Şüa terapiyası


) Uşaqlıq boynunun xərçənginin III –cü mərhələsində şüa müalicəsindən sonra 5 illik yaşama müddəti neçə % təşkil edir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə13/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

755) Uşaqlıq boynunun xərçənginin III –cü mərhələsində şüa müalicəsindən sonra 5 illik yaşama müddəti neçə % təşkil edir?
A) 40,7 %

B) 50 %


C) 20,8 %

D) 70 %


E) 35,6 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
756) Uşaqlıq boynunun xərçəngində qanlı ifrazat neçə % xəstələrdə müşahidə edilir?
A) 40 – 50 %

B) 85 – 87 %

C) 30 – 70 %

D) 70 – 75 %

E) 20 – 40 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
757) Uşaqlıq cisminin xərçənginin histomorfoloji olaraq ən çox hansı növləri rast gəlinir?
A) Nəhəng hüceyrəli

B) Qarışıq hüceyrələr

C) Müsinoz

D) Differensiasiya olunmayan hüceyrələr

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
758) Uşaqlıq cisminin xərçənginin hansı mərhələsində müştərək şüa terapiyası aparılır?
A) IV mərhələ

B) II – III mərhələ

C) I – IV mərhələ

D) I mərhələ

E) III – IV mərhələ
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
759) Radikal şüa terapiyası uşaqlıq cisminin xərçənginin hansı mərhələsində nəzərdə tutulur?
A) II mərhələdə

B) I mərhələdə

C) IV mərhələdə

D) II – III mərhələdə

E) III mərhələdə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
760) Uşaqlıq cisminin xərçənginin histomorfoloji strukturasına görə cərrahiyyə əməliyyatdan sonra şüa terapiyasına göstəriş?
A) Bütün sadalanan variantlar

B) Uşaqlıq boynuna sirayət

C) Miometriyanın dərin invaziyası

D) Yumurtalıqlara Mts

E) Aşağı differensiasiyalı adenokarsinoma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
761) Uşaqlıq cisminin xərçənginin IV –cü mərhələdə CMD neçə Qr təşkil edir?
A) 40 – 50 Qr

B) 70 – 80 Qr

C) 30 – 35 Qr

D) 20 – 30 Qr

E) 60 – 70 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
762) Uşaqlıq cisminin xərçənginin 5 illik yaşama müddəti I –ci mərhələsində neçə % təşkil edir?
A) 60 – 70 %

B) 55 – 60 %

C) 75 – 95 %

D) 65 – 75 %

E) 85 – 95 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
763) Uşaqlıq boynunun xərçənginin 5 illik yaşama müddəti II –ci mərhələsində neçə % təşkil edir?
A) 45 – 55 %

B) 30 – 40 %

C) 45 – 50 %

D) 80 – 90 %

E) 10 – 20 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
764) Uşaqlıq cisminin xərçənginin 5 illik yaşama müddəti III – IV -cü mərhələsində neçə % təşkil edir?
A) 70 %

B) 60 %


C) 90 %

D) 30 % qədər

E) 40 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
765) Yuinq sarkomasında müalicə üsulu?
A) Simptomatik

B) Cərrahi + kimyaterapiya

C) Cərrahi

D) Cərrahi + şüa

E) Şüa + kimyaterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
766) Sümüklərin bədxassəli şişlərində əsas müalicə üsulu?
A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi

C) Konservativ

D) Simptomatik

E) Şüa
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
767) Mielom xəstəliyi zamanı müalicə üsulu?
A) Cərrahi + hormonal

B) Cərrahi + şüa

C) Şüa

D) Kimyahormonal + şüaE) Simptomatik
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
768) Histiositoz X xəstəliyinin müalicə üsulu?
A) Simptomatik

B) Cərrahi + şüa

C) Cərrahi

D) Şüa+ kimyahormonal

E) Cərrahi + kimyaterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
769) Hoçkin limfomasının I mərhələsində müalicə üsulu?
A) Şüa

B) Cərrahi müdaxilə + kimyaterapiya

C) Cərrahi müdaxilə + şüa

D) 4 kurs kimyaterapiya + lokal şüa müalicəsi

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
770) Qeyri-Hoçkin limfomasında müalicə üsulu?
A) Konservativ

B) Fizioterapiya

C) Şüa

D) Kimyahormonal + şüaE) Cərrahi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
771) Şüa terapiyası adekvat müalicə üsulu kimi istifadə oluna bilər?
A) Lipomada

B) Yuinq sarkomasında

C) Xondromada

D) Osteoxondrozda

E) Fibromada
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
772) Sümüklərin hemangiomasında şüa terapiyasının ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 40 Qr

B) 60 Qr –dən yuxarı

C) 50 – 60 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 40 – 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
773) Histiositoz X xəstəliyinin şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 40 – 50 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) 50 Qr –dən yuxarı

D) 8 – 15 Qr

E) 35 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
774) Şüa terapiyası məqsədə uyğun deyil?
A) Osteomada

B) Yuinq sarkomasında

C) Histiositoz X

D) Bədxassəli osteoblastoklastomada

E) Retinulosarkomada
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
775) Ən çox radiohəssasdır?
A) Hondrosarkoma

B) Yuinq sarkomasında

C) Lipoma

D) Fibrosarkoma

E) Fibroma
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
776) Osteogen sarkomada şüa terapiyası istifadə olunur?
A) Radikal müalicə üsulu kimi

B) Kompleks müalicə üsulu kimi

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Şüa terapiyası məqsədə uyğun deyil

E) Cərrahi müdaxilə mümkün olmayan xəstələrdə palliativ məqsədlə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
777) Hoçkin limfomasında zədələnmə zonasına şüa müalicəsinin ümumi ocaq dozası?
A) 60 Qr –dən yuxarı

B) 20 – 25 Qr

C) 35 – 40 Qr

D) 45 – 60 Qr

E) 25 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
778) Qeyri-Hoçkin limfomasında zədələnmə zonasına şüa müalicəsinin ümumi ocaq dozası?
A) 45 – 60 Qr

B) 25 – 35 Qr

C) 35 – 40 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 60 Qr –dən yuxarı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
779) Yuinq sarkomasında şiş hüceyrələrinin tam eradikasiyası üçün radikal doza?
A) 50 – 60 Qr

B) 60 Qr –dən yuxarı

C) 30 – 40 Qr

D) 20 – 30 Qr

E) 40 – 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
780) Solitar mielom xəstəliyində şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 25 – 30 Qr

B) 35 – 40 Qr

C) 20 – 25 Qr

D) 40 – 50 Qr

E) 50 Qr –dən yuxarı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
781) Baş beyinin metastatik şişlərinin şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 10 – 15 Qr

B) 25 – 30 Qr

C) 30 – 50 Qr

D) 70 – 80 Qr

E) 5 – 10 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
782) Konyuktivanın Kapoşi sarkomasında şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 50 – 60 Qr

B) 60 – 70 Qr

C) 10 – 14 Qr

D) 15 – 36 Qr

E) 70 Qr –dən yuxarı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
783) Xorioidein melanomasının şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 15 – 20 Qr

B) 40 – 50 Qr

C) 20 – 30 Qr

D) 70 – 80 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
784) Orbitanın Qeyri-Hoçkin limfomasının şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 50 – 60 Qr

B) 60 Qr –dən yuxarı

C) 30 – 40 Qr

D) 10 – 20 Qr

E) 20 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
785) Orbitanın metastatik şişlərində şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 50 – 60 Qr

B) 30 – 40 Qr

C) 20 – 30 Qr

D) 60 Qr –dən yuxarı

E) 40 – 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
786) Baş beynin bədxassəli qliomasının şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 10 – 15 Qr

B) 40 – 46 Qr

C) 30 – 36 Qr

D) 60 – 64 Qr

E) 25 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
787) Baş beynin xoş xassəli qliomasının şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 35 Qr

B) 50 – 55 Qr

C) 25 – 30 Qr

D) 35 – 40 Qr

E) 40 – 45 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
788) Beyin qişalarının hemangioperisitomasında cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 40 – 42 Qr

B) 30 – 32 Qr

C) 40 – 50 Qr

D) 15 – 20 Qr

E) 60 – 62 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
789) Olfaktor neyroblastomada cərrahi müdaxilədən sonrakı şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 15 – 20 Qr

B) 40 – 50 Qr

C) 60 – 62 Qr

D) 30 – 32 Qr

E) 40 – 42 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
790) Xiazmanın qliomasında şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 Qr

B) 40 Qr


C) 30 Qr

D) 50 Qr


E) 60 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
791) Baş beynin birincili limfomasının şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 60 Qr –dən yuxarı

B) 40 – 50 Qr

C) 20 – 30 Qr

D) 10 – 20 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
792) Bazaliomanın müalicəsində yaxın fokuslu rentgenoterapiyanın ümumi ocaq dozası?
A) 20 Qr

B) 60 Qr


C) 30 Qr

D) 40 Qr


E) 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
793) Kapoşi sarkomasının lokal formasının şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 10 – 20 Qr

B) 60 Qr –dən yuxarı

C) 20 – 30 Qr

D) 30 – 40 Qr

E) 50 – 60 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
794) Yumşaq toxumaların sarkomaların cərrahi müdaxilədən əvvəlki və sonrakı şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 40 – 50 Qr

B) 60 – 70 Qr

C) 45 – 55 Qr

D) 20 – 30 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
795) Eozinofil qranulemanın şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 18 – 20 Qr

B) 36 – 40 Qr

C) 60 Qr –dən yuxarı

D) 26 – 30 Qr

E) 20 – 26 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
796) Sümüklərin hemangioması şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 50 – 60 Qr

B) 60 Qr –dən yuxarı

C) 20 – 35 Qr

D) 10 – 15 Qr

E) 40 – 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
797) Dodaq xərçəngində yaxın fokuslu rentgenterapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 40 Qr

B) 50 – 65 Qr

C) 10 – 20 Qr

D) 40 – 50 Qr

E) 20 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
798) Dodaq xərçəngində toxumadaxili radiy terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 40 Qr

B) 10 – 20 Qr

C) 50 – 65 Qr

D) 40 – 50 Qr

E) 20 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
799) Tüpürcək vəzilərinin bədxassəli şişlərinin cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 40 – 50 Qr

B) 30 – 40 Qr

C) 20 – 30 Qr

D) 50 – 60 Qr

E) 10 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
800) Aşağı çənənin cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 30 Qr

B) 30 – 40 Qr

C) 40 – 50 Qr

D) 50 Qr –dən yuxarı

E) 10 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
801) Limfatik toxumanın, dalağın şüa müalicəsində zədələnmənin birincili əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 20 – 25 Qr

B) 10 – 15 Qr

C) 5 – 10 Qr

D) 2,5 – 5 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
802) Limfatik toxumanın, dalağın şüa müalicəsində zədələnmənin ağır əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 40 – 80 Qr

B) 10 – 15 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 25 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
803) Xayaların şüa müalicəsində zədələnmənin birincili əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 5 Qr

B) 15 Qr


C) 25 Qr

D) 20 Qr


E) 10 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
804) Xayaların şüa müalicəsində zədələnmənin ağır əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 30 – 40 Qr

B) 25 – 30 Qr

C) 10 – 15 Qr

D) 20 – 25 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
805) Sümük iliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin birincili əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 10 – 15 Qr

B) 5 – 10 Qr

C) 20 – 25 Qr

D) 25 – 30 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
806) Sümük iliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin ağır əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 50 – 60 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) 70 Qr –dən yuxarı

D) 10 – 20 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
807) Dərinin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin birincili əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 10 Qr

B) 20 Qr


C) 50 Qr

D) 60 Qr


E) 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
808) Dərinin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin ağır əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 85 – 180 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) 30 – 40 Qr

D) 50 – 60 Qr

E) 40 – 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
809) Selikli qişaların şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin birincili əlamətləri özünü göstərir aşağıdakı dozada?
A) 30 Qr

B) 50 Qr


C) 60 Qr

D) 10 Qr


E) 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
810) Selikli qişaların şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin ağır əlamətləri özünü hansı dozada göstərir?
A) 30 – 40 Qr

B) 50 – 60 Qr

C) 85 – 180 Qr

D) 40 – 50 Qr

E) 20 – 30 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
811) Gözün şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin birincili əlamətləri özünü hansı dozada göstərir?
A) 5 – 10 Qr

B) 20 – 25 Qr

C) 30 – 40 Qr

D) 15 – 20 Qr

E) 10 – 15 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
812) Gözün şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin ağır əlamətləri özünü hansı dozada göstərir?
A) 15 – 25 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) 40 – 50 Qr

D) 30 – 40 Qr

E) 80 – 100 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
813) Sümüklərin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin birincili əlamətləri özünü hansı dozada göstərir?
A) 70 Qr –dən yuxarı

B) 20 – 30 Qr

C) 30 – 40 Qr

D) 10 – 20 Qr

E) 40 – 60 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
814) Sümüklərin şüa müalicəsi zamanı zədələnmənin ağır əlamətləri özünü hansı dozada göstərir?
A) 40 – 50 Qr

B) 20 – 30 Qr

C) 30 – 40 Qr

D) 80 – 100 Qr

E) 10 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
815) Lipoma xəstəliyində şüa terapiyası zamanı ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 30 Qr

B) 55 – 60 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 10 – 15 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
816) Dərinin Merkel xərçəngində şüa müalicəsinin sərbəst müalicə üsulu kimi ümumi ocaq dozası?
A) 15 – 20 Qr

B) 50 – 60 Qr

C) 10 – 20 Qr

D) 20 – 30 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
817) Dərinin Merkel xərçəngində şüa müalicəsinin kombinə olunmuş müalicə üsulu kimi ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 35 Qr

B) 25 – 30 Qr

C) 20 – 25 Qr

D) 45 – 50 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
818) Estezioneyroblastomada şüa müalicəsinin ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 25 Qr

B) 15 – 20 Qr

C) 50 – 55 Qr

D) 25 – 30 Qr

E) 30 – 35 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
819) Xemodektomalarda palliativ məqsədlə şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 70 Qr –dən yuxarı

B) 20 – 30 Qr

C) 10 – 20 Qr

D) 50 – 60 Qr

E) 30 – 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
820) Yuvenil angiofibromanın şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 32 Qr

B) 12 – 26 Qr

C) 30 – 36 Qr

D) 70 Qr –dən yuxarı

E) 40 – 46 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
821) Ameblastomada şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 30 Qr

B) 30 – 40 Qr

C) 50 Qr

D) 20 Qr


E) 10 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
822) Mezateliomanın şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 25 Qr

B) 30 – 54 Qr

C) 5 – 10 Qr

D) 10 – 15 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
823) Dərinin yastı hüceyrəli xərçənginin şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 60 Qr

B) 30 Qr


C) 40 Qr

D) 20 Qr


E) 50 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
824) Melanomada palliativ məqsədlə şüa müalicəsində ümumi ocaq dozası?
A) 40 Qr

B) 20 Qr


C) 30 Qr

D) 60 Qr


E) 80 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
825) Böyrək xərçəngində şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 20 – 25 Qr

B) 25 – 30 Qr

C) 15 – 20 Qr

D) 45– 50 Qr

E) 10 – 15 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
826) Sidik kisəsinin şüa terapiyasında ümumi ocaq dozası?
A) 30 – 40 Qr

B) 20 – 25 Qr

C) 25 – 30 Qr

D) 65– 70 Qr

E) 15 – 20 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
827) Anal həlqənin kimya – şüa müalicəsindən sonra 5 illik yaşamaq faizi?
A) 57 – 67 %

B) 10 – 15 %

C) 15 – 20 %

D) 28 – 36 %

E) 23 – 28 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
828) Uşaqlıq boynu xərçənginin kimya – şüa müalicəsi ölümü azaldır?
A) 10 %

B) 50 %


C) 30 %

D) 20 %


E) 40 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
829) Cərrahi müdaxilədən əvvəlki şüa terapiyasına əks – göstəriş?
A) Tromboblebit

B) Qrip


C) Miqren

D) Hipertoniya

E) Qanaxma, anemiya, ağır mərhələdə şəkərli diabet
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
830) Alt dodaq xərçəngi olan xəstələrdə şüa müalicəsi müstəqil müalicə metodu kimi neçə faiz hallarda istifadə edilir?
A) 60 – 70 %

B) 20 – 30 %

C) 40 – 50 %

D) 50 – 60 %

E) 30 – 40 %
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
831) Alt dodaq xərçənginin I mərhələsində şüa terapiyasının əsas hansı üsulundan istifadə olunur?
A) Müştərək şüa terapiyası

B) Toxumadaxili şüa terapiyası

C) Yaxın məsafəli rentgenterapiya

D) Boşluqdaxili şüa terapiyası

E) Distansiyalı qammaterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
832) Alt dodağın xərçənginin I mərhələsində şüalanma neçə sahədən aparılır?
A) 3 sahədən

B) 2 sahədən

C) 5 sahədən

D) 1 sahədən

E) 4 sahədən
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
833) Alt dodağın xərçənginin II mərhələsində şüa terapiyasının hansı üsulundan istifadə edilir?
A) Dərin rentgenoterapiya

B) Müştərək şüa terapiyası

C) Boşluqdaxili şüa terapiyası

D) Distansiyalı qamma terapiya

E) Boşluqdaxili şüa terapiyası
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
834) Alt dodağın xərçənginin II mərhələsində şüalanma neçə sahədən aparılır?
A) 4 sahədən

B) 5 sahədən

C) 3 sahədən

D) 1 sahədən

E) 2 sahədən
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.
835) Alt dodağın xərçənginin III mərhələsində şüa terapiyasının hansı üsulundan istifadə edilir?
A) Müştərək şüa terapiyası

B) Toxumadaxili şüa terapiyası

C) Distansiyalı qamma terapiya

D) Boşluqdaxili şüa terapiyası

E) Dərin rentgenoterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev «Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları», Bakı, 2001, 625 s.Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə