T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ GÖlbaşI İLÇESİ karagediK-İmar mahallesiYüklə 33,82 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü33,82 Kb.
#100147
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

aşağı ok 18
ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ KARAGEDİK-İMAR MAHALLESİ

120020 ADA 3 NO.LU PARSEL

BİLGİ NOTU

ŞUBAT 2017


1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

ANKARA

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

GÖLBAŞI

Ada No

120020

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

3

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

ARSA

Niteliği

-

Mahallesi

KARAGEDİK-İMAR

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı(m²)

954,00

Malik

MALİYE HAZİNESİ

Edinme Sebebi ve Tarihi

İmar (TSM) – 13.05.2005-4276

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Arsa

Takyidat Bilgisi

Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 11.11.2016 tarihinde yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.2TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Karagedik-İmar Mahallesi 120020 Ada 3 no.lu parsel Gölbaşı / ANKARA adresinde yer almaktadır. (39.570825° 32.801963°)

Taşınmazın bulunduğu Gölbaşı ilçesinde karayolu ile ulaşım yaygındır. Gölbaşı ilçe merkezinin güneyinde yer alan Ankara-Konya Karayolu yaklaşık 23 km takip edilerek Ahiboz Mahalle sınırından sağa Karagedik Mahalle yoluna dönülür yaklaşık 5 km sonra mahalle merkezine ulaşılır. Mahalle merkezini güney kuzey yönünde kesen Atatürk Caddesinin doğusunda taşınmaza ulaşım sağlanabilmektedir.
2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

2.1 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2023 Başkent Nazım İmar Planında değerleme konusu taşınmaz “ Meskun (Düzenli) Konut Alanlarında kalmaktadır.
2.21/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şefliğinin 28.12.2016 tarih ve 94221923-754-E.12517 sayılı yazısında değerleme konusu taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının arşiv kayıtlarında bulunmadığı belirtilmiştir.


2.31/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz üst ölçek planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks: 0,15, Kaks: 0,30, Ön Bahçe Çekme Mesafesi 5 Metre, Yan Bahçe Çekme Mesafesi 3 Metre, Ayrık Nizam 2 Kat “Konut Alanı” nda kalmaktadır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları


3 TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu taşınmaz 120020 Ada 3 Parselin geometrik şekli düzgün dörtgen formundadır. Taşınmaz kısmen eğimli topografik yapıya sahiptir. Parselin imar paftası üzerinden, kuzeyden 7 metrelik yola yaklaşık 27 metre, doğudan 7 metrelik yola yaklaşık 28 metre cephesi bulunmaktadır.

aşağı ok 14

Bölgede genellikle boş arsalar, 2 kat imar şartlarına uygun inşa edilmiş yapılar, mahalle içinde küçük ve orta ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Bölgede yapılaşma hızı ortalama seviyededir. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamıştır. Taşınmaza stabilize yol üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır. Taşınmaza yakın konumda Enver Bektaş İlköğretim Okulu, Ptt binası, Karagedik Camii bulunmaktadır.


4TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

4.1Parsele İlişkin Hukuki Durum


Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gözlemlenmiş taşınmaz ilgili herhangi hukuki bir ihtilafa rastlanmamıştır.

T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan alınan belgeye göre taşınmazın; 26.04.2016 tarihli tespit tutanağında tel örgü ile kısmen çevrili belirtilmiştir.


4.2 Koruma Statüsünde Bulunan Alanlar


Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile satışa uygunluk görüşü istenmiş olup tarafımıza cevaben verilen 20.12.2016 tarih 53626586-756.02-E13137 sayılı yazıda konu parselin 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmiş doğal sit alanı sınırları içinde kalmadığı belirtilmektedir. Söz konusu taşınmazın Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisine girmediği, bu sebepten dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisinde ve sorumluluğunda olmadığı bilgisi edinilmiştir.

4.3Mahkeme Kararları


TMMOB Mimarlar Odası tarafından, satışa konu taşınmazında içinde bulunduğu Maliye Hazinesine ait taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararının, satışa konu taşınmazın da içinde bulunduğu Ankara’da bulunan taşınmazlara ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinin 2016/3854 Esasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davada 12.12.2016 tarihinde yürütmenin durdurulması hakkındaki istemin reddine karar verilmiş olup, söz konusu dava devam etmektedir.

EK 1

Tapu KaydıEK 2

Kadastro Durumu

FOTOĞRAFLAR


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> muhtelif-tasinmazlar-ankara-golbasi-ilcesi-virancık-bursal
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
muhtelif-tasinmazlar-ankara-golbasi-ilcesi-virancık-bursal -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ GÖlbaşI İLÇESİ karagedik mahallesi

Yüklə 33,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə