Stratejik plan


Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak kuruma verilen görev ve hizmetler ile kurumun kuruluş amaçlarını, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar, yapılmasını sağlarYüklə 204,08 Kb.
səhifə2/3
tarix12.08.2018
ölçüsü204,08 Kb.
#69882
1   2   3

Millî Eğitimin amaçlarına uygun olarak kuruma verilen görev ve hizmetler ile kurumun kuruluş amaçlarını, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar, yapılmasını sağlar.


 • Kurumda işlerin daha süratli ve verimli olarak, en iyi düzeyde gerçekleştirilebilmesi için her türlü gayreti gösterir, çalışmayı yapar.

 • Müdür tarafından verilen görevlerin eksiksiz yapılmasından birinci derecede sorumludur.

 • Kurumun görev alanı ile ilgili çalışmaların planlanması planların uygulanması, koordinesi, gerekli tedbirlerin alınması, her türlü iş ve işlemlerin takibi, sonuçlandırılması, kurumun bina ve eşyaların temizliğinin yapılmasından sorumludur.

 • Muhasebeden sorumlu müdür yardımcısı gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu) görevlerini yürütür.

 • Müdürün izin, istirahat ve görevlendirme gibi nedenlerde görevinin başında bulunmadığı sürelerde müdürlüğe vekâlet eder ve ita amirliği görevini yürütür. Müdür görevine döndüğünde vekâlet döneminde yapılan işleri rapor halinde müdüre sunar.

 • Beraber çalıştığı kişilerin performansını sürekli gözetip değerlendirerek verim düşüklüğü varsa bunun nedenlerini araştırır ve gerekli tedbirleri alır.

 • Mâli işlerle ilgili istatistiklerin zamanında yapar ve ilgili yerlere gönderir.

 • Müdür yardımcısına gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu) verilmişse müdürlüğe vekâlet ettiği süre içerisinde, gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk memurluğu) görevinin durumu uygun olan personele verilmesini sağlar.

 • Bölümlerde meydana gelebilecek iş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım, güvenlik ve sivil savunmayla ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

 • Kendisine verilen komisyon başkanlığı görevlerini yürütür.

 • Gelen giden evrak defterinin tutulması yazışmaların hazırlanması ve takibiyle,

 • Otelde kalacakların yerleştirme ve ayrılma işleri ve takibiyle,

 • Arşiv ve dosyalama işlemlerinin düzeni ve takibiyle,

 • Hesap işleri, konferans salonu ekipmanının kullanımı ve bakımı ve kontrolüyle,

 • Öğretmenevi personelinin yapmakla sorumlu oldukları işlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamakla,

  17. Ayrıca müdürün vereceği görevleri yerine getirmekle görevlendirildiniz.

  Yardımcı Hizmetli

  1. Yatakhane, WC, merdiven ve koridorların temizliğini yapmak.

  2. Çarşaf ve nevresimleri yıkamak kurutmak depolamak.

  3. Her yedi günde yıkanmış nevresimleri odalara dağıtıp kirlileri toplamak.

  4. Gece yat zamanında ışıkları kapatıp yatmayı sağlamak.

  5. İçeride kalarak yatakhane temizlikleri ile WC, banyo temizliklerini yapmak, çöp kovalarını boşaltmak.

  6. Düzeltilmeden bırakılan yatak var ise düzeltmek

  7. Yatakhaneleri havalandırmak.

  8. Dolap üstlerine malzeme konulmasını önlemek.

  9. Dolaplara gıda maddesi konulmasını, bulundurulmasını ve mutfak malzemelerinin dolaplara çıkarılmasını önlemek.

  10. Öğretmenevi çevre temizliğini yapmak, gerekli emniyet tedbirlerini almak.

  11. Okul müdürlüğünce verilen diğer görevleri yapmak.

  12. Yatakhanede yatanlardan ücretleri almak ve her sabah idareye bu konuda bilgi vermek.

  13. Yatakhanede konaklayanları kimlik bilgileriyle formu işlemek ve gerektiğinde emniyete haber vermek.

  14. Çayı usulüne uygun dağıtmak ve fiş karşılığında ilgilere vermek.

  15. Kaloriferi zamanında yakmak.

  16. Öğretmenevi birimlerini zamanla kontrol etmek ve görülen arızaları idareye haber vererek önlem almak.

  17. Elektrik ve su tasarrufuna azami özen göstermek.

  18. Toplantı salonunu devamlı hazır ve düzenli bulundurmak.

  19. İdarece verilen görevleri yapmak.

  5.2. Teknolojik Düzey

  Kurumumuzun elektrik tesisatı, su tesisatı, güneş enerjili su ısıtma sistemi ile 24 saat sıcak su ve yine sıcak su için merkezi kazan sistemi mevcuttur. Kazan sistemindeki sıcak su geri dönüşümde restoranımızın kalorifer peteklerinden geçerek ısıtma sisteminde de kullanılmaktadır. İnternet ağı ve telefon sistemi de kurumumuzda mevcuttur. Ayrıca otel ve stok takip sistemini sağlayan bilgisayar programları kurumumuzun ilgili birimlerince kullanılmaktadır. Kurumumuzun tanıtımı maksadıyla http://www.akcadagogretmenevi.com/ adresli resmi bir web sitesi ve mevcuttur.  Kurumun Fiziki Altyapısı

  Fiziki Mekan  Var

  Yok

  Adedi

  İhtiyaç

  Açıklama

  Lokal
  X


  Otel Odaları

  X
  15  Kütüphane

  X
  1  Depo

  X
  3  Mutfak

  X
  1  Konferans Salonu

  X
  1  Dinlenme Salonu

  X
  1  Brifing Salonu

  X
  1  İdareci Odaları

  X
  2  Teras

  X
  1  Arşiv

  X
  1  Otopark
  X
  1
  Lavabo

  X
  18  WC

  X
  9  Banyo

  X
  15  Kaynaklar'>5.4. Mali Kaynaklar

  Hizmet üretiminden gelen gelirler (Salon, konaklama, sosyal faaliyetler vs.)


  Kurum Kaynak Tablosu


  Kaynaklar

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Genel Bütçe

  70.00,00

  90.00,00

  110.00,00

  130.00,00

  150.00,00


  Kurum Gelir Gider Tablosu


  ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI

  2013

  2014

  2015

  OCAK- ARALIK

  OCAK- ARALIK

  OCAK-HAZİRAN

  BORÇ

  ALACAK

  BORÇ

  ALACAK

  BORÇ

  ALACAK

  BANKA HESABI  24.722,99
  43.213,61  GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
  24.722,99
  43.213,99  Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri
  12.600
  12.500  Otel Gelirler
  60.673
  61.954,50

   
  Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri

  21.263,57
  10.126,24


  Yangından Korunma Malzeme Alımları  245,02
   
  Diğer Personel Giderleri

  7.183,95

   

  9.569,20

   
   

  Kırtasiye Alımları

  21,50

   
   
   

  Su Alımları

  420

   

  3.194,66

   
   

  Yakacak Alımları

  212,40

   

  85,00

   

   

   

  Elektrik Alımları

  6.503,90

   

  6.418,40

   
   

  Temizlik Malzemesi alımları

  636,57

   

  152,19

   
   

  Temizlik Hizmet Alım Giderleri

  11.686,04

   

  18.017,29

   
   

  Bilgisayar Hizmeti Alımları
   

  473,00

   
   

  Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

  230,50

   

  237,75

   
   

  Diğer Haberleşme Giderleri

  828,25

   

  872,00

   
   

  Büro Ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

  14.632,64

   

   5.291,63

   
   

  TOPLAM

  5.5 İstatistikî Veriler

  YERLEŞİM

  Toplam Alan (m2)

  Bina Alanı (m2)

  Bahçe alanı (m2)

  920 m²

  720 m²

  200 m²

  Sosyal Alanlar

  Tesisin adı

  Kapasitesi (Kişi Sayısı)

  Alanı

  Toplantı Salonu(Gençlik Merkezi)

  42

  180

  Konferans Salonu

  160

  280 m²

  Otel

  24

  480 m²

  6. ÇEVRE ANALİZİ

  6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

  POLİTİK - HUKUKİ FAKTÖRLER

  EKONOMİK FAKTÖRLER

  1. İlçemizde genel politik yaklaşım ve anlayışın iktidarda olması

  2. Resmi bir kurum olmamızın kazandırmış olduğu doğal güven.

  3. Hizmetlerimizden yararlanma ihtiyacı duyan her kurumdan müşterimizin olması.

  4. Mevcut yasal nedenlerden dolayı bağlı bulunduğumuz kurum ve kuruluşlardan kesinlikle maddi destek alamamamız.

  5. Resmi kurumsal kimliğimizi tanımlayan şeyin sadece denetleme düzeyinde olması nedeniyle, yardımsız denetimin vermiş olduğu huzursuzluk ve aidiyet duygusunun yokluğu.

  6. Bulunduğumuz ilçeden çıkmış ve kendisini yetiştirmiş yeteri kadar üst düzey bürokrat ve iş dünyasında tanınan iş adamının olması.
  1. İlçemize özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu’dan kayısı hasatı zamanında insanlar gelmektedir.

  2. İlimize bağlı diğer ilçelere göre ilçemiz karayolu bağlantıları  ile merkezi konumdadır.

  3. İlçemizin ile olan uzaklığının az olması

  4. Hali hazırda İnönü  Üniversitesinin İlçemizde bir yüksek okul açma planının olması.

  5. İlçemiz sınırlarında yapılan teknik projelerde çalışan personellerin konaklamak için kurumumuzu seçmesi


  6.2. Üst Politika Belgeleri

  Akçadağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü stratejik planının Milli Eğitim mevzuatıyla, Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planıyla, ilimiz Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçemiz Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlarıyla uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur.  İlçe stratejik planının uyumlaştırıldığı etki kaynakları :

   • Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatları

   • Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

   • Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

   • Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı


  Yüklə 204,08 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə