Sunumun iÇERİĞİYüklə 499 b.
tarix01.11.2017
ölçüsü499 b.
#26241SUNUMUN İÇERİĞİ

 • SUNUMUN İÇERİĞİ

 • Toplumsal Gereksinimlerinin Karşılanmasında Ulaştırma Altyapı Yatırımları ve Hizmetleri

 • Sürdürülebilir Kalkınma

 • Ulaştırma Yapılarını ve Hizmetlerini Gerçekleştirme Süreci

 • Sürdürülebilir Kalkınma için Dünyadan ve Bizden Yansımalar

 • Kentiçi Ulaştırma Planlamasında Kurumsal Sorumluluk

 • İstanbul Ulaşım Ana Planı ve Bazı Projelerden Örnekler

 • Ulaştırma Yatırımlarında Sorumluluk – Kamu ve Özel Sektör

 • Sosyal Sorumluluk Raporlaması

 • SonuçlarToplumsal Gereksinimlerinin Karşılanmasında Ulaştırma Altyapı Yatırımları ve Hizmetleri

 • Toplumsal Gereksinimlerinin Karşılanmasında Ulaştırma Altyapı Yatırımları ve HizmetleriYaşamı;

 • Yaşamı;

  • Daha güvenli,
  • Daha sağlıklı ve
  • Daha gönençli yaparak
 • Toplumların ve uygarlıkların ilerlemesini sağlar.Gelişmiş ülkelerde,

 • Gelişmiş ülkelerde,

 • Altyapı yenilemesi;

 • Gelişmekte olan ülkelerde,

 • Yeni altyapı gereksinimi.Toplumsal gereksinimler;

 • Toplumsal gereksinimler;

 • Teknik ve teknolojik gelişmeler;

 • Finansman temininde kolaylıklar;

 • Yatırımı teşvik edici yasal düzenlemeler.Mali,

 • Mali,

 • Ekonomik,

 • Sosyal ve

 • ÇevreselArtan dünya nüfusu,

 • Artan dünya nüfusu,

 • Azalan (doğal) kaynaklar,

 • İklim değişikliği.Sürdürülebilir Kalkınma

 • Sürdürülebilir KalkınmaBugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak.

 • Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak.

 • Bu tanımda, hem kalkınma hem de koruma anlayışı bulunmaktadır.Oysa (bu tanımın) odak noktasında “mevcut düzenin olabildiğince devamı ve sürüp gitmesi” yerine, “dünyanın sınırlarına varıldığı” görüşünün, “insanlığın geleceğini yaşamsal tehlikelerin beklediği” endişesinin olması gerekirdi. Konu kalkınmayı devam ettirme telaşı değil, “insan, hayvan, bitki bütün canlılara, doğaya ve özellikle doğal kaynaklara sahip çıkan, saygı duyan, koruyup kollayan, bunların sömürülmesine izin vermeyen” bir dünya düzenidir.

 • Oysa (bu tanımın) odak noktasında “mevcut düzenin olabildiğince devamı ve sürüp gitmesi” yerine, “dünyanın sınırlarına varıldığı” görüşünün, “insanlığın geleceğini yaşamsal tehlikelerin beklediği” endişesinin olması gerekirdi. Konu kalkınmayı devam ettirme telaşı değil, “insan, hayvan, bitki bütün canlılara, doğaya ve özellikle doğal kaynaklara sahip çıkan, saygı duyan, koruyup kollayan, bunların sömürülmesine izin vermeyen” bir dünya düzenidir.

Seyahat gereksinimini azalt (daha az yolculuk üretimi);

 • Seyahat gereksinimini azalt (daha az yolculuk üretimi);

 • Seyahat uzunluklarını kısalt;

 • Toplu taşıma sistemi gibi daha sürdürülebilir türlere yönelmeyi teşvik et;

 • Ulaştırma sisteminin verimliliğini arttır.Yapım, bakım ve işletim için yeterli finansmana sahiptir;

 • Yapım, bakım ve işletim için yeterli finansmana sahiptir;

 • Fayda ve maliyetleri topluma adaletli dağıtır;

 • Kaynak tüketimi az ve çevreye zararı çok sınırlıdır (Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve düşük karbon içerikli yakıtlar aracılığıyla);

 • Uzun hizmet ömrü boyunca iyi hizmet vermeyi sürdürür.Ulaştırma Yapılarını ve Hizmetlerini Gerçekleştirme Süreci

 • Ulaştırma Yapılarını ve Hizmetlerini Gerçekleştirme Süreci

Başarımın (performansın) bileşenleri nesnel olarak listelenebilir; ancak,

 • Başarımın (performansın) bileşenleri nesnel olarak listelenebilir; ancak,

 • Bileşenlere önem atfederek en iyi seçeneğe karar vermek nesnel biçimde yapılamaz.

 • Değerlendirme, sonuçta, (demokratik toplumlarda) projeden etkilenenlerin görüşlerini bildirmeleri beklenen, politik bir konudur: Paydaş çalıştayları, kamuya açık toplantılar ve çeşitli uzmanlardan gelen görüşler, hangi seçeneklerin değerlendirmeye değer olduğunun belirlenmesine yardımcı olur.

 • Parasal konular önemlidir, fakat herşey değildir!

 • Çevresel etkiler, sosyal adalet, estetik ve diğer toplumsal konular dikkate alınmak zorundadır ve bunlar, projenin değerlendirilmesi ve seçiminde hakim unsurlar olabilmektedir.

Sürdürülebilirlik ve çevresel korumacılık bağlamında;

 • Sürdürülebilirlik ve çevresel korumacılık bağlamında;

 • Yeşil Tasarımlar (yeşile boyanmış değil!),

 • Geri dönüştürülmüş malzemeler,

 • Geri dönüştürülebilecek sistemler.Ulaştırma, kentlerin büyümesi ve ekonomik gelişme için en gözde yatırım alanları arasındadır.

 • Ulaştırma, kentlerin büyümesi ve ekonomik gelişme için en gözde yatırım alanları arasındadır.

 • Ulaştırma yatırımları, bugüne kadar, zaman kazancı ve kazaların azaltılması gibi finansal karşılığı olan ölçütlere göre değerlendirilmekteydi.

 • Gelecekteki yatırımlar ise, sonuçlar yerine çıktılar üzerine odaklanmalı ve bireylerin yaşam koşullarıni iyileştirmelidir.

 • Örneğin, kaç kilometre bisiklet yolunun kullanıma açıldığını ölçmek yerine, bu yolların kullanımı ile erişebilirlik artışına, tıkanıklık azalmasına ve sağlık koşullarının iyileşmesine katkılarının dikkate alınması daha önemlidir.Sürdürülebilir Kalkınma için

 • Sürdürülebilir Kalkınma için

 • Dünyadan ve Bizden Yansımalar“İklim Değişikliği” Sergisi – Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin 2008 yılında New York’ta açtığı sergi 15 Ocak 2012’ye kadar Santral İstanbul’da. Serginin sloganı şöyle:

 • “İklim Değişikliği” Sergisi – Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin 2008 yılında New York’ta açtığı sergi 15 Ocak 2012’ye kadar Santral İstanbul’da. Serginin sloganı şöyle:

  • “İklimler değişiyor, kentler değişiyor mu?
  • İklimler değişiyor peki eğitim anlayışımız değişiyor mu?
  • İş dünyası değişiyor mu?
  • İklimler değişiyor, siz değişiyor musunuz?”


Almanya’nın hedefi yeşil tren – Alman demiryolları gerçek bir enerji oburu, bir yılda kullandığı elektrik enerjisi, 3 milyonluk Berlin’in yıllık tüketimine eşit; ancak, tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir işletmeye doğru adım adım ilerliyor, 2050’de bu hedefe ulaşacak. Örneğin, işletme 5.700 istasyonun çatısından güneş enerjisi toplamaya çalışıyor. Saatte 300 km hızla giden trenler bile yolcu-km başına 46 gram karbon salıyor. Otomobiller için bu değer 140 gram, uçaklar için ise 180 gram.

 • Almanya’nın hedefi yeşil tren – Alman demiryolları gerçek bir enerji oburu, bir yılda kullandığı elektrik enerjisi, 3 milyonluk Berlin’in yıllık tüketimine eşit; ancak, tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir işletmeye doğru adım adım ilerliyor, 2050’de bu hedefe ulaşacak. Örneğin, işletme 5.700 istasyonun çatısından güneş enerjisi toplamaya çalışıyor. Saatte 300 km hızla giden trenler bile yolcu-km başına 46 gram karbon salıyor. Otomobiller için bu değer 140 gram, uçaklar için ise 180 gram.Çin araba satışını sınırlıyor – Pekin Belediyesi aldığı kararla 2011 yılında sadece 240 bin araba ve minivan plakası vereceğini bildirdi. Bu geçen yılki satışların üçte birine denk gelen bir rakam. Bu plakaları almak için Pekin’de ikamet etmek gerekiyor. Farklı şehre kayıtlı araçların trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde trafikten men edileceği bildirildi. Bu düzenleme Şangay’da 10 yıldır uygulanıyor.

 • Çin araba satışını sınırlıyor – Pekin Belediyesi aldığı kararla 2011 yılında sadece 240 bin araba ve minivan plakası vereceğini bildirdi. Bu geçen yılki satışların üçte birine denk gelen bir rakam. Bu plakaları almak için Pekin’de ikamet etmek gerekiyor. Farklı şehre kayıtlı araçların trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde trafikten men edileceği bildirildi. Bu düzenleme Şangay’da 10 yıldır uygulanıyor.İngiltere’de özel otomobil kullanımı azalıyor – İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü ve 1995 ile 2009 arasındaki hareketliliği inceleyen araştırmaya (National Travel Survey 2009) göre kişilerin ortalama seyahat süresi sabit kalmış (günde bir saat). Ortalama seyahat mesafesi %5 azalmış. Yapılan araçlı hareket adedi ise %10 düşmüş.

 • İngiltere’de özel otomobil kullanımı azalıyor – İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü ve 1995 ile 2009 arasındaki hareketliliği inceleyen araştırmaya (National Travel Survey 2009) göre kişilerin ortalama seyahat süresi sabit kalmış (günde bir saat). Ortalama seyahat mesafesi %5 azalmış. Yapılan araçlı hareket adedi ise %10 düşmüş.

 • Kişilerin bir yılda gittikleri toplam kilometre 1949’dan beri sürekli artmıştı. Resmi istatistikler 2007’den beri bu mesafenin azalmakta olduğunu belirtiyor. Bunda ekonomik krizin ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisi olabilir. Ancak başka etkenler de var. Otomobil sahipliğine ve hareketliliğe bakış açısı değişmekte. Bisiklet kullanımında hızlı bir artış yaşanıyor. Birçok ülke ve kentte otomobil bölüşümü ya da otomobil paylaşımı sistemleri gelişiyor. Toplu ulaşım türlerine kayan yeni yatırımlar var.Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir Konferansı (15 Kasım 2011, İstanbul) – İklim Dostu Kentler Bildirisi’nden:

 • Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir Konferansı (15 Kasım 2011, İstanbul) – İklim Dostu Kentler Bildirisi’nden:

 • “İklim değişikliği sorununun çözümünün, kentsel planlama ve arazi kullanımı, toplu ulaşımın desteklenmesi, temiz yakıtların teşvik edilmesi, trafik yoğunluğunun azaltılması, alternatif ulaşım araçlarının desteklenmesi, … gibi sürdürülebilir kalkınma stratejileri ile mümkün olabileceği düşüncesindeyiz.”Kentiçi Ulaştırma Planlamasında

 • Kentiçi Ulaştırma Planlamasında

 • Kurumsal SorumlulukNasıl bir gelecek istiyoruz?

 • Nasıl bir gelecek istiyoruz?

 • sorusu kapsamında

 • Nasıl bir ulaştırma sistemi istiyoruz?İstanbul Ulaşım Ana Planı ve

 • İstanbul Ulaşım Ana Planı ve

 • Bazı Projelerden ÖrneklerGelecekte motorlu araç trafiğinin azaltılması,

 • Gelecekte motorlu araç trafiğinin azaltılması,

 • Toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve

 • Trafik talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına teşvik edilmesiyle

 • Kent içinde hareketlilik ve erişilebilirliğin artırılması sonucunda daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulmasıdır.

 • Ancak,

 • Plan söylemiyle eylemi arasında çelişkiler bulunmaktadır…

Estetik kaygılar ve kent siluetinin korunması sorunu

 • Estetik kaygılar ve kent siluetinin korunması sorunuAvcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattı – Toplu taşımaya öncelik veren bir proje olarak olumlu; ancak, neredeyse açıldığı gün kapasitesinde çalıştığı için türü yanlış ve genişleme olanakları bulunmadığından sürdürülemez; artan yolculuk talebiyle birlikte hizmet düzeyi her geçen gün azalıyor.

 • Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattı – Toplu taşımaya öncelik veren bir proje olarak olumlu; ancak, neredeyse açıldığı gün kapasitesinde çalıştığı için türü yanlış ve genişleme olanakları bulunmadığından sürdürülemez; artan yolculuk talebiyle birlikte hizmet düzeyi her geçen gün azalıyor.

 • İstanbul’da çadır alanları – Bir afet sırasında çadır kurmak için ayrılan alanların yarısına rezidans ve AVM inşa edilmesi; bu alanların ağırlıklı olarak otomobil ile ulaşım için çekim merkezleri oluşturması.

 • Karadeniz Sahil Yolu – Kara ve deniz arasında set oluşturuyor, bölgede son yıllardaki sel baskınları, can ve mal kayıpları.

 • Gebze – İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi Köprüsü – Potansiyel çevresel ve sosyal etki olumsuzlukları yanında, İstanbul – İzmir yüksek hızlı demiryolu güzergahının uzatılarak cazibesini yitirme tehlikesi; Bakanlık ÇED muafiyeti getirdi, ancak finansman kuruluşu ÇSED istedi, ön değerlendirme yapılıyor.Ulaştırma Yatırımlarında Sorumluluk –

 • Ulaştırma Yatırımlarında Sorumluluk –

 • Kamu ve Özel SektörKamu Sektörü’nün rolü:

 • Kamu Sektörü’nün rolü:

  • Toplumsal gereksinimleri saptamak,
  • Yatırım projelerini planlamak,
  • Projeleri önceliklendirmek,
  • Proje ve yapım ihale şartnamelerini hazırlamak,
  • İhaleleri gerçekleştirmek.
 • Özel Sektör’ün rolü:

  • Kamu yatırımlarını ihale yoluyla;
   • Projelendirmek,
   • İnşa etmek.


Sosyal Sorumluluk Raporlaması

 • Sosyal Sorumluluk RaporlamasıKamu kurumları ve özel şirketler ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini raporlayarak kamuoyuyla paylaşırlar. Bu raporlama girişimi gönüllü olup, kurumların etkinliklerine ilişkin şeffaflık sağlarlar. Raporlama ölçütleri için çeşitli rehberler bulunmaktadır:

 • Kamu kurumları ve özel şirketler ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini raporlayarak kamuoyuyla paylaşırlar. Bu raporlama girişimi gönüllü olup, kurumların etkinliklerine ilişkin şeffaflık sağlarlar. Raporlama ölçütleri için çeşitli rehberler bulunmaktadır:

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)

 • Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) – UNGC ile uyumlu

 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk RehberiBirleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) -G3 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri-

 • STANDART AÇIKLAMALAR

  • Strateji ve Analiz
  • Kurumsal Profil
  • Rapor Parametreleri
  • Yönetişim Taahhütler ve Katılım
 • PERFORMANS GÖSTERGELERİ

  • Ekonomik Göstergeler (EC1 – EC8)
  • Çevresel Göstergeler (EN1 – EN28)
  • İşgücü Uygulamaları Göstergeleri (LA1 – LA13)
  • İnsan Hakları Göstergeleri (HR1 – HR9)
  • Toplum Göstergeleri (SO1 – SO8)
  • Ürün Sorumluluğu Göstergeleri (PR1 – PR9)


Yüksel olarak, uzun yıllardır yürüttüğümüz tüm işlerde sadece iş dünyasının koşullarını değil, toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak; “Sorumlu Vatandaşlık” bilinciyle hareket ederek her projemizin sadece bize değil paydaşlarımıza etkilerini de gözetmek ve faaliyet alanımızla sınırlı kalmayarak toplumada katkıda bulunmak başlıca önceliklerimiz oldu.

 • Yüksel olarak, uzun yıllardır yürüttüğümüz tüm işlerde sadece iş dünyasının koşullarını değil, toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak; “Sorumlu Vatandaşlık” bilinciyle hareket ederek her projemizin sadece bize değil paydaşlarımıza etkilerini de gözetmek ve faaliyet alanımızla sınırlı kalmayarak toplumada katkıda bulunmak başlıca önceliklerimiz oldu.

 • Günümüz iş dünyasında hesap verebilirlik ve şeffaflık, artık yalnızca finansal veriler ile ölçülmüyor.

 • Şeffaflık ilk adımda iyileştirilmesi gereken durumları ortaya çıkartır, ardından gerekli iyileştirilmelerin yapılmasını ve olası tekrarların engellenmesi için tedbir alınmasını sağlar. Bu süreç içselleştikçe “iyileştirme faaliyetleri”nin yerini, hem kurumlar için hem toplumlar için uzun vadede maliyetleri düşüren, “önleyici faaliyetler” alır ve sürdürülebilirlik sağlanmış olur.

 • Yüksel olarak karbon ayak izimiz ile ilgili başlattığımız çalışmalar da bu düşüncenin bir ürünüdür.

 • Teşekkür ederim…
Yüklə 499 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə