Stratejik plani toki ŞEHİt mehmet çAĞlar böLÜk ortaokulu “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.” Mustafa Kemal atatüRKYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/7
tarix18.05.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#50684
  1   2   3   4   5   6   72015-2019 STRATEJİK PLANI
TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU

Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.”


Mustafa Kemal ATATÜRK

T.C.

T.C.

TİRE KAYMAKAMLIĞI

TİRE ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU

SUNUŞ

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticilerinin desteğini kapsayan çalışmaların tümüdür. Bu anlamda Stratejik planlama; Bulunduğumuz konumu bilmemiz ve gelecekte hedeflediğimiz pozisyona gelebilmemiz için bir yol haritasıdır. Yol haritamızı belirlerken takım ruhunu ön planda tutarak,

—Şu anda neredeyiz?

—Nerede olmayı istiyoruz?

—Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?

—Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

Sorularına cevap aradık ve 2015–2019 yılı Okulumuz Stratejik Planını ortaya çıkarttık. Elbette planımız zamanın şartlarına göre değişiklik gösterecektir. Çünkü Biz; Bölgemizde en iyi eğitim veren, güvenirliliği ile ön plana çıkan bir okul olmak istiyoruz.
H.Güven OTAR

Okul Müdürü

İÇİNDEKİLER

KAPAK STRATEJİK PLAN 2015/2019………………………………………..…………1

İSTİKLÂL MARŞI…..…………………….………………………………………………………….……………....2

M.KEMAL ATATÜRKTEN ÖZDEYİŞ………………………………….…….…………..3

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 4

ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU RESİMLERİ 5

SUNUŞ /OKUL MÜDÜRÜ 6

İÇİNDEKİLER 7

Ekler Listesi 8

Kurum bilgiler tablosu ve Fiziki durum 9-10

1. BÖLÜM:STRATEJİK PLANLAMA 10

1.1. Stratejik Planlama sürecinde yapılan çalışmalar 11/12

1.2. Stratejik Planınsüreci,Amacı ,Kapsamı 12/13

1.3. Stratejik Planın Dayanağı 13-14

1.4. Stratejik Plan üst kurul ve Stratejik PlanEkibi 14

2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ/giriş 15

2.1. Tarihsel Gelişim ve Geçmiş yıllarda görev yapan okul müdürleri ..16

2.2. Mevzuat Analizi 16-17

2.3. Faaliyet Alanları 17-18

2.3.2. Ürün/Hizmetler 18-19

2.4. Paydaş Analizi 19-20

2.4. Paydaş Analizi Tablo 20-21

2.4.2. Paydaş Listesi 21

2.4.3. Yararlanıcı Ürün/ Hizmet Matrisi 22

2.4.4.Paydaş önem etki Matrisi 23

2.4.5 İç paydaşlarla İşbirliği çalışmalar……………………………………..……………………….23/24/25/26

2.5.1 KURUM İÇİ ANALİZ ve ÖRGÜTSEL YAPI…………………………………………………………………………………26/27

2.5.1.1 Çalışanların görev dağılım…….……………….………………………….………………………..27/28/29/30

2.5.2. İnsan Kaynakları…………………………………………………………………………………………………………………….32

Yönetici ve öğretmene ilişkin bilgiler………………………………………………………………………………….33

öğretmene ilişkin hizmet süreleri…….………………………………………………………………………….…….34

Rehberlik Hizmetleri mevcut kapasite………………………………………………………………………..………35

2.5.3. İÇ İLETİŞİM VE KARA ALMA SÜRECİ ………………………………………………………………..…..…..36

TEKNOLOJİK DÜZEY….……………………………….……………………………………………………….……………………38-39

2.5.4. Mali Kaynaklar 40

Gelir gider tablosu………………………………………………………………………………………………………………..40/41

İstatistiki veriler…………………………………………………………………………………………………………………………42

Okul rehberlik servisi çalışmaları……………………………………………………………………………………………….43

Sportif ve kültürel etkinlikler……………………………………………………………………………………………….43/44

2.6. Çevre Analizi 45/46

2.7. GZFT Analizi………………………………………………………………………………………………………………………….47

İç paydaşlar iş birliği çalışmaları……………………………………………………………………….48/49/50/51

2.7.1. Tows matrisi 52

3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 53

3.1. MisyonVizyonTemel Değerler ve İlkeler 53/54

3.2.TemalarStratejik Amaç ve Hedefler 55/65

4. BÖLÜM: İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA………………………......64


EKLER LİSTESİEKLER

KONUSU

SAYFA

Ek-1

Toki şehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu faaliyet izleme ve değerlendirme raporu

64

Ek-3

Stratejik plan hazırlama ekibi

65

Ek-4

Stratejik plan birimler sorumluluk imza sirküsü

66

Ek-5

Stratejik plan onayı üst yazısı

68İLİ: İZMİR

İLÇESİ: TİRE

OKULUN ADI: TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU

OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Okul Adresi: TOKİ

 


KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

Sayıları

Erkek

Kadın

Okul Telefonu

0 – 232 - 5005225

Yönetici

2

--

Faks

-----

Sınıf öğretmeni

--

--

Elektronik Posta Adresi
Branş Öğretmeni

9

10

Web sayfa adresi
Rehber Öğretmen
--

Öğretim Şekli

Normal

( X )

İkili

()

Memur

--

--

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

2010

Yardımcı Personel

--

--

Kurum Kodu

738238

Toplam

11

10

OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ

Toplam Derslik Sayısı

19

Kütüphane

Var

( )

Yok

( X )

Kullanılan Derslik Sayısı

18

Çok Amaçlı Salon

Var

( X )

Yok

( )

İdari Oda Sayısı

2

Çok Amaçlı Saha

Var

( X )

Yok

( )

Fen Laboratuvarı Sayısı

2

 Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı

1..


……


TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR ORTAOKULU BİLGİLER TABLOSU


FİZİKİ DURUM
TAPU KAYDI:

Tapu Tarihi : 03/05/2007

Umum Numarası : -

Hususi Numarası : -

Yevmiye No : 2493

Cilt No : 40

Sahife No : 3877

Yüzölçümü : 9307 m2

Pafta No : 32.L2.d

Ada No : 1645

Parsel No : 1

İnşaata Başlama Tarihi : 2007

Okulun Açılış Tarihi : 2010

Okulun Kapladığı alan: 9307 m2

Derslik Sayısı : 19

Anasınıfı : 0

Çok Amaçlı Salon : 1

Kitaplık Sayısı : 300

İdare Odası : 3

Öğretmenler Odası : 1

İşlik Sayısı : 1

Arşiv Sayısı : 1

Spor Odası Sayısı : 1

Depo Sayısı : 2
BÖLÜM -1
STARTEJİK PLANLAMA
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelgesi ve Hazırlık Programı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği Ocak ayı içerisinde Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden ‘’Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur. Stratejik Plan Üst Kurul ve Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri listesi ilgili linkte belirtilen alanlara girilerek kayıt işlemi tamamlanmış ve tamamlanan girişlerle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümüne üst yazıyla bilgi verilmiştir.

Stratejik planlama konusunda Nisan 2015aylarında arasında Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü tarafından düzenlenen Hizmet içi Eğitim Seminerine Müdür Yardımcımız Mehmet GÖÇGÜN katılmıştır.

Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, 02.04.2015 tarihinde okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Stratejik Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiştir. Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiştir.

Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.

Stratejilerin Belirlenmesi;

Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejikamaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;

a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı.

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilirfaaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.

4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.

7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Planlama Tire TokiŞehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu ‘Stratejik Plan Geliştirme Ekibi’ tarafından yürütülür. Planlama sürecine Tire TokiŞehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu Müdürlüğünde çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır,

Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir Hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Faaliyet ve Projeler, bütçeleme, Faaliyetlerin izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar.
Bu çerçevede stratejik planlama

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.
Diğer yandan stratejik planlama:

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
1.1. PLANIN AMACI
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.


1.2. PLANIN KAPSAMI
Bu stratejik plan dokümanı Toki Şehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulunun 2015–2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
1.3. STARTEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI
Mili Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

DPT- Kamu kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

İl Özel İdaresi stratejik Planı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetim Uygulama Projesi

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi

Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan TKY uygulama yönergesi

2007–2013 dönemini kapsayan 9. kalkınma planı

2007–2009 dönemini kapsayan orta vadeli program

2007–2013 Özel ihtisas komisyon raporu

Milli Eğitim ile ilgili mevzuat

Milli Eğitim Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar

Milli Eğitim Şura KararlarıMilli Eğitim Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

1.4.Stratejik Plan Üst Kurulu


SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

H.Güven OTAR

OKUL MÜDÜRÜ

2

Mehmet GÖÇGÜN

MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI / MÜDÜR YARDIMCISI

3

Ali BAYRAM

Öğretmen

4

Gülcan ENEZ

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

5

Gülay AKDAĞ

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ1.5.Stratejik Planlama Ekibi


SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Mehmet GÖÇGÜN

MÜDÜR YARDIMCISI

2

Gülbeyaz KARABÖCEK

P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN

3

Ezgi ERDİNÇ

Öğretmen

4

Şükran YILDIZ

Gönüllü veli

5

Ebru KAYAEL

Öğretmen

6

Zehra ALGEN

Öğretmen

7

Özlem ŞEŞEN

Öğretmen

8

İzzet PIRILSU

Öğretmen

9

Mutlu GÜLTEKİN

Öğretmen


İKİNCİ BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
GİRİŞ

Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil,geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır.

Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür.

Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır.

Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat bunun uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüye dayanarakokulumuzun 2015-2019 yılları arasında kaydedeceği aşama ile bir dünya okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.


Stratejik Plan Hazırlama Ekibi


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə