T. C. Akören kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ stratejik planYüklə 1,79 Mb.
səhifə6/37
tarix14.08.2018
ölçüsü1,79 Mb.
#70756
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

2.2.2. Cumhuriyet Dönemi


        Ören yerlerindeki halkın 200 yıllık bir tarih dilimine dayanan göçleri daha önce belirtilen sebeplerden dolayı Akviran 17. yüzyıldan itibaren bir yerleşim merkezi durumuna gelmiştir. Rivayetlere göre o dönemde yöneticiler seçimle değil hatırı sayılır, arazisi bol kişilerin teklifi ile işbaşına getirilir ve yine uzun süre bu görevi yürütürlerdi. Örneğin; Ömer Çavuşun oğlu Hasan Ağanın bu usulle 35 yıl muhtarlık yaptığı anlatılmaktadır. Mahalli yöneticiler bu şekilde belirlenirken 1914-1944 yılları arası Bucak ve Belediye Hizmetleri birlikte yürütülmüş, 1933-1942 yılları arasında Muhtarlık kaldırılmıştır. Belediye Meclisince bu görevi yürütebilecek Mahalli Mümessilleri seçmeye başlanmıştır. 1942 Yılına kadar devam eden bu durum aynı yıl çıkarılan bir kanunla terk edilmiş ve Muhtarlar köy halkı tarafından oylama ile seçilmeye başlanmıştır.

       Akviranın toplum haline geldiği yıllar Osmanlının çöküş dönemine rastlar. Bir zamanlar üç kıtaya hakim olan Osmanlı İmparatorluğu çeşitli iç ve dış nedenlerle parçalanma durumuna gelmiş nihayet 1914 yılında .Dünya Savaşında kaybedilen toprakları geri alabilmek umuduyla Almanya’nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti Almanya’nın savaşı kaybetmesi ile mağlup devletler arasında yer almış ve 30 Ekim 1918 yılında şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak durumunda bırakılmıştır. İtilaf Devletleri daha sonra 10 Ağustos 1920 yılında imzalanan Sevr antlaşması ile güvenliklerini tehlikede gördükleri gerekçesi ile Anadolu topraklarının dört bir yanından işgal ve yağmalamaya gitmişlerdir. Buna göre; En eski ve tarihi yerleşim birimlerinden biri olan Konya ve Antalya Bölgesi İtalyanlarca işgal edilmiştir. Fakat İtalyanlar fevri saldırıları ve gayri ahlaki davranışların dışında İngilizler ve Fransızlar gibi sivil halka mezalim yapmamışlardır.


Akören'in ilçe olması için 1926 yılında girişimler olmuşsa da ilçe olması sonuçsuz kalmıştır. 1958 yılındaki girişimler sonucu Vilayetten ilçe olmak üzere olumlu karar çıkmıştır. Bu defa da 27 Mayıs 1960 ihtilali araya girince ilçe olma isteği bir kez daha sekteye uğramıştır. Adli Teşkilat 1953 yılında Akören bucak iken kurulmuş, fakat 5 yıl hizmetten sonra 1958 yılında Çumra'ya kaldırılmıştır. Akören 19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı konunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.


1987 Yılında Akören’in ilçe olmasıyla Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Faaliyete geçmiştir. Akören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı olarak tahsis edilen Özel İdare Binasında; 1 Müdür Odası, 1 Şube Müdürü Odası, 1 Memur Odası, 1 Arşiv Odasında çalışmalarını sürdürmektedir.

2.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER


Akören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmünce, milli eğitim müdürlüklerinin hizmet alanlarına göre görevleri şunlardır:

Akören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Alanlarına Göre Görevleri

Yasal Dayanak

Yasal Yükümlülük/Hizmet Alanı

Görevle
İlgili
Bölüm


Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası,1739 Sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu430 Sayılı Tevhidi
Tedrisat Kanunu652 Sayılı "
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararname"

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Atatürk ilke ve inkılapları ve anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlâkî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda bakanlık tarafından verilen her türlü planlama, programlama takip ve denetim görevlerini yerine getirmek.

Tüm
Bölümler2.3.1. Yönetim Hizmetleri


Yasal Dayanak

Yasal Yükümlülük/Hizmet Alanı

Görevle
İlgili
Bölüm


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

4982 Sayılı Bilgi
Edinme Kanunu


28471 sayılı Resmi
Gazetede Yayınlanan
"Millî Eğitim Bakanlığı
İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri
Yönetmeliği"


1.Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,

Tüm Şubeler

2.Bulunduğu görev alanındaki milli eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,

Tüm Şubeler

3.Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak,

Tüm Şubeler

4.Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

Tüm Şubeler

5.Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

Tüm Şubeler

6.Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

Tüm Şubelerdeki
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi,
Destek
Hizmetleri Şubesi


7.Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.

Tüm Şubelerdeki
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri ŞubesiYüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə