T. C. Avcilar kaymakamliğI İHKİb avcilar mesleki ve teknik anadolu lisesiYüklə 1,12 Mb.
səhifə2/12
tarix04.01.2022
ölçüsü1,12 Mb.
#62048
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

4

GİRİŞ

5

 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
  1. Amaç

9

  1. Kapsam

9

  1. Yasal Dayanak

9

  1. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi

10

  1. Çalışma Takvimi

12

 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
  1. Tarihsel Gelişim

14

  1. Mevzuat Analizi

15

  1. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

18

  1. Paydaş Analizi

19

  1. Kurum İçi Analiz

26

   1. Örgütsel Yapı

26

   1. İnsan Kaynakları

28

   1. Teknolojik Düzey

39

   1. Mali Kaynaklar

41

   1. İstatistikî Veriler

43

  1. Çevre Analizi

50

   1. PEST-E Analizi

50

   1. Üst Politika Belgeleri

52

  1. GZFT Analizi

53

  1. Sorun Alanları

54

 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
  1. Misyon

57

  1. Vizyon

58

  1. Temel Değerler ve İlkeler

59

  1. Temalar

61

  1. Amaçlar

61

  1. Hedefler

61

  1. Performans Göstergeleri

61

  1. Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme

79

   1. Eylem Planları

103

  1. Stratejiler

124

 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
  1. Raporlama

133

   1. İzleme Raporları

134

   1. Faaliyet Raporları

135

EKLER


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

AVCILAR İHKİB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

Kurum Türü

MESLEK LİSESİ

Kurum Kodu

357034

Kurum Statüsü

 Kamu  Özel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Yönetici :6

Öğretmen :35

Hizmetli :1

Memur :0


Öğrenci Sayısı

592

Öğretim Şekli

 Normal  ikili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1995

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 212 5097590

Fax : 212 5480070Kurum Web Adresi

http://avcilarihkib.meb.k12.tr/

Mail Adresi

357034@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Posta Kodu :34303

İlçe :AVCILAR

İli :İSTANBUL


Kurum Müdürü

Canan ERTEKİN Tel:505 2459429

Kurum


Müdür

YardımcılarıMüdür Baş Yard : Ahmet BERBER

GSM Tel :

Müdür Yard. 1: Gülsün DİLMEN

GSM Tel :

Müdür Yard. 2 : Amine AKÇA

GSM Tel :

Müd. Yrd. 3: Kadir KERİM

GSM Tel :

Müd. Yrd. 4: Salih ŞAHOĞLU

GSM Tel :
1. BÖLÜM


STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK PROGRAMI


  1. STRATEJİK PLANIN AMACI

Bu stratejik plan, İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.  1. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

Bu stratejik plan dokümanı İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2015–2019 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

MAÇ

  1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI

SIRA NO

DAYANAĞIN ADI

1

5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

3

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı

AVCILAR İHKİB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

Stratejik Plan Üst Kurulu Listesi

Unvanı

Adı-Soyadı

İletişim

Müdür

Canan ERTEKİN

0505-2459429

Müdür Yardımcısı

Amine akça

05053568949

Öğretmen

Gülsüm Sevinç ÇELİK

0505-3782214

Okul Aile Birliği Başkanı

Banu KAYA


0530-6960082

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Meral ŞAHİN


0535-2132025

OKUL MÜDÜRÜ

ONAY


AVCILAR İHKİB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

Stratejik Plan Hazırlama EkibiUnvanı

Adı-Soyadı

İletişim

Müdür Yardımcısı

Kadir KERİM

0505-3782213

Rehber Öğretmen

Mustafa KALKAN

0505-3737826

Öğretmen

Gülgün YILDIRIM

0545-2264225

Öğretmen

Yıldız FİLİZER


0505-3103686

Öğretmen

Erhan KAMAN


0543-6742074

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı

Selma DÖKMECİ
Öğrenci Velisi


Sultan DEMİRDOĞAN
Öğrenci Velisi

Nuray YENİGÜN

0536-2664330

OKUL MÜDÜRÜ
ONAY

2. BÖLÜM


DURUM ANALİZİMEVCUT DURUM ANALİZİ
1.

Tarihsel Gelişim
2.

Yasal Yükümlülükler
3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.

Paydaş Analizi
5.

Kurum İçi Analiz5.1 Örgütsel Yapı5.2 İnsan Kaynakları5.3 Teknolojik Düzey5.4 Mali Kaynaklar5.5 İstatistikî Veriler
6.

Çevre Analizi6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi6.2 Üst Politika Belgeleri
7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
MEVCUT DURUM ANALİZİ

1. Tarihsel Gelişim

  Okulumuz T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ( İHKİB ) arasında 18.08.1995 tarihinde yapılan iş birliği protokolü ile eğitime başlamıştır. Okulun binası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp, iç donanımı İHKİB tarafından sağlanmıştır.Açılış yılı olan 1995 yılında Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü ile öğrenci yetiştirmeye başlayan okulumuzda daha sonraki yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak bölüm ve dal isimleri de değişimlere uğradı. Tekstil ve Konfeksiyon Bölümü olarak hizmet vermeye başlayan okulumuzda günümüzde Giyim ve Üretim Teknolojisi Alanı, Tekstil Teknolojisi Alanı ve Pazarlama ve Perakende Alanı olmak üzere üç alanda eğitim verilmektedir. 2013-2014 Eğitim –öğretim yılından itibaren okulumuzun Anadolu Meslek Lisesi kısmı açılmış olup Giyim ve Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi olmak üzere iki alanda eğitim verilmeye başlanmıştır.

2. Yasal Yükümlülükler

Yasal Yükümlülük (Görevler)

Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)

Personel Hizmetleri

1. Müdürlük kapsamında görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek

1. 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


2. “Sicil Amirleri Yönetmeliği” gereğince görevli personelin sicil işlemlerini zamanında yürütmek

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


3. İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini için ilgili makamlarla gereken yazışmaları yapmak, alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak.

3. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu


4. Öğretmen ve diğer personelin terfi,izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların işlemlerini yürütüp diğerlerini üst makamlara yazmak, sonuçlandırılmasını sağlamak.

4. 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname


5. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak.


5. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4046

Sayılı Kanun

6. Sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

6. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul

ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik

7. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini

Yapmak

7. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.

8. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek.


8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

9. Aday öğretmenlerle ilgili adaylık süreci iş ve işlemleri ve uygulama eğitimi işlemlerini yürütmek.

.


9.. Milli Eğitim Bakanlığı İntibak Bülteni Milli Eğitim Bakanlığı Aday öğretmen ve memur yetiştirilmeleri hakkında YönetmelikYasal Yükümlülük (Görevler)

Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak

1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu


2. Eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak.


2. 3797 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


3. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki,sigara, uyuşturucu maddeler veya saklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek.


3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu


4. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle iş birliği yapmak.


4. 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


5. Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla meslekî açık öğretim lisesinde, eğitilmelerini sağlamak.


5. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu


.

6. 4857 Sayılı İş Kanunu

7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

8. Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği


.


9. Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri YönetmeliğiYasal Yükümlülük (Görevler)

Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)

Eğitim-Öğretim Hizmetleri (Rehberlik)

1. Rehberlik servisinin kurularak bunların mevzuata göre yürütülmesini sağlamak

1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

2. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak

2. 3797 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3. Rehberlik ve yönlendirme yaparak öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak

3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu


4. Okul ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak üst makamlardan talepte bulunmak.

4. 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


5. Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla meslekî açık öğretim lisesinde, eğitilmelerini sağlamak.

5. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu


6.Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak

6. 4857 Sayılı İş Kanunu


7.Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, ceza gerektiren davranışlarda yönetmelik hükümlerine uygun olarak ceza takdir etmek veya üst makamlara teklif etmek.

7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği


8.Okulda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs,seminer ve konferanslar düzenlemek.

8. Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği


9. Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif,izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek


9. Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri Yönetmeliği

Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə