Sunu planiYüklə 445 b.
tarix03.01.2019
ölçüsü445 b.
#89982 • SUNU PLANI

 • Program Hakkında Genel Bilgi

 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimi

 • Esas Öğrenim Süreci

 • Programda Yapılan Yeni DeğişikliklerTarihsel Süreç

 • Tarihsel Süreç

 • Yurt dışına öğrenci gönderme uygulaması III. Selim döneminde İshak Bey’in Fransa’ya gönderilmesiyle başlamış ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir. Uygulama, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da devam etmiş, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

 • 1923-1929 yılları arasında isteyen kurumlar ihtiyaç duydukları alanlarda, belirledikleri sayıda öğrenciyi kendileri tespit ederek eğitim almak amacıyla yurt dışına göndermiştir. Fakat bu usulden verim alınamaması sebebiyle 1929 yılında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun yürürlüğe konularak yurt dışına öğrenci gönderme uygulaması sistemli hâle getirilmiştir.YLSY Programı

 • YLSY Programı

 • (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme)

 • Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2006 yılında hayata geçirilen “5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi” ile program ivme kazanmış olup 2006-2015 yılları arasında toplam 7.673 öğrenci program dâhilinde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanmıştır.Programın Amacı

 • Programın Amacı

 • Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının

 • yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve

 • lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına

 • gönderilen öğrencilerin öğrenimlerine ilişkin esasları düzenleyerek değişen ve

 • gelişen Türkiye’nin taşıyıcı gücünü oluşturmak.İlgili Mevzuat

 • İlgili Mevzuat

 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

 • Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

 • 1416 Sayılı Kanun Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

 • YLSY Kılavuzları

 • 1111 Sayılı Askerlik KanunuBaşvuru Koşulları (2016)

 • Başvuru Koşulları (2016)

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • En az dört yıllık fakülte / yüksekokul mezunu olmak,

 • ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

 • Akademik genel not ortalaması 2.50 / 65 veya daha yukarı olmak,

 • 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (30 Yaş),

 • Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak,

 • Askerlikle ilişiği bulunmamak.

1929-2015 YILLARI ARASINDA YURT DIŞINA GÖNDERİLMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYILARI

 • 1929-2015 YILLARI ARASINDA YURT DIŞINA GÖNDERİLMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYILARISeçme ve Yerleştirme Sistemi

 • Seçme ve Yerleştirme Sistemi

 • Adaylar; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşan sözlü sınav komisyonları tarafından;

 • Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

 • c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

 • d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

 • Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

 • yönlerinden değerlendirilir.Seçme ve Yerleştirme Sistemi

 • Seçme ve Yerleştirme Sistemi

 • Bakanlıkça yapılan sözlü sınav sonrasında ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY (yerleştirme) puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum kontenjanları için tercih yapmaya hak kazanır,

 • Adaylar YLSY puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilirler.Bursiyerliğe Hak Kazanma

 • Bursiyerliğe Hak Kazanma

 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edenler resmî bursluluk hakkı kazanır.

 • Lisans mezuniyet belgesi

 • Not döküm çizelgesi

 • Taahhüt ve kefalet senedi (İki kefil)

 • Kefillerin nüfus kayıt örneği

 • Kefillerin çalışma belgesi

 • Sağlık kurulu raporu

 • Askerlik durum belgesiEğitim Süreci

 • Eğitim Süreci

 • Resmî bursu olmaya hak kazanan bursiyerler öğrenim görmeye farklı aşamalarda başlayabilir.

 • Yeterli dil puanına sahip olmayan bursiyerler yurt içi dil eğitimine başlayabilir.

 • Yurt içi dil eğitim almadan yurt dışı dil eğitimi almak isteyen bursiyerler kendilerinden istenen dil puanını ibraz etmeleri durumunda yurt dışında dil eğitimine başlayabilir.

 • Yurt dışı üniversitesinden kabul alan bursiyerler dil eğitimi almadan da esas öğrenime başlayabilir.Yurt İçi Dil Eğitimi Süreci

 • Yurt İçi Dil Eğitimi Süreci

 • Yurt dışında lisansüstü öğrenime başlamak için yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan bursiyerler, yurt içinde bir yılı aşmamak üzere yabancı dil kurslarına katılabilir.

 • 2016 YLSY kapsamında öğrenim görecek bursiyerler için yurt içi dil eğitimi sadece devlet üniversitelerde düzenlenmeyecek olup bursiyerler kendi istekleri doğrultusunda özel dil kurslarına da katılabilecektir.

 • Kabul almalarına imkân tanımak üzere bursiyerlere dil kursu aşaması sonrası veya dil kursu almayanlar için bursiyerliğe hak kazanmalarını müteakip iki yarıyıla kadar bekleme süresi verilebilir.Yurt Dışı Dil Eğitim Süreci

 • Yurt Dışı Dil Eğitim Süreci

 • Yurt içi dil kurslarının tamamlanmasından sonra talep edilmesi ve yeterli dil puanına sahip olunması halinde, yurt dışında 6 aya kadar dil eğitimi izni verilebilmektedir.

 • Ancak 2016 YLSY programı kapsamında İngiltere’de öğrenim görecek bursiyerler için yurt dışı dil kursları açılmayacak olup bursiyerler 6 (altı) aya kadar olan yabancı dil öğrenimlerini, yalnızca esas öğrenim görecekleri üniversitelerin pre-sessional kurslarında görebileceklerdir.

 • Amerika ve Almanya’da öğrenim görecek bursiyerler için yurt dışı dil kursu açılmaya devam edilecektir.

Yurt Dışı Dil Eğitimi Süreci

 • Yurt Dışı Dil Eğitimi Süreci

 • 2016 YLSY kapsamında yurt dışında dil ve pre-sessional eğitimi almak isteyen bursiyerlerimizden istenen asgari dil puanları aşağıdadır:

 • Yurt dışı dil kursu kabul belgeleri ABD ve Almanya'da Müşavirlik veya Ataşeliklerimizce temin edilmektedir. Bunların dışındaki ülkelere gidecek bursiyerler, dil kabul belgelerini kendileri temin etmektedirler.Yurt Dışı Dil Eğitimi Süreci

 • Yurt Dışı Dil Eğitimi Süreci

 • Arapça, Fransızca, Rusça, Japonca, Çince, Korece, Ermenice, Farsça gibi yurt içinde kurs açılmayan dillerde öğrenim görülecek ülkelere gönderilecek bursiyerlerden yeterli dil puanına sahip olmayanlara, yurt dışında 12 (on iki) aya kadar yabancı dil öğrenimi izni verilebilmektedir.

 • Bu bursiyerlerden yeterli dil puanını alamayanlara, istemeleri halinde ve Bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde, en fazla 6 (altı) aya kadar ilave yabancı dil öğrenimi izni (pre-sessional, zorunlu hazırlık kursları vb. programlar dâhil) verilebilmektedir.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Öğrenim Durumunun İzlenmesi

 • Dil eğitimini tamamlayan bursiyerlere esas öğrenime başlamaları için 2 (iki) dönemlik/yarıyıllık (bir yıl) bekleme süresi verilir. Zorunlu hallerde ise bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir.

 • Esas öğrenime başlayan bursiyerlerin, öğrenime başlama kayıt belgelerini eğitim-öğretim yılı başında, başarı durum belgelerini ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilciliğine vermeleri zorunludur.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Öğrenim Durumunun İzlenmesi

 • Esas öğrenime başlayan bursiyerlerin öğrenim planını düzenleyerek bağlı oldukları eğitim müşavirliği/ataşelik ya da konsolosluklara en geç iki ay içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Öğrenim planı, adına öğrenim görülen kurumların uygun görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanır. Bursiyerlerin bursları aksi bir karar alınmadıkça, planında belirtilen mezuniyet tarihine kadar kesintisiz olarak gönderilir.

 • Öğrenim planında yapılacak zorunlu değişiklikler için Bakanlığımızdan veya adına öğrenim görülen kurumdan izin alınması zorunludur.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Öğrenim Durumunun İzlenmesi

 • Bursiyerler, her üç ayda bir yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili raporlarını yurt dışı akademik danışmanlarına imzalatarak yurt dışı temsilciliğine ve adına öğrenim görülen kuruma bildirmek zorundadırlar.

 • Resmî burslu ve özel öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler, her yıl Aralık ayı sonuna kadar ilgili yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa gönderilir.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Üst Öğrenim İzni

 • Yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayarak yurt dışındaki öğrenimlerine doktora seviyesinde devam etmesi gereken resmî burslu öğrencilerden;

 • a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmî burslu statüde,

 • b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak miktarda karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olmak kaydıyla resmî burssuz statüde

 • yurt dışı temsilciliklerinin görüşü alınarak, Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça üst öğrenime devam etme izni verilebilir.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Öğrenim Süreleri ve Uzatımlar

 • * Resmi Burssuz statüde.

 • Not: Süreler öğrenim görülen ülkelerin yükseköğretim sistemine göre değişim göstermektedir.

ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Staj ve Doktora Sonrası Çalışma İzni

 • Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren bursiyerlere, bir yılı geçmemek üzere, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî burssuz statüde öğrenim sonu staj veya doktora sonrası çalışma izni verilebilir.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Tez ve Alan Çalışmaları

 • Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu görülen bursiyerlere en az iki ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Öğrenim Seviyesi Değişikliği

 • Resmî burslu öğrencilerin esas öğrenim seviyelerinin değiştirilmesini gerektiren zorunlu hallerde Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır.ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Alan, Okul ve Ülke Değişikliği

 • Resmî burslu öğrencilerin öğrenim planları, öğrenim gördükleri ülke, kurum ve alanların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

Program Kapsamında Yapılan Ödemeler

 • Program Kapsamında Yapılan Ödemeler

 • Okul ödemeleri,

 • Dil, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri,

 • Öğrenim seviyesi değişikliğinde şehirler arası ulaşım giderleri,

 • Üniversitelerle yapılacak kabul görüşmeleri için gidiş/dönüş ulaşım giderleri,

 • Kırtasiye giderleri,

 • Tez çalışması için yurda gelişlerde uçak bileti giderleri,

 • Sağlık giderleri,

 • Yabancı dil sınavları giriş ücretleri,

 • Tez masrafları,

 • Bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri,

 • Pasaport cüzdan bedeli gideri. • Yurt Dışı Aylık Burs Miktarları *ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • ESAS ÖĞRENİM SÜRECİ

 • Ek Ödenek

 • Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit hâlinde ödenir. Yeni tebliğ çalışmasında ek ödenek her ay eşit miktarda ödenir maddesi bulunmaktadır.Eğitim Sonrası İstihdam Durumu

 • Eğitim Sonrası İstihdam Durumu

 • Yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir,

 • Mecburi hizmet süresi yurt içinde burslu eğitim görülen süre kadar, yurt dışında burslu eğitim görülen sürenin iki katı kadardır,

 • Bursiyerlerin, adına öğrenim gördükleri kurumlarda göreve başlamaları esastır,Eğitim Sonrası İstihdam Durumu

 • Eğitim Sonrası İstihdam Durumu

 • Millî Eğitim Bakanlığı adına öğrenim gören bursiyerler, eğitimlerini doktora derecesiyle tamamlamak şartıyla millî eğitim uzmanı kadrolarına atanmaktadır,

 • Yükseköğretim kurumları adına öğrenim gören bursiyerler, doktora derecesiyle tamamlamak şartıyla öğretim elemanı kadrolarına atanmaktadır,

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören bursiyerler, kurumların mevzuatına göre farklılık gösteren kadrolara (uzman yardımcısı, istatistikçi, mühendis, mimar, biyolog, eczacı, veteriner, avukat gibi) atanmaktadır.REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi)

 • REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi)

 • Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve iş süreçlerinin niteliğinin artırılması, zaman tasarrufunun sağlanması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla E-okul benzeri Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) oluşturulmuştur.YLSY Çalıştayı

 • YLSY Çalıştayı

 • “Türkiye’nin Yetişmiş İnsan Gücü - MEB Yurt Dışı Burs Program Çalıştayı” ülkemizin geleceğine ışık tutacak programın daha verimli işlemesi, daha güçlü fikir ve önerilerin çıkması açısından 86 üniversite ve kurumdan 128 katılımcı ile 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir.

 • Burs programının analizi yapılarak dört çalışma grubu kurulmuştur:

  • Burslu Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Süreci
  • Yurt İçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimi Süreci
  • Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim (Yüksek Lisans ve Doktora) Süreci
  • Resmî Burslu Öğrencilerin İstihdamı ve Dönüş Sonrası Takibi


YLSY Çalıştayı

 • YLSY Çalıştayı

 • Ele Alınan Konu: Yurt dışı dil öğreniminde çeşitliliğin ( pre-sessional/pre-master ) değerlendirilmesi

 • Yapılan Değişiklik: 2016 YLSY kapsamında İngiltere’de yurt dışı dil kursları açılmayacak olup bursiyerler 6 (altı) aya kadar olan yabancı dil öğrenimlerini, yalnızca esas öğrenim görecekleri üniversitelerin pre-sessional kurslarında görebileceklerdir. Pre-sessional kurslarına katılmak isteyen bursiyerler için de yurt dışı dil eğitimine çıkış için gerekli asgari puanlar istenecektir.YLSY Çalıştayı

 • YLSY Çalıştayı

 • Ele Alınan Konu: Evli ve/veya çocuklu bersiyerlerin burs miktarlarının artırılması ve ayrıca eş ve çocuklarının sağlık sigortası vb. ihtiyaçlarının karşılanması bursiyerlerin sorunlarına çözüm getirilmesi

 • Yapılan Değişiklik: Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının tedavi giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.YLSY Çalıştayı

 • YLSY Çalıştayı

 • Ele Alınan Konu: Burslu öğrencilerin özlük haklarının ve burs miktarlarının arttırılması

 • Yapılan Değişiklik: Yeni tebliğ çalışmamızda burs miktarının 1,5 katı kadar ödenen sağlık sigortasının burs miktarının 2 katına kadar ödenmesi ve bazı ülkelerin burs miktarlarının arttırılması Maliye Bakanlığı’na teklif edilmiştir.

 • Yeni tebliğ çalışmamızda bursiyerlerimizin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık giderlerinin karşılanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.YÖK ile İmzalanan Yeni Protokol

 • YÖK ile İmzalanan Yeni Protokol

 • Yeni imzalanan bu protokol ile yurt içi dil okullarının belirlenmesi konusunda YÖK’den görüş alınması uygulaması kaldırılmıştır.

 • Ayrıca öğrenimlerini tamamlayan bursiyerlerimizin çalışacağı üniversite veya kurumdan başka bir üniversite veya kuruma geçişteki mecburi hizmet devri konusundaki sorunlar giderilmiştir.2016 YLSY

 • 2016 YLSY

 • 2016 YLSY kapsamında 10 farklı kamu kurumu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile 34 farklı üniversiteden gelen talepler doğrultusunda toplam 900 kontenjan açılmıştır.

 • 26 Ekim – 2 Kasım 2016 tarihleri arasında 13.064 adayın başvurusu alınmış, ALES puan üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda 2.627 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanmıştır.2016 YLSY

 • 2016 YLSY

 • Yurt İçi Dil Eğitimi

 • Daha önceki yıllarda devlet üniversiteleri tarafından belirli merkezlerde verilen yurt içi dil eğitimi, 2016 YLSY kapsamında sürede herhangi bir kısaltma yapılmaksızın daha esnek ve tercihe dayalı bir sisteme dönüştürülmüştür.2016 YLSY

 • 2016 YLSY

 • Açılan kontenjanların kurumlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:2 Aralık 2016 tarihli ve 6764 Sayılı «Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» ile 1416 Sayılı Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır:

 • 2 Aralık 2016 tarihli ve 6764 Sayılı «Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» ile 1416 Sayılı Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır:

 • Öğrenci ödeneğini tanımlayan 13 üncü maddeye bursiyerlerimizin eş ve çocuklarının tedavi giderlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı hükmü eklenmiştir.

 • Öğrencilerin görev talep etme süresini tanımlayan 17 nci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç ay zarfında” ibaresi “iki ay zarfında” şeklinde değiştirilmiştir.Tazminata dair hükümleri içeren 19 uncu maddeye ruh veya beden sağlığını kaybettiğini sağlık raporu ile belgelendiren bursiyerlerin her hangi bir tahsil masrafı ödemeksizin ilişiği kesilecektir hükmü eklenmiştir.

 • Tazminata dair hükümleri içeren 19 uncu maddeye ruh veya beden sağlığını kaybettiğini sağlık raporu ile belgelendiren bursiyerlerin her hangi bir tahsil masrafı ödemeksizin ilişiği kesilecektir hükmü eklenmiştir.

 • Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan bursiyerlerin öğrenimleri boyunca kurumlarında aylıksız izinli sayılmaları hükmü eklenmiştir.

 • Ayrıca 21 inci maddenin devamına üniversiteler adına mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların mecburi hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile başka bir üniversiteye devrine YÖK’ün uygun görüşü ile Millî Eğitim Bakanlığınca; kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmeti bulunan bursiyerlerin ise üniversite ve başka bir kamu ve kurum ve kuruluşuna devrine Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir hükmü eklenmiştir.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə