Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)


A)) Xərclər, istehsal həcmi, mənfəətYüklə 0,6 Mb.
səhifə4/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

A)) Xərclər, istehsal həcmi, mənfəət

B) Xərclər, istehlak həcmi, mənfəət

C) Xərclər, istehsal həcmi, gəlir


D)Xərclər, istehlak həcmi, gəlir

E)Xərclər, istehsal həcmi , istehlak həcmi72. Diversifikasiya olunmuş şirkətin strategiyasının işlənməsi primadasına aid olmayan strategiya

A)) İnzibati strategiya

B)Əməliyyat strategiyası

C)Funksional strategiya

D)İşgüzar strategiya
73. Təşkilatın ümumi xarakteristikalarına aid deyil?

A)) Təşkilatın strategiyası;

B) Ehtiyatların mövcudluğu;

C) Xarici mühitdən asılılıq;

D) Üfüqi əmək bölgüsü;

E) İdarəetmənin zəruriliyi.74. ”Səlahiyyətlərin ötürülməsi” yanaşmasının xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Bu yanaşmada menecer strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi üçün tabeçiliklərində olan aşağı ranqlı menecerləri bu işə cəlb edir.

B) Bu yanaşmada strateji plan rəsmi qaydada təqdim edilərək muzakirələrdə tam həmrəyliklə qəbul edildikdən sonra təsdiq olunur


  1. Bu yanaşmada menecerə strateji ideyalar arasında daha yaxşı seçim etməyə imkan verir.

D) Bu yanaşmada menecerin strategiyanın işlənilməsi proseslərindən kənarda qalmsı və şirkətə rəhbərlik etmək imkanının azalması mənfi cəhət hesab olunur.

E) Menecer işin gedişatı ilə dövri hesabatlar və müşavirələr vasitəsilə tanış olur.75. Menecmentə birinci rəsmi maraq sədası nə vaxt və hansı hadisə ilə qeyd edilmişdir:

A)) 1911–ci ildə; F.Teylor özünün “Elmi idarəetmənin prinsipləri” kitabını nəşr etdirmişdir;

B) 1928–ci ildə; ABŞ iqtisadiyyatında sənaye məhsuluna tələb və təklif bərabərləşmişdir;

C) XVIII əsrin sonunda. İngiltərədə sənayə inqilabi – manifakturadan fabrik istehsalına keçilməsi baş vermişdir;

D) XIX əsrin ikinci yarısında, Almaniyada sənaye inqilabı baş vermişdir.

E) XIX əsrin 40 –cı illərində, İtaliyada sənaye inqilabı baş vermişdir.76. Kim ilk dəfə olaraq menecmenti müstəqil elmi bilik və peşəkar ixtisaslaşma kimi təqdim etmişdir?

A)) Q.Taun

B) A.Fayol

C) F.Teylor

D) H.Emerson

E) Follet77. Diversifikasiyaya nə zaman ehtiyac yoxdur

A)) Mənimsənilmiş sahədə artım hesabına mənfəət əldə etmək mümkün olduqda;

B) Cari biznesin inkişaf imkanları daraldıqda;

C) Möbcud kompetensiya və imkanları başqa sahəyə keçirmək mümkün olduqda;

D) Əlaqəli sahələrə diversifikasiya istehsal xərclərini ixtisar etməyə imkan verdikdə;

E) Firmanın maliyyə resursları diversifikasiyaya imkan verdikdə.78.İşgüzar strategiya:

A)) Hər bir fəaliyət növü üzrə ayrılıqda strategiyadır


B) Şirkət və onun fəaliyyət sahələri uzrə ayrılıqda strategiyadır

C)Hər bir fəaliyyət növü üçün müxtəlif funksional istiqaməti uzrə strategiyadır

D)Əsas sturktur vahidləri üçün strategiyadir

E)Əsas sturktur vahidləri və onların bölmələri uçün müəyyən olunan strategiyadır


79. Səmərəli nəzarətin xarakteristikaları hansılardır?

A)) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Nəticələrə istiqamətlənmə. 3. İşə uyğunluq. 4. Müasirlik. 5. Çeviklik.

B) 1. Məqsədlərə uyğun olmaq. 2. Nəticələrə uyğunluq. 3. Tələbata uyğunluq. 4. Təklifə uyğunluq. 5. Çeviklik.

C) 1. Çeviklik. 2. Cəldlik. 3. Dəqiqlik. 4. Səliqəlilik. 5. Qənaətçilik.

D) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Keçmişə istiqamətlənmə; 3. Təcrübəyə istiqamətlənmə. 4. Müasirlik. 5. Dəqiqlik -

E) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Gələcəyə inam. 3. İşə uyğunluq. 4. Çeviklik. 5. Müasirlik.80. Düzgün olmayan variantı göstərin. Rəhbərin karyerasında müvəffəqiy-yətsizliyin beş səbəbi aşağıdakılardır:

A)) İşçiləri inandırmağa çalışmaq

B) Özünü kollektivdən izolyasiya etmək;

C) Daha yüksək əmək haqqı almaq tələbini ön plana qoymaq;

D) Öz fikirlərini və hissələrini başqalarından gizlətmək;

E) Öz vəzifəsinin simvollarına olduqca çox diqqət ayırmaq.81. Fokuslaşdırılmış strategiyanın üstünlüyü:

A)) Belə strategiya məqsədli seqmentin tələblərini daha yaxşı ödəməyə imkan verir;

B) Digər firmalar nə vaxtsa həmin firmanı dar, məqsədli seqmentdən çıxarmaq yolunu tapacaqlar;

C) Məqsədli seqmentin ehtiyacları və daha geniş istehlakçı kütləsinin ehtiyacına çevrilə bilər;

D) Məqsədli seqment elə cəlbedici ola bilər ki, çoxsaylı rəqibləri toplaya bilər;

E) Təklif olunan məhsulları daha sürətlə differensiallaşdırmaq mümkün olur.82. Sahibkarlıq fəaliyyəti nədir?

A)) Nəticəsi iqtisadi fayda, şəxsi məmnuniyyət, yaxud sosial fayda olan, riskə əsaslanan təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir;

B) Nəticəsi böyük məbləğdə kapitala çevrilən qərardır;

C) Pul qazanmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyətdir;

D) Nəticəsi cəmiyyətin inkişafına səbəb olan fəaliyyətdir;

E) İqtisadi fəaliyyətdir.83. A.Çendlerin neçə iri şirkətdə apardığı tədqiqatın nəticələri göstərdi ki,strukturlar şirkətin strategiyası inkişaf etdikcə dəyişilir?

A)) 70


B) 40

C) 60


D) 80

E) 50


84. Menecerlərdən tələb edilmir:

A)) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

B) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən görə bilmək qabilliyyəti.85. Diversifikasiya etmiş firmanın strateji piramidasında yuxarıdan aşağıya doğru hansı ardıcıllıq doğrudur?

A)) korporativ strategiya – biznes-strategiya – funksional strategiya – əməliyyat strategiyası;

B) biznes-strategiya – funksional strategiya – əməliyyat strategiyası – korporativ strategiya;

C) funksional strategiya – korporativ strategiya – əməliyyat strategiyası – biznes-strategiya;

D) əməliyyat strategiyası – biznes-strategiya – korporativ strategiya – funksional strategiya;

E) korporativ strategiya – funksional strategiya – əməliyyat strategiyası – biznes-strategiya;86. Düzgün olmayan variantı göstərin. Strategiyanın reallaşdırılması prosesində ikinci dərəcəli fəaliyyət növlərini autsorsinqi aşağıdakı üstünlükləri təmin edir:

A)) Məqsədləri düzgün seçməyə kömək edir;

B) Daxili bürokratiyanı azaldır;

C) Xərcləri azaldır;

D) Çevikliyi artırır;

E) Səyləri strateji məqsədlərə nail olunmasına yönəldir.87. İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar

A)) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq,

təsəvvürlərdə fərq

B) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni

texnologiya

C) Resursların bölgüsü, məqsədlərdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya

D) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya

E) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı88. Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tədqiqatı neçə istiqamət üzrə ümumiləşdirmək olar?

A)) 2


  1. 3

C) 4

D) 5


E) 6
89. Sahəyə daxil olma maneələri neçə qrupda birləşdirilir?

A)) 8


B) 6

C) 7Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə