T. C. Akören kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik planYüklə 1,79 Mb.
səhifə10/37
tarix14.08.2018
ölçüsü1,79 Mb.
#70756
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37

2.5. PAYDAŞ ANALİZİ


Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır.

Stratejik planın sadece üst yönetime mâl edilmesi katılımı engellemektedir. Planlarda tanımlanan paydaşların, sürece katılımının sağlanması planın uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Paydaş yani ilgili taraflar bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. Paydaş analizinde amaç hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların beklentileri doğrultusunda şekillendirmek, stratejik plan hazırlıklarında vatandaş odaklılığı sağlamak ve katılımcılık ile hesap verme sorumluluğunu tesis etmektir. Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflenmiştir.

Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak Stratejik Planlama Ekibi ve ilimizdeki okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara yönelik paydaş anketleri düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirerek, yasaların ve maddi imkânların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya alınmıştır.

Akören Kaymakamı Sayın Akın ÖZKAN başkanlığında sorunlar ve çözüm önerileri konulu dört ayrı eğitim sektörü toplantıları düzenlenmiş paydaşlarımızın eğitime sunacağı katkılar üzerinde durulmuştur.

Akören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve yararlanıcı olarak belirlenmiş; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiştir. Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre de aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.


Paydaşların Sınıflandırılması


İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili ve bağlı kuruluşlardır.

Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

Tablo : Akören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İç ve Dış Paydaşları


2.5.1. İç Paydaşlar

2.5.2 Dış Paydaşlar


1. İlçe Milli Eğitim

Müdürü

1.Konya Valiliği

9. Akören İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

17. Veliler

2. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürleri ve Personelleri


2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10. Akören İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü


18. Akören Spor Kulüpleri

3. İlçe Milli Eğitime Bağlı
Okul Müdürlükleri


3. Akören Kaymakamlığı

11. Akören İlçe Müftülüğü

19. Mahalle Muhtarlıkları

4. Resmi Okullar/
Kurumlar


4. İlçe Emniyet
Amirliği


12. Akören Sivil Toplum Kuruluşları

20. Selçuk
Üniversitesi Ali Ercan Meslek Yüksek Okulu


5. Özel Okullar/Kurumlar


5. Konya Büyükşehir Belediyesi

13. Akören Gençlik
Spor İlçe Temsilciliği


21. Akören Sosyal Yardımlaşma Vakfı

6. Öğretmenler

6. Akören İlçe Belediye Başkanlığı

14. Akören Hastane Müdürlüğü

22. Akören Tapu Müdürlüğü

7. Öğrenciler

7. Akören Nüfus Müdürlüğü

15. Akören Tedaş Ve Koski Temsilciliği

23. Akören Ziraat Bankası

8. Okul Aile Birlikleri

8. Eğitim Sendikaları

16. Sivil Toplum
Kuruşları (STK)


24. Akören’de
Eğitime Hizmet Eden Hayırseverler


Tablo : Paydaşlar Etki Önem Matrisi

PAYDAŞLAR

NEDEN PAYDAŞ

Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi

Paydaşın Taleplerine Verilen Önem

SONUÇ


Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1"

1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir

1,2,3 Gözet
4,5 Birlikte


Çalış

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Politika belirleyici, ulusal düzeyde eğitim yönetiminde sorumlu kurum

5

5

Bilgilendir,
Birlikte Çalış


Akören Kaymakamlığı

İlçe düzeyinde bakanlık politikalarını yürütülmesinden birince derece sorumlu kurum.

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe düzeyinde eğitim yönetiminde sorumlu lider

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


İlçe MEM Personel ve
Yöneticileri


İlçe düzeyinde eğitim yönetiminde kendi birimi ile ilgili sorumlu kişiler

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


Resmi Okullar/Kurumlar

Eğitim öğretim hizmetlerinin gerçekleştirildiği kurumlar.

4

4

Bilgilendir
Birlikte çalış


Özel Okullar/Kurumlar

Eğitim öğretim hizmetlerinin gerçekleştirildiği kurumlar

4

4

Bilgilendir
Birlikte çalış


Öğretmen

Eğitim öğretim hizmetlerini gerçekleştiren kişiler.

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


Öğrenci

Eğitim hizmetlerinden faydalanan bireyler

3

3

İzle, gözet

Veli

Eğitim hizmetlerinden faydalanan ve işbirliği içinde olduğumuz bireyler.

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


Okul Aile Birlikleri

Amaçlarımıza ulaşmada destek için işbirliği içinde olmamız gereken kişiler

5

5

Bilgilendir
Birlikte çalış


Akören İlçe Emniyet
Amirliği


İlçe düzeyinde önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerini sunan kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Konya Büyükşehir
Belediyesi


Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapan ve destek sağlayan kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören İlçe Belediye
Başkanlığı


Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapan ve destek sağlayan kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören Tedaş Ve Koski Temsilciliği

Eğitim öğretim faaliyetlerinde işbirliği içerisinde olmamız gereken kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Eğitim Sendikaları

Çalışanların özlük haklarını takip eden ve savunan sivil toplum kuruluşları

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören İlçe Sağlık
Grup Başkanlığı


Sağlık hizmetleri konusunda işbirliği yaptığımız kurum.

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü


Bünyemizdeki kantin, yemekhane, çay ocağı gibi gıda hizmeti veren birimlerin hijyen, sağlık ve denetimi açısından işbirliği içinde olduğumuz kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören Nüfus
Müdürlüğü


Amaçlarımıza ulaşmada işbirliği içinde olunan kuruluşlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

Selçuk
Üniversitesi Ali Ercan Meslek Yüksek Okulu


Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği yaptığımız kurum

3

3

İzle, gözet

Akören Gençlik
Spor İlçe Temsilciliği


Sosyal ve sportif faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapan ve destek sağlayan kurum

3

4

İzle, birlikte çalış

Mahalle Muhtarlıkları

Amaçlarımıza ulaşmada işbirliği içinde olmamız gereken kurumlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

Akören Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Amaçlarımıza ulaşmada işbirliği içinde olmamız gereken kurumlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

STK'lar (dernekler,
vakıflar)


Amaçlarımıza ulaşmada destek olan gönüllü kuruluşlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

Spor Kulüpleri

Amaçlarımıza ulaşmada destek olan gönüllü kuruluşlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

Üniversiteler

Amaçlarımıza ulaşmada destek için işbirliği içinde olmamız gereken kurumlar.

3

4

İzle, birlikte çalış

Hayırseverler

Amaçlarımıza ulaşmada destek için işbirliği içinde olmamız gereken kişiler.

4

4

Bilgilendir,
birlikte çalış


Akören Tapu Müdürlüğü

Amaçlarımıza ulaşmada destek için işbirliği içinde olmamız gereken kişiler.

4

4

Bilgilendir,
birlikte çalış


Akören İlçe Jandarma Komutanlığı

Amaçlarımıza ulaşmada destek için işbirliği içinde olmamız gereken kişiler.

4

4

Bilgilendir,
birlikte çalışİlçe Milli Eğitim Müdürü
2.6. TEŞKİLAT ŞEMASIYüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə