Sultanbeyli fatih cami 2013 kutlu doğum haftasi etkiNLİĞİ ÖDÜLLÜ yarişma sinavi sinif sorulariYüklə 33,16 Kb.
tarix01.03.2018
ölçüsü33,16 Kb.
#43470

SULTANBEYLİ FATİH CAMİ 2013 KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ ÖDÜLLÜ YARIŞMA SINAVI 8.SINIF SORULARI

1- Zekât veren bir kişi hangi şekilde davranırsa yanlış bir davranış olur?

(A) Zekâtını gizlice vermeye çalışırsa (B) İhtiyaç sahiplerini iyice araştırırsa (C) Zekâttan bir karşılık beklerse (D) Zekâtını zamanı gelince verirse

2- Aşağıdakilerden hangisi kendi cüz’î irademizle değiştirebileceğimiz şeylerden biridir?

(A) Doğum vaktimiz (B) Ölüm vaktimiz (C) Dindarlığımız (D) Anne ve babamız

3- “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (AnkebûtSûresi, 57) ayeti neyi ifade etmektedir?

(A) Herkesi sevmemiz gerektiğini (B) Yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu (C) Her şeyin bir sonu olduğunu (D) İyilik yapmamız gerektiğini

4-Bir öğrencinin dersine hiç çalışmadan ‘Allah dilerse sınıfımı geçerim, kaderim ne ise o olur.’ demesi aşağıdakilerden hangisi olur?

(A) Tevekkül etmek (B) Tembellik (C) Kadere inanmak (D) Allah’a güvenmek

5-Hangisine zekât veremeyiz?

a) Yoksula b) Borçluya c) Babamıza d) Muhtaç yolcuya
6-Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekât denir. Buna göre şunlardan hangisi zekât vermekle yükümlü sayılmaz?

A)Seksen beş gram altın veya bu değerde paraya sahip olanlar

B)Ticaretle uğraşıp gerekli mala sahip olanlar.

C ) Fakir, yoksul ve muhtaç durumda olanlar. D)Hayvancılıkla uğraşıp büyük gelir elde edenler.
7- “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara 262)

Bu ayeti kerimeden şu sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) İyilikleri yalnızca Allah rızası için yapmalıyız

B) İyilik ettiğimiz kimselerden bize minnettar olmalarını beklemeliyiz.

C) İyiliklerin karşılığını yalnızca Allah’tan beklemeliyiz.

D) İyilik ettiğimiz kişilerin bize boyun eğmelerini beklememeliyiz.

8-Şunlardan hangisine veya hangilerine zekât verilmez?

I-Yolcu II-Borçlu III- Yoksul IV-Anne-baba V-Evlat

A) I-III ve IV B) II ve V C) I ve V D) IV ve V


9-“İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz.” (Müslim, Vasiyyet,14)

Bu hadiste hangi tür sadakaya yer verilmemiştir.

A-Hastane, okul çeşme yaptırmak B) Yararlı kitaplar yazmak

C-Muhtaç birisine yardım etmek D-İyi çocuklar yetiştirmek

10-Aşağıdakilerden hangisi hem umrenin hem de haccın ortak şartlarındandır?A-Tavaf B-Vakfe C-Şeytan taşlama D- Kurban Kesme

11- Kaderde var olan şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne ad verilir ?

A) Kader B) Sonsuzluk C) Ahiret D) Kaza

12- Kabe’nin etrafında 7 defa dönmeye ne denir.

A- Vakfe B- Tavaf C- Sa’y D- İhram

13-Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır?

A- Bayramın 1. günü B-Arife günü öğleden bayram sabahına kadar C- Arife günü sabahtan öğleye kadar. D- Bayramın 2. günü

14- Gerçek tevekkül aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Gücünün yettiği her şeyi yaparak Allah’a güvenmek

B) Çok çalışmak ve sabırla Allah’tan yardım beklemektirC) Hiçbir şey yapmadan Allah’a güvenmek

D) Gereken her şeyi yapmak, neticeyi Allah’tan istemektir.

15-Bir hadisi şerifte imanın şartları altı olarak açıklanmaktadır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu şartlardan biri olarak değerlendirilemez?

A)Kitaplara iman B)Hacca gitmek C)Meleklere iman D)Kadere iman

16- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.

A- Umre B- Tavaf C- Hac D- İhram

17-Kabe’nin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir?

A- İhram B- Sa’y C-Mina D- Tavaf

18- Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.

A- Sağlıklı olmalıdır. B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.

C- Ramazan ayı olmalıdır. D- Yollar güvenli olmalıdır.
19- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.

A- Sahur B- İftar C- Miraç D- Tavaf

20.Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulup dünya hayatı son bulduktan sonra tekrar dirilme ile başlayacak olan hayata ne denir?

A) Dünya hayatı B) Yeni hayat C) Ahiret hayatı D) Geçici hayat


21-Hz. Ömer veba salgını olan ve karantina uygulanan şehre girmeyerek geri dönmüştü. Bu durum karşısında arkadaşları ona “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun” dediler. Ömer de “Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz” demişti. Hz. Ömer’in bu tavrından ne anlamalıyız?

A)İnsan yaptıklarından sorumludur kendini tehlikeye atmamalıdır

B)Hz. Ömer arkadaşlarına kızmış ve şehre girmeden ayrılmıştır.

C) Şehrin görevlileri Ömer’i şehre sokmamış geri çevirmişlerdir.

D)Hz. Ömer’in başka bir işi çıkmış aceleyle geri dönmüştür.


22-“Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur.Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenemez….” (İsra 15)

Bu ayetten şu sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan kendi isteğiyle iyiliği veya kötülüğü seçer.

B)Yanlış yolu seçen kendi zararına seçmiş olur.

C) Herkes kendi yaptıklarıyla baş başa kalacaktır.

D)Yaptığımız kötü şeylerden bizi kandıranlar sorumlu olacaklardır.
23-Kıyametin gerçekleşme zamanı hakkında şu söylenenlerden hangisi doğru kabul edilebilir?

A) Kıyametin zamanını sadece Allah bilir.

B) Bazı peygamberler kıyametin zamanını bilirler.

C) Melekler kıyametin kopacağı anı bilirler.

D) Bilim adamları bu anı tespit edebilirler.

24- Zekâtın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur

A) Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir.

B) Zekât verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.

C) Herkesin içinde açıktan verilmelidir.

D) Verilen zekât karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.


25) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin”deniliyordu?

A) Çalışkan olduğu için B) Peygamber olduğu içinC) Güvenilir olduğu için D)Vahiy aldığı için
26) “Ey Muhammed Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”(Yunus-99) Ayetiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A-) Din ve din anlayışıB-) Dinde zorlama olmadığı

C-) Mezhep seçme hürriyeti

D-) Laiklik ilkesi

27)Hz. Peygamberin, "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem”sözü Peygamberimizin hangi yönünü göstermez?

A) Cesaret B) Kararlılık

C) İstikrar D) Merhameti


28) “ Bizi aldatan bizden değildir”

“ Gerçek müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların güvende olduğu kimsedir”

Hz. Muhammed (sav)’in yukarıdaki hadisi şeriflerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A- Müslüman başkalarının aleyhine konuşmaz.

B- Müslüman başkalarına sıkıntı ve eziyet verecek davranışlarda bulunmaz.

C- Müslüman özgürdür,kimseyi umursamaz

D- Müslüman her işinde dürüsttür.


29)"...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir."ayetinde Peygamberimizin hangi örnek davranışına işaret edilmiştir?

a. Sözünde durması b. Sabırlı olması

c. Yardımsever olması d. Zamanı iyi kullanması


30) "Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunduysam onu ödemeye hazırım.

Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın."

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?a. Kul hakkına verdiği önem

b. Söylediğini kendi hayatında uygulaması

c. Müslümanlara örnek olması

d. Müslümanları cesaretlendirmek istemesi

31)İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmaları için Allah’ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği öğütler, kurallar ve ilkeler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mezhep b)Tarikat c) Din d)Kutsal Kitap


32) “İki günü eşit olan aldanmıştır."

Yukarıda verilen hadiste neyin önemine işaret edilmiştir?

A) Doğanın B) Sağlığın C) Zamanın D) Dürüstlüğün
33) Dinimizde herkesin yararlanacağı; okul, cami, yol, hastane gibi hayır kurumlarını yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

A) Fıtır sadakası B) ZekatC) Sadaka-i cariye D) Fitre
34) Hz. Muhammed, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışında bütün çocukları Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiştir. Ancak o buna hiç isyan etmemiştir.

Bu, Hz. Peygamber'in hangi özelliğini gösterir?A) O Sabırlı bir insan olduğunu

B) O Hiç bir şeyi umursamayan bir insan olduğunu

C) O Güvenilir bir insan olduğunu

D) O Hislerini kaybetmiş bir insan olduğunu

35) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.”

“İlim Çin’de de olsa alınız.”

Yukarıda verilen hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

A- Allah’a ibadet ettiğini B- Güvenilir oluşunu

C- Hakkı gözetmesini D- Bilgiye önem verdiğini
36)Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için örnek değildir?

A) İnsanlara değer vermesiB) Deveye binerek yolculuk etmesi

C) Güvenilir olması

D) Verdiği sözde durması
37-Allah'ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince meydana gelmesine

ne denir?(a) Kaza (b) İrade (c) Tevekkül (d) Kader

38-Allah’ın, diğer varlıklardan farklı olarak insana vermiş olduğu

“dilediğini seçme gücü” aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle ifade edilir?

(a) İrade (b) Akıl (c) Ahlak (d) İman

39-Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Kutsal sayılan yerleri

ibadet niyetiyle ziyaret etmektir. Kurban bayramı arifesinde başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder

Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

(a) Zekât (b) Hac (c) Umre (d) Namaz

40-Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan değildir?

(a) Hac farz, umre sünnettir. (b) Hacda Arafat’ta vakfe farz, umrede değildir.

(c) Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır.(d) Hacda ihram vardır, umrede yoktur.

41-Kurban denilince ilk akla gelen peygamber ve oğlu aşağıdakilerden

hangisidir? (a) Hz. Yakup-Hz. Yusuf (b) Hz. İbrahim–Hz. İsmail (c) Hz. Hz. İshak-Hz. Yakup (d) Hz. İbrahim-Hz. Yakup

42-İslam dininde “zekat, sadaka, kurban, fitre” gibi İbadetlerin ortak

özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

(a) Yardımlaşma ve dayanışma (b) Çalışkanlık ve mutluluk

(c) Sabır ve bereket (d) Doğruluk ve adalet

43-Zekat verecek kişi aşağıdaki kişilerden hangisine zekat veremez? (a) Düşkünlere (b) Borçlulara (c) Fakirlere (d) Anne-Babaya

44-I- Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir

II- Peygamberimiz Kurandaki ilkelerin hepsini kendi hayatında

uygulamıştır

III- Peygamberimizi örnek almak demek, Kuran’a uymak demektir Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

(a) I ve III (b) I ve II (c) I, II ve III (d) II ve III

45-Her şeyi anlayışla karşılardı.Başkalarının görüş ve düşüncelerine

saygı gösterirdi kendsinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu affederdi

Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

(a) Hoşgörülü oluşunu (b) Hakkı gözetmesini

(c) Danışarak iş yaptığını (d) Sabrını

46-Hz. Muhammed (sav) hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır,

insanlar arasında ayırım yapmazdı. Bu O’nun hangi özelliği ile ilgilidir? (a) Merhametli oluşu (b) İnsanlara değer vermesi (c) Sözünde durması (d) Cesaretli oluşu

47- “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”

Yukarıda verilen hadis neyin önemine dikkat çekmektedir?(a) Çalışmanın önemi (b) İbadetin önemi

(c) Şükrün önemi (d) Doğruluğun önemi

48-I- Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntıya sabretmiştir.

II-Peygamberimiz İslam dinini yayarken her türlü zorlukla karşılaşmıştır

III-Peygamberimiz bir sıkıntıyla karşılaştığında Allah’a şikâyette bulunurdu.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (a) II ve III (b) I, II ve III (c) I ve II (d) I ve III

49-Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlış olur?

(a) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak

(b) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek

(c) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak(d) Farklı düşünen kişileri küçümsemek

50-Aşağıdaki ayetlerden hangisi “Dinde zorlama” olmadığını ifade eder? (a) (O halde) resulüm! Öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin,onların üzerinde zorba değilsin“ (Ğaşiye:21-22) (b) “Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir” (

(c) “Kim hidayet (kurtuluş) yolunu seçerse, bu ancak kendi iyiliği içindir” (İsra:15)

(d) “Ölçüyü adalaletletutunve eksik tartmayın” (Rahman : 9)


NOT:HER SORU 2(İKİ)PUANDIR.

BAŞARILAR DİLERİZ. FATİH CAMİİ İMAMI:ADEM PALAwww.Sultanbeylifatihcami.com
Yüklə 33,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə