əlaqələndirilən insan qrupudur.

251. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Hamısı ilə.

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Planlaşdırma ilə252. Kommunikasiya prosesinin baş verməsi üçün neçə nəfərin olması zəruridir?

A)) Ən azı iki nəfərin;

B) Ən azı dörd nəfərin;

C) Ən azı yeddi nəfərin;

D) Ən azı bir nəfərin;

E) Ən azı üç nəfərin.253. Heyətin idarə edilməsinin mahiyyətini düzgün ifa edən yanaşma

hansıdır?

A) ) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması üçün şəraitin

yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial

tədbirlər sistemidir

B) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrə tədbirləri

əhatə edir

C) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının cəlb edilməsi üzrə

tədbirləri əhatə edir

D) heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət

göstərməsi, düzgün qiymətləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması üzrə birbiri

ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir

E) heyətin idarəedilməsi-heyətlə işin bir hissəsidir.

254. Aşağıdakılardan hansı texnologiya ilə bağlı amil deyil?

A)) Məhsulun keyfiyyəti


B) Aparılan elmi-tədqiqatların keyfiyyəti

C) İstehsal prosesində innovasiya imknaları

D) Yeni məhsulların işlənməsi imkanları

E)Mövcud texnologiyaların mənimsənilmə dərəcəsi255. Hansı variant heyətin daxili mənbələr hesabına cəlb edilməsinin

üstünlüklərinə aid edilə bilməz?

A) ) böyük xərclərin yaranması;

B) kadr siyasətinin «şəffaflığı»;

C) xidməti yüksəliş şansı artır;

D) təşkilatda formalaşmış əmək haqqı səviyyəsinin qorunub saxlanılması.

E) Müsbət psixoloji iqlimin yaranması256. Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli

xarakterikdir

A) ) avtoritar

B) demokratik

C) çevik


D) totalitar

E) liberal257. Qərarqəbuletmə nədir?

A)) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.258. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A)) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.259. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A)) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.260. Funksional strategiya:

A)) Hər bir fəaliyyət növü üçün müxtəlif funksional istiqamətlər uzrə strategiyadır 1. Hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda strategiyadır

 2. Əsas struktur vahidləri uzrə strategiyadır

 3. Əsas struktur vahidləri və onların bölmələri üzrə strategiyadır

 4. Şirkət və onun fəaliyyət sahələri uzre umumi startegiyadir

261. Diversifikasiya üzrə hər hansı bir qərarın səhmlərin dəyərinin artırılmasına təsirini qiymətləndirmək üçün hansı kriteriyalardan istifadə olunur?

A)) “Cəlbedicilik” kriteriyası, “Yeni sahəyə daxilolma xərcləri” kriteriyası, “Əlavə faydalılıq” kriteriyası


 1. “Əlavə faydalılıq” kriteriyası, “Əlavə ehtiyatlar” kriteriyası, “Yeni sahədən istifadə” kriteriyası

 2. “Cəlbedicilik” kriteriyası, “Yeni sahədən istifadə” kriteriyası

 3. “Gəlirlilik” kriteriyası, “Cəlbedicilik” kriteriyası, “Mənfəətlilik” kriteriyası

 4. “Mənfəətlilik” kriteriyası, “Cəlbedicilik” kriteriyası, “Əlavə faydalılıq” kriteriyası

262. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsi hansı xüsusiyyəti əsasında müəyyən oluna bilər

A)) Texniki, konstruktiv, texnoloji

B) Texnoloji, fiziki, mexanikiYüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə