Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə7/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

A)) 2


  1. 3

  2. 4

  3. 5

130. Biznes təşkilatlarında səlahiyyətin hansı tipləri var?

A)) 1. Xətti səlahiyyət. 2. Apparat səlahiyyət.

B) 1. İnzibatı səlahiyyət. 2. İqtisadi səlahiyyət.

C) 1. Hüquqi səlahiyyət. 2. Real səlahiyyət.

D) 1. İlkin səlahiyyət. 2. Sonrakı səlahiyyət

E) 1. Adi səlahiyyət; 2. Mürəkkəb səlahiyyət.131. İdarəetmə təfəkkürü sahəsində formalaşan məktəbləri yaranma xronologiyasına görə düzün:

A)) 1. Elmi idarəetmə məktəbi. 2. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 3. İnsan münasibətləri məktəbi. 4. Davranış elmləri məktəbi. 5. İdarəetmə elmi məktəbi;

B) 1. İnsan münasibətləri məktəbi. 2. İdarəetmə elmi məktəbi. 3. Elmi idarəetmə məktəbi. 4. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 5. Davranış elmləri məktəbi;

C) 1. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 2. İnsan münasibətləri məktəbi. 3. İdarəetmə elmi məktəbi. 4. Elmi idarəetmə məktəbi. 5. Davranış elmləri məktəbi;

D) 1. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 2. Davranış elmləri məktəbi. 3. İnsan münasibətləri məktəbi. 4. Elmi idarəetmə məktəbi. 5. İdarəetmə elmi məktəbi;

E) 1. Elmi idarəetmə məktəbi. 2. İnsan münasibətləri məktəbi. 3. Davranış elmləri məktəbi. 4. İdarəetmə elmi məktəbi. 5. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi.132. Firmanın ləğv edilməsi nə zaman əlverişli strategiyadır:

A)) İflas qaçılmaz olduqda;

B) Səhmdarlar firmanın idarə edilməsindən narazı olduqda;

C) Firmanın borcları çoxolduqda;

D) Dividendlər azaldıqda;

E) Sahənin mənfəətlilik səviyyəsi aşağı düşdükdə.133. Xərclərin tədarük səviyyəsində qənaət edilməsinə səbəb olan strategiya hansıdır?

A)) Geriyə şaquli inteqrasiya;

B) Əmtəələrin yayılmasının daha qənaətli strategiyasına keçid;

C) Əmtəənin konstruksiyasını sadələşdirmək;

D) Podratçılar yaxud tədarükçülər tərəfindən yerinə yetirildikdə ucuz başa gələn fəaliyyət növlərinin aşkar edilməsi;

E) Bölgü kanalının operatorları ilə sıx əlaqə yaratmaq.134. Elmi üsulun mərhələləri hansılardır?

A)) Müşahidə, ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya;

B) Müşahidə, mübahisə, müqayisə;

C) Müşahidə, müqayisə, ehtimalın formalaşdırılması

D) Ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya, müqayisə;

E) Müqayisə, ehtimal, mübahisə.135. Təşkilatların menecerlərsiz səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsinin səbəbi deyil:

A)) Menecerlər müxtəlif elmi konfranslarda iştirak edir və öz məqalələrini nəşr etdirirlər;

B) Menecerlər təşkilatın öz missiyasını yerinə yetirməsini təmin edirlər;

C) Menecerlər dəyişən xarici mühit şəraitində təşkilatın davranış strategiyasını işləyib hazırlayırlar;

D) Menecerlər təntənəli tədbirlərdə təşkilatı təmsil edirlər;

E) Menecerlər təşkilatın, bu təşkilata nəzarət edən insanların və təşkilatların maraqlarına xidmət etməsini təmin edirlər.136. Aşağı məsrəflər üzrə rəqabət üstünlüyünə əsaslanan işguzar strategiyanın qəbul etmiş şirkət əmək məhsuldarlığın neçə faiz yüksəlməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirir?

A)) 10%


  1. 40%
  2. 20%


  3. 25%

E)15%

137. İnternet iqtisadiyyatda özünə gələcək təmin etmək istəyən firma üçün ən zəruri resurs hansıdır:

A)) İntellektual kapital;

B) Fiziki kapital;

C) İnnovasiya;

D) İnvestisiya;

E) Kompyüterlərin sayı.138. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A)) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.139. Menecmentin elm kimi öyrənilməsinin əsası kimlər tərəfindən qoyulmuşdur?

A)) Fabrik və firma rəhbərləri

B) Qədim yunan filosofları

C) Qədim Misirlər

D) İqtisadçı analitiklər

E) nəzəriyyəçilər140. Müəssisənin ümumi strategiyasını əks etdirən tədbirlər və yanaşmalara aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Üfüqi inteqrasiya üzrə tədbirlər

B) Xarici mühitin yaratdığı təhlükələrdən və rəqiblərin fəaliyyətindən müdafiə tədbirlər

C) Qısamüddətli gəlirliyin çoxaldılması üzrə tədbirlər

D) Yeni imkanlardan istifadə üzrə tədbirlər

E) Fəaliyyətin coğrafi genişlənməsi üzrə səylər141. Problemin səmərəli həlli mərhələləri hansılardır?

A)) Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul etmək üçün məhdudiyyət və meyarların müəyyən edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərin qiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

B) 1. Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul edilməsi. 3. Məhdudiyyət və meyarların seçilməsi. 4. Problemin həll edilməsi.

C) Problemin dərk edilməsi. 2. Problemin qəbul edilməsi. 3. Problemin aşkar edilməsi. 4. Qərar qəbul edilməsi. 5. Alternativlərin seçilməsi.

D) 1. Qərar qəbul edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərinqiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

E) 1. Problemin dərk edilməsi. 2. Alternativlərin seçilməsi. 3. Qərarqəbuletmə. 4. İşin təhlil edilməsi. 5. Son seçim.142. O.Şeldonun fıkrincə idarəetmə üç hissədən ibarətdir. Səhv ariantı

göstərin.

A) ) işçilər

B) menecment

C) təşkiletmə

D) müdiriyyət

E) Administrator143. Mənfəətliliyin yüksəkliyi bazara yeni rəqibləri cəlb edir,aşağı səviyyəli müəssisələri bazarı tərk etməyə sövq edir.Yuxardakı strateji əhəmiyyət hansı iqtisadi göstəriciyə xasdır?

A)) Sahənin mənfəətliliyi

B) Qiymətin həlledici rolu


C) Miqyas efekti

D) Bazarın artım tempi

E) Bazarın tutumu

144. Müəssisənin strateji vəziyyətinin təhlili metodlarına aşağıdakılardan biri aid deyil:Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə