Stres Stres İş Stresi TükenmişlikYüklə 445 b.
tarix30.04.2018
ölçüsü445 b.
#49652Stres

 • Stres

 • İş Stresi

 • Tükenmişlik

 • Hekimlerde durum ne?

 • Önleme

Stres, fiziksel, zihinsel ve duygusal yüklenmeler sonucu ortaya çıkan zorlanmalar ve gerilimlerdir.

 • Stres, fiziksel, zihinsel ve duygusal yüklenmeler sonucu ortaya çıkan zorlanmalar ve gerilimlerdir. • - İşin gereklilikleri; çalışanın yetenek, beceri ve ihtiyaçları ile uyuşmadığında

 • - İşin rol gereklilikleri; diğer yaşam alanlarının rol gereklilikleri ile çatıştığında ortaya çıkar • Birçok psikiyatrik morbidite ve daha kötü fiziksel sağlık

 • - aşırı iş stresi

 • - uzun çalışma saatleri

 • - düşük otonomi (özerklik) ve kontrol ile ilişkilidir.

     • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


 • Çalışanların % 55i, aşırı bir bitkinliğin ve kontrolsüzlük duygusunun eşlik ettiği yüksek seviyede strese sahip

 • %42si sabit fakat yönetilebilir strese sahip • İlk üç sıradaki iş stresörleri

 • - insan kaynaklı

 • - iş yükü

 • - iş-yaşam dengesi

Aşırı iş yükü

 • Aşırı iş yükü

 • İş uygunsuzluğu

 • Zaman sıkışıklığı

 • İdari görevler

 • Uyku sorunları

 • Düzgün olmayan yeme davranışları

 • Malpraktis tehditi

 • Kötü organize iletişim

 • Net olmayan iş beklentileri (Rol Belirsizliği ve Çatışması)

  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008
Kariyerde yükselişin olmayışı ya da iş güvenliğinin olmayışı

 • Kariyerde yükselişin olmayışı ya da iş güvenliğinin olmayışı

 • Kaynaklar ve şeflerde yetersizlik

 • Kıdemli desteğinin olmaması

 • Hak etmeyen kişilerin takdir edilmesi (Hakkaniyet Olmaması, Sadakatsizlik)

 • Monotonluk (tekdüzelik)

 • Özerklik olmaması

 • Kurum kültürü ve havası (aidiyet)

 • Karar alma mekanizmalarında çalışanların katılımının olmaması

 • İşyeri sosyal desteğinin olmaması

  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008
Biz önce bir organizasyon için çalışmaya başlamadan, ne olacağı (iş, iş yükü, kaynakları, kariyer, iş güvenliği, sosyal ve ekonomik durumlar ile gelecekteki önemli değişiklikler hakkında) bilgi verilmeli

 • Biz önce bir organizasyon için çalışmaya başlamadan, ne olacağı (iş, iş yükü, kaynakları, kariyer, iş güvenliği, sosyal ve ekonomik durumlar ile gelecekteki önemli değişiklikler hakkında) bilgi verilmeliKişilik (örn. mükemmelliyetçi, kompulsif kişilik, Type A)

 • Kişilik (örn. mükemmelliyetçi, kompulsif kişilik, Type A)

 • Aşırı sorumluluğun olması

 • Kendi ve başkaları için büyük beklentiler

 • Ölme ve ölüm ile ilişkili düşünceler

 • Duygusal ve Fiziksel acı ile yüzleşme

  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008


Amirlerle çatışmalar

 • Amirlerle çatışmalar

 • Disfonksiyonel kişilerarası dinamikler

 • Mesleki izolasyon

 • Hastaların beklenti ve istekleri

 • Aile ve arkadaşlardan gelen desteğin seviyesi

  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008


Stresi işten eve yada evden işe taşımak

 • Stresi işten eve yada evden işe taşımak

 • Diğer boş zaman etkinliklerinin olmaması

 • Serbest zamanın olmaması

 • Ev gereksinimleri

 • Sosyal yaşamın bozulması

  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008


Eğitim: Önceleri daha çok patofizyoloji, tanı ve tedavi ağırlıklı eğitim verilirken, şimdi ilave olarak iletişim becerileri, hukuk ve etik önem kazanmıştır.

  • Eğitim: Önceleri daha çok patofizyoloji, tanı ve tedavi ağırlıklı eğitim verilirken, şimdi ilave olarak iletişim becerileri, hukuk ve etik önem kazanmıştır.
  • Yönetimsel ve Parasal yönetim zayıf
  • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008


66%: Ruhsal Bozukluklar ( Depresyon / Anksiyete / diğer ruhsal bozuklar )

  • 66%: Ruhsal Bozukluklar ( Depresyon / Anksiyete / diğer ruhsal bozuklar )
  • 60%: Stress
  • 44%: Yönetici ile negatif ilişkiler
  • 35%: Çocuk bakımı sorunları
  • 28%: İş yerinde çalışma arkadaşı ile çatışma
  • 20%: Bağımlılık / Madde sorunları
Sıkıntı ve güçlük

 • Sıkıntı ve güçlük

 • Hastalık

 • Yetersizlik

 • Kararsızlık

 • Finansal durumda değişiklikler

 • Benlik saygısında kayıp

 • Kimlik kaybı (otonomi-özerklik)

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice
Tüm doktorlarda olmasına karşın özellikler en sık gençlerde ve bayan doktorlarda, stres oranları yüksektir.

 • Tüm doktorlarda olmasına karşın özellikler en sık gençlerde ve bayan doktorlarda, stres oranları yüksektir.

 • Doktorlar olarak hastalara stresle ilgili ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi anlatırız. Kendimiz yaşadığımızda onu yönetmek ve yardım aramada ne kadar başarılıyız?

 • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008Yüksek kişisel beklentiler

 • Yüksek kişisel beklentiler

 • Başkalarının yüksek beklentileri

 • Sınır koymada zorluk

 • Kendinden önce iş için aşırı istek

 • Sıklıkla kompulsif kişilik özelliklerine sahip olmak

 • Kronik olarak iş yaparken kendini ihmal etmek

Emosyonal Tükenme: 46% - 80% (orta ve yüksek)

 • Emosyonal Tükenme: 46% - 80% (orta ve yüksek)

 • Depersonalizasyon: 22%- 93% (orta ve yüksek)

 • Azalmış Kişisel Başarı: 16% - 79% (düşük ve orta)

     • Physician Burnout .Sameer S. Chopra; Wayne M. Sotile; Mary O. Sotile JAMA. 2004;291


Beck Depresyon ölçeği: 31% (hafif ve şiddetli depresyon ve 5 yılda % 13 tedavi almış.

 • Beck Depresyon ölçeği: 31% (hafif ve şiddetli depresyon ve 5 yılda % 13 tedavi almış.

 • Emosyonal Tükenme: 80% (orta ve yüksek)

 • Depersonalizasyon: 61% (orta ve yüksek)

 • Azalmış Kişisel Başarı: 44% (düşük ve orta)

 • Thommasen ve ark. Mental health, job satisfaction, and intention to relocate. Opinions of physicians in rural British Columbia. Canadian Family Physician, Vol 47, Issue 4, 737-744Birinci basamak sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarının açıkça belirtilmemiş olması,

 • Birinci basamak sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarının açıkça belirtilmemiş olması,

 • Çalışanların farklı öğrenim düzeylerine sahip olmaları,

 • Bazı meslek gruplarının vardiya sistemi ile çalışıyor olması,

 • Sağlık sektöründe altyapı ve yönetsel yetersizlikler,

 • Özlük hakları sorunları,

 • Uzun çalışma saatleri,

 • Olumsuz çalışma koşulları olarak dikkat çekmektedirYorgunluk

 • Yorgunluk

 • Güçsüzlük

 • Enerji kaybı

 • Sık baş, göğüs, boyun-bel vs ağrısı

 • Bulantı, gastro-intestinal sorunlar

 • Kısa nefes almalar

 • Hipertansiyon

 • Kas krampları

 • Uyku bozukluğu

 • Hastalıklara hassas olmak

 • Artmış alkol ve sakinleştirici kullanımıDepresif duygulanım

 • Depresif duygulanım

 • Desteksiz ve güvensiz hissetme

 • Ümitsizlik

 • Evde gerilim ve tartışmalarda artış

 • Kızgınlık-sabırsızlık-huzursuzlukta artış

 • Nezaket-saygı-yardımlaşma duyg. Azalma

 • Davranışsal belirtiler; öfke patlamaları, huzursuzluk, uykusuzluk, gevşeme zorluğu, hiperaktivite, sinirlilik, sabırsızlık, unutkanlık, can sıkıntısı, mizaç değişikliği ve konsantrasyon güçlüğünü İçerir.

 • Uç durumlarda intiharı düşünme • Doyumsuzluk

 • Kendine-işine, diğer insanlara ve genel olarak yaşama karşı olumsuz tutumlar içinde olma

 • İşi bırakma-savsaklama vs davranışlar

 • Yaratıcılık ve yenilik yaratmada azalma

 • Kişisel başarı eksikliği

 • Kararlar, sorunlar veya iş yerinde değişiklikten kaçınmaİşkolik, idealist veya inatçı, oldukça başarılı veya işine çok adanmış bireyler dahil olmak üzere belirli kişilik özelliklerine sahip olanlar

 • İşkolik, idealist veya inatçı, oldukça başarılı veya işine çok adanmış bireyler dahil olmak üzere belirli kişilik özelliklerine sahip olanlar

 • Kariyer, aile ve kişisel gelişim arasındaki algılanan dengesizlik ve kariyer gelişimi ile ilgili olan stresörler

 • Eğitimsiz, deneyimsiz veya tecrübesiz olanlar

 • Aşırı yük ve zaman baskısı ile çalışanlar-Enfeksiyon hast:grip-nezle-brusella

 • -Enfeksiyon hast:grip-nezle-brusella

 • -Endokrin hast:tiroid-şeker

 • -Nörolojik hast:parkinson-miyopati

 • -Hematolojik hast:anemi

 • -Romatolojik hast:kas-iskelet sist hast

 • -Ruhsal hast:depresyon

 • -Diğer durumlar:ilaç yan etkileri,saman nezlesi,tansiyon düzensizliği • a)BİREYSEL ETKENLER

 • Kişilik özellikleri:mükemmeliyetçi, hassas, duygusal, içe atan-

 • Gerçek dışı hedefleri olanlar

 • Benlik saygısı düşük olanlar

 • Kendi işi ile ilgili hissettikleri

 • Çalıştığı hasta grubunun kendi öyküsündeki önemiB-1)ÇEVRESEL-ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI ETKENLER

 • B-1)ÇEVRESEL-ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI ETKENLER

 • Ağır iş yükü ve dinlenme zamanının az olması

 • Hastaların gereksiniminin finansal-bürokratik ve idari nedenlerden karşılanamaması

 • Önderlerin yetersizliği-denetim eksikliği

 • Yetersiz uzman eğitimi ve yönlendirmesi

 • Çalışanlar arasında yeterli destek ve sosyal ilişkinin olmaması

 • Düşük motivasyonlu kişilerle çalışmakB-2)ÇEVRESEL-ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI ETKENLER

 • B-2)ÇEVRESEL-ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI ETKENLER

 • Aşırı zor ve yoğun hastalardan oluşan iş ortamı. Özellikle düzelmeyen-ölüm oranı yüksek yerlerde çalışanlar

 • Bürokratik ve sekreterlik işleri yapmak zorunda kalmak. Rollerle ilgili belirsizlik

 • Karmaşık araç gereç kullanmak zorunda kalmak

 • Personel yetersizliği

 • Hasta yakınlarına bilgi verme, onlardan gelen talepleri karşılama güçlükleriC)YÖNETİCİLERİN TUTUMUNA BAĞLI ETKENLER

 • C)YÖNETİCİLERİN TUTUMUNA BAĞLI ETKENLER

 • Devlet kurumlarında çalışanların özel sektör çalışanlarına göre daha fazla hayal kırıklığı yaşadığı gözlenmiştir.(???)

 • Gözlemcilerin tavrı-ekip çalışmasına verilen önem

 • Görüşlerin ifade edilmesindeki tutumları

 • İzin-dinlenme odası-kreş gibi özlük hakkı sorunlarına yaklaşımİrritabilite Etkisiz hissetme

 • İrritabilite Etkisiz hissetme

 • Bitkinlik Artmış olumsuzluk

 • Uyku bozukluğu Zevk almada azalma

 • Düşük konsantrasyon Umutsuzluk

 • Düşük performans Sosyal izolasyon

 • Yaratıcılığın kaybı Başağrıları

 • İş devamsızlığı Mide yakınmaları

 • İş tatminsizliği Depresyon

 • Düşük moral Anksiyete

 • İşe gitmekten korkmak Evlilikle ilgili problemler

 • Boğulma hissi Madde kötüye kullanımı-Ruh sağlığı etkilenir

 • -Ruh sağlığı etkilenir

 • Depresyon-anksiyete-alkol-sigara ve madde bağımlılıkları

 • -Beden sağlığı etkilenir

 • Sağlık harcamalarını artığı saptamıştır.Kalp damar hast.,iskelet-sırt bel-oyun ağrıları,mide bağırsak hast.,enfeks direncinde azalma sıklıkla olur.

 • -İş verimi etkilenir

 • -Hasta-müşteri memnuniyeti azalır ve iş stresi artacak şekilde kısır döngü olur.En sık

 • En sık

 • Depresyon,

 • Anksiyete

 • Alkol ve madde bağımlılığı

 • Tıp öğrencileri ve internlerde: Anksiyete, depresyon ve stres yüksek

 • Wong JGWS.Doctors and Stress. Medikal Bulletin.13 (6);4-7, 2008 British Medical Journal, March 2003Doktorlarda Genel topluma göre stres 18% fazla(Wall et al, 1997).

 • Doktorlarda Genel topluma göre stres 18% fazla(Wall et al, 1997).

 • Doktorlarda anksiyete nadir ancak depresyon sık değerlendirilmiş. Doktorlarda diğer profesyonel gruplardan yüksek (Caplan, 1994).

 • Cinsiyet ve genç olma tartışmalı(Firth-Cozens, 2005).

 • Hasta bakımını kalitesi bozulur, tıbbi hata artar.

Özellikle kadın doktorlarda genel topluma göre intiharlar fazla (Hawton et al, 2001). Bir başka çalışmada kadın doktorlarda genele göre % 130 artmış.

 • Özellikle kadın doktorlarda genel topluma göre intiharlar fazla (Hawton et al, 2001). Bir başka çalışmada kadın doktorlarda genele göre % 130 artmış.

 • USA’da doktorlarda genel toplumdan daha fazla tek ölüm nedeni intihar olarak bulunmuş (Torre et al, 2005).

Genel topluma göre daha az sigara ve yasa dışı madde kullanımı varken alkol ve reçete ile yazılan ilaç kullanımı daha fazladır (Hughes et al, 1992a). Genel topluma göre kadın doktorlar alkolizm açısından daha risklidir(Firth-Cozens, 2005).

 • Genel topluma göre daha az sigara ve yasa dışı madde kullanımı varken alkol ve reçete ile yazılan ilaç kullanımı daha fazladır (Hughes et al, 1992a). Genel topluma göre kadın doktorlar alkolizm açısından daha risklidir(Firth-Cozens, 2005).

 • Alkol kötü kullanımı ve depresyon komorbiditesi sıktır. Alkolizmden iyileşen 100 kadın doktorun 73’ü ciddi intihar düşüncesi ve 38’i ciddi bir intihar girişiminde bulunmuştu (Bissel & Skorina, 1987).

 • Doktorlar uzmana gitme yerine kendi kendine ilaç almaktadır ve işe gitmektedir (Pullen et al, 1995).Hastayla aşırı özdeşleşim

 • Hastayla aşırı özdeşleşim

 • Hastaya kızmak ya da ondan hoşlanmamak

 • Empati yokluğu

 • Depersonalizasyon

 • Etkisizlik ya da beceriksizlik hissi

 • Terapide ‘acting out’ ya da diğer sınır ihlalleri

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


Stres ve psikiyatrik sorunlara karşın yardım aramaya isteksizdir.

 • Stres ve psikiyatrik sorunlara karşın yardım aramaya isteksizdir.

 • Çoğunlukla mükemmeliyetçi, kendini kurban eden fedakar kişilerdir. Vicdanlı, şefkatlidir. Bu nedenle başkalarının ihtiyaçları kendilerininkinin önüne geçer.

 • Durumunu kabul etmeden işini sürdürür.

 • Self-medikasyondan dolayı kötü hastalardır

 • Stigmazisasyondan korkarlarTükenmişlik

 • Tükenmişlik

  • Parasal Etkilere
  • Fiziksel Etkilere
  • Emosyonal Etkilere
  • Sosyal Etkilere Sebep Olabilir


Sağlıklı iş-yaşam dengesi üzerine çalışma

 • Sağlıklı iş-yaşam dengesi üzerine çalışma

 • - profesyonel ya da kişisel iyi olmayı geliştirmek

 • - fiziksel, emosyonel, psikolojik, sosyal ve spritüel

 • Hekimin iyi olması:

 • - hekim verimliliği

 • - hekim, diğer personeller ve hastanın tatmin oluşu

 • - hasta güveni ile ilişkilidir.

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


Sağlıklı çalışma koşulları

 • Sağlıklı çalışma koşulları

 • İyi performansın onaylanması

 • Kariyer gelişimi için fırsatlar

 • Çalışanlarına değer veren işyeri kültürü

 • Şirket değerleri ile uyumlu yönetim faaliyet ve politikaları

 • Çalışanların işyeri uygulamalarının düzenlenmesine katılımı

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


Neyin önemli olduğunu ve öncelikli yapılması gerektiğini ayırt et

 • Neyin önemli olduğunu ve öncelikli yapılması gerektiğini ayırt et

 • İşle ve işte sınırlarını koy

 • - bazen nasıl hayır diyebileceğini öğren

 • - kişisel zamanını iş uğruna harcamaktan kaçın

 • - senin takvim ve zamanın da önemlidir.

 • Çalışmaya bir anlam bul

 • Enerjini yenileyecek birşeyler bul

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


Başkalarından önce kendini önemse

 • Başkalarından önce kendini önemse

 • - öfkeni güvendiğin birisiyle yatıştır

 • - bol miktarda uyu

 • - düzenli olarak egzersiz yap

 • - yemene dikkat et

 • - eğlence

 • - mola ver

 • Gereğinde profesyonel tedavi al

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice
Rolündeki uyuşmazlıklarından dolayı boğulma hissi en sonunda seni yıpratacaktır

 • Rolündeki uyuşmazlıklarından dolayı boğulma hissi en sonunda seni yıpratacaktır

 • Seçenekler yarat ya da kuralları değiştir:

 • - hedeflerin, zamanın, aldığın görevler

 • Gerekiyorsa standartlarını düşür

 • Gerçekçi ve ideal rol beklentileri arasındaki farkı farket

 • Gereksiz sorumlulukları bir kenara bırak

 • Hangi yatkınlığın ne kadar iyi olduğunu tanı

 • Her problemin çözülemeyeceğini anla

 • İş yükünü azalt

   • Steven Pflanz. Work Overload, Burnout, and Empathy:The Struggle to Maintain Work-Life Balance in Psychiatric Practice


Kurumsal Stratejiler? Var mı? Varsa neler?

 • Kurumsal Stratejiler? Var mı? Varsa neler?

 • Sağlık çalışanlarına tükenmeden korunmak için konusunda ne gibi çalışmalar var?

Tükenmeden kaçınmak ile ilgili en kapsayıcı yol, kişinin hayatında bir denge oluşturmaktan geçer. Stresin üzerinizdeki etkilerinin farkında olun. Kişisel ve profesyonel taahhütlerinizin yerine getirmek için zaman alacağını bilin. Gülmek! Mizah hissi stres giderici önemli bir rol oynar. İletişim ve yönetim becerilerini geliştirmek için atölyeler veya diğer programlara katılın. Beslenme, egzersiz, meditasyon ve yoga bakımınıza yardımcı olabilir / iyi sağlık ve stres için bir çıkış sağlar. Personel, meslektaşlar, danışanlar, aile üyeleri ve arkadaşlar ile etkili iletişim hayatınızdaki stresi azaltabilir. Stres ve tükenmişlik hissediyorsun bir destek sistemi kur

 • Tükenmeden kaçınmak ile ilgili en kapsayıcı yol, kişinin hayatında bir denge oluşturmaktan geçer. Stresin üzerinizdeki etkilerinin farkında olun. Kişisel ve profesyonel taahhütlerinizin yerine getirmek için zaman alacağını bilin. Gülmek! Mizah hissi stres giderici önemli bir rol oynar. İletişim ve yönetim becerilerini geliştirmek için atölyeler veya diğer programlara katılın. Beslenme, egzersiz, meditasyon ve yoga bakımınıza yardımcı olabilir / iyi sağlık ve stres için bir çıkış sağlar. Personel, meslektaşlar, danışanlar, aile üyeleri ve arkadaşlar ile etkili iletişim hayatınızdaki stresi azaltabilir. Stres ve tükenmişlik hissediyorsun bir destek sistemi kurYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə