T. C. Akören kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik planYüklə 1,79 Mb.
səhifə15/37
tarix14.08.2018
ölçüsü1,79 Mb.
#70756
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

2.9. KURUM DIŞI ÇEVRE ANALİZİ

2.9.1. Çevre Analizi


Bu bölümde Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim alanında dünyadaki genel durum ve eğilimler, eğitim sisteminde yeniden yapılanma ihtiyacı, eğitimde sosyal diyalog, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuksal (legal) ve ekolojik (PESTLE) analizi, üst politika belgeleri, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler (GZFT) analizleri yapılmıştır.

Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Hukuk (Legal), Ekolojik (PESTLE) AnaliziBu aşamada; bölgemizde, ülkemizde ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuk, çevreyle ilgili faktörler analiz edilmiştir.

2.9.1.1. Politik Eğilimler


 1. Temel eğitim ve ortaöğretimde yeni eğitim müfredatının hayata geçirilmiş olması

 2. Bakanlık tarafından ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması,

 3. Erken eğitimin, çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslararası farkındalığın artışı

 4. Toplumun, eğitime ve öğretime erişe bilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri

 5. Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması

 6. Kamu yönetimi reformu çalışmaları

 7. Milli Eğitim mevzuatında çok sık yapılan değişiklikler

 8. Eğitim için yapılan destek kampanyaları

 9. Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru değişmesi

 10. Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci

 11. Bakanlık yasa, yönetmelik ve mevzuatta sık değişiklikler

 12. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması

 13. Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması

2.9.1.2. Ekonomik Eğilimler


 1. Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi,

 2. Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi,

 3. İlimizin tarım ve sanayiye dayalı ekonomik yapıda olması

 4. İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış

 5. Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış

 6. Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları

 7. İşsizlik oranının artması

 8. Kamulaştırma ödeneğinin yetersiz olması

2.9.1.3. Sosyal Eğilimler


 1. Şehirlerarası göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı ve eğitime etkileri

 2. Toplumdaki beklentinin akademik başarı odaklı olması

 3. Kız çocuklarının eğitime erişiminde sosyal ve kültürel engeller

 4. Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen geleneksel aile yapısı ve sosyal yapı,

 5. Manevi ve kültürel değerlerde zayıflama

 6. Medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkileri ve değerler çatışması

 7. Mesleki ve teknik eğitimde okullaşmanın arttırılamaması

 8. Nüfus dağılımındaki değişimler, kırsal bölgelerdeki nüfusun azalması,

 9. Şehir merkezlerinde kültürel etkinliklerin yapılacağı sosyal yaşam alanlarının yeterli olmaması,

 10. İnternet kullanımı sonucunda toplumda meydana gelen değişiklikler

2.9.1.4. Teknolojik Eğilimler


 1. Teknolojinin ilerlemesi

 2. Tüm kurumların ADSL bağlantısı olması

 3. Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi

 4. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım imkânlarının olması

 5. e-Okul, e-Devlet uygulamaları

 6. Teknolojinin kullanım amacına yönelik tehditler olması

 7. Teknolojinin amacı dışında kullanım eğilimlerinin olması

 8. Fatih projesi kapsamında okulların teknolojik donanımları

 9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredatı desteklemesi

2.9.1.5. Hukuki Eğilimler


 1. Üst hukuk normlarına aykırı alt hukuk normlarının düzenlenmesi

 2. Mevzuat uygulamalarının farklı olması

 3. Mevzuatın sık değişiyor olması

 4. Hukuki düzenlemelerin yetersiz olması nedeniyle mahkemelerin farklı kararlar vermesi

 5. Hak ve özgürlüklerin tam olarak bilinmemesi

 6. Tüm demokratik ülkelerde hukukun üstünlüğüne inanılması

 7. Yürütülen politikalara göre hukukta düzenleme yapılması

2.9.1.6. Ekolojik Eğilimler


 1. Ormanlık alanların her geçen gün azalıyor olması

 2. İnsanlarda doğayı koruma bilincinin düşük olması

 3. Atıkların dönüşümü ve çevreye zararsız hale getirilmesinde yetersiz kalınması

 4. Atmosferin ısınması ve iklim değişimlerinin yaşanması

 5. Kurumların çevre bilincini geliştirecek eğitim ve etkinliklere yeterince yer vermemesi

 6. Temiz su kaynaklarının her geçen gün azalıyor olması

 7. Doğaya en büyük tahribatın insan eliyle yapılıyor olması

 8. Doğal yaşam alanlarının azalıyor olması

2.9.2. Akören İlçesi Sosyo-Ekonomik Görünümü


İlçemizde 10 mahalle ve İlçe merkezi ile birlikte 11 yerleşim birimi bulunmaktadır. Mahallelerimiz Avdan, Kayasu, Ahmediye, Alan, Belkuyu, Çatören, Dutlu, Karahüyük, Süleymaniye ve Orhaniye dir. Bunlarla birlikte İlçe merkezinde; Yeni, Ağalar, Tülce ve Hacılar adlarıyla 4 mahalle daha vardır.

İlçemizde daha önce Adliye teşkilatı mevcut iken Türkiye genelindeki küçük yerleşim yerlerindeki Adliye teşkilatlarının kapatılması ile birlikte İlçemizdeki Adliye teşkilatı da kapatılmıştır. Adli yönden Çumra İlçesine bağlanmış ve daha sonra ise Konya Adliyesine bağlanmıştır. İlçe merkezinde binalar ayrık nizamda inşa edilmiş ve bahçeli evlerden oluşmaktadır. Perçin Kent Mahallesinde Kooperatif olarak yapılmış evler 3 er katlı olarak yapılmış olup İlçe merkezinde konut surunu yoktur. Binaların % 50 si betonarme diğer bir kısım evler ise kerpiç yapıdan meydana gelmektedir. Belediyece koordine edilen başlangıçta 216 konutlu ve 213 üyeli olması düşünülürken sonradan 142 üye ile gerçekleştirilen Perçin Kent Yapı Kooperatifi tamamlanmış olup, İlçede konut sıkıntısını biraz olsun gidermiştir. Bununla birlikte, 48 konutluk Akkent Yapı Kooperatifinin de yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Toki tarafından 144 konut yaptırılmıştır.

Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı 908 adet işletmenin toplam arazi alanı 101.393,87 da, bu alanı oluşturan toplam parsel sayısı 21.398 adettir. Ortalama işletme büyüklüğü 112,49 dekar, ortalama parsel büyüklüğü 4,74 dekardır. Bu verilerden anlaşılacağı üzere İlçe genelindeki araziler çok parçalıdır. Bu durum İlçemizde ekonomik manada tarım yapılmasında sıkıntılara yol açmaktadır. ÇKS’ye kayıtlı kullanılan arazi oranı Konya’nın % 0,82’si, Türkiye’nin % 0,07’sine tekabül etmektedir.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan nüfus yaşlı olup, Anadolu’nun tipik yaşam özellikleri göze çarpar. İlçemiz genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıldığından, İlçe merkezi ve kasabalardaki hayat da köy yaşantısına benzemektedir. Ancak son yıllarda İlçe genelinden çalışmak için çok sayıda nüfusun gitmesi ile genç nüfus azalmaktadır. Meslek Yüksek Okulunun Eğitim ve Öğretime devam etmesi ve burada öğrenim görmek için dışarıdan gelen öğrenciler İlçedeki toplumsal davranışlardaki geleneksel yapıyı azda olsa değiştirmekte ve İlçeye canlılık getirmektedir.

İlçe merkezinde halkın katılımıyla başlatılan ve daha sonra Devletçe tamamlanan 25 yataklı Devlet Hastanesi olarak planlanıp yapılan bina zaman içerisinde mali imkansızlıklar ve personel yetersizliği nedeniyle hastane olarak hizmet verememiş, sağlık ocağı olarak hizmet vermektedir. Sağlıkta dönüşümden sonra Aile Hekimliği, Toplum Sağlık Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görev yapmış olup, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 16/01/2014 tarihinde İlçe Entegre Hastane onayı alınmıştır.

Toplum Sağlığı Merkezinde; 1 Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekim V, 1 Sağlık Memuru, 1 Hemşire, 1 Ebe, 1 VHKİ, 1 Hizmetli, 1 Sürekli İşçi; Aile Sağlığı Merkezinde; 1 Aile Hekimi, 2 Aile Sağlığı Elemanı(Ebe), 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 2 Hizmetli(Şoför), 2 Sürekli İşçi, 9 Sağlık Memuru ( İlk Yardım ve Acil) görev yapmaktadır. Alan Sağlık Evinde kadrolu l ebe, Avdan Sağlık Evinde 1 Vekil Hemşire, Kayasu Sağlık Evinde 1 Ebe, Çukurçimen Sağlık Evinde 1 Ebe, Yeşil Tekke Hüseyin Ersöz Sağlık Evinde 1 Vekil Hemşire görev yapmaktadır.

İlçe halkından çalışarak geçimini temin edenlerin çoğunluğu gelirini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Ancak 1960’ lı yılları takip eden dönemlerde yurtdışına işçi akımı başlamış ve ücretle geçinen insan sayısında da artış gözlenmiştir. Aslen tarımdan geçimin söz konusu olması, buna karşın tarım arazilerinin verimsiz oluşu nedeniyle ilçe halkının ekseriyeti yurt içinde ve dışında çeşitli yerlere de göç etmiştir.

İlçe nüfusu içerisinde iktisaden faal nüfus % 44 leri bulmaktadır. Çalışan kesimin çoğunluğunu erkek nüfus oluşturmakta (% 88) kadın nüfus çalışan kesim içerisinde oldukça az bulunmaktadır.(% 12) İlçe nüfusu içerisinde iktisaden faal olmayan nüfus % 56 civarındadır. Bu nüfusun en büyük kısmını % 59 ile ev kadınları oluşturmaktadır. Ev kadınlarını izleyen ikinci büyük kitleyi ise % 27 ile öğrenci kesimi oluşturmaktadır. Çalışmayan nüfus içerisinde yaklaşık % 10 emekli kesim vardır.

İlçe Merkezinde 1 Adet Tarım Kredi Kooperatifi ve köylerde ise 6 adet Sulama Kooperatifi faaliyet göstermektedir.

İlçe Merkezinde Belediyeye ait 1 adet Un Fabrikası ve 1adet yem fabrikası bunmakta olup, faal olup çalışmaktadır. Ayrıca özel sektöre ait 2 Adet Un Değirmeni 1 Adet Ekmek Fabrikası ve 1 Adet Tahin İşletmesi bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda kurulmuş bulunan iplik fabrikası çalıştırılamadığından atıl durumdadır. Söz konusu yer Belediye Garajı olarak kullanılmaktadır. Başkaca bir sanayi kuruluşu yoktur

İlçemizde T.C. Ziraat Bankası mevcut olup, beş adet personeli bulunmaktadır. Banka şubesinden Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ve devlet memurlarının maaşları ödenmektedir. İlçe halkı bankanın açmış olduğu mevcut kredilerden azami ölçüde yararlanmaktadır.

İlçe merkezini İl Merkezine bağlayan iki yol olup bunlardan kısa olanı Hatunsaray Kasabası hattı üzerinden 54 Kilometre, uzun olanı ise İçeri Çumra Kasabası hattı üzerinden 76 Kilometredir. Her iki yol da asfalt olup yaz-kış ulaşıma açık tutulmaktadır. İlçemizin Bozkır ve Seydişehir İlçeleri ile bağlantılarını sağlayan yollardan Bozkır yolunun Akören merkez- Avdan Kasabası arasına ve Akören-Seydişehir bağlantılarına asfalt yol yapılmıştır.

İlçenin bağlı bütün köyleri ile yol bağlantısı olup özellikle dağ köyleri olan Belkuyu-Dutlu ve Avdan yolları yoğun kış şartlarında kapanmaktadır. Köy Yollarının tamamı stabilize asfalt kaplamadır. Bütün köylerimizde içme suyu şebekesi ve elektrik mevcuttur.Televizyon yayınları bazı köylerimizde uydu antenlerle sağlanmaktadır.İlçe Merkezinde tüm GSM operatörleri ile cep telefonu görüşmeleri sağlanmaktadır.

İlçemizde Polis Teşkilatı mevcuttur. İlçe Emniyet Amirliği, 2008 yılında toplam 2 kattan oluşan 565 metrekare alanlı mülkiyeti belediyeye ait binada hizmet vermeye başlamıştır.İlçe Emniyet Amirliğinde toplam 18 memur ve 1 baş komiser görev yapmaktadır.

İlçe Jandarma Komutanlığında 3 Astsubay, 3 Uzmançavuş 21 Erbaş ve Er görev yapmaktadır. . İlçede merkez karakolundan başka karakol bulunmayıp asayiş ve güvenlik açısından herhangi bir problem yoktur.

İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve lojmanları 2004 yılında hizmete girmiştir. Hizmet binası ve lojmanlar yeterlidir.
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə