T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 04/05/2011 Karar numarası : 2011/5 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altındaYüklə 55,32 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü55,32 Kb.
#50137

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 04/05/2011 Karar numarası :2011/5

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Turan YILDIZ, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, Haşmet

AYDEMİR, Ensar GÜNAL, Recep ŞENEL, İstif HOŞ toplandı.

ÖZÜ:.....2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu.

2-Belediyemizin “2010 yılına ait Kesin Hesaplarının” görüşülmesi

3-İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:311, Parsel:17’de bulunan halen yol olarak kullanılmakta olan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin görüşülmesi.

4-Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi.

5-Dilek ve temenniler.

Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Belediye Meclis Üyelerini;04/05/2011 çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda olağan toplanacağına dair, yapmış bulunduğu yazılı çağrı ,Belediyemiz ses yayın cihazıyla yapılan anons ve İlimiz gazetelerinde yayımlanan ilan sonucu; belirtilen gün ve saatte Meclis Üyelerinin tamamının olması sebebiyle toplantıya başlandı.


GÜNDEM 1-Açılış ve saygı duruşu: Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda toplantıya katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet ettikten sonra, Meclisin bir önceki kararları okunduktan sonra gündemin ikinci maddesine geçildi.

GÜNDEM 2 -“2010 yılına ait kesin Hesapların” görüşülmesi:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası gereğince Belediyemize ait 2010 yılı Kesin Hesapların görüşülmesine başlandı. 2010 yılına ait kesin Hesapların görüşülmesine başlandı. Kesin hesaplarla ilgili yapılan harcamaları üzerinde Meclis üyelerine gerekli bilgi ve belgeler sunuldu. Meclis üyeleri tarafından sunulan belgeler incelenmeye başlandı.

Kesin hesabın görüşülmesine devam edilmek üzere toplantının 05/05/2010 perşembe günü saat 14.00’e ertelenmesine karar verildi.

2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU


05/05/2011 Perşembe günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelenmeye başlandı. Kesin hesabın görüşülmesine devam edilmek üzere toplantının 06/05/2011 cuma günü saat 14.00’e ertelenmesine karar verildi.

2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMU


06/05/2010 cuma günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi. İnceleme devam ederken toplantının 09/05/2010 pazartesi günü saat 14:00’a ertelenmesine karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 4.OTURUMU

09/05/2010 pazartesi günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi. İnceleme devam ederken toplantının 10/05/2010 Salı günü saat 14:00’a ertelenmesine karar verildi.


(1/3)

2010 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 5.OTURUMU


10/05/2011 pazartesi günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucu, 2010 yılı Kesin Hesapların ;
2010 YILI GİDER : 6.859.588,00 TL.

2010 YILI GELİR : 6.032.491,67 TL.


olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (b) bendi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3-İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:311, Parsel:17’de bulunan halen yol olarak kullanılmakta olan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin görüşülmesi: İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:311, Parsel:17’de bulunan, uzun zamandan beri açılarak halen yol olarak kullanılmakta olan taşınmazın İmar Komisyonu tarafından yerinde incelemesi yapılarak, mülkiyet sahibi ile karşılıklı görüşme yapıldıktan sonra; teknik rapor düzenlenerek bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 4-Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi:

4/1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince;

Belediyemizden imar durumu belgesi talebinde bulunanlar için düzenlenecek İmar Durum Belgesi için her birinden 10.-TL. harç alınmasına oy birliği ile karar verildi.Deri taşıma ücreti :

Büyükbaş hayvan 50.-TL/ton.

Küçükbaş hayvan 0.50 krş/tane olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Asgari mesafe tutanağı 500.-TL.(düzenlenen her tutanak için) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.


Geçiş yolu izin belgesi için 5.000.-TL.harç alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Su Ücreti :

Meskenlerden:

Sayaçsız 100.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.

İşyerlerinden:

Sayaçsız 200.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma

işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.Resmi Dairelerden:

Sayaçsız 200.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.

Su ücreti tahakkukunda Ticarethanelerle işyerlerinin aynı olarak değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.(2/3)

4/2-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) fıkrası gereğince İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığında yeni güzergahlar belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple mevcut güzergâhlara ek olarak;

Gürçayır Mah.-Yeni Hast.-Yeni Garajlar güzergahı olarak belirlenmesine, bir hat olarak 10 yıllığına kiraya verilmesine, Ayrıca,

Belediyemizce açılan diğer güzergahlarında 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.4/3-Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesi için Belediyemiz tarafından karşılanması öngörülen tutarın Belediyemiz tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesine;

Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesine Ardahan Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile ortak olunmasına,

Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesinin proje sonucunda inşa edilecek alt yapı tesisinin mülkiyet işletme ve kullanımın koşullarını içeren protokolün proje ortağımız Ardahan Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü ile yapılmasına, bu proje için

Belediyemizi temsile ve ilzama ve proje belgelerini imzalamaya; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.4/4-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak amacıyla Park-Yeşil Alan-Sayfiye Alanı Projesi sunulmasına; Proje bedelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanan kısmından kalan bölümünün, Belediyemiz tarafından karşılanması için taahhüt verilmesine, gerekli işlemlerin yapılması için; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4/5-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünün 28/04/2011 tarih ve 16 sayılı yazısı gereği;

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi tarafından 21-22 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çıldır Gölü Çalıştayı için Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin (a) fıkrası gereğince; İlimizin tanıtımı açısından önem arz etmesi sebebiyle; Çalıştay giderleri için nakdi olarak 6.000.-TL. ayni olarak katılımcılara İlimizi tanıtımını sağlayan hediyeler verilmesine oy birliği ile karar verildi.4/6-Enver DAĞLI’nın 14/04/2011 tarihli dilekçesi gereği;

Enver DAĞLI’nın ticari taksi plakası isteği incelenmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) maddesi gereğince oy birliği ile uygun görülmemiştir. 4/7-Sinan YILMAZ’ın 11/01/2011 tarihli dilekçesi gereği;

Sinan YILMAZ Belediyemizce düzenlenen su ücretlerinin yüksek oluşu gerekçesiyle indirim talebinde bulunmuştur. Sinan YILMAZ’ın talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

4/8-Belediyemizce hazırlanan İlimiz İmar Revize Planlarının görüşülmesi;

Belediyemizce İmar Planı Alanlarının genişletilmesi ve mevcut imar planının revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Revize İmar Planlarının edilmesi için ihale yapılmış ve planların yapımı tamamlanmıştır. Revize İmar Planları 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) fıkrası ve 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ in 20 inci maddesi gereğince incelenmiş olup; yapılan Revize İmar Planlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM 6-Dilek ve temenniler: Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle oturumu sona erdirdi.

Faruk KÖKSOY Turgay GÜZEL Turan YILDIZ

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

( 3/3)

Belediyemiz Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 2011/5 sayılı kararı 5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince


KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

…/…/2011

Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı

İlimiz Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 2011/5 sayılı kararı, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince hukuka aykırı görülmediğinden/görüldüğünden


1)İdari Yargıya başvurulması uygun görülmüştür.

2)İdari Yargıya başvurulmasına gerek görülmemiştir.

…../…./2011

Mustafa TEKMEN

Vali

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 04/05/2011 Karar numarası :2011/5

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turan YILDIZ, Tuncer YILDIZ, Ensar GÜNAL,

Adı ve soyadı :Gülseren ÇANKAYA, Recep ŞENEL, İstif HOŞ toplandı.ÖZÜ:.....2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU
GÜNDEM 2 -“2010 yılına ait kesin Hesapların” görüşülmesi:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası gereğince Belediyemize ait 2010 yılı Kesin Hesapların görüşülmesine başlandı. 2010 yılına ait kesin Hesapların görüşülmesine başlandı. Kesin hesaplarla ilgili yapılan harcamaları üzerinde Meclis üyelerine gerekli bilgi ve belgeler sunuldu. Meclis üyeleri tarafından sunulan belgeler incelenmeye başlandı.

Kesin hesabın görüşülmesine devam edilmek üzere toplantının 05/05/2010 perşembe günü saat 14.00’e ertelenmesine karar verildi.

2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU


05/05/2011 Perşembe günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelenmeye başlandı. Kesin hesabın görüşülmesine devam edilmek üzere toplantının 06/05/2011 cuma günü saat 14.00’e ertelenmesine karar verildi.

2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMU


06/05/2010 cuma günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi. İnceleme devam ederken toplantının 09/05/2010 pazartesi günü saat 14:00’a ertelenmesine karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 4.OTURUMU

09/05/2010 pazartesi günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi. İnceleme devam ederken toplantının 10/05/2010 Salı günü saat 14:00’a ertelenmesine karar verildi.

2010 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 5.OTURUMU


10/05/2011 pazartesi günü saat 14:00’da meclis üyelerinin çoğunluğunun gelmiş olduğu görülerek toplantıya başlandı. 2010 Yılına ait Kesin Hesapların görüşülmesine devam edildi. Kesin hesaplarla ilgili bilgi, belge ve cetveller incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucu, 2010 yılı Kesin Hesapların ;
2010 YILI GİDER : 6.859.588,00 TL.

2010 YILI GELİR : 6.032.491,67 TL.


olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (b) bendi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.

Faruk KÖKSOY Turgay GÜZEL Turan YILDIZ

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 04/05/2011 Karar numarası :2011/5

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turan YILDIZ, Tuncer YILDIZ, Ensar GÜNAL,

Adı ve soyadı :Gülseren ÇANKAYA, Recep ŞENEL, İstif HOŞ toplandı.ÖZÜ:.....2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 5.OTURUMU

GÜNDEM 4-Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi:

4/1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince;

Belediyemizden imar durumu belgesi talebinde bulunanlar için düzenlenecek İmar Durum Belgesi için her birinden 10.-TL. harç alınmasına oy birliği ile karar verildi.Deri taşıma ücreti :

Büyükbaş hayvan 50.-TL/ton.

Küçükbaş hayvan 0.50 krş/tane olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Asgari mesafe tutanağı 500.-TL.(düzenlenen her tutanak için) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.


Geçiş yolu izin belgesi için 5.000.-TL.harç alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Su Ücreti :

Meskenlerden:

Sayaçsız 100.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.

İşyerlerinden:

Sayaçsız 200.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma

işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.Resmi Dairelerden:

Sayaçsız 200.-TL.ceza alınarak sayaç taktırılmaları sağlanacak

Kaçak su kullanımının tespit edildiği her ay bir önceki aydan % 50 artırımlı sayaçsız su ücreti tahakkuk edilecektir. Sayaçsız su kullanımı devam eden dördüncü ayın sonunda su kapatma işlemi uygulanacak; tahakkuk eden su ücretinin haciz yolu ile tahsiline gidilmesine oy birliği ile karar verildi.

Su ücreti tahakkukunda Ticarethanelerle işyerlerinin aynı olarak değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4/2-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) fıkrası gereğince İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığında yeni güzergahlar belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple mevcut güzergâhlara ek olarak;

Gürçayır Mah.-Yeni Hast.-Yeni Garajlar güzergahı olarak belirlenmesine, bir hat olarak 10 yıllığına kiraya verilmesine, Ayrıca,

Belediyemizce açılan diğer güzergahlarında 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(1/2)


4/3-Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesi için Belediyemiz tarafından karşılanması öngörülen tutarın Belediyemiz tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesine;

Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesine Ardahan Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile ortak olunmasına,

Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projelerden onaylanan Ticaret ve Fuar Alanı Projesinin proje sonucunda inşa edilecek alt yapı tesisinin mülkiyet işletme ve kullanımın koşullarını içeren protokolün proje ortağımız Ardahan Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü ile yapılmasına, bu proje için

Belediyemizi temsile ve ilzama ve proje belgelerini imzalamaya; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.4/4-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak amacıyla Park-Yeşil Alan-Sayfiye Alanı Projesi sunulmasına; Proje bedelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanan kısmından kalan bölümünün, Belediyemiz tarafından karşılanması için taahhüt verilmesine, gerekli işlemlerin yapılması için; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4/5-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünün 28/04/2011 tarih ve 16 sayılı yazısı gereği;

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi tarafından 21-22 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çıldır Gölü Çalıştayı için Belediyemizden nakdi yardım talebinde bulunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin (a) fıkrası gereğince; İlimizin tanıtımı açısından önem arz etmesi sebebiyle; Çalıştay giderleri için nakdi olarak 6.000.-TL. ayni olarak katılımcılara İlimizi tanıtımını sağlayan hediyeler verilmesine oy birliği ile karar verildi.4/6-Enver DAĞLI’nın 14/04/2011 tarihli dilekçesi gereği;

Enver DAĞLI’nın ticari taksi plakası isteği incelenmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) maddesi gereğince oy birliği ile uygun görülmemiştir. 4/7-Sinan YILMAZ’ın 11/01/2011 tarihli dilekçesi gereği;

Sinan YILMAZ Belediyemizce düzenlenen su ücretlerinin yüksek oluşu gerekçesiyle indirim talebinde bulunmuştur. Sinan YILMAZ’ın talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

4/8-Belediyemizce hazırlanan İlimiz İmar Revize Planlarının görüşülmesi;

Belediyemizce İmar Planı Alanlarının genişletilmesi ve mevcut imar planının revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Revize İmar Planlarının edilmesi için ihale yapılmış ve planların yapımı tamamlanmıştır. Revize İmar Planları 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) fıkrası ve 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ in 20 inci maddesi gereğince incelenmiş olup; yapılan Revize İmar Planlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM 6-Dilek ve temenniler: Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle oturumu sona erdirdi.

Faruk KÖKSOY Turgay GÜZEL Turan YILDIZ

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

(2/2)


T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 04/05/2011 Karar numarası :2011/5

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turan YILDIZ, Tuncer YILDIZ, Ensar GÜNAL,

Adı ve soyadı :Gülseren ÇANKAYA, Recep ŞENEL, İstif HOŞ toplandı.ÖZÜ:.....2011 TOPLANTI YILI 5.BİRLEŞİMİNİN 5.OTURUMU

GÜNDEM 3-İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:311, Parsel:17’de bulunan halen yol olarak kullanılmakta olan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin görüşülmesi: İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:311, Parsel:17’de bulunan, uzun zamandan beri açılarak halen yol olarak kullanılmakta olan taşınmazın İmar Komisyonu tarafından yerinde incelemesi yapılarak, mülkiyet sahibi ile karşılıklı görüşme yapıldıktan sonra; teknik rapor düzenlenerek bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turgay GÜZEL Turan YILDIZBelediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Yüklə 55,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə