Stratejik plan


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİMYüklə 282,32 Kb.
səhifə3/3
tarix15.09.2018
ölçüsü282,32 Kb.
1   2   3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM
STRATEJİK PLANLAMA3.1 Temel Değerler ve İlkeler

TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ

 1. Temizlik ve Hijyen: Kurum hizmetlerinin sunulmasında temizlik ve hijyene dikkat edilir.

 2. Müşteri memnuniyeti: Hizmet sunumunda müşteri memnuniyeti esastır.

 3. Sağlık ve Lezzet: Müşterilere sağlıklı ve lezzetli yeme içme ürünleri sunulur.

 4. Kaliteli hizmet: Kurumumuzda kaliteli hizmet edilir.

 5. Güler yüz: Hizmet sunumunda güler yüzle hareket edilir.

 6. Saygı: Kurum çalışanları ve müşterilere karşı saygı çerçevesinde hareket edilir.

 7. Konfor: Müşterilerin hizmetleri konforlu bir ortamda alması sağlanır.

 8. Ergonomi: Hizmet alanlarının kullanışlı olması önemlidir.3.2 Misyon


Erdemli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak, başta MEB personeli olmak üzere, tüm topluma yönelik olarak bireylerin, meslekî ve kültürel gelişmelerine destek sağlamak, sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri memnuniyetini esas alan güler yüzlü, temiz, konforlu ve kaliteli hizmet anlayışı ile modern eğitim, konaklama ve yeme içme hizmetleri sunmak.

3.3 Vizyon


Hizmet anlayışı ve sunumunda tüm öğretmenevlerine esin kaynağı olmak.

3.4 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

3.4 TEMA 1: KONAKLAMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3.4.1 Stratejik Amaç 1


Kurumumuzun otelcilik hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini artırmak için, odalarımızı teknik ve teknolojik donanımlarla zenginleştirerek yüksek nitelikli konaklama hizmetleri sunmak.

Stratejik Hedef 1.1: 2019 yılına kadar 30 odamızda mevcut bulunan anahtarlı kilit sitemini kartlı sisteme dönüştürerek kullanım kolaylığı getirmek.

Stratejik Hedef 1.2: 2014 yılında hizmet verdiğimiz 30 odamızdaki tüm mefruşatı 2019 yılına kadar değiştirerek daha kullanışlı hale getirmek

Stratejik Hedef 1.3: 2014 yılında 30 adet olan oda sayısını 2019 yılına kadar 45’e çıkarmak.


3.4.2 Stratejik Amaç 2


Hizmetlerimizden yararlananların sosyal- kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için bölgemizin tarihi, coğrafi özeliklerini tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.

Stratejik Hedef 2.1: 2019 yılına kadar özellikle yaz sezonunda konaklama ve eğitim hizmetlerinden yararlananlara yönelik olarak en az 8 adet gezi düzenleyerek bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Stratejik Hedef 2.2: 2019 yılına kadar özellikle yaz sezonunda konaklama ve eğitim hizmetlerinden yararlananlara yönelik olarak en az 8 kez yöresel enstrümanlarla etkinlik düzenlemek.

Stratejik Hedef 2.3: 2019 yılına kadar özellikle yaz sezonunda konaklama ve eğitim hizmetlerinden yararlananlara yönelik olarak toplam 30 saat yöresel halk oyunu eğitimi vermek.


3.5 TEMA 2: YEME İÇME HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3.5.1 Stratejik Amaç 3


İnsan kaynaklarımızın beceri düzeyleri ve yetkinliklerini geliştirerek modernize edilmiş mutfak araç ve gereçleri ile hizmetlerimizden yararlananlara daha temiz daha sağlıklı ve daha lezzetli yeme içme hizmetleri sunmak.

Stratejik Hedef 3.1: Yeme içme hizmetlerinde görevli olan personele yönelik olarak 2014 yılında bir olan eğitim etkinlik sayısını 2019 yılına kadar yılda 2 olmak üzere 10’a çıkararak personelin beceri düzeylerini ve yetkinliklerini artırmak.

Stratejik Hedef 3.2: 2014 yılında sıfır adet olan nitelikli tencere sayımızı 3’e çıkararak daha sağlıklı, lezzetli ve ekonomik yemek üretim sistemine geçmek.

Stratejik Hedef 3.3: Mutfakta kullanım ömrü sona ermiş olan araç gereçlerin 2019 yılına kadar % 40’ını değiştirerek sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 3.4: 2014 yılında yemekhanemizde kişi başına 3 m3 olan kullanım alanını 2019 yılına kadar 3,5 m3 e çıkararak hizmet standardını yükseltmek.

3.6 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

3.6.1 Stratejik Amaç 4


Kurumsal kapasitemizi geliştirmek için kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik kullanacak şekilde planlayıp kurumumuzda stratejik yönetim anlayışını hakim kılmak.

Stratejik Hedef 4.1: Her yıl bir adet olmak üzere 2019 yılına kadar 5 adet faaliyet raporu hazırlamak.

Stratejik Hedef 4.2: 2015 yılı sonuna kadar stratejik planın performans düzeylerinin izlenmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınabilmesi için işlevsel bir değerlendirme sistemi oluşturmak.

Stratejik Hedef 4.3: Kurumumuz yöneticilerine yönelik olarak 2019 yılına kadar her yıl en az bir tane olmak üzere ‘Yönetim Becerilerini Geliştirme’ eğitimi düzenlemek.

Stratejik Hedef 4.4: Kurumumuz çalışanlarına yönelik olarak 2019 yılı sonuna kadar yılda en az üç adet sosyal-kültürel ve motivasyon etkinliği düzenlemek.

Stratejik Hedef 4.5: Hizmet alanlarımızla ilgili genel gelişmelere uyum sağlamak amacıyla 2019 yılına kadar yılda en az 2 adet ve en az 4 yıldızlı otellerde incelemede bulunmak.


3.6.1 Stratejik Amaç 5


Kurumumuzun fiziki yapısını yeni eklentilerle geliştirerek, kullanışlılık düzeyini yükseltip estetik bir görünüme kavuşturmak.

Stratejik Hedef 5.1: 2015 yılı sonuna kadar kurumumuzun fiziki yapısı ile ilgili ihtiyaç analizi yapmak.

Stratejik Hedef 5.2: Kurumumuzun fiziki yapısı ile ilgili bakım onarım ve ek düzenlemelerinin tamamını 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.

3.6.1 Stratejik Amaç 6


Eğitim ortamlarımızı çağdaş ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kursiyerlerin her türlü eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde güncelleyerek daha kaliteli eğitim almalarını sağlamak.

Stratejik Hedef 6.1: 2014 yılında açılan bilgisayar sınıfındaki bilgisayarların 2019 yılına kadar yılda en az bir defa bakım ve onarımlarını yapmak.

Stratejik Hedef 6.2: 2019 yılına kadar kurumumuzda açılacak olan her eğitim faaliyeti içerisinde kursiyer, eğitim görevlilerine yönelik en az 2 saatlik akıllı tahta kullanımı ile ilgili etkinlik düzenlemek.

Stratejik Hedef 6.3: 2019 yılına kadar tüm birimleri kapsayacak şekilde ses sistemi kurarak kurum içi iletişimi güçlendirmek.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİYETLENDİRME

  1. TAHMİNİ MALİYET TABLOSU


Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

MALİYET (TL)

Oran (%)

SAM 1'İN MALİYETİ

1.049.391,85

%8,4

SH 1.1

47.287,75

%0,4

SH 1.2

86.202,50

%0,7

SH 1.3

915.901,60

%7,4

SAM 2’İN MALİYETİ

44.868,70

%0,36

SH 2.1

27.628,20

%0,2

SH 2.2

8.620,25

%0,07

SH 2.3

8.620,25

%0,07

SAM 3’ÜN MALİYETİ

5.054.583,05

%40,7

SH 3.1

27.628,20

%0,2

SH 3.2

21.550,60

%0,2

SH 3.3

33.154,25

%0,3

SH 3.4

4.972.250,00

%40

SAM 4’ÜN MALİYETİ

52.493,60

%0,42

SH 4.1

5.525,70

%0,04

SH 4.2

5.525,70

%0,04

SH 4.3

11.051,25

%0,09

SH 4.4

13.814,05

%0,1

SH 4.5

16.576,9

%0,13

SAM 5’İN MALİYETİ

1.342.719,40

%10,8

SH 5.1

16.576,90

%0,13

SH 5.2

1.326.142,50

%10,7

SAM 6’NIN MALİYETİ

44.205,10

%0,35

SH 6.1

38.679,40

%0,3

SH 6.2

5.525,70

%0,04

SH 6.3

10.000

%0,008

STRATEJİK AMAÇ MALİYETLERİNİN TOPLAMI

7.598.261,7

%61,1

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

4.834.927,5

%38,9

GENEL TOPLAM

12.433.189,2

%100

Plan dönemine ilişkin maliyetler, faaliyet ve projelerin 2014 yılı birim maliyetlerine yıllar itibariyle % 5 artış (2014-2018 yıllarına ilişkin 10. Kalkınma planında öngörülen ortalama % 4,8 olan TÜFE oranı % 5’e yuvarlanarak dikkate alınmıştır.) öngörülerek hesaplanmış olup, Müdürlüğümüz 2015 - 2019 stratejik plan dönemine ilişkin beş yıllık süre içinde tahmini olarak toplam 12.433.185,2 TL.’lik kaynağa ihtiyaç duymaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM İZLEME DEĞERLENDİRME

5.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME


İzleme ve değerleme süreci, stratejik planın onaylanarak uygulamaya konulmasından sonra başlayan ve yılda en az bir defa gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesidir. Değerlendirme ise, uygulanan sistematik amaç ve hedeflerin kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Müdürlüğümüzde izleme ve değerlendirme sürecinde; • Ne Yaptık?

 • Başardığımızı Nasıl Anlarız?

 • Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?

 • Neler Değiştirilmelidir?

 • Gözden Kaçanlar Nelerdir?

Sorularının cevapları aranacaktır. Unutmamalıyız ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerimizin ölçülebilir olmasına özen gösterdik.

Stratejik hedeflere bağlı olarak performans göstergeleri, ilgili birim amirlerinin görüşleri alınarak titiz bir çalışma sonucu belirlenmiştir.

Faaliyetlere ait performans göstergelerine yönelik ölçümler, stratejik planlama ekibinin belirleyeceği fasılalarla üç ayda bir yapılacaktır. Elde edilen verilerin doğru ve güvenilir olması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İzleme sürecinde elde edilen veriler stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konacaktır. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılamaması ihtimali ortaya çıkması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.


5.2 RAPORLAMA


Plan dönemi süresince her yılın için, Kurumumuz Stratejik Planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, stratejik planda belirlemiş olduğumuz performans göstergelerine göre hedefleri gerçekleştirme durumumuz ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, müdürlüğümüz hakkında genel ve mali bilgileri içeren faaliyet raporu takip eden yılın Şubat ay’ı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Böylece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilecektir.

Yüklə 282,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə