T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesiYüklə 21,97 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü21,97 Kb.
#74959
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

aşağı ok 3

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ,

KIZILCAŞAR-İMAR MAHALLESİ,

441 ADA 4 NOLU PARSEL

BİLGİ NOTU1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİL/İLÇE

ANKARA/GÖLBAŞI

MAHALLE

KIZILCAŞAR (İMAR)

ADA/PARSEL

441/4

YÜZÖLÇÜM

3.000,00 m²

NİTELİĞİ

ARSA

MALİK

MALİYE HAZİNESİ (1/1)

CİLT/SAYFA

43/4222

TARİH/YEVMİYE

22.10.2002-6273

EDİNME SEBEBİ

İmar (TSM)Takyidat Bilgisi: Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 11.11.2016 tarihinde, saat 15.12 itibarı ile yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Kızılcaşar Mahallesi 441 Ada 4 no.lu parsel Gölbaşı ilçesi Ankara ilinde yer almaktadır. (39.802750° 32.73103°)
Bölgenin ana arterlerinden İncek Bulvarı üzerinde güneybatı istikamette ilerlerken Kızılcaşar Mevkii’ne gelindiğinde sola ayrılan Taşpınar-Kızılcaşar Yoluna dönülür. Bu yol üzerinde güney istikamette yaklaşık 1,3 km ilerlendiğinde sağa ayrılan 1129. Caddeye dönülür ve 1,6 km ileride sağ kol üzerinde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşılır.TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmede, 1/100.000’lik planla ilgili; Mahkeme kararı ile iptal edildiği şu an için taslak, hazırlık aşamasında veya onaylı bir plan olmadığı bilgisi alınmıştır.

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.11.2016 tarihli yazısında 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının mahkeme kararı ile iptal edildiği bakanlıkça çalışmaların yürütüldüğü belirtilmektedir.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Gölbaşı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar sonucunda taşınmazın bulunduğu bölgeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ulaşılamamıştır.

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.15, Hmaks:6,50, ön çekme mesafesi 10 metre yapılaşma koşulları ile “Gelişme Konut” Alanında kalmaktadır.

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Kızılcaşar_15 Uygulama İmar Plan Notları (Onay Tarihi 01.11.2001):

1. Özel şartlı bağ-bahçe nizamı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 3000 m2’dir. Bu alanlarda bir parselde yatay kat mülkiyetine uygun bağımsız birim oluşturulması durumunda imar parselinin her 1500 m2’si için en fazla bir adet bağımsız bölüm (birim) yapılabilir. Yine bu alanlarda parselin ifraz edilmeden tek ada tek parsel şeklinde düzenlenmesi durumunda imar parselinin her 1500 m2’si için en fazla bir adet bağımsız birim (bölüm) yapılabilir. Bunun yanı sıra ilave olarak, tüm yapı adasına (siteye) hitap etmek şartıyla ortak ticari, sosyal ve benzeri yapılar ile teknik altyapıya ait yapılar yapılabilir. Bunun için sadece 3.5 m2’lik ilave inşaat alanı verilir. Ancak söz konusu ilave inşaat alanının verilebilmesi için;

A. Düzenlenecek tek ada tek parselin alanının en az 24000 m2 olması zorunludur.

B. İlave inşaat alanı belirlenmesinde bir bağımsız birimde 4 kişinin yaşayacağı kabul edilerek hesap yapılacaktır.

C. İkiz veya sıra ev çözümleri ile ada içi yeşil alanları arttırıcı çözümlere gidilebilir. Bu çözümlerde birden çok sayıda mimari proje uygulaması yapılabilir. Tek ada tek parsel uygulamalarına ait vaziyet planları, özel çevre koruma kurumu tarafından onaylanmadıkça yapılaşmaya geçilemez.

2. Konutlarda en fazla yapı yüksekliği (h) 6.50 m olacaktır. Bina cephelerinde dışarıdan merdiven uygulaması yapılamaz. Cephelerde kapı-pencere boşlukları için ısı yönetmeliğinin “III. Bölge” için tespit edilen şartlarına uyulacaktır.

3. Konutlarda çatı yapılması zorunludur. Çatılar oturma şeklinde ya da kırma çatı şeklinde min %30, max %40 eğimle inşaa edilecektir. Çatı katı, çekme kat ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak, çatı örtüsü altına su deposu, asansör kulesi vb. İle son kattaki bölüm ile ilgili piyesler (mekânlar) yapılabilir. Ancak ana merdiven kovası veya kovaları saçak kotuna (çatı arası) çıkmaz ve çatı arası piyesleri ile bağlantılı olamaz. Çatı gabarisi her durumda çatı eğiminin binanın dar kenarı saçak seviyesi üzerinden alınarak belirlenecektir. Duman bacaları ile çatı pencereleri max %40’lık çatı eğiminin getirdiği mahya kotunu aşamazlar.

4. Yol, meydan, genel otopark, yeşil alanlar ve cami yeri gibi genel kullanımlar dop olarak düşünülerek kamu eline geçmeden inşaat ruhsatı verilemez.

5. Bu plan kapsamında çekme mesafesi verilmemiş olan yapı adalarında yapılar trafik yolundan en az 10 m, yaya yollarından ise en az 10 m çekilecektir. Bir parselde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasındaki mesafe en az 10 m olacaktır. Parsellerin ifraz edilmesi halinde yapılar komşu parsellerden çekme mesafesi en az 10 m olacaktır.

6. Yapılara, bölgede tesis edilecek şebekeden su ve elektrik bağlanmadan ve peyzaj uygulaması tamamlanmadan kullanma izni verilemez. Onaylı altyapı projesine göre şebeke imalatı tamamlanıp yapı pissuyu ve atık suyu şebekeye bağlanmadan kullanma izni verilemez. Ancak yapı izni alan bölge ile ilgili altyapı şebekesi tamamlanmış olmasına rağmen, yapıların bitiş tarihine kadar tali ve ana kollektörlere yapılmamış olması durumunda bu ihtiyaç için sızdırmasız plastik veya metal fosseptik tankları kullanılacak ve toplanan atıklar koruma bölgesinin dışına ilgili idarece de kabul edilecek uygun bir alana deşarj edilecektir.

7. Otoparklar parsel içerisinde düzenlenecektir.

8. Bu plan 31.08.1992 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli gölbaşı çevre düzeni plan hükümleriyle 18.03.1994 tarihinde onaylanmış 1/5000 ölçekli özel çevre koruma bölgesi nazım imar planı hükümleri ile birlikte bir bütündür.


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu 441 Ada 4 parsel Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bölgede genellikle 1-2 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar, çok sayıda boş arsa ve gündelik ihtiyacı karşılamaya yönelik mahalle içi ticari işletmeler bulunmaktadır. Kızılcaşar gelişmekte olan bir bölgedir. Bölgede yapılaşma hızı ortalama seviyededir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede imar durumları 2 katlı konut tarzı yapılaşmaya müsait olup yapılaşma henüz başlamamıştır. Taşınmaza yakın konumda, halen inşası devam eden markalı konut projeleri de bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz, imar paftasına göre yola cepheli olup, bölgede asfalt çalışmaları henüz tam manasıyla tamamlanmamıştır. Zemin büyük oranda stabilize platformdur. Parsele ulaşım asfalt yol üzerinden doğrudan sağlanamamaktadır. Ancak yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır.

aşağı ok 3
Konu taşınmaz 441 Ada 4 no.lu parselde yer alan 3.000,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdır. Parselin geometrik şekli dörtgen formdadır. Hafif eğimli topografik yapıya sahiptir. Parselin imar paftası üzerinden 1167. Sokağa yaklaşık 50 metre cephesi bulunmaktadır. Parselin cepheli olduğu sokak ve yollar mahallinde henüz açılmamıştır. 441 nolu adaya stabilize yol üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> Antalya iLİ, manavgat iLÇESİ, sorkun mahallesi, 633 ada parsel
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde -> 1 genel biLGİler

Yüklə 21,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə