T c biTLİs valiLİĞİ Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü cemiL ÖZGÜr mesleki ve teknik anadolu lisesiYüklə 0,71 Mb.
səhifə4/8
tarix22.01.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#39451
1   2   3   4   5   6   7   8


Tablo 26: Okul Web Sitesi


Rehber Öğretmen

Branş Öğretmenleri

Zümre Öğretmenleri

Öğrenci Kulüpleri

Okul Aile Birliği

Öğretmenler Kurulu
1.20. Okul/kurumun teşkilat yapısı (Organizasyon Şeması)

Okul MüdürüMüdür Başyardımcısı


Kurullar

KomisyonlarYardımcı Hizmetliler

Pansiyon Hizmetleri

Büro HizmetleriMüdür Yardımcıları


Öğretmenler


2. Kurum Dışı Analizi

Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2015-2019 Stratejik Plan hazırlanma sürecinde paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon ilkesi doğrultusunda, politika ve stratejilerin birlikte oluşturulmasından hareketle paydaşlarımıza düzenlenen anketler sonucunda paydaş görüşleri aşağıda belirtilmiştir:Öğrenci Memnuniyet Anketi
Paydaş listesinde belirtilen iç paydaşlardaki öğrencilere uygulanmış olup anket sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.


 • ”Öğrencilerin istediği zaman okul idarecileri, öğretmen ve personellerle rahat iletişime geçmesinin sağlanması,

 • Okulda yapılacak değişikliklerde öğrenci görüşlerinin alınması,

 • Ders dışında öğretmenin öğrencilerle daha fazla ilgilenmesinin sağlanması,

 • Sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilerinin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesi,

 • Sınıf temsilcilerinin girişken ve sorunları dile getirir olmasının gerektiği

 • Öğrenci sorunlarının okul yönetimi ve öğretmenlerce daha fazla dikkate alınması,

 • Okul çalışanlarının öğrenci güvenini kazanacak şekilde hareket etmesi,

 • Okulda yangın ve doğal afetlere karşı daha fazla önlem alınması,

 • Öğrenci temsilcilerinin okulda bulunan kural ve çalışma grupları ile iletişiminin arttırılması ve okul ile ilgili kararlarda öğrenci görüşlerinin alınması,

 • Derslerin boş geçmemesi için önceden önlemin alınması ve ders programı hazırlanırken öğrenci görüşlerinin alınması,

 • Öğretmenler tarafından öğrenci seviyesinin iyi analiz edilmesi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ön plana çıkarılarak öğretmeye rehberlik yapma konusunda daha fazla gayretli olması,

 • Eğitimde yaratıcılığın teşvik edilmesi,

 • Nöbetçi öğretmenlerin görevlerini daha etkili yerine getirmesi,

 • Okul çalışanlarının temizliğe daha fazla özen göstermesi,

 • Okula, öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip bir kantinin açılması,

 • Pansiyon çalışanlarının temizlik ve tertibe daha fazla özen göstermesi,

 • Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri çerçevesinde daha fazla sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi,

 • Öğrencilerin görüşleri alınarak ilgi, yetenek ve istekleri çerçevesinde eğitici kollara seçilmeleri,

 • Eğitici kol çalışmalarının daha etkili yapılması,

 • Belirli gün ve Haftaların kutlanmasında öğrencilerin ilgisini çekecek etkinliklere yer verilmesi,

 • Okulda ders içi ve ders dışı başarılar ve örnek davranışların daha fazla ödüllendirilmesinin sağlanması” gerektiği ortaya çıkmıştır.


OGYE Üyeleri Memnuniyeti Anketi
Okulumuzun OGYE ekibi üyelerine uygulanmış olup anket sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.


 • ”Okul çalışanlarının işbirliği kurarak fiziki mekân, donanım, donanım, araç ve gereçleri etkili kullanması,

 • Okulun olumlu örgüt kültürünün ve insan kaynaklarının mesleki yeterliliklerinin arttırılması,

 • Okulun çevreyle, üniversiteyle, velilerle işbirliğini arttırarak, okul değerlerinin daha fazla paylaşılması ve okulda hizmet içi eğitim etkinliklerinin sayısının arttırılması,

 • Okulda düzenlenen sosyal-kültürel, sportif ve eğitim-öğretim faaliyet sayısının arttırılarak, bu faaliyetlere veli ve öğrenci katılımının sağlanması,


 • Okulun temizlik ve güvenliğinin arttırılması,

 • Paydaş beklentilerinin karşılanma düzeyinin arttırılması,


 • Planlı okul gelişim çalışmalarının arttırılarak, öğrenci ve okul çalışanlarının devam düzeyinin arttırılması,

 • Okul mali kaynaklarının yönetim düzeyi arttırılarak üretilen materyal sayısının arttırılması” gerektiği ortaya çıkmıştır.


Toplum Memnuniyet Anketi
Okulumuz yakın çevresinde ilişki halinde bulunduğumuz toplum üyelerine uygulanmış olup anket sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.


 • ”Okul yönetiminin, okul ve toplum arasındaki ilişkileri daha fazla derinleştirmesi, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi,

 • Okul yönetiminin, okul olanaklarını ve üretilen hizmetleri toplumun yararına sunması,

 • Öğrencilerin toplum içerisinde toplumun kurallarına uyması ve kamu mallarını daha fazla koruması,

 • Okulun çevreyle daha fazla işbirliği sağlayarak, çevrenin kararlara katılımını sağlaması,

 • Okulun çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda daha fazla duyarlı olması ve okulda yapılan törenlere çevre katılımının sağlaması” gerektiği ortaya çıkmıştır.


Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi
Paydaş listesinde belirtilen iç paydaşlardaki okul personellerine uygulanmış olup anket sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.


 • ”Okul çalışanlarının çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,

 • Görevlendirmelerde personel görüşlerinin daha fazla dikkate alınması,

 • Okul çalışanlarına performans arttırıcı desteğin verilmesi ve gerektiğinde ödüllendirilmelerin yapılması,

 • Okulda üretilen bilgi ve materyal’in yayılımı ve daha etkili korunması,

 • Okulun çevre ve toplumla daha derin ve çok boyutlu ilişkiler kurması” gerektiği ortaya çıkmıştır.


Veli Memnuniyet Anketi
Paydaş listesinde belirtilen dış paydaşlardaki velilere uygulanmış olup anket sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.


 • ”Okul yönetiminin daha fazla veli toplantıları düzenleyerek veli-okul çalışanları arasında iletişimin arttırılması ve etkili rehberlik hizmetinin verilmesi,

 • Okula gelen yabancı kişilere karşı güvenlik önlemlerinin arttırılması,

 • Okulun stratejik plan, gelişim planı ve gelişim raporları hakkında velilerin yeterince bilgilendirilmesi,

 • Okul aile Birliği temsilcilerinin seçilmesinde oylama ile yapılması ve okul ile ilgili kararlarda veli görüşlerinin daha fazla alınması,

 • Okulun öğrenciler, aileler ve akademisyenlerle daha fazla iletişim kurması,

 • Okulda verilen bilgilerin gerçek hayatta kullanılabilir olduğunu öğrenciye anlatmak için uygulamalı eğitime daha fazla önem verilmesi” sonucu ortaya çıkmıştır.F. DIŞ ÇEVRE (PESTLE) ANALİZİ

KAYNAKLARI

1. POLİTİK FAKTÖRLER
1.1 BİTLİS’İN TARİHTEKİ YERİ
Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis, Van Gölü’nün batısındadır. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in, şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis’ten gelmektedir. Tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan “ Vadideki Güzel Şehir” diye anılır. Bitlis M.Ö.400 yıllarında Urartular’ın yerleşim alanıydı. M.Ö.11. yüzyıla kadar Urartular’ın yurdu olmaya devam eden ve 7. Yüzyıla kadar Asurlular’ın, 6. Yüzyıla kadar ise Medler’in yönetimi altında kalan Bitlis, daha sonra Pers Krallığının kurulması ile 2. Darius tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö.4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender’in yönetimi altına giren ve M.S.2. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Trayan tarafından ele geçirilen Bitlis, 7. Yüzyıla kadar Bizans yönetiminde kaldı.

Türkler’in 10. Yüzyılla birlikte başlayan Anadolu akınları sırasında önemli bir uğrak yeri haline gelen ve bu tarihlerde Alparslan ve ordularını Ahlat’ta konuk eden Bitlis, Türkler’in Anadolu’ya açılmasında çok önemli bir rolü de üstlenmiş oldu. 13. Yüzyılda Eyyübiler ve daha sonra Harzemşahlılar ve Moğolların saldırısına uğrayan ve 1514 yılındaki Çaldıran Savaşıyla Osmanlı egemenliğine giren Bitlis, Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altında ilim, sanat ve kültür merkezi haline geldi. Birinci Dünya Savaşı Esnasında bir süre Çarlık Rusya’nın işgali altında kalan Bitlis, Cumhuriyettin ilanından sonra il yapıldı.


Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere kucak açan Bitlis’te, bu dönemlere ait birçok kale, cami, medrese, köprü ve kervansaray yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle geçmiş medeniyetlerin kültür ve sanat kalıntılarıyla yan yana yaşamak mümkündür. Nemrut Yanardağı’nın patlamasıyla oluşan Van Gölü’nün, yarısından fazlası Bitlis İl sınırları içerisindedir. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Van Gölü sahillerinin güzelliklerini, kendi tarihi özellikleriyle bütünleştirir. Özellikle uzun yıllar Selçuklu egemenliği altında kalan Ahlat’ta dünyaca ünlü kümbet adı verilen anıt mezarlar ve mezar taşları, Adilcevaz İlçesi’nde ise Urartular’a ait eserler ve özellikle Kef Kalesi, ilin tarihi zenginliğinin halkalarını oluştururlar.
1.2 COĞRAFİ KONUMU
Bitlis ilinin topraklarının çoğu sarp ve yüksek dağlardan oluşmuştur. Önemli dağlar olan Nemrut ve Süphan'dır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de Bitli için “ Vadideki Güzel Şehir” nitelemesi yapmıştır.

Karasal özellikler gösteren Bitlis iklimi, gerçekte doğunun sert ve karasal iklimiyle Akdeniz iklimi arasında bir geçiş niteliği göstermektedir. İlde kışlar soğuk, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.2. EKONOMİK FAKTÖRLER
2.1 TURİZM AKTİVİTELERİ
Havası, suyu, dağları, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsü ile adeta bir yeryüzü cennetini andıran Bitlis İli; tarihin her dönemine tanıklık eden anıtsal yapıları, Türkiye’nin en büyük yanardağı olan eşsiz doğa harikası Nemrut Dağı ve Krater Gölü, Tatvan – Ahlat - Adilcevaz ilçelerimizin bir hilal şeklinde kucakladığı uçsuz bucaksız görüntüsü ile Van Gölü, Süphan Dağı, Beş Minare’si, şifalı suları ve misafirperver insanı ile tarih ve doğanın kucaklaşmasını en güzel şekilde sergileyen şirin bir ilimizdir. Bu potansiyeli ile Bitlis, ülkenin batı ve Akdeniz sahillerine sıkışmış turizmine hem doğuda açılmış bir pencere, hem de sahip olduğu zenginliklerle üzerine düşeni yapmaya hazır ve keşfedilmeyi bekleyen turizm cennetidir.

KÜLTÜR TURİZMİ

Zengin bir tarihsel potansiyelin sahibi olan ve Urartulardan başlayıp, Osmanlılara kadar uzanan çeşitli medeniyetlerin uğrak yeri olan Bitlis, tüm bu dönemlere ait sayısız tarihi eserleri ile tam bir “ Açık Hava Müzesi” görünümündedir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetleri kucak açan Bitlis’te,  bu dönemlere ait daha önce detaylı olarak tanıtılan pek çok kale, camii, medrese, türbe, köprü ve kervansaray yapıları bulunmaktadır.KIŞ TURİZMİ

Bitlis ili, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle kayak sporu bütün canlılığıyla yediden yetmişe her kesimin kış eğlencesi olmuştur. Türkiye’ nin en eski kayak tesislerinden birine sahip olan ilde, kayak sporunu doyasıya yaşamak isteyen misafirlerini ağırlayacak kapasitedeki kayak evi, konuklarını beklemektedir. Ayrıca; bölgenin Kış Sporları Merkezi olmaya aday Nemrut Kayak Merkezi’nin kısa sürede hayata geçirilerek bu doğal potansiyelin bölgesel ve ulusal turizm hareketlerinden hak ettiği payı alacağı yetkililerin beyanları arasındadır.DENİZ TURİZMİ

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün üçte ikisi Bitlis sınırları içindedir. Gölün dışarıya akan bir ayağı olmadığından suyu acı, tuzlu ve sodalıdır. Van gölü; yolcu ve yük taşıyan gemileri, iskele, ada, yarımada, koy ve körfezleri ile adeta bir denizi andırır. 600 km. ye varan sahillerinin büyük bir bölümü doğal plaj niteliğindedir. Ayrıca; Nemrut Krater Gölü, Nazik Gölü, Arîn ve Aygır Gölleri su sporları ve olta balıkçılığı için uygundur.
TERMAL TURİZM

Fay hattı üzerinde bulunan Bitlis’in merkezinde ve çevresinde Sayısız kaplıcaya rastlanır. Bunlardan bazıları; Güroymak Budaklı Kaplıcası, Ilıcak (Germav) Kaplıcası, Yam Kaplıcası


(Acısu), Tatvan Develer Suyu, Nemrut Kaplıcaları olarak sıralanabilir.

Zengin bir tarihsel potansiyelin sahibi olan ve Urartulardan başlayıp, Osmanlılara kadar uzanan çeşitli medeniyetlerin uğrak yeri olan Bitlis, tüm bu dönemlere ait sayısız tarihi eserleri ile tam bir “ Açık Hava Müzesi” görünümündedir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetleri kucak açan Bitlis’te, bu dönemlere ait daha önce detaylı olarak tanıtılan pek çok kale, camii, medrese, türbe, köprü ve kervansaray yapıları bulunmaktadır.LİMAK ÇİMENTO FABRİKASI

Limak Bitlis Çimento Bitlis, Muş, Van illeri ve çevresinin çimento talebini karşılamak amacıyla, Bitlis-Muş karayolunun 12. kilometresinde Rahvadüzü mevkiinde kurulmuştur. 80 kişilik kapasiteye sahiptir. Bitlis'in gerçek anlamda tek sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Limak Bitlis Çimento Tesisi’nin hizmete girmesiyle yörenin ekonomik dinamiklerini hareketlendirmiştir.


Tesisin yıllık çimento üretim kapasitesi 525.000 ton'dur. Yaklaşık 40.947,60 m2 alan üzerine inşa edilen Bitlis Çimento'da bölgenin çimento ihtiyacına göre portland ve katkılı tip çimento üretimi yapılmaktadır.
3. SOSYAL FAKTÖRLER
3.1 CAMİİ VE KÜMBETLER

Bitlis İlinde bulunan camiler genellikle Selçuklular dönemine aittir. Yapı malzemesi olarak Bitlis yöresine özgü kızıl kesme taşlar kullanılmıştır. Yazılı kaynaklarda elliye yakın cami adı geçmesine karşın birçoğu kullanılamaz biçimdedir. Yapılan tamiratlar sonucu mimari özelliklerini kaybetmişlerdir. Mimari özelliklerini koruyan camilerin başlıcaları şunlardır:
ULU CAMİİ

Bitlis Şehir merkezinde yer alan camii, kitabesine göre; Milâdi 1150 yılında Ebu’l Muzaffer Muhammed tarafından yapılmıştır. Dış görünüşündeki tek özellik kıble tarafında bulunan konik külahlı dış örtüsü ile camiden ayrı bir kule şeklinde yükselen minaresidir. Kitabesinden anlaşıldığına göre minaresi 1492 yılında yapılmıştır. Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan minare, restorasyon çalışmaları sonucunda asıl özelliğinden uzak basit bir görünüme bürünmüştür. İbadet saatleri dışında sürekli ziyarete açıktır.GÖK MEYDAN CAMİİ :

Merkez Gök meydan semtinde bulunan camii kitabesinde 1801, minare kitabesinde ise 1924 tarihleri kayıtlıdır. Sivri kemerli anıtsal birkaç kapısı vardır. Caminin kıbleye bakan dış yüzünde özenle işlenmiş mimari süslemelere rastlanır. Minaresi çok kaliteli bir işçilik ile süslenmiştir. Minare üzerinde süsleme unsuru olarak geometrik motifler, minik rozetler ve kaval silmeler kullanılmıştır. İbadet saatleri dışında sürekli ziyarete açıktır.


ŞEREFİYE KÜLLİYESİ VE CAMİİ :

Bitlis Şehir Merkezinde yer alır. Medrese, camii, imaret ve türbe kısımlarından meydana gelmiş bir külliyedir. Kitabesine göre 1529 yılında IV. Şeref han tarafından

yaptırılmıştır. Mimari zenginliği ve özellikle giriş kapısındaki süslemelerle dikkati çekmektedir. İbadet saatleri dışında sürekli ziyarete açıktır.
ADİLCEVAZ TUĞRUL BEY (ZAL PAŞA) CAMİİ:

Adilcevaz- Ahlat yolu üzerinde, göl kenarındadır. 16. Yüzyılda Zal Paşa tarafından yenilendiği tahmin edilen caminin üzerinde on iki küçük kubbe bulunmaktadır. İbadet saatleri dışında sürekli ziyarete açıktır.İSMAİL EREN SPOR TESİSLERİ:

Beş Minare Mahallesi Tatvan yolu üzerindedir. 2006 yılında hayırsever kuruluşlardan Eren Holding tarafından yaptırılmıştır. 26 bin metre kare alan üzerine 6 bin 650 metre kare büyüklüğünde kapalı olarak inşa edilen İsmail Eren Spor Kompleksi`nde yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. İçerisinde voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılmasına uygun olarak tasarlanan tesisin ısınma sistemi de Doğu`da oldukça sert geçen kış mevsimine uygun olarak tasarlanmıştır.Tesis haftanın 2 günü (Salı- Cumartesi) bayanlara olmak üzere her gün sabah 08:00 dan akşam 8:00 a kadar hizmet vermektedir.


4. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
Bitlis ili Ülke ve çevresindeki illere göre teknolojik anlamda istenilen seviyede değildir. Teknolojik alt yapısı da bulunmamaktadır. Ancak Üniversitenin açılmasıyla ve iş adamlarının ilimize yapmış oldukları yatırımların da artmasıyla, teknolojik altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi mümkün olacaktır. Okullarımızdaki bilgisayar laboratuarlarının kapasitesi ve bilgisayar sayısı her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Ayrıca ilimizde kurulmuş ve kurulacak olan fabrikaların da, ilimizdeki teknolojinin istenilen seviyeye ulaştırılmasındaki katkısı kaçınılmaz olacaktır.G. SWOT ( GZFT ) ANALİZİ

KAYNAKLARI

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER


 1. Okulumuz kadrosunun genç dinamik ve yeniliklere açık olması

 2. Yapılan öğrenci anketinde, öğrencilerde okul yöneticilerine ve öğretmenlerine güven algısının hâkim olması

 3. Okul binamızın yeni olması.

 4. Okulumuzun stratejik plan ekibinin oluşturulmuş olması ve süreci iyi analiz etmesi.

 5. Okulumuzun 300 kapasiteli pansiyonunun olması.

 6. Yapılan öğrenci anketinde okulda verilen bilgilerin öğrenciler tarafından gerçek hayatta kullanabilecekleri algısının hâkim olması

 7. Okul yönetiminin toplumla güçlü, sağlıklı ve etkili bir iletişime sahip olması.

 8. Okulun veli dilek, öneri ve şikâyetlerini her zaman dikkate alıp değerlendirmesi

 9. Nakil, karne, diploma vb. belgelerin zamanında düzenlenmesi

 10. Okul çalışanlarında ekip ruhunun olması ve bu yönde hareket etmeleri

 11. Okulumuzun tüm paydaşları ile iyi ilişkiler içinde olması

 12. Okulumuzun BT sınıflarının bulunması ve yeni teknolojilerle donatılmış olması.

 1. Okulumuzun bahçe duvarı ve çevre düzenlemesinin tamamlanmamış olması.

 2. Okul kütüphanesinin olmaması.

 3. Okulun yeni olması münasebetiyle ansiklopedi, dergi vb. kaynakların ihtiyaca cevap verememesi

 4. Okulun eğitim araç gereçlerinin eksikliği

 5. Okulumuzda rehber öğretmen olmaması nedeni ile yeterli rehberlik ve yönlendirme hizmetinin

verilememesi.

 1. Mesleki okullarda ders saatlerinin çok (45 saat) olması nedeni ile yeterli teneffüs aralarının verilememesi

 2. Okulun spor salonunun olmaması

 3. Okulun yeni olması nedeni ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabileceği mekân ve

araç – gereç ihtiyacının olması.

 1. Okul personel sayısının ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi.

 2. Okul kadrosunda bulunan çoğu öğretmenimizin yeni göreve başlamış olması ve bu nedenle tecrübelerinin eksik olması.

FIRSATLAR

TEHDİTLER


 1. Eren Üniversitesinin okulumuzun hemen karşısında bulunması.

 2. E-okul’un okullarda kullanılması ile beraber velilerin öğrencilerini daha rahat bir şekilde takip etme olanağının olması.

 3. Okulumuza ulaşımın şehir içi arabalarıyla olması nedeniyle ulaşımdaki rahatlığı.

 4. Ülkemizde son yıllarda mesleki eğitme önem verilmesi ve bu konuda kampanyaların düzenlenmesi.

 5. Okulumuzun bulunduğu konum itibari ile gelişmeye açık bir alanda inşa edilmiş olması.

 1. Okulumuzun hemen yanında bulunan çevre yolunun öğrenci güvenliğini tehdit etmesi

 2. Okulumuzun bulunduğu mevkide kış şartlarlının çok ağır geçmesi.

 3. Mesleki Eğitim veren okulumuzun öğrencilerini istihdam etme noktasında ilimizde sanayi kuruluşların eksikliği.

 4. İlimizde mesleki eğitimin öneminin toplum tarafından algılanamamış olması.

 5. Okulumuzun bulunduğu mevkide öğrencilerimizin yararlanabilecek sosyal alanların olmaması.

 6. İlköğretimden okulumuza kayıt olan öğrencilerin başarı düzeylerinin istenen seviyede olmaması.

 7. Mesleki Eğitim mezunu olan öğrencilerin üniversiteye girişte karşılaştıkları katsayı engeli.


Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə