T. C. Ardahan valiLİĞİ İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 30 eylül ortaokulu müDÜRLÜĞÜYüklə 0,64 Mb.
səhifə1/4
tarix18.03.2018
ölçüsü0,64 Mb.
  1   2   3   4

T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 30 EYLÜL ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ


2015-2019

STRATEJİK PLANI


UYUYAN MİLLETLER YA ÖLÜR

YA DA KÖLE OLARAK UYANIR..!
Mustafa Kemal ATATÜRK

c:\users\aidata\desktop\1817istiklal_marsi.jpg

c:\users\30-eylül\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img-20160315-wa0000.jpg

Canip ATALAY

30 Eylül Ortaokulu Müdürü
GİRİŞ

Hangi yöne gideceğini bilmeyene hiçbir rüzgar fayda vermeyecektir. Rüzgar beklemek için gideceğinizi yönü belirlemek gerekir. Hazırladığımız planla kurumumuz yönünü belirlemiş, hedeflerini koymuş ve çalışmalarını hangi doğrultuda sürdüreceği kararına varmıştır.Stratejik planımız 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler doğrultusunda kurumumuzun mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair oluşan vizyon kapsamında; yine vizyonumuza uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejilerden oluşmakta, izleme ve değerlendirme süreçlerini ifade eden, katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımını temel almaktadır.

İÇİNDEKİLER

KONULAR

Sayfa No

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

6

KISALTMALAR

7

TANIMLAMALAR

8

BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

10

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

12

 1. TARİHİ GELİŞİM

13

 1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

14

 1. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER

17

 1. PAYDAŞ ANALİZİ

18

 1. KURUMİÇİ VE DIŞI ANALİZ

27

 1. TEKNOLOLİK YAPI

31

BÖLÜM III:GELECEĞE YÖNELİM

38

 1. VİZYONUMUX

39

 1. MİSYONUMUZ

39

 1. TEMEL DEĞERLERİMİZ

40

 1. 10 STRATEJİK PLAM GENEL TABLOSU

41

 1. 11 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

42

 1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

40

BÖLÜM IV: İZLEME VE DEĞELENDİRME

45

 1. UZUN VE KISA VADELİ OKUL GELİŞİM PLANI

46

 1. İMZA SİRKÜSÜ

51
KURUM KİMLİK BİLGİSİ

KURUM ADI:

30 EYLÜL ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KURUM TÜRÜ:

Resmi Kurum

KURUM KODU:

700131

KURUM STATÜSÜ:

x Kamu Özel

KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI:

Yönetici:2

Öğretmen:20

Hizmetli:2

Memur:-


ÖĞRENCİ SAYISI :

303

ÖĞRETİM ŞEKLİ:

X Normal İkili

OKULUN HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURUM TELEFONU/FAX:

Tel: 4784112050

Fax: 4784112050KURUM WEB ADRESİ:

30eylulortaokulu700131@meb.k12.tr

MAİL ADRESİ:

700131@meb.k12.tr

KURUM ADRESİ:

Mahalle: Salimbey

Posta Kodu: 75700

İlçe: Göle

İli: ArdahanKURUM MÜDÜRÜ:

Canip ATALAY GSM: 0505 383 31 04

MÜDÜR YARDIMCISI:

Murat AKKURT GSM: 0535 608 39 25

KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

AHS : Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Ar-Ge : Araştırma Geliştirme

BİMER : Başbakanlık İletişim Merkezi BT : Bilişim Teknolojileri

DYS : Doküman Yönetim Sistemi

EBA : Eğitim Bilişim Ağı

EÖHS : Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ERDEP : Ergenlik Dönemi Değişim Projesi

FATİH : Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi GİHS : Genel İdare Hizmet Sınıfı

GZFT : Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Analizi İKS : İlköğretim Kurum Standartları

IPA : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)

JICA : Japan International Cooperation Agency (Japon Uluslararası Yardımlaşma Ajansı) KÜDEP : Kültürlerarası Değişim Programı

MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBİM 147 : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEİS : Millî Eğitim İstatistik Modülü

MEM : Millî Eğitim Müdürlüğü

METEK : Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi MTE : Mesleki Teknik Eğitim

MTSK : Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu

MYO : Meslek Yüksek Okulu

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)

PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz

PIAAC : Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Uluslararası Yetişkin Yeterliliklerini Değerlendirme Programı)

PISA : Programme for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)

RAM : Rehberlik ve Araştırma Merkezi REDBİS : Rehberlik Denetim Bilgi Sistemi SDP : Standart Dosya Planı

SHS : Sağlık Hizmetleri Sınıfı

STK : Sivil Toplum Kuruluşu

TEFBİS : Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

THS : Teknik Hizmetler Sınıfı

TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimlerinde Eğilimler Uluslararası Araştırması)

TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu

TYÇ : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı)

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu) VBS : Veli Bilgilendirme Sistemi

YDS : Yabancı Dil Sınavı

YHS : Yardımcı Hizmetler Sınıfı

YGS : Yükseköğretime Geçiş Sınavı

BAKANLIK BİRİM İSİMLERİ KISALTMALARI

ABDİGM : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü BHİM : Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BİDB : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

DHGM : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü DÖGM : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

HBÖGM : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HUKUK MÜŞ. : Hukuk Müşavirliği

İDBB : İç Denetim Birimi Başkanlığı

İEDB : İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı İKGM : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

MTEGM : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü OGM : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

ÖDSHGM : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖERHGM : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖÖKGM : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ÖYGGM : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü RDB : Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

SGB : Strateji Geliştirme Başkanlığı TEGM : Temel Eğitim Genel Müdürlüğü TTKB : Talim ve Terbiye KuruluTANIMLAR

Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.


Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder.
Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumunu ifade eder.

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiği internet arama motoru.


Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18–24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.
Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir.
Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler (Özel Eğitim Gerektiren Birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder.
Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.
Özel Yetenekli Bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır.

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.

1

LÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ


Strateji Planı Geliştirme Ekibi

Adı Soyadı


ÜNVAN


CANİP ATALAY

Okul Müdürü

MURAT AKKURT

Müdür yardımcısı

MEHMET EMİN ERDOĞAN

Öğretmen

TUĞBA GÜLER

Öğretmen

SALİHA ÇOŞAR

Öğretmen

FERDİ ALTUN

Öğretmen

İLKNUR YÜKSEL

Rehber öğretmen

ERHAN BOZKURT

Veli

ADEM ÇETİN

Veli

ZEYNEP BETÜL YILDIRIM

Öğrenci

BERKİN KASIMOĞLU

Öğrenci

HAKİME IRMAK

Okul Aile Birliği Temsilcisi

ILGINSU IRMAK

Okul Öğrenci Temsilcisi

MUSTAFA DEMİR

Mahalle Muhtarı62
B. YASAL YÜKÜMLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ


LÜM

DURUM ANALİZİDURUM ANALİZİ

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır.Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə