T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ,ÇEŞme iLÇESİ, sakarya mahallesiYüklə 46,19 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü46,19 Kb.
#39173
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

kapak.jpg

BİLGİ NOTU

İZMİR İLİ,ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ

207 ADA– 4 NO.LU PARSEL
KASIM, 2017

1TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz; “Sakarya Mahallesi, MerdivenlikuyuMevkii, 3182 Sokak, 207 Ada 4No.lu Parsel, Çeşme /İzmir” açık adresinde yer almaktadır. (38.331486’’K, 26.317238’’D)

Taşınmaza ulaşım tarif olarak şu şekildedir;İzmir Çeşme Otoyoluüzerinde, İzmir kent merkezinden Çeşme istikametine doğru ilerlerken,Alaçatı Kavşağı kullanılarak Ilıca istikametine doğru İzmir Çeşme Yolu’na (D300 Karayolu’na) bağlanılır. Yol takip edilerek Boyalık Mevkii’ne gelindikten ve İş Bankası Çeşme Dinlenme Kampı’nı geçtikten sonra, sağ taraftaki 3145 Sokak’a dönülür. Sokak üzerinde yaklaşık 200 m. ilerledikten sonra, önce sağ taraftaki 3123 Sokak’a, 50 m. sonra da sol taraftaki 3182. Sokak’a dönülerek, taşınmaza ulaşılabilmektedir.207 ada 4 no.lu parsel; 3182 Sokak üzerinde yaklaşık 40 m. ilerlendiğinde, sağ tarafta konumlanmaktadır. Taşınmaza, özel araç ve toplu taşıma araçları ile erişim sağlanabilmektedir.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

İzmir

Pafta No

23 İ 1

Blok No

-

İlçesi

Çeşme

Ada No

207

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

4

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Zeytin Ağaçlı Tarla

Niteliği

-

Mahallesi

Sakarya

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

Merdivenlikuyu

Parsel Alanı

11.829,00m²

Malik

Maliye Hazinesi (1/1)

Edinme Sebebi ve Tarihi

Hükmen Tescil-29/03/1996-850-(Kesinleşme Tarihi:14/03/1996)

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

Ana Taşınmaz

Takyidat Bilgisi

İzmir Çeşme İlçesiTapu Müdürlüğü’nden; 03.10.2017 tarihinde alınan tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde şu tespitlerde bulunulmuştur;

-BEYAN: 3. derecede arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır. 23.01.2013 tarih, 544 yevmiye no.

Takyidat varsa taşınmazın alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde yer alan beyan; konu mülkün alım ve satımına engel bir durum teşkil etmemektedir.

Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı


Tanıtıma konu mülk; İzmir İli, Çeşme İlçesi sınırları içerisinde kalan Sakarya Mahallesi, MerdivenlikuyuMevkii, 207 Ada, 4 Parselde yer alan, tapuya “Zeytin Ağaçlı Tarla” olarak kayıtlı taşınmazdır.

Taşınmaz; Çeşme ilçe merkezinin kuzeydoğusunda,Ayayorgi Koyu’nun güneyinde, Boyalık Halk Plajı’nın ise kuzeybatısında kalan alan içerisinde, Boyalık olarak adlandırılan bölgede konumludur. Taşınmaz; Boyalık Plajı’na yaklaşık 700 m.;Ayayorgi Koyu’na ise yaklaşık 900 m. mesafede yer almaktadır. Bölge;ağırlıklı olarak ikincil konut ve turizm fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Yakın çevresinde; Beyaz Evler Sitesi, Türkiye İş Bankası Çeşme Dinlenme Kampı, Boyalık Beach Hotel, dubleks ve tripleks meskenler ile boş arsalar yer almakta olup, ağırlıklı olarak üst gelir grubu tarafından tercih edilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak altyapı yatırımları tamamlanmış olup, taşınmaz bu hizmetlerden faydalanabilecek konumdadır.

Taşınmaz; sahile yaklaşık 50 m. mesafede konumlu olup, sahil hattı ve taşınmaz arasında yeşil alan olarak ayrılmış 207 ada – 5 no.lu parsel bulunmaktadır. Önündeki parsel yeşil alan olarak ayrıldığından, kapanmaz bir deniz manzarasına sahiptir. Parsele komşu olan yapı adalarında genel olarak villa tarzı yapılaşmaların olduğu, aynı yapı adası içerisindeki 6 no.lu parsel üzerinde Beach Club olduğu gözlenmiştir.Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

Bölgede Doluluk Boşluk Durumu – Arz Talep Dengesi

Bölgenin doluluk oranı gözleme dayalı olarak % 60-70 bandında tahmin edilmektedir. Bölgede, fiili durum itibari ile arz-talep dengelidir.

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

  1. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Konu taşınmaz, 10.04.2017 tarihli, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyük Şehir Bütünü Çevre Düzeni Planı içerisinde, “Ticaret ve Tercihli Konut Alanı” sınırları içerisinde kalmaktadır.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Konu taşınmaz, 12.03.2004 tarih - 11173 sayılı Meclis Kararı ile onaylı “Çeşme NPL-1c Alt Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” sınırları içerisinde “3.Derece Arkeolojik Sit Alanı-Tercihli Turizm ve Konut Yerleşim Alanı-Park ve Yol” alanında kalmaktadır.

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 04.10.2017 tarih 1652 sayılı yazıya göre, taşınmaz; 09.08.2011 gün, 6216 sayılı kurul kararı gereği 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında, 12.03.2014 gün ve 11173 sayılı kurul kararı gereği onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nda“Yol, Park, Ticaret ve Tercihli Konut Alanı”lejantında kalmakta olup, 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine tabidir. Parselin Ticaret ve Tercihli Konut Alanı’nda kalan kısmında; “Ayrık Nizam”, “KAKS:0,25” “2 Kat” yapılaşma koşulu öngörülmüş olup, çekme mesafeleri ön bahçeden 7,00 m.; arka bahçeden 5,00 m. olarak belirlenmiştir.
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Tarafımıza ibraz edilen imar durumu belgesinin dijitalleştirilmesinden sonra yapılan alan hesaplamalarına göre, parselin 2.645,14 m² + 2.247,25 m² olmak üzere toplam ~4.892,39 m²’si konut alanında, ~143,54 m²’siticaret fonksiyonunda kalmaktadır. Parselin ~3.168,60 m²’si yeşil alan (park) olarak, ~3.624,47’si ise yol olarak terkin edilecektir.

Plan Adı

:

12.03.2014 tarih - 11173 sayılı kurul kararı gereği onaylananKoruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Plan Onay Tarihi

:

12.03.2014

Plan Notları

:
 • Doğal zemin bozulamaz. Proje aşamasında Jeolojik zemin etüd raporu aranacaktır.

 • Kot Belediyesi’nce verilecektir.

 • Toplu ağaçlıklar bina konumlandırmalarında dikkate alınacaktır.

 • Yollar fiilen açılmadan inşaata başlanamaz.

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat izni verilecektir

3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


 • Konu mülkün sınırları içerisinde bulunduğu 12.03.2014 tarih - 11173 sayılı kurul kararı ile onaylı 1/1000 Ölçekli “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

 • Parsel; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı sınırları içerisinde kalmamaktadır.

 • Parsel için inşaat izni; imar uygulaması ve sondaj çalışması yapıldıktan sonra verilecektir.

 • Mahallindeyapılan incelemelere göre parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

 • Parsel; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih – 658 Karar No.lu İlke Kararı’na göre; “III. Derece Arkeolojik Sit; Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar” olarak tanımlanmış; Bu alanlarda,

a)Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;

 • Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına

 •  Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

 • Gerekli alt yapı uygulamalarına,

 •  Öneri yapı gabarilerine,

 •  Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,

ç) (Değişik 18/01/2017 tarih, 29952 sayılı  Resmi Gazete, 29/12/2016 tarih ve 663 sayılı İlke Kararı) Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebileceğine,

d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,

h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna” karar verilmiştir.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi


Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

X
Kullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Saha incelemelerinde, taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı ve boş olduğu görülmüştür.


Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Parsel Geometrisi:Tanıtıma konu207 ada, 4 no.lu parsel;çok kenarlı yamuk bir geometriye sahiptir.

Parsel Ölçüleri: Taşınmazın cepheli olduğuimar yolları henüz açılmamış olup, fiili durumda parselin kuzeydoğu yönündeki 207 ada 5 parsele (sahil hattına) yaklaşık 135,00 m. ve 207 ada 6 no.lu parsele yaklaşık 42 m. cephesi, kuzeybatı yönünden toplamda 176,30 m. cephesi bulunmaktadır. Parsel derinliği taşınmazın geometrik şekline bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, en az ~56,00 m. ve en çok ~75,00 m. derinliğe sahiptir.

Eğim: Taşınmazın bulunduğu bölge eğimli bir yapıya sahiptir.

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu bölgede; yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. altyapı yatırımları genel olarak tamamlanmış olmakla beraber, taşınmazın dahil olduğu yapı adasında imar planlarında gösterilen yollarının henüz açılmadığı görülmüştür. Komşu parseller üzerinde yapılaşma olduğundan, konu mülkün altyapı olanaklarından tam olarak yararlanabileceği düşünülmektedir.

Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler


Yerinde yapılan incelemelerde; rapora konu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir.

TAKYİDAT BELGESİ1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı – 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı )

EK 4 (1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı)

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

FOTOĞRAFLAR

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_1792.jpg

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_1795.jpg

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_1797.jpg

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_1806.jpg

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_1805.jpg

Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 05.11.1999 Tarih – 658 Sayılı İlke Kararı*Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İlke Kararları internet sitesinden (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14329/658-nolu-ilke-karari-arkeolojik-sitler-koruma-ve-kullan-.html) alınmıştır.


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ, Çankaya iLÇESİ,lodumu (beytepeköYÜ) mahallesi, 8684 ada– No. Lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,Çankaya iLÇESİ,Çayyolu-1 mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ, torbali iLÇESİ,yazibaşi mahallesi

Yüklə 46,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə