T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 01/07/2009 Karar numarası : 2009/8 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altındaYüklə 26,7 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü26,7 Kb.
#50136

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 01/07/2009 Karar numarası :2009/8

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Turan YILDIZ, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer

YILDIZ, İstif HOŞ,Ensar GÜNAL, Haşmet AYDEMİR toplandı.
ÖZÜ :.....2009 TOPLANTI YILI 8.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU


GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu.

2-İlimiz İnönü Mahallesi Sugöze Köyü Mevkiinde; Ada:101,Parsel:16’da kayıtlı taşınmaza ait imar planında tadilat yapılması işinin görüşülmesi.

3-İlimiz Karagöl Mahallesi Ada: 14, Parsel:44’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının görüşülmesi.

4-Ardahan Arı’sı ve Bal’ının tanıtımı yönünde cd. hazırlanması işinin görüşülmesi.

5-Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Alanı çerçevesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulaması” projesinin görüşülüp karara bağlanmasının görüşülmesi.

7-Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi.

8-Dilek ve temenniler

Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’un Belediye Meclis Üyelerini;01/07/2009 çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda olağan toplanacağına dair, yapmış bulunduğu yazılı çağrı, Belediyemiz ses yayın cihazıyla yapılan anons ve İlimiz gazetelerinde yayımlanan ilan sonucu; belirtilen gün ve saatte Meclis Üyelerinin çoğunluğunun olması sebebiyle, bir önceki meclis kararı Meclis Üyelerine dağıtıldıktan sonra toplantıya başlandı.


GÜNDEM 1-Açılış ve saygı duruşu:Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda toplantıya katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet ettikten sonra,Meclisin bir önceki kararları okunduktan sonra gündemin ikinci maddesine geçildi.

GÜNDEM 2- İlimiz İnönü Mahallesi Sugöze Köyü Mevkiinde; Ada:101,Parsel:16’da kayıtlı taşınmaza ait imar planında tadilat yapılması işinin görüşülmesi: İlimiz İnönü Mahallesi Ardahan-Göle Yolu üzerinde Ada:101, Parsel:16’da kayıtlı;İmar Planında yatay 556200-556600,düşey 4551700-4551900 koordinatları arasında bulunan taşınmaz imar planı sınırları dışında kalmaktadır. Parseller üzerinde mevcut imar planı ile uyumlu bir Mevzi imar planı talebi bulunmaktadır. İmar planına bağlı kalmak şartıyla ana yola cephe olan bu taşınmaz imar planı dışında ancak mücavir alan içerisinde olup; İlimiz bu yönde gelişme gösterdiğinden imar planı içerisine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 3- İlimiz Karagöl Mahallesi Ada: 14, Parsel:44’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının görüşülmesi: İlimiz Karagöl Mahallesi Ada: 14, Parsel:44’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması hakkında; şehir imar planı yeniden yapılacağından, imar planı yapıldıktan sonraki meclis toplantılarında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 4- Ardahan Arı’sı ve Bal’ının tanıtımı yönünde cd. hazırlanması işinin görüşülmesi: İlimizin ve bölgemizin tanıtımı ve kültürü açısından büyük önem arzedeceğinden; Ardahan Arı’sı ve Bal’ının tanıtımı için masraflarının % 70’i Belediyemiz tarafından karşılanarak, kalan % 30’luk kısmının Ardahan İli Arıcılar Birliği tarafından karşılanarak yaptırılmasına oy

(1/3)

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 03/06/2009 Karar numarası :2009/7

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Turan YILDIZ, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer

YILDIZ, İstif HOŞ,Ensar GÜNAL, Haşmet AYDEMİR toplandı.birliği ile karar verilerek toplantının 02/07/2009 Perşembe günün saat 14:00’e ertelenmesine

karar verildi.
2009 TOPLANTI YILI 8.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

02/07/2009 perşembe günü saat 14.00’de meclis üyelerinin çoğunluğunun olması sebebiyle toplantıya başlandı.GÜNDEM 5-Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi: Belediyemizde sözleşmeli İnşaat Mühendisi istihdam edilmesi işinin görüşülmesi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazıları gereğince ; Belediyemizde Mühendis kadrosu boş bulunduğundan,Belediyemize İnşaat ve Fen İşlerinde oldukça zorluklar yaşanılmaktadır. Bu nedenle aylık 1817,00.-TL.net ücretle tam zamanlı yıllık sözleşmeli inşaat mühendisi istihdam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 6-5393 sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Alanı çerçevesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulaması” projesinin görüşülüp karara bağlanmasının görüşülmesi : 5393 sayılı Belediye Yasasının 73.maddesinde “Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parklar ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.” denmektedir.

Sağlıksız ve hızlı kentleşme ülkemizin önemli sorunlarının başında gelmektedir. İlimiz Yeni Mahalle, Atatürk Mahallesi ve Halilefendi Mahallesinin % 80’inde çarpık yapılaşma bulunmakta, zaten oldukça kötü yapılmış olan binalar yıkılmaya yüz tutmuş, alt yapı hizmetleri ve benzeri sorunlar acilen çözüm beklemektedir. Şehir imar planı hali hazır duruma göre yapılmış olduğundan, modern bir imar planı yapılması kötü yapılaşmadan dolayı olanaksız bir hale gelmiştir. Bu nedenlerle,

Yukarıda belirtilen mahallelerin bazı bölgelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı oluşturulmasına; “kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri” uygulanmasına, bu konu ile ilgili her türlü işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilerek toplantının 03/07/2009 Cuma günü saat 14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

2009 TOPLANTI YILI 8.BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMU03/07/2009 cuma günü saat 14.00’de meclis üyelerinin çoğunluğunun olması sebebiyle toplantıya başlandı

GÜNDEM 7- Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi:

7/1-Belediyemizce geleneksel olarak her yıl yapılan Ulusal Ardahan Bal Festivalinin bu yıl 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılmasına, Festival harcamaları için ayrı bir hesap açılmasına; Festival etkinlikleri için Meclis Üyelerinden Gülseren ÇANKAYA, İstif HOŞ ve Haşmet AYDEMİR’den oluşan Festival Komitesi kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

7/2-Belediyemiz Meclis Üyelerinden Turan YILDIZ, İlimizde faaliyet göstermekte olan işyerlerinin Hafta sonu(pazar günleri) işyerlerinin kapatılması konusunda öneri
(2/3)

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 03/06/2009 Karar numarası :2009/7

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Turan YILDIZ, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer

YILDIZ, İstif HOŞ,Ensar GÜNAL, Haşmet AYDEMİR toplandı.getirdi.Öneri üzerinde gerekli görüşme ve oylama yapıldı. Oylama sonucu işyerlerinin Pazar günleri kapatılmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.7/3-İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığı ile uğraşan dolmuşlara verilecek ruhsatlar için 200,00 TL. öğrenci servislerine verilecek belgeler için belge başına 100,00.-TL. harç alınmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 8-Dilek ve temenniler: Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle oturumu sona erdirdi.

Faruk KÖKSOY Turgay GÜZEL Turan YILDIZ

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

( 3/3)

Belediyemiz Meclisinin 01/07/2009 tarih ve 2009/8 sayılı kararı 5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince


KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

10/07/2009

Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı

İlimiz Belediye Meclisinin 01/07/2009 tarih ve 2009/8 sayılı kararı,5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince hukuka aykırı görülmediğinden/görüldüğünden


1)İdari Yargıya başvurulması uygun görülmüştür.

2)İdari Yargıya başvurulmasına gerek görülmemiştir.Ardahan Valisi

.../...2009

Yüklə 26,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə