T c biTLİs valiLİĞİ Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü cemiL ÖZGÜr mesleki ve teknik anadolu lisesiYüklə 0,71 Mb.
səhifə1/8
tarix22.01.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#39451
  1   2   3   4   5   6   7   8T.C

BİTLİS VALİLİĞİ

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü

CEMİL ÖZGÜR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2015–2019
STRATEJİK PLANI

Bitlis–2015

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir


Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister
Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız. Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.”….
İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:


Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.


Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY
BİTLİS İL HARİTASI

BİTLİS İL HARİTASI

SUNUŞKüreselleşen dünyada ülkeler yalnız başına hareket edemedikleri gibi, kurumlar da hiçbir şekilde gelişigüzel hareket etme lüksüne sahip değildirler. Dünyamızdaki hızlı gelişim, başta iş dünyası olmak üzere kamu yönetiminde yeniden yapılandırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, bireyin ihtiyacına duyarlı, katılımcılığı ön plana alan, hedef ve önceliklerini belirleyen, hesap vermeyi ilke haline getiren, şeffaf ve etkin bir kamu yapısının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir.

Kamu kuruluşları için stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen kapsam ve yöntem gerekleri yerine getirilerek hazırlanan bu stratejik plan, bir yandan kurum kültürü oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek sağlayacak diğer yandan da kurumumuzun mali yönetimine etkinlik kazandıracaktır.

Stratejik planın uygulanmasında, okul ve kurumlarımızın bugünden çok daha iyiye ulaşması için katılımcı bir ekip çalışmasına uygun olarak çaba sarf edileceği şüphesizdir. İlimizin eğitim faaliyetlerini planlayarak toplumumuzun gelişimine ve refahına katkı sunduğumuz kanaatindeyim. Bu sorumlulukla hareket etmenin mutluluğunu katılımcılarımızla paylaşıyorum. Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibine, stratejik planlama çalışma grubuna ve katkı sunan herkese teşekkür ederim.
Mehmet Emin KORKMAZ

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü
ÖNSÖZ

İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana yaşamak için üretmek ve üretimde daha iyiye ulaşmak çabasında olmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte ekonomik yaşamda ortaya çıkan dönüşümler, bilimsel yaklaşım ve tekniklerin üretime etkileri insan kaynaklarının önemini arttırırken verimlilik, standart ve kalite kavramlarını ön plana çıkarmıştır.

 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin artması, doğa ve insan kaynaklarının etkili bir şekilde geliştirilmesi ve değerlendirilmesine bağlıdır. 

Dünya ekonomisi ve teknolojisindeki hızlı değişme ve gelişmeler karşısında sürdürülebilir bir kalkınmanın ve rekabet edebilirliğin temel koşulu Mesleki ve Teknik Eğitimden geçmektedir. Çünkü teknolojik ne kadar ilerlerse ilerlesin, sonuçta bilgiyi teknolojiye ve teknolojiyi de üretimin emrine verecek olan çalışan işgücü olacaktır.

 

Avrupa Birliği’nde Mesleki ve Teknik Eğitim’in işsizlikle mücadelede önemli bir araç haline gelmesi, bu sistemin Türkiye’de uygulanan şekliyle bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğunu göstermektedir. 

Eğitimin sadece eğitimli birey yetiştirme boyutundan başka doğrudan işgücü piyasasına ve istihdama etki eden ekonomik bir olgu olarak da görülmelidir. Bu ise, eğitimin sayısal yanından çok kalite yanının geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim’lerin, bilginin doğru kullanılmasına yapacakları katkı, emek piyasalarında ve üretim sistemlerinde toplam kalite-verimlilik çizgisinin yakalanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Özelikle son yıllarda yaşanan küresel krizin etkisiyle halen Türkiye’de işsizlik oranı % 15’e yakındır. Bu oranı düşürmek için tüm Türkiye’de bir Mesleki ve Teknik Eğitim seferberliği başlatmak gerekmektedir.

İbrahim BUDAK

Okul Müdürü
İÇİNDEKİLER

BİTLİS İL HARİTASI
SUNUŞ
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR
I. BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLAMA SÜRECİ
 1. Stratejik Planlama Üst Kurulu
 1. Stratejik Planlama Ekibi
II. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ
A. Tarihi Gelişim
B. Yasal Yükümlülükler
C. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi
D. Paydaş Analizi
E. Kuruluş İçi ve Kurum Dışı Analiz
ÇEVRE (PESTLE) ANALIZI
Politik/Hukuki Faktörler
Ekonomik Faktörler

Sosyal/Kültürel Faktörler
Teknolojik Faktörler
Legal Faktörler
Ekolojik Faktörler
SWOT (GZFT) ANALİZİ
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Fırsatlar
Tehditler
SORUN /GELİŞİM ALANLARI
III. BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ
A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
 1. Misyon
 1. Vizyon
 1. Temel Değerler
B. TEMALAR VE STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
1. Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması
2. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması
  1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
  1. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
  1. Ulusal ve Uluslararası Hareketlilik
3. Kurum Kapasitenin Geliştirilmesi
  1. Beşeri alt yapı
  1. Fiziki ve Mali Alt Yapı
  1. Yönetim ve organizasyon-Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımının Artırılması


IV. BÖLÜM

MALİYETLENDİRME
V. BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
 1. İzleme ve Değerlendirme
 1. Performansın İzlenmesi
 1. Raporlama
 1. Planın Duyurulması
EKLER


KURUM KİMLİK BİLGİSİ


Kurum Adı

Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kurum Türü

Anadolu Meslek Lisesi

Kurum Kodu

971713

Kurum Statüsü

Kamu


Kurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici : 6

Öğretmen :26

Hizmetli : 7

Memur :1

Öğrenci Sayısı
Öğretim Şekli

Normal

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

24 Eylül 2009


KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ


Kurum Telefonu / Fax

Tel : 0 ( 434 ) 228 32 39

Fax :0 ( 434 ) 228 32 33

Kurum Web Adresi

http://cemilozgureml.meb.k12.tr/

Mail Adresi

971713@meb.k12.trKurum Adresi


Mahalle : Beş Minare

Posta Kodu : 13000

İlçe : Merkez

İli : Bitlis


Kurum Müdürü


İbrahim BUDAK GSM: 0505 591 60 18Kurum Müdür Yardımcıları

MdrBaş Yard. 1: Ali YILDIRIM GSM: 0505 343 22 77

Müdür Yard. 2: Ramazan GÜVEN GSM: 0505 778 76 92

Müdür Yard. 3: Ercan TOPÇU GSM: 0553 399 41 08

Müdür Yard. 4: Salih TOPRAK GSM: 0544 715 36 31

Müdür Yard. 5: Güven KOÇBAY GSM: 0505 724 43 96


STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
I. BÖLÜM


STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı Kasım 2014’de başlamıştır. Öncelikle çalışmalarını yürütecek ekip belirlenmiş, Bitlis ili baz alınarak bölgesel ve orta vadeli plan ve programlar, belli başlı sorunlar incelenmiş, özet bilgiler derlenmiştir.


Daha sonra Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin paydaşlarının, okulumuzun geleceği için verilen kararlardan etkilenen ve kararları etkileyen; okulun geleceğinde hak iddia eden kurum ve kuruluşlar olarak tespit edilmesi önerilmiştir. Örnek: atananlar (valilik, il müdürlükleri, vb.); seçilenler (belediyeler, muhtarlar, vb.); toplum temsilcileri (sivil toplum kuruluşları, odalar, vb.); diğer (üniversiteler, medya, vb.)
Paydaş kurum ve kuruluşlarımızın ve kişilerinin görüş ve önerilerini almak maksadıyla Paydaş Anketi hazırlanmış, çıkan sonuçlar GZFT çalışmalarında değerlendirmeye alınmıştır.
Ayrıca iç paydaşlardan en önemlisi olan öğrencilerimize ve çalışan personelimize yönelik olarak da GZFT anketleri düzenlenmiştir. Stratejik planı hazırlayanlar, iç ve dış paydaşlarımız ile bilgilendirme ve mevcut durum değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılar ve mevcut durum analizi doğrultusunda stratejik amaç, hedef ve faaliyetler, tahmini bütçeler ve öncelikler ile ilişkilendirilerek, Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’nin 2015-2019 Stratejik Planı’na son hali verilmiştir.
Okulumuzun 2015–2019 yılları arasında ulaşmayı arzu ettiği yeri planlamak amacıyla “Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Süreci”, iç ve dış paydaşların katkılarıyla yürütülmüş ve tamamlanmıştır.


1. STRATEJİK PLAN ÜST KURULUSTRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Sıra No

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

İbrahim BUDAK

Okul Müdürü

Başkan

2

Ali YILDIRIM

Müdür Başyardımcısı

Üye

3

Ahmet SARI

Öğretmen

Üye

4

Cengiz BAKTAGÜL

Okul Aile Birliği Başkanı

Üye

5
Okul Aile Birliği Yön.Kurulu Üyesi

Üye


Tablo1: Stratejik Plan Üst Kurulu


2. STRATEJİK PLAN EKİBİSTRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Sıra No

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Ramazan GÜVEN

Müdür Yardımcısı

Başkan

2

Esra Elçin TAŞKAN

Öğretmen

Üye

3

Gül BİTER

Rehber Öğretmen

Üye


Tablo2: Stratejik Planlama Ekibi


II. BÖLÜM

MEVCUT

DURUM ANALİZİA. TARİHİ GELİŞİM

KAYNAKLARI

Okulumuzun inşaatı Bitlisli hayırsever işadamı Cemil ÖZGÜR tarafından 2009 yılında tamamlanmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılışı yapılmıştır.


Okulumuzda 300 kişilik pansiyon ve Elektrik-Elektronik atölye binası bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzda 16 adet derslik, 4 adet bilgisayar laboratuarı, yabancı dil laboratuarı, fizik laboratuarı, kimya laboratuarı, biyoloji laboratuarı bulunmaktadır.
Okulumuz bünyesinde halen Teog puanı ile öğrenci alan Anadolu Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı ve ön kayıtla öğrenci alan Endüstri meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı bulunmaktadır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı’nın açılmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Kimya Teknolojileri Alanı’nın açılması planlanmaktadır.Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə