T. C. Adnan menderes üNİversitesi naziLLİ İKTİsadî ve İdarî BİLİmler faküLtesi fakülte yönetim kurulu kararlari toplantı TarihiYüklə 1,04 Mb.
səhifə7/14
tarix24.06.2018
ölçüsü1,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14YY


D.KODU

T U K

DERSİN ADI

DERSİ OKUTACAK ÖĞRETİM ELEMANI

BÖLÜMÜ

2

SHB 102

3 0 3

Sosyal Psikoloji

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ

SOSYAL HİZMET

ÖRGÜN EĞİTİM2

SHB 104

3 0 3

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ

2

SHB 106

3 0 3

Ekonomi ve Toplum

Doç.Dr.Fuat ERDAL

2

SHB 108

3 0 3

Sosyal Antropoloji

Yrd.Doç.Dr.Halil MUTİOĞLU

2

SHB 110

3 0 3

Birey, Toplum ve Siyaset

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİRCİ

2

ENF-100

2 2 3

Temel Bilgi Teknolojileri

Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ

2

YD 114

4 0 4

Yabancı Dil II (İng)

Okt.Emre DİNÇER

2

TD 116

2 0 2

Türk Dili II

Okt.Mustafa EROL

2

Aİ 118

2 0 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Okt.Kamil PARIN

a) 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Fakültemiz derslerini okutmak üzere Aydın’dan gelecek öğretim elemanlarından Okt.Ali Cemal AĞ, Okt.Beyhan SEZER, Okt.Kamil PARIN yolluklu olarak görevlendirilmelerine oy birliğiyle,


b) Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü ders programı 4.Yarıyılında yer alan Uluslararası Hukuk II dersinin 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Mete Ulaş AKSOY tarafından okutulmasına, ilgilinin İzmir’de ikamet ediyor olması nedeniyle derse geldiği günler için kendisine yolluk ve 2914 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenmesine, oy birliğiyle,
c) Fakültemiz Maliye Bölümü ders programı 6.Yarıyılında yer alan Yerel Yönetimler Maliyesi dersinin 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Prof.Dr.İsmail AKTÜRK tarafından okutulmasına, ilgilinin İzmir’de ikamet ediyor olması nedeniyle derse geldiği günler için kendisine yolluk ve 2914 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenmesine, oy birliğiyle,
Karar Verildi.
BAŞKAN

DEKAN


Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE

Prof.Dr.Aliye MAVİLİ AKTAŞ Doç.Dr.Fuat ERDAL Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ

ÜYE RAPORTÖR

Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN Burhanettin YILDIZ

Fakülte Sekreteri


T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08/02/2007

Toplantı Sayısı : 4
Fakülte Yönetim Kurulu 08/02/2007 Perşembe günü saat 11:00’de Dekan Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU Başkanlığında, Kurul Üyeleri Doç.Dr.Fuat ERDAL, Doç.Dr.Feriştah SÖNMEZ, Yrd.Doç.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN ve Fakülte Sekreteri Burhanettin YILDIZ’ın katılımlarıyla toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp, aşağıdaki kararları almışlardır.
GÜNDEM MADDELERİ :

1- Araştırma Görevlisi Dr.Yusuf KADERLİ’nin yardımcı doçent kadrosuna atanması ile ilgili İşletme Bölüm Başkanlığının 24/01/2007 tarih ve 7 sayılı yazısının görüşülmesi,

2- Araştırma Görevlisi Dr. Abdullah ÖZDEMİR’in yardımcı doçent kadrosuna atanması ile ilgili İktisat Bölüm Başkanlığının 02/02/2007 tarih ve 16 sayılı yazısının görüşülmesi,

3- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Bilimsel Etkinlik Desteği ile ilgili 15/01/2007 tarih ve konu ile ilgili Bölüm Başkanlıkları teklif yazılarının görüşülmesi,

4- Fakültemiz araştırma görevlilerinden Haydar Kutay KESİM’in yurt dışı görev süresinin uzatılması ile ilgili İktisat Bölüm Başkanlığının 24/01/2007 tarih ve 8 sayılı yazılarının görüşülmesi,

5- Öğrenci İdris KALYAN hakkında Fakülte Sekreterliğinin 19/01/2007 tarih ve 3 sayılı yazılarının görüşülmesi,

6- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’nin yurt dışında Hollanda’da görevlendirilmesi ile ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 31/01/2007 tarih ve 7 sayılı yazılarının görüşülmesi,

7- İkili öğretimde görev alacak idari personelin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Temel Bilgi Teknolojileri II dersinden başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılında sınav yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Kamu Yönetim Bölümü Başkanlığının 07/02/2007 tarih ve 18 sayılı yazısının görüşülmesi,

10- Jüri üyesi seçiminde Fakültemiz öğretim üyelerine öncelik verilmesi,

11- Öneri ve dilekler.


KARARLAR :
1- Fakültemiz İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finansman” Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr.Yusuf KADERLİ hakkında İşletme Bölüm Başkanlığının ilgilinin söz konusu kadroya atanmasının yapılması yönündeki 24/01/2007 tarih ve 7 sayılı teklif yazıları ile 2547 Sayılı Yasanın 23.maddesi uyarınca oluşturulan komisyon üyelerinden alınan (Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU, Prof.Dr.Metin Kamil ERCAN, Prof.Dr.Ahmet ULU) raporlar ayrı ayrı okundu. Raporların üçünün de olumlu olması nedeniyle ilgilinin 2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca üç (3) yıl süre ile Fakültemiz İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finansman” Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmesi için Dekanlık Makamına uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle,
2- Fakültemiz İktisat Bölümü “İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat” Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr.Abdullah ÖZDEMİR hakkında İktisat Bölüm Başkanlığının ilgilinin söz konusu kadroya atanmasının yapılması yönündeki 02/02/2007 tarih ve 16 sayılı teklif yazıları ile 2547 Sayılı Yasanın 23.maddesi uyarınca oluşturulan komisyon üyelerinden alınan (Prof.Dr.Mustafa ALTINTAŞ, Prof.Dr.S.Rıdvan KARLUK, Doç.Dr.Fuat ERDAL) raporlar ayrı ayrı okundu. Raporların üçünün de olumlu olması nedeniyle ilgilinin 2547 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca üç (3) yıl süre ile Fakültemiz İktisat Bölümü “İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat” Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmesi için Dekanlık Makamına uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle,
3- Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Bilimsel Etkinlik Desteği ile ilgili 15/01/2007 tarihli yazısı ve konu ile ilgili Bölüm Başkanlıklarından alınan teklif yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Dergi isimlerinin aşağıda yer alan şekli ile kabulüne oy birliğiyle,


İşletme Bölümü İktisat Bölümü

Journalof Productivity Analysis Applied Financial Economics

İktisat, İşletme ve Finans Colombian Economic Journal

Journal of Marketing Research Journal of Emerging Market


Kamu Yönetimi Maliye Bölümü

Community Development Journal Fiscal Studies

İşletme ve Finans International Journal of Public Policy

Bogaziçi Journal Journal of Comparati ve Economics


Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyal Hizmetler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Dergisi Türk Psikiyatri Dergisi

Perceptions Türk psikologlar Dergisi (SSCI)

Turkish Studies Sosyal Hizmet ve Toplum


4- Fakülte Yönetim Kurulumuzun 14/03/2006 tarih ve 5/7 sayılı oturum kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 08/02/2006 tarihi itibariyle 10 ay süre ile yurt dışında (Avustralya) görevlendirilen Araştırma Görevlisi Kutay KESİM’in yurt dışı görev süresinin 1 (bir) yıl daha uzatılması ile ilgili Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 4.maddesi ve İktisat Bölümü Başkanlığının 24/01/2007 tarih ve 8 sayılı yazısı okundu. Konu ile ilgili evrak incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölüm Başkanlığının konu hakkındaki gerekçeleri dikkate alınarak ilgilinin görev süresinin, görev süresi bitimi tarihi itibariyle (1) yıl daha uzatılmasının uygun olmadığına oy çokluğuyla, (3/1) (Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU muhalif)
5- 5316 Sayılı Af Kanunu ile intibak kaydı yapılan ve 1 (bir) dersten başarısız olması nedeniyle kaydının silinmesiyle ilgili Fakülte Sekreterliğinin 19/01/2007 tarih ve GE.104 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; 1 (bir) dersten başarısız olan İktisat Bölümü 943001013 numaralı öğrencisi İdris KALYAN’ın 5316 sayılı Af Kanunu gereğince kaydının silinmesine oy birliğiyle,
6- Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’nin 29 Mart-01 Nisan 2007 tarihleri arasında Amsterdam School of Economics tarafından düzenlenecek olan Uluslararası “First World Meeting of the Public Choice Society” konulu konferansa bildirili katılması ile ilgili Maliye Bölüm Başkanlığının 31/01/2007 tarih ve 7 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; İlgilinin söz konusu konferansa bildirili katılabilmesi için 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca 29 Mart-01 Nisan 2007 tarihleri arasında Hollanda’da yolluksuz, gündeliksiz-maaşlı olarak görevlendirilmesine, konferans giderleri, yolluk ve yevmiyesinin “Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinden karşılanması için konunun Rektörlük Makamına bildirilmesine oy birliğiyle,
7-a) 12.02.2007 tarihinde başlayıp 25.05.2007 tarihinde sona erecek ve 17:00-23:30 saatleri arasında yapılacak İkili Öğretimin yürütülmesinde herhangi bir eksikliğin yaşanmaması için aşağıda isimleri yazılı personelin fazla mesai yapmak üzere görevlendirilmelerine ve ilgililere 08.06.1994 tarih ve 21954 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücreti İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar” uyarınca ücret ödenmesine oy birliğiyle,

7PERSONELİN ADI ve SOYADI:


Prof.Dr.Selim BEKÇİOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Halil MUTİOĞLU Dekan Yrd.

Yrd.Doç.Dr.Selçuk ÇOLAKOĞLU Dekan Yrd.

Burhanettin YILDIZ Fakülte Sekreteri

Muhammet DURAK

Kemal UNGAN

İbrahim ÖZTÜRK

Mustafa KÖSE

Levent TOPÇUOĞLU

Timur KARADAĞLI

Tolga NOYIN

Muzaffer ESEN

Recep YILDIRIM

Mustafa HÜRSÖZ

Hacı Ahmet KARAKOÇ

Nevzat KAHYAOĞLU


b) İkinci öğretimde ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına 08.06.1994 tarih ve 21954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücreti ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar” uyarınca 3,2 (Üç, iki) katı ek ders ücreti ile 2 (iki) katı sınav ücreti ödenmesine oy birliğiyle,
8- Program değişikliği nedeniyle bölümlerin ders programlarından çıkarılan “ENF-102 Temel Bilgi Teknolojileri II” dersinin devamını alıp başarısız olan öğrenciler için, 2006/2007 Eğitim-Öğretim dönemi bahar yarıyılında ara sınav-yarıyıl sonu sınavı açılmasına, sınavları yapacak Yrd.Doç.Dr.Recep TEKELİ’ye sınav ücreti ödenmesine oy birliğiyle,
9- Fakülte Yönetim Kurulumuzun 19/01/2007 tarih ve 3/1 sayılı oturum kararı ile Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİRCİ tarafından okutulması uygun görülen aşağıda isimleri yazılı derslerin Yrd.Doç.Dr.Fatma Neval GENÇ tarafından okutulmasına ilişkin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığının 07/02/2007 tarih ve 18 sayılı yazıları okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda: teklifin aynen kabulüne oy birliğiyle;Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə