Şüa terapiyası


) Uşaqlıq boynu xərçənginin müştərək şüa müalicəsi zamanı neçə applikatordan istifadə edilir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə8/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

377) Uşaqlıq boynu xərçənginin müştərək şüa müalicəsi zamanı neçə applikatordan istifadə edilir?
A) 5 applikatordan

B) 4 applikatordan

C) 1 applikatordan

D) 3 applikatordan

E) 2 applikatordan
Ədəbiyyat: The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy, 2002. pp. 301-319
378) Vulva xərçənginin hansı mərhələsində kombinə olunmuş müalicə tətbiq edilir ?
A) I,II,III mərhələrdə

B) III,IV mərhələrdə

C) II mərhələdə

D) III,IV mərhələrdə

E) II və III mərhələrdə
Ədəbiyyat: Бохман Я.В. Руководство по Онкогинекологии Медицина, 1989. стр.155-160
379) Uşaqlıq cismi sarkomasının hansı histoloji formasında şüa terapiyası kombinə olunmuş müalicənin komponenti kimi istifadə olunur?
A) Karsinosarkoma, leyomiosarkoma, qarışıq mezodermal şişlər

B) Karsinosarkoma, leyomiosarkoma

C) Endometrial stromal, karsinosarkoma, qarışıq mezodermal şişlər

D) Qarışıq mezodermal şişlər, leyomiosarkoma

E) Leyomiosarkoma
Ədəbiyyat: Бохман Я.В. Руководство по Онкогинекологии. Медицина 1989.стр. 354-356
380) Qida borusunun aşağı döş hissəsinin şüalanması aparılır?
A) 1 sahədən

B) 2 sahədən

C) 3 sahədən

D) 4 sahədən

E) 5 sahədən
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 195
381) Qida borusu xərçənginin II-IV mərhələsi olan xəstələrin qammaterapiya müalicəsindən sonra orta yaşama müddəti olur?
A) 6-9 ay

B) 25-30 ay

C) 2-4 ay

D) 10-12 ay

E) 19-23 ay
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 197
382) Qida borusu şişlərinin şüalanmasında tez-tez rast gələn şüa reaksiyalarına hansı aiddir?
A) Dermatit

B) Faringit

C) Ezofagit

D) Laringit

E) Epiteliit
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
383) Qida borusu xərçənginin şüa müalicəsi zamanı radikal doza sayılır?
A) 55 Qr

B) 30-40 Qr

C) 45-50 Qr

D) 75 Qr


E) 60-70 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 197
384) Qida borusunun hansı hissəsinin zədələnməsində onurğa beyninin şüalanmasını azaltmaq məqsədilə pazvari filtirlər istifadə olunur?
A) Yuxarı döş şöbəsi

B) Aşağı döş şöbəsi

C) Boyun şöbəsi

D) Abdominal şöbəsi

E) Orta döş şöbəsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, 5 том, Москва 1985, стр. 290
385) Qida borusu xərçəngində palliativ məqsədlə şüa müalicəsi zamanı CMD hansı dozada məsləhətdir?
A) 30 Qr

B) 50 Qr


C) 35 Qr

D) 40 Qr


E) 45 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 198
386) Əksər xəstələrdə ezofagitin klinik əlamətləri hansı doza tədbiqindən sonra baş verir?
A) 50 Qr

B) 35 Qr


C) 60 Qr

D) 40 Qr


E) 35-40 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
387) Qida borusu xərçəngi olan xəstələrdə şüa terapiyasının ən ağır ağırlaşması sayılır?
A) Ümumi zəiflik

B) Ezofagit

C) Epidermit

D) Qanaxma ilə nəticələnən şişin dağılması

E) Hiperemiya
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
388) Qida borusu xərçənginin şüa müalicəsinin effektliyini qiymətləndirmək üçün əsasən aşağıdaki müayinə metodları istifadə olunur?
A) KT müayinə

B) Rentgen və endoskopiya müayinələri

C) Rentgen müayinə

D) Endoskopiya müayinəsi

E) USM
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 185
389) Qida borusu xərçəngində morfoloji strukturuna görə daha radiohəssas şiş sayılır?
A) Vəzili kistoz xərçəng

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) Differensiasiya olunmayan xərçəng

D) Adenokarsinoma

E) Mukoepidermoid xərçəng
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 186
390) Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrin qoltuqaltı limfa düyünlərinin şüalanmasının radikal dozası sayılır?
A) 30 Qr

B) 50 Qr


C) 20 Qr

D) 60 Qr


E) 40 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 287
391) Süd vəzisinin şüalanması sahəsinə aiddir?
A) Döş qəfəsinin divarı

B) Döş əzələsi və döş qəfəsinin divarı

C) Süd vəzisi

D) Süd vəzisi + döş əzələsi + döş qəfəsinin divarı

E) Döş əzələsi və süd vəzisi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 284
392) Süd vəzisinin daxildən şüalanma sahəsinin sərhədi?
A) Sternal xətdən 4-5 sm xaricə

B) Sternal xətdən 7-8 sm xaricə

C) Sternal xətdən 2-3 sm xaricə

D) Sternal xətdən 5-6 sm xaricə

E) Sternal xətdən 2-3 sm daxilə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s. 284
393) Süd vəzisinin şüalanması zamanı hansı şüa reaksiyaları rast gəlir?
A) Faringit

B) Ezofagit

C) Hiperemiya və epidermit

D) Laringit

E) Epiteliit
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 284
394) Süd vəzisi xərçənginin şüalanması zamanı radikal proqram üzrə hansı zonalar şüalandırılır?
A) Qoltuqaltı nahiyə+ körpücüküstü-altı nahiyə

B) Süd vəzisi

C) Süd vəzisi + qoltuqaltı nahiyə + körpücüküstü-altı nahiyə

D) Süd vəzisi + körpücüküstü-altı nahiyə

E) Süd vəzisi + qoltuqaltı nahiyə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 291
395) Sektoral rezeksiyadan sonra süd vəzisinə hansı dozada şüa verilir?
A) Cərrahi çapığa 40 Qr

B) Süd vəzisinə 40 Qr ; +10 Qr cərrahi çapığa

C) Süd vəzisinə 50 Qr ; +10 Qr cərrahi çapığa

D) Süd vəzisinə 50 Qr

E) Cərrahi çapığa 60 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 291
396) Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə əsasən şişin hansı ölçülərində əməliyyatönü şüa terapiyası aparılır?
A) 2 sm

B) 2 sm çox

C) 3,5 sm

D) 3 sm


E) 5 sm çox
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, 5 том, Москва 1985, стр. 302
397) Radikal mastektomiyadan sonra şüalanma dozası?
A) Cərrahi çapığa 40 Qr

B) Cərrahi çapığa 30 Qr

C) Cərrahi çapığa 50 Qr

D) Cərrahi çapığa 60 Qr

E) Cərrahi çapığa 70 Qr
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 291
398) Sümüklərə metastaz vermiş süd vəzisinin xərçəngi olan xəstələrdə palliativ effekt almaq məqsədilə istifadə olunan iri fraksiyalı şüa dozası?
A) 4,5 ya 7,5 Qr, interval 48 saat

B) 6,5 ya 8,5 Qr, interval 24 saat

C) 7 ya 8 Qr, interval 6 saat

D) 4 ya 6 Qr, interval 4 saat

E) 6,5 ya 8,5 Qr, interval 48 saat .
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, 5 том, Москва 1985, стр. 307
399) Süd vəzisinin şüa müalicəsinə əks göstərişlər?
A) Xəstəliyin III mərhələsi

B) Qaraciyərə metastaz

C) Ümumi zəiflik

D) Bronxit

E) Xəstəliyin İV mərhələsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, 5 том, Москва 1985, стр. 311
400) Lokal prostat vəzi xərçənginin (T1-2N0M0) mümkün müalicə metodlarını göstərin?
A) Aktiv müşahidə, radikal prostatektomiya, şüa terapiyası

B) Radikal şüa müalicəsi, prostat vəzinin rezeksiyası

C) Prostat vəzinin rezeksiyası, radikal prostatektomiya, braxiterapiya

D) Prostat vəzinin rezeksiyası, braxiterapiya, aktiv müşahidə

E) Prostat vəzinin rezeksiyası, braxiterapiya
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
401) Yerli yayılmış prostat vəzi xərçənginin (T3-4N0M0 və ya T1-4N1M0) mümkün müalicə metodlarını göstərin?
A) Prostat vəzinin rezksiyası, hormonterapiya

B) Radikal şüa terapiyası, prostat vəzinin rezeksiyası

C) Prostat vəzinin rezeksiyası, braxiterapiya

D) Şüa terapiyası, hormonterapiya

E) Radikal prostatektomiya, braxiterapiya
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
402) Sadalanan prostat vəzi xərçənginin müalicəsində istifadə olunan metodlardan hansı ən effektiv olaraq, həm də ən yaxşı “həyat keyfiyyətini” təmin edir?
A) İmmunoterapiya

B) Hormonterapiya

C) Şüa terapiyası

D) Cərrahi müalicə

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
403) “BOX” texnikası ilə kiçik çanaq nahiyəsində aparılan şüa terapiyası zamanı neçə sahədən istifadə olunur?
A) 6

B) 3


C) 5

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
404) T3-4N0-1M0 və ya T1-2NХ-1M0 mərhələli prostat vəzi xərçənginin I etap şüa terapiyası zamanı şüalandırma sahələrinin yuxarı səviyyəsini göstərin?
A) L3-L4

B) L4-L5


C) S1-S2

D) L5-S1


E) S2-S3
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
405) Prostat vəzi xərçənginin distansiyalı qamma-terapiyasının cəmi mənbə dozası (CMD) neçədir?
A) 46-50 Qr

B) 56-60 Qr

C) 76-80 Qr

D) 66-70 Qr

E) 40-46 Qr
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
406) Prostat vəzi xərçənginin çoxsaylı sümük metastazları olduqda sistem şüa terapiyası məqsədilə istifadə olunan radioizotop hansıdır?
A) İridium

B) Stronsium

C) Qızıl

D) Texnesium

E) Yod
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
407) Prostat vəzinin xərçənginin braxiterapiyası zamanı daim implantasiya üçün istifadə olunan radioizotop hansıdır?
A) İridium

B) Texnesium

C) Yod

D) StronsiumE) Qızıl
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
408) Sidik kisəsinin invaziv karsinomasının ən effektiv müalicə metodunu göstərin?
A) Sidik kisəsinin rezeksiyası sonra şüa terapiyası

B) Sidik kisəsinin rezeksiyası sonra immunoterapiya

C) Sidik kisəsinin rezeksiyası sonra kombinə olunmuş kimyaradioterapiya

D) Sidik kisəsinin rezeksiyası sonra polikmyaterapiya

E) Kombinə olunmuş kimyaradioterapiya
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
409) Sidik kisəsi xərçənginin distansiyalı qamma-terapiyası zamanı maksimal doza hansı hədəfə çatdırılır?
A) Şiş yatağına

B) Bütöv kiçik çanağa

C) Sidik kisəsinə

D) Qasıq limfa düyünlərinə

E) Regional limfa düyünləri və sidik kisəsinə
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
410) Sidik kisəsi xərçənginin distansiyalı qamma-terapiyası zamanı nəyə riayət edilməli?
A) Fərqi yoxdur

B) Sidik kisəsi boş, düz bağırsaq boş olmalıdır

C) Sidik kisəsi bdolu, düz bağırsaq dolu olmalıdır

D) Sidik kisəsi dolu, düz bağırsaq boş olmalıdır

E) Sidik kisəsi boş, düz bağırsaq dolu olmalıdır
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
411) Sidik kisəsi xərçənginin distansiyalı qamma-terapiyasının cəmi mənbə dozası (CMD) neçədir?
A) 46-50 Qr

B) 40-46 Qr

C) 66-70 Qr

D) 60-66 Qr

E) 56-60 Qr
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
412) Prostat vəzi xərçənginin α/β göstəricisi neçədir?
A) 6-7 Qr

B) 4-5 Qr

C) 8-9 Qr

D) <3 Qr


E) >10 Qr
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
413) Sidik kisəsi xərçənginin hansı histoloji variantı şüa terapiyasına daha həssasdır?
A) Yastı hüceyrəli

B) Adenokarsinoma

C) Bədxassəli papilloma

D) Keçid hüceyrəli

E) Anaplastik
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
414) Sidik kisəsi xərçənginin hansı mərhələsi radikal şüa terapiyasına göstərişdir?
A) T1-2N0-1M0

B) T1-3N0-3M0

C) T1-3N0M0

D) T1-4N0M0

E) T1N0M0
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
415) Əgər sidik kisəsi xərçəngi olan xəstəyə birdəfəlik mənbə doza 4-6 Qr olmaqla 3-4 gün ərzində cəmi mənbə doza 16-18 Qr həcmində əməliyyatönü şüa terapiyası aparılıbsa cərrahi əməliyyat nə vaxt icra olunmalıdır?
A) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 1 gün sonra

B) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 1ay sonra

C) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 2 ay sonra

D) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 3 həftə sonra

E) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 2 həftə sonra
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
416) Əgər sidik kisəsi xərçəngi olan xəstəyə birdəfəlik mənbə doza 2 Qr olmaqla cəmi mənbə doza 40-60 Qr həcmində əməliyyatönü şüa terapiyası aparılıbsa cərrahi əməliyyat nə vaxt icra olunmalıdır?
A) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 1 ay sonra

B) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 2 ay sonra

C) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 3 həftə sonra

D) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 2 həftə sonra

E) Şüa terapiyası başa çatdıqdan 1gün sonra
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
417) Sidik kisəsi xərçəngi olan xəstələrə postoperativ şüa terapiyası nə vaxt başlamalıdır?
A) Əməliyyatdan 2 ay sonra

B) Əməliyyatdan 3 həftə sonra

C) Əməliyyatdan sonra 1 ay ərzində

D) Əməliyyatdan 1gün sonra

E) Əməliyyatdan 2 həftə sonra
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
418) Aşağıda sadalananlardan hansılarını prostat vəzi xərçənginin şüa müalicəsi zamanı düz bağırsağın zədələnməsinin profilaktikası məqsədi ilə istifadə etmək olar?
A) Metilurasil şamları, hipertonik NaCl məhlulu mikroklizmaları

B) “Anuzol” şamları, hipotonik NaCl məhlulu mikroklizmaları

C) Metilurasil şamları, 10% dimeksid məhlulu mikroklizmaları

D) “Anuzol” şamları, 10% dimeksid məhlulu mikroklizmaları

E) “Anuzol” şamları, hipertonik NaCl məhlulu mikroklizmaları
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкоурологии и онкогинекологии 2002, 457 С.
419) Sümüklərin radiohəssas şişləri hansılardır?
A) Osteoma

B) Osteosarkoma

C) Osteoblastoklastoma

D) Limfoma (retikulosarkoma)

E) Xondroma
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
420) Limfoma diaqnozu ilə xəstələrin müalicə taktikası nədən asılıdır?
A) Xəstənin yaşından

B) Xəstənin cinsindən

C) Xəstənin konstitusiyasından

D) Mərhələdən

E) Xəstənin ümumi vəziyyətindən
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.412
421) Çoxsaylı miyelom xəstəliyinin müalicə taktikası hansıdır?
A) Hormonterapiya

B) İmmunoterapiya

C) Şüa terapiyası

D) Kimyaterapiya

E) Kimyaradioterapiya
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.433
422) Lokal mielom xəstələrində şüa terapiyasının cəmi mənbə dozası neçə olmalıdır?
A) 60-66 Qr

B) 15-20 Qr

C) 35-40 Qr

D) 20-30 Qr

E) 40-50 Qr
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.440
423) Sümük şişlərinin şüa müalicəsində hansı fraksiyalı şüa müalicəsi aparılır?
A) Klassik fraksiyalarla

B) Hipofraksiya

C) Hiperfraksiya

D) Multifraksiya

E) Bölünmüş kurs
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
424) Uşaqlarda Hockin limfomasının IIIB mərhələsində cəmi mənbə doza nə qədər olmalıdır?
A) 40-50 Qr

B) 30-35 Qr

C) 50-60 Qr

D) 15-20 Qr

E) 20-30 Qr
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.486
425) Mediastinal limfa düyünlərinin şüalandırması zamanı onurğa beyninə düşən maksimal doza neçə olmalıdır?
A) 40-50 Qr

B) 30-35 Qr

C) 60 Qr

D) 20-25 Qr

E) 15-20 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
426) Hockin limfomasında ağciyərin zədələnməsi zamanı cəmi mənbə doza nə qədər olmalıdır?
A) 20-25 Qr

B) 50-60 Qr

C) 15-20 Qr

D) 40-50 Qr

E) 30-40 Qr
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.423
427) Hockin limfoması IIB və IIIA mərhələsində istifadə olunan müalicə taktikası hansıdır?
A) Hormonterapiya

B) Kimyaterapiya 6 kurs

C) Radikal şüa terapiyası

D) Simptomatik terapiya

E) Kimyaterapiya 2-4 kurs + şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
428) Hockin limfomasının IIB və IIIA mərhələsində cəmi mənbə doza neçə olmalıdır?
A) 36-40 Qr

B) 60 Qr


C) 30-36 Qr

D) 50 Qr


E) 40-46 Qr
Ədəbiyyat: С.И.Ткачев Современное лечение больных с лимфомой Ходжкина Вопросы онкологии 1, 2007, С.114
429) Qeyri Hockin limfomalarında yoğun bağırsağın zədələnməsi zamanı cəmi mənbə doza neçə olmalıdır?
A) 15-20 Qr

B) 20-25 Qr

C) 25-30 Qr

D) 40 Qr


E) 30-35 Qr
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. Энциклопедия клинической онкологии, 2004, С.630
430) Osteoxondromalarda şüa müalicəsinin cəmi mənbə dozası neçə olmalıdır?
A) 60 Qr

B) Aparılmır

C) 70 Qr

D) 40 Qr


E) 50 Qr
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. Энциклопедия клинической онкологии, 2004, С.326
431) Limfomalarda mediastinal limfa düyünlərinin şüalanması zamanı hansı “gec” reaksiyalar daha tez-tez baş verir?
A) Miyelit

B) Pulmonit

C) Leykopeniya

D) Perikardit

E) Eritema
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
432) Limfomalarda mediastinal limfa düyünlərinin şüalanması zamanı hansı “erkən” reaksiyalar daha tez-tez baş verir?
A) Eritema

B) Leykopeniya

C) Miyelit

D) Perikardit

E) Ezofagit
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
433) Yuinq sarkomalarında sümüklərin zədələnməsi zamanı şüa terapiyası hansı radikal dozada aparılır?
A) 55-60 Qr

B) 50 Qr


C) 25-30 Qr

D) 70 Qr


E) 30-40 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
434) Yuinq sarkomalarında fəqərələrin zədələnməsi zamanı şüa terapiyası hansı radikal dozada aparılır?
A) 55-60 Qr

B) 25-30 Qr

C) 70 Qr

D) 40 Qr


E) 30-40 Qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
435) Hockin limfomasının IIIB mərhələsində şüa müalicəsinin aşağıdakılardan hansı metodika tətbiq olunur?
A) 2 kurs PKT-dan sonra

B) 2-3 kurs PKT + şüa terapiyası + 3 kurs PKT

C) 6 kurs PKT-dan sonra

D) 2 kurs PKT + şüa terapiyası + 2 kurs PKT

E) Ancaq PKT
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
436) Hockin limfoması IIIA mərhələsində müalicəni nədən başlamaq lazımdır?
A) Hormonterapiyadan

B) 6 kurs PKT-dan

C) Şüa terapiyası

D) İmmunoterapiyadan

E) 3 kurs PKT + şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
437) Limfomalar zamanı mediastinal limfa düyünlərinin şüalanması hansı sahələrdən aparılmalıdır?
A) Aksilyar

B) Vertebral

C) Sternal və paravertebral

D) 2 parasternal, 2 paravertebral

E) Sternal
Ədəbiyyat: İsayev İ. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, 2001, S.428
438) Mədə-bağırsağın qeyri Hockin limfoması zamanı hansı orqanlar şüa terapiyasına məruz qalır?
A) Qida borusu

B) Mədə


C) Nazik bağırsaq

D) Yoğun bağırsaq

E) Düz bağırsaq
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
439) Baş beyin şişi olan xəstədə cərrahi əməliyyatdan sonra qalıq şiş varsa radikal doza hansı sayılır?
A) 45qr

B) 60qr


C) 30qr

D) 40qr


E) 50qr
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 – 463 s.
440) Cərrahi əməliyyatdan sonra medulloblastomaların düzgün şüa müalicəsi?
A) Baş beyinə total-CMD=40qr.; şişin yatağına-CMD=50qr.; onurğa beyninə-CMD=40qr

B) Baş beyinə total-CMD=50qr

C) Şişin yatağına-CMD=60qr

D) Şişin yatağına-CMD=50qr.; onurğa beyninə-CMD=40qr

E) Baş beyinə total-CMD=40qr.; onurğa beyninə-CMD=40qr
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
441) Baş beyin şişləri olan xəstələrdə düzgün müalicə taktikası?
A) Şüa müalicəsi

B) Operasiya

C) Simptomatik müalicə

D) Operasiya, şüa müalicəsi

E) Kimya-terapiya
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
442) Baş beyin şişlərində şüa müalicəsinin neçə sahədən aparılması düzgün deyil?
A) 4

B) 1


C) 2

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 – 463 s.
443) Baş beyin şişlərində şüa müalicəsi zamanı hədəfin ölçülərinin sərhədləri şişin yatağının sərhədlərindən hansı məsafədə olmalıdır?
A) 5sm

B) Qalıq şişə

C) Baş beyin total

D) 1.5-2sm

E) Şişin sərhədində
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 – 461 s.
444) Baş beyin şişlərindən hansı şüa müalicəsinə həssasdır?
A) Ependimomalar

B) Medulloblastomalar

C) Astrositomalar

D) Hipofizin adenomaları

E) Oliqodendroqliomalar
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
445) Baş beyin şişlərindən hansı metastaz vermir?
A) Sinir sisteminin bəd xassəli papillomaları

B) Medulloblastomalar

C) Pineoblastomalar

D) Meningiomalar

E) Ependimoblastomalar
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
446) Baş beyin şişlərinin şüa müalicəsi ilə bərabər hansı simptomatik terapiya aparılması məsləhətdir?
A) İltihab əleyhinə

B) Dehidratasiya

C) Trankvilizatorlar

D) Parenteral qidalanma

E) Hepartoprotektorlar
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 – 465


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə