Stratejik plani toki ŞEHİt mehmet çAĞlar böLÜk ortaokulu “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.” Mustafa Kemal atatüRKYüklə 0,87 Mb.
səhifə4/7
tarix18.05.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#50684
1   2   3   4   5   6   7

2.5.1.1 ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI
KAPSAM

GÖREV

GÖREVLE İLGİLİ

İŞBİRLİĞİ

HEDEF KİTLE

OKUL MÜDÜRÜ

Ortaokul, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

OGYE


Müdür

Yardımcısı

EKYS

TemsilcisiÖğretmen

Okul Aile

Birliği


Okul

Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerMÜDÜR YARDIMCISI


Müdür yardımcısı ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcısı bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar

Müdür


OGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

BirliğiOkul


Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerÖĞRETMENLER

Ortaokullarda dersler branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Müdür


OGYE

Müdür


Yardımcısı

EKYS


Temsilcisi

Okul Aile

Birliği


Okul


Toplumu

Çalışanlar

Öğrenciler

Veliler
ŞUBE REHBER

ÖĞRETMENİ

Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.


OGYE

Müdür


Yardımcısı

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

BirliğiOkul

Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerÖĞRETMENLER

KURULU

Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemlergörüşülür ve kararlaştırılır.

Ders yılı sonunda yapılantoplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür vekararlaştırılır.


Okul Müdürü

Müdür

YardımcısıOGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

ÖğrencilerOkul


Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.


Okul Müdürü

Müdür

YardımcısıOGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Öğrenciler
Okul


Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerŞUBE ÖĞRETMENLER

KURULU

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47ncimaddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür.

Okul Müdürü

Müdür

YardımcısıOGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Öğrenciler


Okul


Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

Veliler


ÖĞRENCİ KURULU

Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.

Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir.Okul Müdürü

Müdür

YardımcısıOGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Öğrenciler
Okul


Toplumu

Çalışanlar

Öğrenciler

Veliler
RİTA KURULU

Rita Kurulu Okulda devamsızlık yapan öğrencilerin takibini yaparak devamsızlık nedenlerini araştırarak bu nedenleri ortadan kaldırmak ve öğrencimizin okula devamını sağlamakla görevlidir.Özellikle kırsal kesimde kız çocuklarının okula gönderilmemesi durumunda veli ve kaymakamlıkla işbirliği yaparak okuma oranını yükseltmektir

Okul Müdürü

Müdür


Yardımcısı

OGYE


EKYS

Temsilcisi

Öğretmen

Okul Aile

Birliği

VelilerÖğrenciler

VelilerÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

DEĞERLENDİRME KURULU

Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne bildirmek.

    Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek.

Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak.

Okul Müdürü

OGYE

Müdür


Yardımcısı

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Okul


Toplumu

Çalışanlar

Öğrenciler

Veliler
OKUL AİLE BİRLİĞİ

Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılâplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları aydınlatmak,

Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.

Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkânlar hazırlamak,

Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla işbirliği yapmak.

Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.


Okul Müdürü

OGYE

Müdür


Yardımcısı

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Veliler

Okul


Toplumu

Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerSOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

Okul Müdürü

OGYE

Müdür


Yardımcısı

TKY


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Okul


Toplumu

Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerKOMİSYONLARSATIN ALMA KOMİSYONU

Satın alma komisyonu, okul müdürlüğünce satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere müdür yardımcılarından birinin başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilecek en az bir öğretmen, tahakkuktan sorumlu müdür yardımcısı, ihale işlerinden sorumlu bir memur ve maliyeden bir kişinin katılımıyla oluşturulur.

Satın alma komisyonu görevlerini, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütür.

İlköğretim okullarında ana sınıfı ile ilgili ödentiler, okul öncesi mevzuatına göre yürütülür.


Okul Müdürü

Müdür


Yardımcısı

OGYE


EKYS

Temsilcisi

Öğretmen

Okul Aile

Birliği

VelilerOkul

Toplumu
Çalışanlar

Öğrenciler

VelilerMUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU

Muayene ve teslim alma komisyonu, her okulda müdür başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, iç hizmetler şefi, ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur.

Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu/yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur.

Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yılsonunda demirbaş eşya, yoğaltılan madde ve malzemeler ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar.

Okul Müdürü

Müdür

YardımcısıOGYE

EKYS


Temsilcisi

Öğretmen


Okul Aile

Birliği


Veliler

Okul


Toplumu
Çalışanlar

ÖğrencilerVeliler


2.5.2İNSAN KAYNAKLARI

OKULUMUZDA GÖREV YAPAN İDARECİLER /TABLO:8S.N.

GÖREVİ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

1

Müdür

1

-

1

2

Müdür Yardımcısı

1

-

1


KURUM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM DURUMU / TABLO:9


Eğitim Düzeyi

2015 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

Önlisans

-

-

Lisans

2

100

Yüksek Lisans

-

-KURUM YÖNETİCİLERİNİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI / TABLO:10


Yaş Düzeyleri

2015 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

20–30

-

-

30–40

-

-

40–50

2

100

50+...

-

-ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı / TABLO:11

Branşı

Erkek

Kadın

Toplam

1

Türkçe Öğretmeni

2

1

3

2

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

0

2

2

3

İngilizce Öğretmeni

-

2

2

4

Matematik Öğretmeni

1

2

3

5

Din Kültürü Öğretmeni

1

-

1

6

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

1

1

2

7

Beden Eğitimi Öğretmeni

1

0

1

8

Görsel Sanatlar Öğretmeni

1

0

1

9

Müzik Öğretmeni

0

1

1

10

Teknoloji Tasarım Öğretmeni

1

0

1

11

Rehberlik Öğretmeni

0

1

1

12

Bilişim teknolojileri öğretmeni

0

1
TOPLAM

8

11

19


Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı / TABLO:12


Yaş Düzeyleri

2015 Yılı

Kişi Sayısı

%

20–30

2

10.5

30–40

8

42

40–50

7

37

50+...

2

10,5Öğretmenlerin Hizmet Süreleri /TABLO:13


Hizmet Süreleri

2015 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

1–3 Yıl

2

10

4–6 Yıl

2

15

7–10 Yıl

3

15

11–15 Yıl

4

20

16–20 Yıl

4

20

21+... üzeri

4

20Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programları / TABLO:14


Adı ve Soyadı

Branşı


Katıldığı Çalışmanın Adı

Katıldığı Yıl

Belge No

İZZET PIRILSU

Türkçe

İLK YARDIM SEMİNERİ

2009
DEVRİM HAZAN ERDOĞRU

Türkçe

BELLETMENLİK EĞİTİMİ FARKINDALIK KURSU

2014
MUZAFFER KILIÇ

Türkçe

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ SEMİNERİ

2012
SÜLEYMAN BARIŞ

Matematik

--------------------------GÜLBEYAZ KARABÖCEK

REHBERLİK

TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE KURSU

2014
HÜLYA KEBABÇIOĞLU

Sos. Bil.

TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI TANITIM SEMİNERİ

2011
ZEHRA ALGEN

Sosyal Bilgiler

İzmir Dersi Semineri

2014
MUSTAFA KARABÖCEK

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji Ders Araç ve Gereçleri Kullanım Kursu

2014
SEDEF AKSOY

Bilişim teknılojileri

e-Konferans Salon Yöneticiliği Seminer

2012
YASEMİN Hatun FİL

Fen ve Teknoloji

İlk Yardım ve İlk Müdahale

2009
HAYRUNNİSA EZGİN

İNGİLİZCE

MEB İNTEL (Gelecek İçin Eğitim Kursu)

2005
ALİ BAYRAM

DİN K.

TEMEL AFET BİLGİLERİ EĞİTİM SEMİNERİ

2011
NURİ ÖĞÜTLÜ

RESİM

Temel Bilgisayar Kullanım Kursu

2011
EZGİ ERDİNÇ

MÜZİK

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2010
MUTLU GÜLTEKİN

BEDEN EĞT

Beden Eğitimi Branşına Uyum Semineri

2013
İZZET PIRILSU

Türkçe

İLK YARDIM SEMİNERİ

2009
DEVRİM HAZAN ERDOĞRU

Türkçe

BELLETMENLİK EĞİTİMİ FARKINDALIK KURSU

2014

2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı (TABLO-15)


Sıra No

Görevi

Erkek

Kadın

Eğitim Durumu

Hizmet Yılı

Toplam

1

Memur

0

0

0
0

2

Hizmetli

2

0

İlkokul
2

3

Sözleşmeli İşçi

0

2

İlkokul
2

4

Sigortalı İşçi

0

1

İlkokul
1


OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ MEVCUT KAPASİTE (TABLO-16)

Mevcut Kapasite

Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

Danışmanlık Hizmeti Alan

Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

Velilere Yönelik


1

1

0

1

284

19

205

3

6

4

İÇ İLETİŞİM VE KARAR ALMA SÜRECİ
Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile ‘‘Bilimin ışığında, değişmeye ve gelişmeye açık olmak’’ ilkesinden, “Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması” stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe oluşturulmaktadır.

Teknolojinin önemi ve çağdaş eğitim anlayışımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Okulumuz TT Net internet ile internete bağlanmaktadır. İnternet okulumuzdaki tüm bilgisayarlara ulaşmaktadır. İdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca tüm sınıflarımızda projeksiyon makinesi mevcuttur. Ayrıca okulumuzun tokişmçboo.meb.k12.tr internet sitesi bulunmaktadır.Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan ölçme değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun konu anlatımları görsel ve işitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır.Okulumuzda günün şartlarına ve ekonomik koşullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiştirilmektedir. Açığa çıkan kullanım fazlası araçlar imkânları olmayan okullara hibeedilmektedir.Okulumuz bilgi ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve sistemli bir biçimde dosyalamaktadır.

Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaşlara yazılı imza sirküleriyle, e-mail, SMS ve sözlü olarak duyurulmaktadır.

Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları içinde ulaşabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arşivlenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır.

Okulumuzda çalışanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi işlemleri bilgi-işlem merkezinde işlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arşivlenmekte ve yedeklenmektedir.

Ayrıca kurumumuzda tüm paydaşlara ait gizlilik içeren yazı ve işlemler Okul Müdürü tarafından özel olarak arşivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranış notu çizelgeleri, yazılı kâğıtları arşive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile şube, zümre ve çeşitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Öğrenci ve velinin bilgiye ulaşımı; duyuru panoları, anons, birebir görüşmeler, web sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. Çalışanların bilgiye erişimi ise birebir görüşmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular, panolar ve dosyalar ile gerçekleştirilmektedir. İdareciler, kendi alanlarını ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları şifre ile bu bilgilere ulaşmaktadır. . Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak arşivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır.

Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Liderlerimiz, okulumuz çalışanlarının bilgi birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir.

Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını, var olan teknolojik donanımlarını başlangıçta ortaya konulan çalışma planlarına göre sınıflandırır ve zaman çizelgesi oluşturarak sağlarlar.

Okulumuz binasının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları gerektiğinde yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluşturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-gereçler uygun şekilde yerleştirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları yapılmaktadır.

Bunun dışında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köşesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karşı sigortası yapılmaktadır.

Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karşılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de öncelik sırasına koyarak değerlendirirler.Sürekli takip ettikleri gelişmeleri kendilerinde bulunan teknoloji ile karşılaştırır ve zamanında eskiyen teknoloji ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce değiştirirler.

Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir. Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet şişe, kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Ayrıca Görsel Sanatlar ve Fen ve Teknoloji derslerinde, atık maddelerden proje geliştirmede yararlanılmaktadır.

Okulumuz binalarının dış etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları planlı ve gerektiğinde yapılmaktadır. Binaların zemin etüdü ilgili kurumlara yaptırılmıştır.Bina ve dersliklerde bulunan araçların, elektronik cihazların (tv, vcd, faks, bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi, baskı, beyaz eşyalar vb.) bakım onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. Binaların elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.

Okulumuzda bulunan yangın köşelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalışanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Kalorifer ile ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında yapılmaktadır. Sınıflarda beyaz tahta kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve Tire Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak alınmaktadır.


      1. TEKNOLOJİK DÜZEY

Okulun Teknolojik Altyapısı

(TABLO-17)

Araç-Gereçler


2011

2012

2013

2014


İhtiyaç


Bilgisayar2

3

4

16

23

Yazıcı

1

1

2

2

2

Tarayıcı

-

-

-

-

1

Tepegöz

-

-

-

-

-

Projeksiyon

-

1

2

2

15

Televizyon

-

-

-Internet bağlantısı

VAR


- VAR

VAR


VAR

-


Fen Laboratuarı

1

1

1

1

-

Bilgisayar Lab.

1

-

1
-

Okul/kurumun Internet sitesi

YOK

-

YOK

VAR

-

Personel/e-mail adresi oranı

%100

%100

%100

%100-

Okul ve bina donanım bilgileri

(TABLO-17.1)Okul donanım bilgileriVar

Yok

Adedi

İhtiyaç

Açıklama

Öğretmen Çalışma Odası


X-
Ekipman Odası

X
1

-
Kütüphane

X
1

-
Rehberlik Servisi

X
1

-
Resim Odası

X
1

-
Müzik Odası

X
1

-
Çok Amaçlı Salon

X
1

-
Bilgisayar laboratuarı

X
1Yemekhane

X
1

-
Spor Salonu

X
1

-
Spor Alanları

X
2

-
Fen Bilgisi Laboratuarı

X
1

-
Arşiv

X
1

-


BİNA YERLEŞİM BİLGİLERİ

Toplam Alan (m2)

Bina Alanı (m2)

Bahçe alanı (m2)

10199

1909*BODRUM+ZEMİN+2 KAT

2563


(TABLO-17.2)


Bina Sosyal Alan Bilgileri

Tesisin adı

Kapasitesi (Kişi Sayısı)

Alanı(m2)

Yemekhane

100

110


(TABLO-17.3)


Spor Tesisleri

Tesisin adı

Kapasitesi (Kişi Sayısı)

Alanı(m2)

Basketbol Alanı

20

230

Futbol Sahası

20

480
      1. MALİ KAYNAKLAR      1. Mali Kaynaklar

Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluşturulmaktadır. Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağışları, kantin, kermes, anasınıfı aidatlarından oluşmaktadır. Okulumuz bütçesi oluşturulurken çalışanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır.

Davranışlarda objektif olma ilkesine uygun olarak okulun gelir ve gider bilançosu altı ayda bir, ayrıca gelir-gider sonuçları aylık olarak panolara asılarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin karşılanmasında ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır.

Yatırımlar, okulumuzun politika ve stratejilerini destekleyecek doğrultuda öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanmakta, satın alma komisyonu tarafından teklifler alınmakta ve değerlendirme yapılarak uygun teklif seçilmektedir. Alınan hizmet ve araç-gereçler, muayene ve teslim alma komisyonu tarafından teslim alınarak ilgili demirbaş defterine kaydedilmektedir.

Okulumuzda araç-gereçler ekonomik olarak tasarruf tedbirlerine uygun biçimde değerlendirilmektedir. Finansal kaynakların tasarrufuna yönelik tedbirler de alınmaktadır.

Giderlerimizin büyük bölümünü oluşturan su ve elektrik kullanımının denetimleri yapılarak tasarruf sağlanmaktadır. Kırtasiye giderleri ilgili liderlerin kontrolünde oluşturulan sistemle planlama yapılmakta, okulumuzun baskı, fotokopi ve yazılım hizmetleri için sorumlu kişiler görevlendirilmektedir.

Finansal risklerinin oluşumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı çalışanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile işbirliğine gidilerek kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranışa yönelik gelişimini sağlamak için öğrenci, veli ve işbirliği yapılan kuruluşlarla sinerji yaratılarak birlikte çalışmalar yapılmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşlarla çeşitli toplantılar ve birebir görüşmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileştirme ekiplerine bu kuruluşların temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır.Diğer iş birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalışanları, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine işlenmektedir.

2.5.5. Mali Kaynaklar
2.5.5.1. Okul Kaynak Tablosu:


Kaynaklar

2012

2013

2014

Okul-Aile Birliği

710

320

3090,00

Kantin geliri

00

00

6698,99

TOPLAM

710


320

9788,992.5.5.2. Okul Gelir-Gider Tablosu:


YILLAR

2012

2013

2014

HARCAMA KALEMLERİ

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

Personel gideri

710

00

320
9788,99

700,00

Bakım Onarım

200

100

3025,00

Bilişim teknolojileri gideri

00

00

250,00

Malzeme alımı

00

00

2230,00

Muhtelif giderler

200

100

2313.99

Kırtasiye gideri

310

120

1270,00

TOPLAM

710

320

9788,99

TL


9788,99

TL


ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER:


Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu(TABLO-20)ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ

OKUL

İL

TÜRKİYE

Toplam öğretmen sayısı

Öğrenci sayısı

Toplam öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Kız

Erkek

19


158

126

284

15

-

-

2.5.5 İSTATİSTİKÎ VERİLER

B. Ortaokul

(TABLO-22)


 

Öğretim Yılı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Derslik Sayısı

Şube Sayısı

Der. Baş. Öğr. Say.

Şube Baş. Öğr. Say

Öğret. Baş. Öğr. Say.

Erkek

Kız

Toplam2011-2012

80

78

158

12

18

6

12

26

13

2012-2013

96

92

188

13

18

7

13

26

14

2013-2014

106

105

211

13

18

8

13

26

16

2014-2015

126

158

284

19

12

12

23

23

15


Devamsız Öğrenci Sayıları (TABLO-23)

DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYILARIYıllar

Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı

Devamsızlıktan Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı

2011-2012

0

0

2012-2013

0

0

2013-2014

0

0

2014-2015

5

5Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları (TABLO-24)


SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI

Yıllar

Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı

2011-2012

0

0

2012-2013

0

0

2013-2014

0

0

2014-2015
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə