T. C. Adnan menderes üNİversitesi naziLLİ İKTİsadî ve İdarî BİLİmler faküLtesi fakülte yönetim kurulu kararlari toplantı TarihiYüklə 1,04 Mb.
səhifə1/14
tarix24.06.2018
ölçüsü1,04 Mb.
#54633
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08/01/2007

Toplantı Sayısı : 1
Fakülte Yönetim Kurulu 08/01/2007 Pazartesi günü saat 11:30’da Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.
GÜNDEM MADDELERİ :
1- Fakültemiz öğretim görevlilerinden Abdullah BAL’ın Kanada’daki görev süresinin yeniden uzatılması ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 18/12/2006 tarih ve 74 sayılı yazısının görüşülmesi,

2- Öğrenci Halime TOPÇU hakkında Fakülte Sekreterliğinin 26/12/2006 tarih ve 43 sayılı yazılarının görüşülmesi,

3- 2006-2007 öğretim dönemi güz yarıyıl sonu tek ders sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili Fakülte Sekreterliğinin 20/12/2006 tarihli yazısının görüşülmesi,

4- Sınav tarihi değişikliği nedeniyle Yabancı Dil (İngilizce) ara sınavına giremeyen öğrencilerin dilekçelerinin görüşülmesi,

5- Öğrenci İnci TEMEL’in öğrenimine ara verme istemi ile ilgili 19/12/2006 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,

6- Öğrenci Oktay YILMAZ’ın öğrenimine ara verme istemi ile ilgili 29/12/2006 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,

7- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Cemal Alpgiray BÖLÜCEK’in görev süresinin uzatılması ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 04/01/2007 tarih ve 1 sayılı yazısının görüşülmesi,

8- Maliye Bölümü öğrencileri Bekir TURAN, Sevil TAŞLI ve Mehmet Emre KOSAOĞLU hakkında Maliye Bölüm Başkanlığının 08/01/2007 tarih ve 2 sayılı yazısının görüşülmesi,

9- Maliye Bölümünde kredileri azalan derslerden tekrara kalan öğrencilere tamamlama dersi verilmesi hakkında Maliye Bölüm Başkanlığının 08/01/2007 tarih ve 1 sayılı yazısının görüşülmesi,

10- Öneri ve dilekler.


KARARLAR :
1- Fakülte Yönetim Kurulumuzun 31/08/2006 tarih ve 16/6 sayılı oturum kararı ile, 20 Eylül-15 Aralık 2006 tarihleri arasında maaşlı izinli olarak yurtdışında (Kanada)’da görevlendirilen 16/12/2006 tarihi itibariyle 32 gün izin alan Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah BAL’ın görev süresinin 17 Ocak-15 Nisan 2007 tarihleri arasında uzatılmasına ilişkin 18/12/2006 tarihli (fax) dilekçesine istinaden Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığından alınan 18/12/2006 tarih ve 74 sayılı yazı okundu. Yazıya bağlı ekli evrak incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; ilgilinin 17 Ocak- 15 Nisan 2007 tarihleri arasında Kanada’da yolluksuz-gündeliksiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,
2- 22.12.2006 tarihli dilekçesi ile %10 girdiğini belirten İktisat Bölümü İkili Öğretim öğrencisi Halime TOPÇU hakkında Fakülte Sekreterliğinin 26/12/2006 tarih ve 43 sayılı yazıları okundu. İlgili evrak incelendi. Halime TOPÇU’nun ilk %10 girdiği halde yazım hatası nedeniyle ilk %10’a giren öğrencilere dahil edilmediği anlaşıldı.Yapılan görüşmeler sonucunda; konu ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulumuzun 14.09.2006 tarih ve 18/1 sayılı kararının düzeltilerek Halime TOPÇU’dan 3843 Sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca örgün öğretim öğrencilerinden alınacak katkı payı miktarınca öğretim ücreti alınmasına, ilk % 10’a girmediği halde sehven girdiği yazılan ve örgün öğretim öğrencileri kadar harç ödemesi kararlaştırılan Emine KULAKOĞLU’dan ise ikinci öğretim ücretinin faizsiz olarak alınmasına oy birliğiyle,
3- 2006-2007 öğretim dönemi güz yarıyıl sonu tek ders sınav tarihinin belirlenmesi ile ilgili Fakülte Sekreterliğinin 20/12/2006 tarihli yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; 2006-2007 öğretim yılı güz dönemi tek ders sınavının Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21.maddesi “j” bendi göz önüne alınarak 08 Şubat 2007 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına, ve konunun ilgili öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasına oy birliğiyle,
4- Sınav tarihi değişikliği nedeniyle Yabancı Dil (İngilizce) ara sınavına giremeyen öğrencilerin dilekçeleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 2006/2007 öğretim yılı Yabancı Dil (İngilizce) Arasınavına giremeyen aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin sınavının 12/01/2007 Cuma günü saat 10:00’da yapılmasına ve konunun ilgili öğretim elemanı ile öğrencilere duyurulmasına oy birliğiyle,


Sıra No

Adı Soyadı

Bölüm

Fakülte No

1

Seher DEMİRKAPI

İşletme

023003030

2

Şule KUVET

İşletme

063003010

3

Hasan DENİZ

İşletme (İ.Ö.)

063004055

4

Mesut ÇILGIN

İşletme

053003027

5

Mehmet BAYINDIR

İşletme

053003062

6

Ramazan ESKİCİ

İşletme

053003026

5- Ekonomik nedenlerden dolayı 2006/2007 öğretim yılı bahar, 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyıllarında öğrenimine ara verme isteminde bulunan İktisat Bölümü İkili Öğretim 053002033 numaralı öğrencisi İnci TEMEL’in öğrenimine ara verme istemi ile ilgili 19.12.2006 tarihli dilekçesi incelendi.Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili öğrencinin isteğinin Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/g maddesi uyarınca kabulüne oy birliğiyle,


6- Ekonomik nedenlerden dolayı 2006/2007 öğretim yılı bahar, 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyıllarında öğrenimine ara verme isteminde bulunan İşletme Bölümü 053003021 numaralı öğrencisi Oktay YILMAZ’ın öğrenimine ara verme istemi ile ilgili 29.12.2006 tarihli dilekçesi incelendi.Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili öğrencinin isteğinin Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/g maddesi uyarınca kabulüne oy birliğiyle,
7- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Cemal Alpgiray BÖLÜCEK’in görev süresinin uzatılması ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 04/01/2007 tarih ve 1 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Arş.Gör. Cemal Alpgiray BÖLÜCEK’in görev süresinin 2547 sayılı yasanın 33.maddesi uyarınca 31/12/2006 tarihi itibariyle üç (3) yıl süre ile uzatılmasının uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,
8- Fakültemiz Maliye Bölümü ders programında 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun 04.01.2006 tarih ve 2/1 sayılı oturum kararı ile değişen derslerin denklikleri kabul edilmiştir. Ancak yeni programda kredisi azalan dersler bulunması nedeniyle uygulama sonucunda tüm derslerine kayıt yaptırmış, devamını almış ve sadece sınavlarına girme zorunluluğu bulunan, beklemeli durumundaki öğrencilerden mezuniyet aşamasında olan (023005015 no’lu Bekir TURAN, 013005029 no’lu Sevil TAŞLI ve 013005027 no’lu Mehmet Emre KOSAOĞLU ) bir(1)’er kredilerinin eksik olduğu belirlenmiştir. Söz konusu öğrencilerin mezuniyet kredisi sorunu ile karşılaşmamaları için 2547 sayılı kanunun 5/i maddesinde yazılı dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi hariç 141 kredi yerine 140 kredi ile mezun olmaları hakkında Maliye Bölümü Başkanlığının 08/01/2006 tarih ve 2 sayılı yazısı görüşüldü.Yapılan görüşmeler sonucunda; teklifin aynen kabulüne ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,
9- Fakültemiz Maliye Bölümü ders programında 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun 04.01.2006 tarih ve 2/1 sayılı oturum kararı ile değişen derslerin denklikleri kabul edilmiştir. Ekli listede yer alan öğrencilerin mezuniyet kredilerini tamamlayabilmeleri için 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında İktisat Bölümünden EKB-EKG 402 Ekonomi Politikası dersini, tamamlama dersi olarak almalarına ve bu dersin bir yarıyılda öğrencinin alabileceği ders kredi/saati sınırlaması olan 33 kredilik sınırlamanın dışında tutulmaları gerektiği hakkında Maliye Bölümü Başkanlığının 08/01/2006 tarih ve 1 sayılı yazısı görüşüldü.Yapılan görüşmeler sonucunda; teklifin aynen kabulüne ve Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük makamına önerilmesine oy birliğiyle,
MALİYE BÖLÜMÜNDE KREDİ EKSİĞİ OLAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

S. NO

FAKÜLTE NO

Örgün / İ.Ö.

ADI SOYADI

TEKRARA KALINAN VE EŞDEĞER SAYILAN DERSİN

ALMASI GEREKEN TAMAMLAMA DERSİNİN ADI

KODU

ADI

kredisi

eksik kredi

ESKİ/YENİ

ESKİ/YENİ

eski

yeni

1.  

003005016

Örgün

TURGUT SÖNMEZTEKİN

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

2.  

023005035

Örgün

NADİRE LORT

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

3.  

023005036

Örgün

ELVAN ÖZDEKER

MAB 105/113

Hukukun Temel Kavramları

3

2

3

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

4.  

023005046

Örgün

BURCU DOĞAN

MAB 105/113

Hukukun Temel Kavramları

3

2

3

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

5.  

033005002

Örgün

MEHMET ONUR ÖZSEMERCİ

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

6.  

033005007

Örgün

ÖZMEN ÇETİN

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

7.  

033005014

Örgün

SEYFİ CAN

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

8.  

033005016

Örgün

ZAFER DENİZ

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

9.  

033005017

Örgün

HÜSEYİN GÜNEN

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

10.  

033005021

Örgün

DERYA SAFKALP

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

11.  

033005024

Örgün

FİKRET ÖZEL

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

12.  

033005025

Örgün

GÜLŞAH TOSUN

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

13.  

033005031

Örgün

HALİL MELİH SEMERCİOĞLU

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

14.  

033005046

Örgün

ENGİN TUNEL

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

15.  

033005047

Örgün

NEBİYE YILMAZ

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

16.  

033005048

Örgün

ÖZLEM MERMER

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

17.  

043005002

Örgün

SELCAN CODAR

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

18.  

043005003

Örgün

HARUN KALKIR

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

19.  

043005007

Örgün

GÖKHAN AYDOĞAN

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

20.  

043005008

Örgün

ÖMER MESUT YILMAZ

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

21.  

043005009

Örgün

BÜNYAMİN YÜREK

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

22.  

043005012

Örgün

İBRAHİM CEYLAN

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

23.  

043005016

Örgün

MELİKE ÖZYÜREK

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

24.  

043005017

Örgün

ÖMER YILDIRIM

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

25.  

043005021

Örgün

OĞUR ÖZDEMİR

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

26.  

043005026

Örgün

UMUT AKAR

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

27.  

043005031

Örgün

CANAN ÜSTEK

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

28.  

043005035

Örgün

FATMA ERKAN

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

29.  

043005044

Örgün

VOLKAN KARABAŞ

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

30.  

043005047

Örgün

MAKBULE ERDEM

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

31.  

043005050

Örgün

MEHMET YAĞCIOGLU

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

32.  

043005052

Örgün

BURCU GÖK

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

33.  

043005055

Örgün

OLCAY DEĞNEK

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

34.  

043005057

Örgün

GÖKHAN SERTÇETİN

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

35.  

043005060

Örgün

ADEM KAPLAN

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKB-402 Ekonomi Politikası

MAB 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

36.  

043005063

Örgün

GÜLAY TULUPÇU

MAB 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKB-402 Ekonomi Politikası

37.  

043006002

İ.Ö.

HÜSEYİN YILDIRIM

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

38.  

043006003

İ.Ö.

PELİN İSKECELİ

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

39.  

043006006

İ.Ö.

FEVZİYE BABACAN

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

40.  

043006007

İ.Ö.

SERCAN ESEN

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

41.  

043006008

İ.Ö.

ALİCAN BUDAK

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-40Ekonomi Politikası

42.  

043006009

İ.Ö.

DENİZ ARSLANBEY

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

43.  

043006013

İ.Ö.

ÖZÜM İNAL

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

44.  

043006015

İ.Ö.

EDA DERYA

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

45.  

043006018

İ.Ö.

KADER SUVARİ

MAG 1057113

Hukukun Temel Kavramları

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

46.  

043006022

İ.Ö.

SERKAN BAKİ

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

47.  

043006023

İ.Ö.

SELİM UÇKAN

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

48.  

043006024

İ.Ö.

ŞENAY ÇALI

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

49.  

043006027

İ.Ö.

ÖMER MAVLAY

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

50.  

043006028

İ.Ö.

IŞIL EFE

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

51.  

043006029

İ.Ö.

BARIŞ DANIŞMAN

MAG 1057113

Hukukun Temel Kavramları

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2
52.  

043006030

İ.Ö.

HAVVA ASLI YÖRÜ

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

53.  

043006033

İ.Ö.

ÇAĞKAN ÇAĞLIYAN

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

54.  

043006040

İ.Ö.

HANDE AYGÜN

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

55.  

043006041

İ.Ö.

ATİLLA EROĞLU

MAG 205/223

Borçlar Hukuku

3

2

2

EKG-402 Ekonomi Politikası

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

56.  

043006046

İ.Ö.

SONGÜL ALUÇLU

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

57.  

043006047

İ.Ö.

ERDİNÇ YENİ

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası

58.  

043006048

İ.Ö.

EMİNE FERİHA ÇETİN

MAG 207/215

Genel Sosyoloji/Sosyoloji

3

2

1

EKG-402 Ekonomi Politikası


Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə