T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğIYüklə 3,21 Mb.
səhifə51/51
tarix22.01.2018
ölçüsü3,21 Mb.
#39911
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

A. Tazminat
Başvuranlar maddi ve manevi tazminata ilişkin farklı taleplerde bulunmuşlardır.
Hükümet, asılsız ve aşırı oldukları gerekçesiyle talep edilen miktarlara karşı çıkmıştır.
AİHM, tespit edilen ihlalin temelinin mülkiyetin alımında kanuna aykırılık değil de tazminat yokluğu olması durumunda, tazminatın mülkiyetin tam değerini yansıtmasının gerekli olmadığını yinelemiştir (bkz., N.A. ve Diğerleri – Türkiye (adil tatmin), no. 37451/97, 9 Ocak 2007; I.R.S. ve Diğerleri – Türkiye (adil tatmin), no. 26338/95, 31 Mayıs 2005). AİHM, dolayısıyla, başvuranın tazminat almaya ilişkin haklı beklentilerini karşılayacak genel bir miktar belirlenmesini uygun bulmuştur (bkz., Scordino – İtalya (no.1) [BD], no. 36813/97; Stornaiuolo – İtalya, no. 52980/99, 8 Ağustos 2006; yukarıda anılan Doğrusöz ve Aslan).
AİHM, başvuranlar tarafından kendisine sunulan ve tartışma konusu arsaların değerlerini tayin eden çeşitli bilirkişi raporlarını dikkate almıştır. AİHM, başvuranların kar kaybına ilişkin taleplerini spekülatif oldukları gerekçesiyle reddetmiştir (bkz., yukarıda anılan Aslan ve Özsoy). AİHM, geri kalana ilişkin olarak, hakkaniyet temelinde karar vererek, başvuranlara, maddi tazminat olarak aşağıda belirtilen miktarların ödenmesine karar vermiştir:Başvuru numarası


Başvuranın adı


Kayıp


Miktar

16858/05

Necdet Terzioğlu

S. Fatma Terzioğlu


Arsa


Ortaklaşa

4.000 Euro

23953/05


Şencan KananArsa + bina

(ticari kuruluş)

70.000 Euro34841/05


Sezai Kerci


Arsa + bina


65.000 Euro


37166/05

Ömer Tuncer

Arsa + bina

(ticari kuruluş)

70.000 Euro


19638/06

Mehmet Karadağ

Arsa + bina


65.000 Euro


17654/07

İsmail Özcan

Halil Özcan


Arsa + bina


Ortaklaşa

65.000 Euro

AİHM, başvuranların manevi tazminat talebine ilişkin olarak, mevcut dava koşullarında, ihlal tespitinin yeterli adil tatmin oluşturduğu kararını vermiştir (bkz., yukarıda anılan Doğrusöz ve Aslan).


B. Yargılama masraf ve giderleri
Başvuranlar, ayrıca, yerel mahkemelerde ve AİHM’de yapılan mahkeme masraflarına ilişkin olarak farklı taleplerde bulunmuşlardır.
Hükümet, iddia edilen avukatlık ücreti veya mahkeme masraflarını desteklemek üzere başvuranlar tarafından hiçbir güvenilir delil sunulmadığını ileri sürerek bu taleplere karşı çıkmıştır. Ayrıca talep edilen miktarların aşırı olduğunu eklemiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, başvuran, ancak mahkeme masraflarının zorunlu olarak ve gerçekten yapıldığı ve miktarının makul olduğu kanıtlandığı durumda mahkeme masraflarının ödenmesi hakkına sahiptir (bkz., Sawicka – Polonya, no. 37645/97, 1 Ekim 2002).
AİHM, başvuranların bir kısmı tarafından sunulan ve yargılama masraf ve giderlerini belirten çeşitli belgeleri dikkate almıştır. Buna göre ve hakkaniyete uygun olarak, AİHM, başvuranlara, yargılama masraf ve giderleri olarak aşağıdaki şemada yer alan miktarların ödenmesine karar vermiştir. Ancak, AİHM, yalnızca ilgili Baronun ücretler tarifesine atıfta bulunan ve bunun dışında taleplerine ilişkin bir belge sunmayan başvuranlara bu başlık altında tazminat ödenmemesi kararını vermiştir (bkz., Balçık ve Diğerleri – Türkiye, no. 25/02, 29 Kasım 2007).

Başvuru numarası

Başvuranın adı

Miktar

16858/05

Necdet Terzioğlu

S. Fatma TerzioğluTazminat yok

23953/05


Şencan Kanan2.260 Euro

34841/05


Sezai Kerci


Tazminat yok


37166/05


Ömer Tuncer


1.000 Euro

19638/06

Mehmet Karadağ


Tazminat yok

17654/07


İsmail Özcan

Halil ÖzcanOrtaklaşa 1.000 Euro

C. Gecikme faizi
Gecikme faizi Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı orana üç puanlık bir artış eklenerek belirlenecektir.
BU GEREKÇELERE DAYANARAK, AİHM OYBİRLİĞİ İLE
1. Başvuruları birleştirmeye;

2. 1 No.’lu Protokol’ün 1. maddesi uyarınca olan şikayetin kabuledilebilir; geri kalan şikayetlerin kabuledilemez olduğuna;

3. Her davada 1 No.’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine;

4. Başvuranların maruz kaldığı her türlü manevi zarar için ihlal tespitinin başlı başına yeterli tazminat teşkil ettiğine;

5. a) AİHS’nin 44. maddesinin 2. paragrafı gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, tabi olabilecek her türlü vergi ile birlikte Savunmacı Hükümet tarafından başvuranlara maddi tazminat olarak aşağıdaki miktarların ödenmesine;


  1. 16858/05 numaralı başvuru, Necdet Terzioğlu ve Selma Fatma Terzioğlu’na, ortaklaşa, 4.000 Euro (dört bin Euro);

  2. 23953/05 numaralı başvuru, Şencan Kanan’a, 70.000 Euro (yetmiş bin Euro);

  3. 34841/05 numaralı başvuru, Sezai Kerci’ye, 65.000 Euro (altmış beş bin Euro);

  4. 37166/05 numaralı başvuru, Ömer Tuncer’e, 70.000 Euro (yetmiş bin Euro);

  5. 19638/06 numaralı başvuru, Mehmet Karadağ’a 65.000 Euro (altmış beş bin Euro);

  6. 17654/07 numaralı başvuru, İsmail Özcan ve Halil Özcan’a, ortaklaşa, 65.000 Euro (altmış beş bin Euro);

b) Aynı üç aylık süre içinde, Savunmacı Hükümet tarafından başvuranlara yargılama masraf ve giderlerine karşılık, tabi olabilecek her türlü vergi ile birlikte, aşağıdaki miktarların ödenmesine;

  1. 23953/05 numaralı başvuru, Şencan Kanan’a, 2.260 Euro (iki bin iki yüz altmış Euro),

  2. 37166/05 numaralı başvuru, Ömer Tuncer’e, 1.000 Euro (bin Euro);

  3. 17654/07 numaralı başvuru, İsmail Özcan ve Halil Özcan’a, ortaklaşa, 1.000 Euro (bin Euro);

c) Bu miktarların ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası’na çevrilmesine;

d) Söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda faiz uygulanmasına;

6. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddine
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış ve AİHM İç Tüzüğü’nün 77. maddesinin 2. ve 3. paragrafları gereğince 16 Aralık 2008 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.

Sally Dollé Françoise TulkensZabıt Katibi Başkan
—— • ——Yüklə 3,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə