Stratejik plani toki ŞEHİt mehmet çAĞlar böLÜk ortaokulu “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.” Mustafa Kemal atatüRKYüklə 0,87 Mb.
səhifə6/7
tarix18.05.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#50684
1   2   3   4   5   6   7

3. BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİMMisyon, Vizyon, Temel Değerler
Karşılıklı etkileşime açık ve azami düzeyde katılımcılığın (paydaşlar) sağlandığı çalışmalar çerçevesinde,Okulumuzunmisyonu (varoluş nedeni), vizyonu (geleceğe bakışı), ilke ve değerleri (iş yapış tarzları) ile güçlü ve gelişmeye açık alanları tespit edilmiştir.

Paydaş beklentilerinin çalışmaya yansıtılmasını sağlamak amacıyla farklı kademe ve birimlerde görev yapmakta olan kişilerin tespit edilmesine gayret gösterilmiştir


OKULUMUZUN MİSYONU
BİZ; ÖĞRENCİLERİMİZİN,

Öğrenme becerilerini kazanmış, bilgili, becerili Ve kendine güvenen bireyler olarak, yetişmelerine imkan sağlamak,Onların gelişmelerinde yol gösterici olmak, Çağımızın gereklerine cevap verebilen, yetenekli,Atatürkçü, Vatanını, Milletini, ve Bayrağını seven,Kaliteli bir Eğitim - Öğretim ortamı sağlayarak, Öğrencilerimizi hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak


OKULUMUZUN VİZYONU
Gelişen yüzyılın değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetenekli bireyler yetiştirmek
 • Öğrencilerimize iyi birer model olalım.

 • Amacımız bilgiyi öğretmek olmaktan çıksın, bilgiye ulaşmayı öğretmek olabilsin.

 • Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarında, gizil güçlerinin farkına varmalarında yol gösterici olabilelim.

 • İyi öğretimin yanında iyi eğitim de verebilelim.

 • Okulumuzu en üst düzeye ulaştırabilmek için Öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Velilerimizle hepimiz aynı amaç için el ele verip birlikte özverili çalışabilelim.

 • Öğrenmeyi öğrenmiş; ilgi ve yeteneklerinin farkına varmış, yetenekli Bireyler yetiştirmek için onlara iyi birer model olabilelim.

 • Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle fark edilen,

BİLİYORUZ Kİ :


OKULLAR ANCAK ÖĞRETMENLERİ KADAR İYİDİR.
.OKULUMUZUN İLKELERİ

 • Performansı ön planda tutarız.

 • Gerek kurum içi gerek kurum dışı çalışmalarda eşitlik ilkesini dikkate alırız.

 • Milletimizin daima en iyiyi hak ettiğine inanıyoruz.

 • Aldığımız görevleri sorumluluk duygusuyla yerine getiririz.

 • Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk milliyetçiliği temel değerlerimizi oluşturur.

 • Takım çalışması ile başarıya ulaşacağımıza inanırız.

 • Başarı için kaynakları etkili kullanırız.

 • Önceliklerimiz sevgi, saygı, hoşgörü üzerine kurulmuştur.

 • Okulumuzda öğrenci merkezli eğitim esastır.

 • Emeğe ve insan haklarına saygı duyarız.

 • Okul toplumunda sürekli gelişim anlayışı esastır.

 • Öğrenci; sadece bilgiyi alan değil, onu arayan, araştıran ve kullanandır.

 • Okulumuzda demokrasi anlayışı hepimizin ortak noktasıdır.

 • Çevresiyle bütünleşmiş, ahlaki değerleri olan, dayanışma ruhuna sahip bireyler yetiştiririz.OKULUMUZUN DEĞERLERİ

 • Birbirimize saygılı davranırız.

 • Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır.

 • Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir.

 • Çevreyi korur ve geliştiririz.

 • Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir.

 • Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız.

 • Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz.

 • Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız.

 • Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir.

 • Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız.

 • Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız.TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU’NUN GÖREVLERİ


TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA;

ÖĞRENCİLERİN; 

     1 - Temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim

görmelerini ve başarılı bir öğrenci ve bilinçli bir insan olarak yetiştirilmelerini,
     2 - Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak kendisini geliştirecek gençler olarak

yetişmelerini,


    3 - İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket

etmelerini,

     4 - Disiplini ve ahlaklılığı özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,
     5 - İlgi ve istidatları doğrultusunda yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
   6 - Sosyal – Kültürel ve Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri

doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.


TOPLUMA;
Toplumların ve bireylerin küresel bir bütünlük içinde birbirine yardımcı olmaları gerekliliğini kavramış, Evrensel, kültürel ve ailevi değerlerin bilincinde bir insan olarak insanlık değerlerine sahip çıkan, Teknolojinin insanlığa, hizmet veren bir araç olduğu bilincine sahip olan bireyler yetiştirmektir.
Kendi kendisini yönetebilen, Mantıklı düşünen, Yaratıcıyı düşünceye sahip, Zamanı verimli olarak kullanabilen, Araştırmacı, Özgür düşünceye sahip, sorgulayıcı, Estetik duygusuna sahip ve yaşamında estetiğe özen gösteren bireyler yetiştirmek.


  1. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, FAALİYET/PROJELER VE STRATEJİLER/MALİYETLENDİRME

Stratejik amaçlar; misyon, vizyon, ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüşümü sağlayabilecek nitelikte, ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade eden ve stratejik planlama sürecinin sonraki aşamalarına rehberlik edecek şekilde stratejik konulara uygun olarak tespit edilmiştir. Hedeflerin tespitinde; paydaş beklentileri, konulara ilişkin alternatifler, mevcut durum analizi ve istatistikî verilerin varlığı ve verilere olan ihtiyaç göz önünde bulundurulmuştur. Stratejik planlama çalışmaları ile; kurumsal rol ve sorumluluklar çerçevesinde stratejinin operasyonlara dönüştürülmesi, hizmet birimleri arasında sinerji yaratılarak, tespit edilen stratejilerine yönlendirilmesi, bireysel stratejilerin kurumsal stratejiler ile ilişkilendirilerek bütünleştirilmesi, bir başka ifadeyle stratejik yönetimin sürekli bir süreç haline getirilmesi ve herkes tarafından benimsenmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Okulumuz Eğitim-Öğretim ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler olmak üzere iki tema belirlemiştir

TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI

Eğitime ve Öğretime Erişim: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir.

STRATEJİK AMAÇ 1.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak.STRATEJİK HEDEF 1. 1.

Okulumuzun TEOG başarı oranını plan dönemi sonuna kadar % 10 arttırmak


Performans Göstergeleri 1. 1

Hedef 1.1

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Başarı Oranı

55.5

57

70.5

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzun mevcut TEOG başarı ortalaması % 60,5’dirTedbirler 1. 1Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Her ders için bölge okullarıyla ortak sınavların yapılması ve bu sınav sayılarının arttırılması.

Okul idaresi

Öğretmenler

4.500,00 TL

Öğrencilerimiz ve velilerimiz için “etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri” ile ilgili seminer verilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

250,00 TL

Öğrenciler için etkili ve verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili kitapçık hazırlanması.

Okul idaresi

Öğretmenler

250,00 TL

Başarılı öğrencilerin web sitesinde ve okul panosunda yayınlanması.

Okul idaresi

Öğretmenler

100,00 TL

STRATEJİK HEDEF 1. 2.

Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin ayda okuduğu ortalama kitap sayısını 1‘den, plan sonunda 3’e çıkarmak.Performans Göstergeleri 1. 2.

Hedef 1.2

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Ayda Okunan Kitap Sayısı

1

1

3


Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda yıl içinde öğrencilerimiz ortalama 1 kitap okumaktadır.Tedbirler 1. 2Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Türkçe dersinin haftalık bir saatinin kitap okumaya ayrılması

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

2.000,00 TL

Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak “Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri” düzenlenmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

200,00 TL

Eğitim ve öğretim yılı içerisinde en fazla kitap okuyan 10 öğrenciye ödül verilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

250,00 TL


STRATEJİK HEDEF 1. 3.

Okulumuzdaki öğrencilerin “Beden Kitle İndeksine” göre sağlıksız öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar %60 azaltmak.Performans Göstergeleri 1. 3.

Hedef 1.3

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Beden Kitle Endeksine Göre Sağlıksız Öğrenci Sayısı

12

10

5


Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda “Beden Kitle İndeksine” göre sağlıksız öğrenci sayısını 30 dur.Tedbirler 1. 3Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Öğrencilerimiz için beslenme saatlerinde uzman kişiler tarafından dengeli beslenme programlarının hazırlanıp uygulanması.

Okul idaresi

Öğretmenler

Uzmanlar


250,00 TL

Velilerimize dengeli beslenme konusunda seminerler verilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

Uzmanlar


250,00 TL

Beslenme sorunları olan öğrencilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL


STRATEJİK HEDEF 1. 4.

Çevremizde ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyalarına katılan öğrenci sayısını % 20 artırmak.Performans Göstergeleri 1. 4.

Hedef 1.4

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Öğrenci Sayısı

10

12

30

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda yıl içinde düzenlenen yardım kampanyalarına katılan öğrenci sayısı 3 dür.


Tedbirler 1. 4Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Her sene başında öncelikle okulumuz öğrencilerinin kendileri ve yakınları olmak üzere çevremizdeki engelli, yardıma muhtaç aileleri ve kişileri belirlemesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Belirlenen kişiler için çeşitli kurumlardan, esnaf ve işverenlerden yardım talebinde bulunulması.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Okulumuzda da acil ihtiyaçlılar öncelikli olmak üzere yıl boyunca sürecek yardım sandıkları oluşturulması.

Okul idaresi

Öğretmenler

300,00 TL


TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır.

STRATEJİK AMAÇ 2.

Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak.STRATEJİK HEDEF 2. 1.

Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2015 yılında 2 sportif faaliyetin düzenlenmesi ve plan döneminde bu sayının 6’ya çıkarılması.Performans Göstergeleri2.1

Hedef 2.1

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Spor Faaliyeti Sayısı

2

0

6

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda 2014/2015 eğitim-öğretim yılında 2 sportif faaliyet düzenlenmiştir.Tedbirler 2. 1Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Öğrencilerin hobilerine ve yeteneklerine göre uğraşacağı spor dalının tespit edilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Sınıf takımlarının oluşturulması.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Sınıflar arası müsabakaların yapılması.

Okul idaresi

Öğretmenler

0 TL

Birinci gelen takım üyelerinin okulun internet sayfasında ilan edilmesi, ödüllendirilmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

300,00 TL

STRATEJİK HEDEF 2. 2

Eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısını 2‘den, plan sonunda 3’e çıkarmak.Performans Göstergeleri 2. 2

Hedef 2.2

Önceki Yıllar

Plan Dönemi Sonu

2012/2013

2013/2014

2019

Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı

8

8

20

Hedefin Mevcut Durumu?

Okulumuzda yıl içinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı 3 dür.Tedbirler 2.2Öğretime Erişim

Tedbir/Strateji

Koordinatör Birim

İlişkili Alt Birim/Birimler

Tahmini Maliyet

Sene sonunda yıl boyu yapılan çalışmaların yer alacağı etkinliklerin yapılması.

Okul idaresi

Öğretmenler

250,00 TL

Yıl içinde yapılan proje, performans görevlerinin ve öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların sergilenmesi.

Okul idaresi

Öğretmenler

150,00 TL

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda tiyatro ve müzik çalışmaları yapılması, kutlama ve anma günlerinde milli bayramlarda konuya yönelik tiyatro, rond, piyes, oratoryo çalışmaların yapılması.

Okul idaresi

Öğretmenler

250,00 TL


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə