T. C. Adnan menderes üNİversitesi naziLLİ İKTİsadî ve İdarî BİLİmler faküLtesi fakülte yönetim kurulu kararlari toplantı Tarihi


T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİYüklə 1,04 Mb.
səhifə10/14
tarix24.06.2018
ölçüsü1,04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19/03/2007

Toplantı Sayısı : 7
Fakülte Yönetim Kurulu 19/03/2007 Pazartesi günü saat 11:30’da Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Prof.Dr.Ferhan DEREBOY, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ, Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.
GÜNDEM MADDELERİ :

1- 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Erasmus Programı kapsamında Polonya Lazarski Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin intibaklarının yapılması ile ilgili İşletme, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarının teklif yazılarının görüşülmesi,

2- Öğrenimine ara verme isteminde bulunan öğrenci Mustafa ŞANAL’ın 06/03/2007 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,

3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU’nun Güney Kore’de görevlendirilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 27/02/2007 tarih ve 23 sayılı yazısının görüşülmesi,

4- 15-24 Şubat 2007 tarihleri arasında rapor alan Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN’in raporlu olduğu tarihlerde yapamadığı derslerin telafisi ile ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 14/03/2007 tarih ve 23 sayılı yazısının görüşülmesi,

5- Öneri ve dilekler.


KARARLAR :

1- Erasmus Programı çerçevesinde 2006/2007 öğretim dönemi güz yarıyılında yurtdışında eğitim-öğretim yapan Fakültemiz öğrencilerinin aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf sayılmaları ile ilgili olarak İşletme Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Muhammet YILDIZ, Deniz ORAL, Serdar KAŞBAŞ hakkında bölüm başkanlıklarından alınan teklif yazıları ile aynı zamanda Üniversitemiz Rektörlüğünün 05/09/2006 tarih ve 523/4870 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesinde gösterilen not sisteminin ECTS not sistemi ile uyumlu olmadığının anlaşılması nedeniyle, adı geçen öğrencilerin muafiyet işlemlerinde herhangi bir yanlışlığa meyden vermemek; ve Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokulları arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla, bu öğrencilerin muafiyet işlemlerinin Üniversitemiz Senatosunca belirlenecek kriterlere göre yapılmak üzere ertelenmesine, konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına sunulmasına oy birliğiyle,


2- Ekonomik nedenlerden dolayı 2006/2007 öğretim yılı bahar yarıyılında ve 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimine ara verme isteminde bulunan İşletme Bölümü 053003054 numaralı öğrencisi Mustafa ŞANAL’ın öğrenimine ara verme istemi ile ilgili 06/03/2007 tarihli dilekçesi incelendi.Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili öğrencinin isteğinin Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20/g maddesi uyarınca kabulüne oy birliğiyle,
3- Kore Medyasında Türkiye İmajı: Karşılaştırmalı Bir Analiz” konulu bir çalışma yapmak üzere Korea Foundation tarafından 3 (üç) aylık burs kazanan Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU’nun Güney Kore’de görevlendirilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 27/02/2007 tarih ve 23 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin söz konusu burs programına katılabilmesi için 18 Haziran-17 Eylül 2007 tarihleri arasında Güney Kore’de yolluksuz-gündeliksiz ve maaşlı görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,

4- Rahatsızlığı nedeniyle 15-24 Şubat 2007 tarihleri arasında 10 (on) gün rapor alan Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN’in raporlu olduğu tarihlerde yapamadığı derslerin telafisi ile ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 14/03/2007 tarih ve 23 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin telafisini 21/03/2007, Kamu Maliyesi dersinin telafisini 22/03/2007, Araştırma Teknikleri dersinin telafisini 29/03/2007 tarihinde yapmasına oy birliğiyle,


Karar Verildi.

BAŞKAN


DEKAN

Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ Prof.Dr.Ferhan DEREBOY Doç.Dr.Fuat ERDAL

ÜYE ÜYE RAPORTÖR

Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN Burhanettin YILDIZ

Fakülte Sekreteri

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03/04/2007

Toplantı Sayısı : 8
Fakülte Yönetim Kurulu 03/04/2007 Salı günü saat 11:00’de Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Prof.Dr.Ferhan DEREBOY, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ, Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.
GÜNDEM MADDELERİ :

1- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul ACARTÜK’ün Isparta’da görevlendirilmesi ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığının 20/03/2007 tarih ve 25 sayılı yazısının görüşülmesi,

2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Emine KIZILTAŞ UZUNALİ’nin Almanya’da görevlendirilmesi ve görevli olduğu tarihlerde yapamadığı derslerin telafisi ile ilgili Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığının 26/03/2007 tarih ve 46 sayılı yazısının görüşülmesi,

3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ’in Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İşletme Bölümü Başkanlığının 29/03/2007 tarih ve 31 sayılı yazısının görüşülmesi,

4- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Necmiye CÖMERTLER’in Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 29/03/2007 tarih ve 43 sayılı yazısının görüşülmesi,

5- Öğrenci Emrullah GÜLER’in kaydının silinmesi ile ilgili Rektörlük Makamı’nın 22/03/2007 tarih ve 1751 sayılı yazılarının görüşülmesi,

6- Kaydı silinecek öğrencilerle ile ilgili Fakülte Sekreterliğinin 23/03/2007 tarih ve G.E.601 sayılı yazısının görüşülmesi,

7- Öneri ve dilekler.


KARARLAR :

1- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul ACARTÜRK’ün 06 Nisan 2007 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 22.Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kuruluna katılabilmesi ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığı’nın 20/03/2007 tarih ve 25 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu toplantıya katılabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 06 Nisan 2007 tarihinde Antalya’da yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,


2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Emine KIZILTAŞ UZUNALİ’nin 25 Nisan-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında Almanya Siegen Üniversitesi’nde “İnternational Marketing” dersini vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı’nın 26/03/2007 tarih ve 46 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu dersi verebilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 24 Nisan-06 Mayıs 2007 tarihlerinde Almanya’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine ve görevli olduğu tarihlerde yapamadığı Devlet Bütçesi dersinin telafisini 14/05/2007 tarihinde, Ticaret Hukuku örgün eğitim dersinin telafisini 14/05/2007, ikili öğretim dersinin telafisini 11/05/2007 tarihinde yapmasına oy birliğiyle,

3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ’in Erasmus Öğretim Elemanı Değişim programı çerçevesinde ders ve seminer vermek üzere 14-22 Nisan 2007 tarihleri arasında Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İşletme Bölümü Başkanlığının 29/03/2007 tarih ve 31 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin söz konusu ülkede ders ve seminer verebilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 14-22 Nisan 2007 tarihlerinde Litvanya’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine oy birliğiyle,

4- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Necmiye CÖMERTLER’in Erasmus Öğretim Elemanı Değişim programı çerçevesinde ders ve seminer vermek üzere 14-22 Nisan 2007 tarihleri arasında Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 29/03/2007 tarih ve 43 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin söz konusu ülkede ders ve seminer verebilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 14-22 Nisan 2007 tarihlerinde Litvanya’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine oy birliğiyle,

5- Fakültemiz İşletme Bölümü İkili öğretim 063004058 nolu öğrencisi Emrullah GÜLER’in kaydının silinmesi ile ilgili olarak Rektörlük Makamının 22/03/2007 tarih ve 1751 sayılı yazıları ile ekindeki ÖSYM Başkanlığının 13/03/2007 tarih ve 21-542 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Emrullah GÜLER’in kaydının Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/f maddesi uyarınca silinmesine oy birliğiyle;

6- 2006/2007 Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim ücretlerinin ikinci taksitlerini ödemeyen ikili öğretim öğrencilerinin kayıtlarının silinmesiyle ilgili Fakülte Sekreterliğinin 23/03/2007 tarih ve GE.601 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. maddesi “c” ve 3843 Sayılı yasanın 7. maddesine göre kanuni süresi içerisinde ikili öğretim ücretinin ikinci taksitlerini ödemeyen aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin kayıtlarının silinmesine oy birliğiyle,


ADI SOYADI

FAKÜLTE NO

BÖLÜM

SINIFI

Aykan ÖZÇELİK

013004019

İşletme

4

Nurhan CEVHER

053004011

İşletme

2

Deniz ASLANBEY

043006009

Maliye

3

Murat AKÇAY

053006044

Maliye

2

Karar Verildi.

BAŞKAN

DEKAN


Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ Prof.Dr.Ferhan DEREBOY Doç.Dr.Fuat ERDAL

ÜYE ÜYE RAPORTÖR

Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN Burhanettin YILDIZ

Fakülte SekreteriT.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16/04/2007

Toplantı Sayısı : 9
Fakülte Yönetim Kurulu 16/04/2007 Pazartesi günü saat 10:00’da Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Prof.Dr.Ferhan DEREBOY, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.
GÜNDEM MADDELERİ :

1-Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Abdullah BAL’ın Kanada’da görevlendirilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 13/04/2007 tarih ve 27 sayılı yazısının görüşülmesi,

2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sacit Hadi AKDEDE’nin görev süresinin uzatılması ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığının 10/04/2007 tarih ve 37 sayılı yazılarının görüşülmesi,

3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’nin’nin görev süresinin uzatılması ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığının 10/04/2007 tarih ve 38 sayılı yazılarının görüşülmesi,

4- 29 Nisan-1 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bursa’da görevlendirilen Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU’nun görevli olduğu tarihlerde yapamadığı derslerin telafisi ile ilgili 09 Nisan 2007 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,

5- Dilek ve öneriler


KARARLAR :

1- Kingston, Ontario, Kanada tarafından yürütülmekte olan bir araştırma projesi için 17 Ocak 15 Nisan 2007 tarihleri arasında Kanada’da görevlendirilen Fakültemiz öğretim görevlilerinden Abdullah BAL’ın söz konusu projeyi tamamlamak üzere 16 Nisan 15 Temmuz 2007 tarihleri arasında yeniden Kanada’daki Queen’s Üniversitesi’nde görevlendirilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığının 13/04/2007 tarih ve 27 sayılı yazısı okundu.Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu araştırmayı tamamlayabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca söz konusu tarihler arasında Kanada’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,


2- Yardımcı doçentlik görev süresi 21/05/2007 tarihinde dolacak olan Fakültemiz Maliye Bölümü “ Mali İktisat” Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan Dr.Sacit Hadi AKDEDE’nin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 10/04/2007 tarih ve 37 sayılı yazısı okundu. İlgili öğretim üyesinin eserlerini incelemekle görevlendirilen Prof.Dr.Turgay BERKSOY, Prof.Dr.Fazıl TEKİN, Doç.Dr. Fuat ERDAL’dan alınan raporlar ayrı ayrı incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Raporların üçünün de olumlu olması nedeniyle, Yrd.Doç.Dr. Sacit Hadi AKDEDE’nin görev süresinin, görev süresi bitim tarihi itibariyle 2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süre ile uzatılması için Dekanlık Makamına uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle,
3- Yardımcı doçentlik görev süresi 21/05/2007 tarihinde dolacak olan Fakültemiz Maliye Bölümü “ Bütçe ve Mali Planlama” Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan Dr.Recep TEKELİ’nin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 10/04/2007 tarih ve 38 sayılı yazısı okundu. İlgili öğretim üyesinin eserlerini incelemekle görevlendirilen Prof.Dr.Turgay BERKSOY, Prof.Dr.Kamil TÜĞEN, Doç.Dr. Fuat ERDAL’dan alınan raporlar ayrı ayrı incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Raporların üçünün de olumlu olması nedeniyle, Yrd.Doç.Dr. Recep TEKELİ’nin görev süresinin, görev süresi bitim tarihi itibariyle 2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süre ile uzatılması için Dekanlık Makamına uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle,
4- ÖSYM tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere 29 Nisan -1 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bursa’da görevlendirilen Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU’nun görevli olduğu tarihlerde yapamadığı derslerin telafisi ile ilgili 09/04/2007 tarihli dilekçesi okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin toplantıya katılma sebebiyle yapamayacağı “Yatırım ve Proje Analizi” dersinin telafisini 04/05/2007 tarihinde yapmasına oy birliğiyle,
Karar Verildi.
BAŞKAN

DEKAN


Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ Prof.Dr.Ferhan DEREBOY Doç.Dr.Fuat ERDAL

ÜYE ÜYE RAPORTÖR

Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN Burhanettin YILDIZ

(Görevli –Katılmadı) Fakülte SekreteriT.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30/04/2007

Toplantı Sayısı : 10
Fakülte Yönetim Kurulu 30/04/2007 Pazartesi günü saat 11:15’de Dekan V.Yrd.Doç.Dr.Halil MUTİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Osman BAYRİ’nin görev süresinin uzatılması ile ilgili İşletme Bölümü Başkanlığının 26/04/2007 tarih ve 38 sayılı yazılarının görüşülmesi,

2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sacit Hadi AKDEDE’nin Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığının 19/04/2007 tarih ve 39 sayılı yazısının görüşülmesi,

3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.İsmet ATEŞ’in Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 13/04/2007 tarih ve 46 sayılı yazısının görüşülmesi,

4- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Selçuk ÇOLAKOĞLU’nun Kars’da görevlendirilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığının 26/04/2007 tarih ve 43 sayılı yazısının görüşülmesi,

5- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Aslı YENİPAZARLI’nın Kırıkkale’de görevlendirilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 30/04/2007 tarih ve 51 sayılı yazısının görüşülmesi,

6- Dilek ve öneriler
KARARLAR :

1- Yardımcı doçentlik görev süresi 05/06/2007 tarihinde dolacak olan Fakültemiz İşletme Bölümü “ Muhasebe-Finansman” Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan Dr.Osman BAYRİ’nin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili İşletme Bölüm Başkanlığının 26/04/2007 tarih ve 38 sayılı yazısı okundu. İlgili öğretim üyesinin eserlerini incelemekle görevlendirilen Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU, Prof.Dr.Ahmet ULU, Prof.Dr.Recep ŞENER’den alınan raporlar ayrı ayrı incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Raporların üçünün de olumlu olması nedeniyle, Yrd.Doç.Dr. Osman BAYRİ’nin görev süresinin, görev süresi bitim tarihi itibariyle 2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süre ile uzatılması için Dekanlık Makamına uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle,


2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sacit Hadi AKDEDE’nin Erasmus Öğretim Elemanı Değişim programı çerçevesinde ders ve seminer vermek üzere 22-29 Nisan 2007 tarihleri arasında Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili Maliye Bölümü Başkanlığının 19/04/2007 tarih ve 39 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin söz konusu ülkede ders ve seminer verebilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 22-29 Nisan 2007 tarihlerinde Litvanya’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine oy birliğiyle,
3- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.İsmet ATEŞ’in Erasmus Öğretim Elemanı Değişim programı çerçevesinde ders ve seminer vermek üzere 29 Nisan- 6 Mayıs 2007 tarihleri arasında Litvanya’da görevlendirilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 13/04/2007 tarih ve 46 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: İlgilinin söz konusu ülkede ders ve seminer verebilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 22-29 Nisan 2007 tarihlerinde Litvanya’da yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine oy birliğiyle,
4- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU’nun 3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu ve Kafkas Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “III. Türk Dış Politikası Sempozyumu”na bildirili katılabilmesi ile ilgili Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığının 26/04/2007 tarih ve 43 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu sempozyuma bildirili katılabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde Kars’da yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine ve görevli olduğu tarihlerde yapamayacağı Dünya Politikası II dersinin telafisini 11 Mayıs 2007 tarihinde yapmasına oy birliğiyle,
5- Fakültemiz öğretim elemanlarından Arş.Gör.Aslı YENİPAZARLI’nın 3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “The Third International Conference of European Universities: Future of the Europen Union Integration, Enlargement and the Transatlantic Relations” konulu uluslararası kongreye bildirili katılabilmesi ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 30/04/2007 tarih ve 51 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu kongreye bildirili katılabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 3-4 Mayıs 2007 tarihinde Kırıkkale’de yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,
Karar Verildi.

BAŞKAN


DEKAN V.

Yrd.Doç.Dr.Halil MUTİOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE Ġ

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ Prof.Dr.Ferhan DEREBOY Doç.Dr.Fuat ERDAL (Katılmadı)


ÜYE ÜYE RAPORTÖR

Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN Burhanettin YILDIZ

Fakülte SekreteriT.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14/05/2007

Toplantı Sayısı : 11
Fakülte Yönetim Kurulu 14/05/2007 Pazartesi günü saat 11:10’de Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Doç.Dr.Fuat ERDAL, Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Fatma Neval GENÇ’in Kütahya’da görevlendirilmesi ile ilgili Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığının 01/05/2007 tarih ve 75 sayılı yazılarının görüşülmesi,

2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sezgin DEMİR’in Bergama’da görevlendirilmesi ile ilgili İşletme Bölümü Başkanlığının 04/05/2007 tarih ve 44 sayılı yazılarının görüşülmesi,

3- Sınav notuna itiraz eden öğrenci Sultan ÇAM hakkında dersin sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’den alınan 04/05/2007 tarihli yazının görüşülmesi,

4- Öğrenci Yasin ESKİCİ hakkında İşletme Bölümü Başkanlığının 07/05/2007 tarih ve 46 sayılı yazılarının görüşülmesi

5- 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Erasmus Programı kapsamında Polonya Lazarski Üniversitesi ve Mykolas Romeris Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin intibaklarının yapılması ile ilgili Rektörlük makamının 09/06/2007 tarih ve 2897 sayılı yazılarının görüşülmesi,

6- 2007/2008 Öğretim yılı güz yarıyılında fakültemiz bölümlerine yatay geçişle kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının belirlenmesiyle ilgili Bölüm Başkanlıklarından gelen teklif yazılarının görüşülmesi,

7- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sacit Hadi AKDEDE’nin Güney Kore’de görevlendirilmesi ile ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 09/05/2007tarih ve 47 sayılı yazılarının görüşülmesi,

8- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Betül AÇIKGÖZ’ün Sakarya’da görevlendirilmesi ile ilgili İşletme Bölüm Başkanlığının 10/05/2007 tarih ve 48 sayılı yazılarının görüşülmesi,

9- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Etem KARAKAYA’nın Danimarka’daki görev süresinin yeniden uzatılması ile ilgili İktisat Bölümü Başkanlığının 09/05/2007 tarih ve 57 sayılı yazılarının görüşülmesi,

10- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Dr.Aykut Hamit TURAN’ın Çanakkale’de görevlendirilmesi ile ilgili İşletme Bölüm Başkanlığının 14/05/2007 tarih ve 53 sayılı yazılarının görüşülmesi,

11- Dilek ve öneriler


KARARLAR :

1- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Fatma Neval GENÇ’in 7 Mayıs 2007 tarihinde Kütahya’da düzenlenecek olan KAYSEM 2007 toplantısına bildirili katılabilmesi ile ilgili Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığının 01/05/2007 tarih ve 75 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu toplantıya bildirili katılabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 7 Mayıs 2007 tarihinde Kütahya’da yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesinin uygunluğunun Rektörlük Makamına önerilmesine oy birliğiyle,


2- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Sezgin DEMİR’in 14-15 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenecek olan IV. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumuna bildirili katılabilmesi ile ilgili İşletme Bölümü Başkanlığı’nın 04/05/2007 tarih ve 44 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu sempozyuma bildirili katılabilmesi için, 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca 14-15 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bergama’da yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine, kongre katılım ücreti olan 75 YTL giderin “Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinden karşılanması için konunun Rektörlük Makamına bildirilmesine ve görevli olduğu tarihlerde yapamayacağı Uluslararası Finans dersinin telafisini 11-14-16-18-23 Mayıs 2007 tarihlerinde, Genel Muhasebe dersinin telafisini 15-25 Mayıs 2007 tarihlerinde yapmasına oy birliğiyle,

3- Maliye Bölümü İkili Öğretim 063006041 nolu öğrencisi Sultan ÇAM’ın “Mali Matematik” dersinin 2006/2007 öğretim yılı bahar dönemi arasınav sınav notunda maddi hata olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’den alınan 04/05/2007 tarihli yazı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgili öğrencinin 30 puan (otuz) olan sınav notunun yanlışlıkla 20 puan (yirmi) olarak yazıldığı anlaşıldığından Sultan ÇAM’ın arasınav sınav notunun 30 puan (otuz) olarak düzeltilmesinin Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca kabulüne oy birliğiyle,


4- 5316 Sayılı Af Kanunundan istifade ile kayıt yaptıran Yasin ESKİCİ ilgili kanunun 3.maddesi gereğince kendisine verilen 3. sınav hakkını aşağıdaki tabloda gösterilen tarihlerde kullanmasına ilişkin İşletme Bölümü Başkanlığının 07/05/2007 tarih ve 46 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin aynen kabulüne oy birliğiyle,
Yasin ESKİCİ 023004026

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yarı Yılı

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Sınav Tarihi

300404İŞG206

İstatistik II

4

Yrd.Doç.Dr.Muhsin ÖZDEMİR

29/05/2007

Saat:10:00300404İŞG214

İşletme Finansmanı

4

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK

31/05/2007

Saat:13:00300403İŞG215

Maliyet Muhasebesi

3

Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ

07/06/2007

Saat:13:00


5-(a) 2006/2007 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılında Erasmus programı kapsamında yurt dışında eğitim yapan öğrencilerin ders denklikleri ile bu derslerden alınan notların, eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğindeki notlarla uyumlu hale getirilmesine ilişkin Rektörlük Makamının 09/05/2007 tarih ve 2897 sayılı yazısı ile konu hakkındaki İktisat ve İşletme Bölümü Başkanlıklarının konu ile ilgili tabloları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığının 02/03/2007 tarih ve 25 sayılı yazıları ayrı ayrı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili öğrencilerin denklik ve notlarının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kabulüne oy birliğiyle,
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə