Stratejik plan 2015 2019Yüklə 267,92 Kb.
səhifə1/4
tarix05.01.2022
ölçüsü267,92 Kb.
#71120
  1   2   3   4


STRATEJİK PLAN2015 2019

Fevzi SARIÇİÇEK

Okul Müdürü
MİMAR SİNAN İLKOKULU
STRATEJİK PLAN

2015 - 2019
ERZİNCAN - 2015STRATEJİK PLAN ÜST KURULUSIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVI/ÜNVANI

TELEFON

E-MAİL

1

Fevzi SARIÇİÇEK

Okul Müdürü

05359819281

saricicekfevzi@hotmail.com

2

Önder DEMİR

Müdür Yard.

05056918185

onderdemir23@msn.com

3

M.Hakkı DÜZGÜN

Öğretmen

05303264488

hakkidüzgün@hotmail.com

4

İlyas KURTARAN

Aile Bir. Başk.

05057331719
5

Ali Naci YAVUZ

Üye**

05358390624

erzumlunaci@hotmail.com

STRATEJİK PLAN OKUL EKİBİSIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVI/ÜNVANI

TELEFON

E-MAİL

1

Önder DEMİR


Müdür Yard.

5356034482

onderdemir23@msn.com


2

Gönül PEKER

Öğretmen

5067158046

Ogs-peker@hotmail.com


3

Safiye GÜLLER

Öğretmen

5442360779

safiye.at2@hotmail.com


4

T.Şimdi MUMCU

Öğretmen

5058893922

tulay.simdi@hotmail.com


5

Seda DEMİRDÖĞEN

Öğretmen

5079489303

sedademirdögen@hotmail.com


6

Salih ÖCALAN

Veli***

5424724614Kurum Kimlik BilgileriKurum Adı

Mimar Sinan İlkokulu

Kurum Türü

İlkokul

Kurum Kodu

887752

Kurum Statüsü

Kamu  ÖzelKurumda Çalışan

Personel Sayısı


Yönetici : 2

Öğretmen : 24

Memur : 1

Hizmetli : 3

Öğrenci Sayısı

501

Öğretim Şekli

Normal  İkili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1998


KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİKurum Telefonu / FaxTel. : 446 2282729 Fax : 446 2282729


Kurum Web Adresihttp://mimarsinan.meb.k12.tr


Mail Adresi887752@meb.k12.com.tr

Kurum AdresiMahalle : Mimar Sinan mah. 1185 Sokak

Posta Kodu: 24070

İlçe : MERKEZ

İli : ERZİNCAN
Kurum Müdürü
Fevzi SARIÇİÇEK Tel: 05359819281


Kurum Müdür Yardımcıları

Önder DEMİR Tel: 05056918185


  1. BÖLÜM
1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Okulumuzun Stratejik Planına (2015 - 2019) Stratejik Plan Okul Üst Kurulu tarafından, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra 7 kişilik bir Stratejik Plan Okul Ekibi oluşturuldu. Bu ekip tarafından taslak oluşturularak planlama sürecine başlanmıştır.

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okulumuzda “Stratejik Plan Okul Ekibince” önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
Stratejilerin Belirlenmesi;

Stratejik plan okul ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;


a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı.
2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.
4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyetin maliyetlendirilmesi yapıldı.


9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.
Zaman içerisinde koordinasyon ekibinde ve stratejik planlama çalışma ekibinde değişiklikler olmuş, okulumuzdan ayrılan arkadaşlarımızın yerine yeni atanan arkadaşlarımıza görev verilmiştir.

Görüşler doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır.

  1. BÖLÜMDURUM ANALİZİ


2.1. OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Mimar Sinan İlkokulu,18.08.1998 tarihli Valilik Oluru ile 1998-1999 Eğitim ve Öğretim Yılında, 1 Kurucu Müdür,1Memur,1 Hizmetli,5 sınıf öğretmeni, 3 kadrolu branş öğretmeni ve toplam 150 öğrenci ile Eğitim–Öğretime açılmıştır.Okul Merkez Mimar Sinan Mahallesinde, 3984 metrekarelik alan üzerinde tip proje olarak inşa edilmiştir.

2.2. MEVZUAT ANALİZİ

ATAMA

MEB Norm Kadro Yönetmeliği

MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama

MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği

MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge

MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge

OKUL YÖNETİMİ

1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

İlköğretim Yönetmeliği

Okul-aile Birliği Yönetmeliği

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Taşınır Mal Yönetmeliği

EĞİTİM - ÖĞRETİM

MEB İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

PERSONEL İŞLERİ

MEB Personeli İzin Yönergesi

Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

Devlet memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Öğretmenlik Kariyer Basmaklarında Yükselme Yönetmeliği

MÜHÜR, YAZIŞMA VE ARŞİV

Resmi Mühür Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2.3. FAALİYET ALANLARI

FAALİYET ALANI: EĞİTİM

FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ

Hizmet-1 Rehberlik Hizmetleri

 • Veli

 • Öğrenci

 • Öğretmen

Hizmet-1 Öğrenci işleri hizmeti

 • Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık

 • Sınıf geçme vb
Hizmet-2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 • Halk oyunları

 • Koro

 • Satranç

Hizmet-2 Öğretmen işleri hizmeti

 • Derece terfi Hizmet içi eğitim

 • Özlük hakları

Hizmet-3 Spor Etkinlikleri
Hizmet-4 İzcilik Etkinlikleri
FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
Hizmet-1 Müfredatın işlenmesi
Hizmet-2 Kurslar

 • Yetiştirme Hazırlama

 • Etüt
Hizmet- 3 Proje çalışmaları

 • AB Projeleri Sosyal Projeler

ÜRÜN HİZMET LİSTEMİZ

Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Eğitim hizmetleri

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Öğretim hizmetleri

Sınav işleri

Toplum hizmetleri

Sınıf geçme işleri

Diploma

Öğrenim belgesi düzenleme işleri

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler

Personel işleri

Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Öğrenci sağlığı ve güvenliği

Okul çevre ilişkileri
YARARLANICI

ÜRÜN/HİZMET

Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın)

Yatılılık-Bursluluk

Nitelikli işgücü

AR-GE, Projeler, Danışmanlık

Altyapı,Donatım Yatırım

Yayım

Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler

Mezunlar (Öğrenci)

Ölçme-Değerlendirme
Öğrenciler

V


V

V

V


Veliler

V
V


ÜniversitelerMedya


o
o

Sağlık kuruluşlarıo


Özel sektör


o(V: Tamamı O:Bir Kısmı)


2.4. PAYDAŞ ANALİZİYüklə 267,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə