Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə6/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54373
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

D) 3


E) 6
113. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A)) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır114. Sahibkar qabiliyyətli insanlar kimlərə deyirlər?

A)) Təşəbbüskar və yeniliklə bağlı risk etməyi xoşlayanlara;

B) Kapitalını qənaətlə xərcləyənlərə;

C) Yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olanlara;

D) Sutkada 15 saat işləyənlərə;

E) Biznes sahəsində məşğul olanlara.115. Aşağıdakı qruplardan hansı koordinasiya mexanizminə aid deyil?

A)) Satıcılarla əlaqələr üzrə menecerlər

B) Layihə qruplari

C) Vençur qruplari

D) Alıcılarla əlaqələr üzrə menecerlər

E) Müstəqil işçi qruplara116. Şirkətin dəyərlər sisteminin tərkibinə aid deyil

A)) İstehsalçıların əhəmiyyəti və ona xidmət göstərilməsi  1. Korporativ vəhdətlik

  2. Ətraf mühitin qorunması

  3. Seyfiyyətə xüsusi diqqət

  4. Səhmdarların maraqlarına hörmət

117. Düzgün olmayan variantı göstərin:

A)) Milli Məclisin sədri menecer adlandırılır;

B) Proqram – məqsədli qrupun yaxud layihə qrupunun rəhbəri menecer adlandırılır;

C) Tabeçilikdə olana nəzərən rəhbər menecer adlandırılır;

D) Bütövlükdə firmanın rəhbəri və onun ayrı–ayrı bölmələrinin rəhbərləri meneceradlandırılır;

E) İşləri müasir üsullara uyğun təşkil edən istənilən idarəetmə səviyyəsi inzibatçısı menecer adlandırılır.118. SWOT təhlilinin nəticələri təhlil edilərkən xarici mühitin verdiyi imkanlara aid deyil

A)) Yüksək peşəkarlıq  1. Məhsulun çeşidinin genişlənməsinə təlabat

C) Yeni bazarlara çıxaraq qabiliyəti

D) Yeni texnologiyaların meydana çıxması

E) Bazarda təlabatın artım sürətinin böyüklüyü

119. Adamların qeyri–formal təşkilatlara daxil olmasının səbəbləri hansılardır?

A)) Mənsubiyyət, kömək, müdafiə, ünsiyyət, simpatiya;

B) Mənsubiyyət, kömək, vəzifə, mükafat, ünsiyyət;

C) Mənsubiyyət, sədaqət, mükafat, prinsip, vəzifə;

D) Sədaqət, etibar, inam, əqidə, məslək;

E) Sədaqət, kömək, mükafat, münasibət.

E) reklam və satışın həvəsləndirilməsi

120. Hansı kommunikasiya enən kommunikasiyadır?

A)) Menecerin öz tabeçiliyində olan işçiyə tapşırıq verməsi;

B) Menecer tərəfindən hesabatın ümumiləşdirilərkən prezidentə təqdim edilməsi;

C) Menecerin, tədarükçü təşkilatın meneceri ilə əlaqə qurması;

D) Menecerin supermarketə etibarnamə göndərməsi;

E) Menecerin istehsalat müşavirəsində iştirak etməsi.121. Idare etmede birinci rəsmi maraq sədası nə vaxt və hansı hadisə ilə qeyd edilmişdir:

A)) 1911–ci ildə; F.Teylor özünün “Elmi idarəetmənin prinsipləri” kitabını nəşr etdirmişdir;

B) 1928–ci ildə; ABŞ iqtisadiyyatında sənaye məhsuluna tələb və təklif bərabərləşmişdir;

C) XVIII əsrin sonunda. İngiltərədə sənayə inqilabi – manifakturadan fabrik istehsalına keçilməsi baş vermişdir;

D) XIX əsrin ikinci yarısında, Almaniyada sənaye inqilabı baş vermişdir.

E) XIX əsrin 40 –cı illərində, İtaliyada sənaye inqilabı baş vermişdir.122. Düzgün olmayanvariantı göstərin. Strategiyanın reallaşdırılması üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır:

A)) Biznesi dəqiqləşdirmək lazımdır;

B) Strategiyanı dəstəkləyən siyasət və proseduralar yaratmaq lazımdır;

C) Resursları dəyəryaranma zəncirinin strateji əhəmiyyətli həlqələrinə cəmləmək lazımdır;

D) Daxili liderlik sistemi yaratmaq lazımdır;

E) Strategiyanın reallaşdırılmasını stimullaşdıran korporativ mədəniyyət və mühit yaratmaq lazımdır.123. Hansılar müəssisələrin təşkilati imkanlarının əsas parametrləri deyil?

A)) Təşkilatın yaranma dövrü


  1. Təşkilatın yaşı

  2. Təşkilatın ölçüsü

  3. Təşkilatın təkamülünün mərhələsi

  4. Təşkilatın inqilabi inkişaf mərhələsi


124. Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda

düzgün göstərilmişdir?

A))1920-1930

B) 1860-1920

C)1930-1950

D)1960-1980

E)1980-1995125. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatı açıq sistem hesab edir?

A)) Sistem kimi yanaşma;

B) Proses kimi yanaşma;

C) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E) Model kimi yanaşma.126. Təşkilatın daxili mühitinin əsas amillərinə aid deyildir:

A)) Hakimiyyət;

B)Vəzifələr;

C) İnsanlar;

D) Quruluş;

E) Texnologiya;127. Sahibkar qabiliyyətli insanlar kimlərə deyirlər?

A)) Təşəbbüskar və yeniliklə bağlı risk etməyi xoşlayanlara;

B) Kapitalını qənaətlə xərcləyənlərə;

C) Yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olanlara;

D) Sutkada 15 saat işləyənlərə;

E) Biznes sahəsində məşğul olanlara.128. Reklam və satışın stimullaşdırılması” konsepsiyasının təkamül illəri hası

variantda düzgün göstərilmidir?

A))1930-1950

B)1920-1930

C) 1860-1920

D)1960-1980

E)1980-1995129. “Dəyərlər zənciri” konsepsiyasına görə müəssənin fəaliyyəti neçə fəaliyət növünə ayrılır


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə