Stratejik planYüklə 326,91 Kb.
səhifə6/6
tarix30.12.2018
ölçüsü326,91 Kb.
#88296
növüYazi
1   2   3   4   5   6

2.5.6. GZFT ANALİZİ


GZFT Analizi için olabildiğince çok veri toplanması ve paydaş görüşlerinin alınması önem arzetmektedir.

Güçlü ve Zayıf Yönlerin belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlar:

Kurumun Yapısı :(Okul/kurumun yapısında ve görev alanında meydana değişiklikler)

Beşeri Kaynaklar ( Personel sayısı, eğitim düzeyi, yetkinliği)

Kurum Kültürü: (İletişim, karar alma süreçleri vb.)

Teknoloji: (Kurumun teknolojik alt yapısı)

Mali Durum: ( Kaynaklar, bütçe büyüklüğü ve diğer varlıklar)


GÜÇLÜ YÖNLER:

* Kadromuzun tam ve yeterli olması.

* Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri için müstakil Laboratuvar bulunması.

* Proje kapsamı dâhilinde havalandırma düzeneğinin olduğu sığınağın bulunması.

*Özürlü öğretmen ve öğrenciler için Asansörün bulunması.

*Elektrik kesintilerinde devreye girebilecek Jeneratör düzeninin bulunması.

*Öğle arası isteyen öğrencilerimiz için Pansiyonumuzda yemek verilmesi, bu iş için uygun ortamın bulunması.

*Müstakil Kütüphane ve Bilgisayar laboratuvarı ile Resim Müzik dersliklerinin bulunması.

*Uzay gözlemleri için teknik ekipman ve donanımın bulunması.

*Okulumuzda sevgi ve saygı ortamının bulunması.

*Okul yönetimi ve öğretmenler arasındaki ilişkilerin olumlu olması.

*Fatih Projesi kapsamında tüm sınıfların etkileşimli tahta ile donatılması.

*Öğretmenlerin tamamının Fatih Projesi kapsamında seminerlere katılmış olması.

*Okul kantininin okula ekonomik katkısı.

*Sportif etkinliklerde il genelinde başarılı sonuçlar alınması.

*Sınıf mevcutlarının standart sayıda olması(en fazla 34 öğrenci).

*Sınav ile öğrenci alındığı için iyi ve seçkin öğrencilerin bulunması.

*Veli-okul işbirliğinin gelişmiş olması.

*Okulda güvenlik amaçlı kameraların olması.

*Kapalı Spor Salonu, Halı saha, tenis kortu gibi spor alanlarının faaliyete geçmiş olması.

*Okul kantini ve sosyal tesisin eğitim-öğretim binasının dışında olması.

*185 kişilik modern araç gereçlerle donatılmış konferans salonunun faaliyete geçmiş olması.

*Okulumuzun pansiyonuna ait resmi araç bulunması.

*Okulumuz çevresinin yüksek ferforje ile çevrilerek öğrencilerimizin dış tehlikelerden korunması.

*Öğretmenlerin öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla gerekli olan materyallere sahip olması. Yaprak test, deneme sınavı vs.
ZAYIF YÖNLER

* Okul bahçemizin çok geniş olmakla beraber planlı düzenlenmemiş olup kullanıma açılmaması.

*Okulumuzun tanıtımının yetersiz olması.

*İngilizce dil laboratuvarının olmaması .

*İl merkezi dışından gelen erkek öğrencilerin barınma sorununun olması.

*Öğrencilerin düzenli ders çalışma alışkanlıklarının olmaması.
FIRSATLAR

*Pamukkale Üniversitesinin ilgili bölümleri ile işbirliği.

*Üst kurumlarla ilişkilerin iyi düzeyde olması.

*Okul Aile birliği olumlu etkisi ve çalışmaları.

*Şehirden uzaklığı, Okul çevresinde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edebilecek ortamların ( kafe, kafeterya vb.) yerlerin olmaması.

*Okul çevresinin gürültüden uzak olması.


TEHDİTLER

*Çevre nüfusunun hızlı artışı.

*Öğrencilerimizin servis araçları dışında, toplu taşıma araçları ile gidip gelmelerinde zorlanmaları.

*TV dizilerindeki öğrencilere kötü örnek olabilecek yayınların öğrenciler arasında sıkça seyrediliyor olması.

* Okulu tercih eden öğrencilerden ekonomik yönden zayıf ve dar gelirli aile çocuklarının çok olması.

*Okulumuzun bulunduğu bölgenin yeni gelişen bir bölge olması ve şehre uzak olması. (kütüphane, sosyal tesisler vb. imkanlardan faydalanamaması).

2.6 SORUN ALANLARI


Durum analizi ile ortaya çıkan temel sorun alanlarının belirlendiği bölümdür.

Temel olarak GZFT analizi, Paydaş Analizi ve üst politika belgeleri analizi verilerinden faydalanılır.

1- İlk olarak tüm sorun alanları liste halinde tespit edilir.

2- Ardından bu alanlarda istenen gelişimin sağlanabilmesi (yani hedef yazılabilmesi) için belirli başlıklar halinde gruplamalar yapılır.

Yapılan bu gruplamalar “Geleceğe Yönelim” bölümündeki TEMA başlıklarını oluşturur.

* Okul bahçemizin çok geniş olmakla beraber planlı düzenlenmemiş olup kullanıma açılmaması.

*Okulumuzun tanıtımının yetersiz olması.

*Öğrencilerin düzenli ders çalışma alışkanlıklarının olmaması.


A.STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU

Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması.

Stratejik Amaç 1. Okulumuzun tanıtımının yetersiz olması.
Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması:

Stratejik Amaç 2. Öğrencilerin düzenli ders çalışma alışkanlıklarının olmaması.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:

Stratejik Amaç 3. Okul bahçemizin çok geniş olmakla beraber planlı düzenlenmemiş olup kullanıma açılamaması3.BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

MİSYON


Biz cumhuriyetin ilkelerine bağlı, insan haklarına duyarlı, geçmiş ve geleceği sentezleyebilen, her türlü bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen, çağdaşlaşmayı ilke edinmiş ve başarıyı hedeflemiş bireyler yetiştirmek için varız.VİZYON


Kendi geleceğine ve Türkiye’nin geleceğine yön verebilen akıl, beden ve ruh yönlerinden gelişmiş bireyler yetiştirmek.TEMEL DEĞERLER*Öğrenci merkezli eğitime inanıyor ve destekliyoruz.

*TKY felsefesine inanıyor ve uyguluyoruz.

*Bireysel öğrenme becerilerini destekliyoruz.

*Kurumsal bağlılığımızı sürekli tutup, uyumlu ve birlikte çalışıyoruz.

*Çevrenin bilgi, kültür ve mevcut imkânlarını okulun yararları doğrultusunda kullanırız.

*Açıklık ve erişebilirlik.

*Hesap verilebilirlik.

*Kurum içi ve dışı etkili iletişim.

*Hakkaniyet ve eşitlik.

*Kendisi ve çevresiyle barışık ülkesini seven bireyler yetiştiririz.

* Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle yaratıcılığı ve yenilikleri destekleriz.

*Ülke ve dünyadaki gelişen olayları takip eden, çözüm yolları üretebilen eğitim anlayışına sahibizTEMALAR
3.4.1 .TEMA.1


  • TEMA: Eğitim ve Öğretime Erişimin ArttırılmasıStratejik Amaç 1. Okulumuzu tercih eden ortaokul öğrenci sayısının arttırılması.


Stratejik Hedef 1.1.

Okulumuzun tanıtımı için eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal sportif ve kültürel faaliyet alanlarını tanıtan broşürün hazırlanarak Milli Eğitim aracıyla Ortaokul kurumlarına dağıtımın yapılması.SAM

1

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Geçmiş Yıllar

Plan Dönemi Sonu Hedefi

SH

1.1

2012

2013

2014

2017

PG

1.1.1

Broşürün hazırlanması ve dağıtımının yapılması

-

-

-

 % 100

MEVCUT DURUM 1.1.


Okulumuzun sahip olduğu sosyal ve sportif alanlarının, gözlemevinin, kız pansiyonunun ilimizde tam olarak tanıtımın yapılamamıştır.

TEDBİRLER 1.1


EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI

TEDBİRLER

SORUMLU BİRİM-İDARECİ-KURUL-EKİP

Okulumuzun tercih edilme oranını arttırmak için tanıtıcı broşürler hazırlamak

Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Okul aile birliği, Bilgisayar Öğretmeni


3.4.1 .TEMA.2


  • TEMA: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması


Stratejik Hedef 2.1. Düzenli ders çalışma alışkanlığının akademik başarıyı getireceği bilincini yerleştirmek. (Rehberlik servisi)Stratejik Amaç 2. Öğrencilerde düzenli ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması.Stratejik Hedef 2.2. Öğretmenlerin Eba sistemi üzerinden öğrencileri ödevlendirmelerinin sağlanması ve yine sistem üzerinden takibini sağlamak.

SAM

2

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Geçmiş Yıllar

Plan Dönemi Sonu Hedefi

SH

2.1

2012

2013

2014

2017

PG

2.1.1

Öğretmenlerin yapacağı günlük denetimlerde öğrencilerin derslere çalışarak hazırlıklı geldiklerinin görülmesi

-

-

-

% 100MEVCUT DURUM 1.1.


Öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerimizin bir çoğunun düzenli ders çalışma alışkanlığına görüşülmüştür. Öğrencilerimizin sadece %20 si düzenli olarak ders çalışmaktadır.

TEDBİRLER 1.1


EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI

TEDBİRLER

SORUMLU BİRİM-İDARECİ-KURUL-EKİP

Rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenlerinin işbirliğiyle çalışmalar yapmak

Rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmenleri


3.4.1. TEMA 3Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi


  • TEMA: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.1.

Okul bahçesinin peyzaj planının yapılarak faal olarak kullanıma açılmasını sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarını yapmak.

Stratejik Amaç 3.

Okul bahçemizin çok geniş olmakla beraber planlı düzenlenmemiş olup kullanıma açılması
Stratejik Hedef 3.2.

Okul bahçemizin peyzaj çalışmasının yaptırılarak daha düzenli ve kullanışlı hale gelmesini sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM

3

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Geçmiş Yıllar

Plan Dönemi Sonu Hedefi

SH

3.1

2012

2013

2014

2019

PG

3.1.1

 Merkezfendi Belediyesi ile gerekli görüşmelerin yapılması

 -

-

%50

 %100

PG

3.1.2

 Okul bahçesindeki çakıl ve toprak alanın asfaltlanması

 -

 -

 -

 2016 yılında %100 bitirlmesi

PG

3.2.1

 Asfaltma çalışmalarınının bitiminden sonra peyzaj çalışmalarının yapılması

 -

 -

 -

%100

MEVCUT DURUM 1.1.


Okulumuzun pansiyon ve spor sahası bölümü çakıl ve kumlu yapıdadır. Bahçe düzenlemesi henüz yapılmamıştır. Yaklaşık 6000 m2 alan aktif olarak kullanılamamaktadır.

TEDBİRLER 1.1


EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI

TEDBİRLER

SORUMLU BİRİM-İDARECİ-KURUL-EKİP

Yerel yönetimlerle gerekli görüşmeleri yapmak

Okul Müdürü, Okul Aile Birliği,

Peyzaj çalışmaları için Okul Aile Birliğinin Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile görüşmeler yapması

Okul Aile Birliği, Okul Müdürü

4. BÖLÜM MALİYETLENDİRMESTRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU

TEMALAR

STRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLER

MALİYETİ


TEMA 1

STRATEJİK AMAÇ 1
Stratejik Hedef 1.1

4000 TL


TEMA 2

STRATEJİK AMAÇ 2
Stratejik Hedef 2.1

-

Stratejik Hedef 2.2

-


TEMA 3

…….


STRATEJİK AMAÇ 3
Stratejik Hedef 3.1

-

Stratejik Hedef 3.2

250000 TL

Stratejik Hedef 3.3

35000 TL

TOPLAM MALİYET

289.000 TL5. BÖLÜM İZLEME DEĞERLENDİRME


Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz/kurumumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.2015-2019 yıllarını kapsayan bu stratejik planın performans göstergelerine ulaşılabilmesi için her yıl yapılacak olan etkinlikler “performans programı” ile her yıl başında planlanacaktır

Yüklə 326,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə