T. C. Buca belediyesi zabita müDÜRLÜĞÜYüklə 166,75 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü166,75 Kb.
#30940T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL GÖREVLERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.01

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 1/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011


BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI


 1. Halkın sağlığı, huzuru, selameti ve emniyeti ile ilgili emir ve yasakları kapsayan yönetmeliği uygulamak, suçların işlenmesini önlemek ve sonuçlarını izlemek.

 2. Belediyenin yetkili olduğu sokak, meydan, pazar, iskele, köprü, araç ve yaya üstgeçit yerleri ile han, pasaj gibi umumi binaların girişlerini, halka açık alanları ve belediye parklarını izin almadan işgal edenlere ve seyyar satıcılık faaliyetlerinde bulunanlara engel olmak.

 3. İzinsiz altyapı çalışmalarına, binaların üst katlarından alt katlara sıhhi tesisatlardan su akıntı ve sızıntılarına, binalarda ve iş yerlerinde kanalizasyon, fosseptik akıntı ve sularını şebekeye bağlamayanlara, yağmur sularını tabana indirmeyenlere engel olmak.

 4. İşyerlerinin önüne masa, sandalye gibi teşhir ve ticari amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere, kaldırım ve yolları kirletenlere vb.lerini yapanlara engel olmak.

 5. Tabela ve ilan- reklâm yönetmeliğine aykırı faaliyette bulunanlara engel olmak.

 6. Her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarının, çöp kutu ve konteynırlarının yerlerini değiştirenlere engel olmak.

 7. Belediye sınırları içinde bulunan sarnıç, kuyu, çukur vb.lerini tespit ederek gerekli emniyet tedbirlerini aldırmak.

 8. Belediye mallarına ve kamuya ait olan alanlara zarar verenlere ve izinsiz alanlarda alkollü içki içenlere mani olmak.

 9. Büyük şehrin sorumlu olduğu alanlarda Belediye emir ve yasakları konusunda koordineli çalışmak.

 10. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.

 11. Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak.

 12. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL GÖREVLERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.01

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 2/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ:06/06/2011İMAR VE ÇEVRE


 1. Ev, apartman ve her türlü işyerinin önlerinde, yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere her türlü çöplerini sokağa atanlara mani olmak

 2. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri, toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vb. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara emniyet trafik birimleri ile koordineli olarak engel olmak.

 3. Meydan, yol ve tretuarlarda kazı, inşaat, bina onarım-tadilat, hafriyat yaparken emniyet tedbirleri almayanlara, yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz, duman, gürültü ve molozların etrafa yayılmasına engel olmak.

 4. Hava kirliliğine, toplum sağlığına ve çevreye; ses, görüntü, gürültü, koku, sis ve dumanla sebebiyet verenlere engel olmak.

 5. İnşaatlarda işgalliye ödenen tahta perde ile çevrili alan dışına inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve tretuar vasfını bozanlar, her türlü inşaat atığı, hafriyat ve molozlarını, yollara, tretuarlara ve arsalara dökenlere engel olmak.

 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak kaçak yapı ve gecekondu takibi ile belediye, vakıf, hazine arazileri üzerine yapılmakta olan gecekondu faaliyetlerine engel olmak.

 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirilecek yapılarda, diğer birimlerce tahliye ve yıkımına karar alınan yerlerde emniyet tedbirlerini almak.


SEMT PAZARLARI


 1. Semt pazarları yönetmeliğini uygulayarak, pazar yerlerinde nizam ve intizamı temin etmek.

 2. Pazarın kaldırıldıktan sonra sokak ve caddelerin temizlik ekiplerince temizlenmesine yardımcı olmak

 3. Pazar kurulan cadde ve sokaklarda bina ve işyerlerinin giriş çıkışlarının engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

 4. Semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafının tezgah kurma belgelerini düzenlemek ve pazarcı esnafı denetlemek.

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL GÖREVLERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.01

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO:3/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011 1. Semt pazarlarında, vatandaşların huzurlu bir şekilde alış-veriş yapabilmeleri için esnafların yüksek sesle satış yapmalarına mani olmak.

 2. Semt pazarlarında tezgah yerlerinin sınırlarını ve metrajlarını sabitlemek için işaretleme ve boyama işlemlerini gerçekleştirmek.

 3. Pazarcı esnafının satışa sunduğu emtia üzerine fiyat etiketi koyup-koymadığını kontrol etmek

 4. Pazarcı esnafı ve işyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerini ölçü ayar memurları ile müşterek kontrol etmek.

 5. Pazar kuruluş ve kaldırılış saatlerinde halkın huzurunu bozmayacak önlemleri aldırmak, halkın rahat alış-veriş yapmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeyi yapmak.

 6. Halkın alışverişini kolay yapabilmesi için Pazar içinde veya çevresinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara mani olmak.


İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI


 1. İşyerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olmak.

 2. İşyerleri işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini kontrol etmek.

 3. İşyerlerindeki umumi temizlik ve hijyeni kontrol etmek.

 4. Sıhhi ve Gıda maddesi üreten işyerlerinde çalışanların sağlık muayene kontrollerini kontrol etmek.

 5. Belediye hudutları içerisinde tüm sıhhi müesseselerle, 2. ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselere, umuma açık işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevini yapmak.

 6. İzinsiz umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini, ticaret ve sanat icrasından menetmek.

 7. Yetkili organlar tarafından izinsiz çalışan işyerlerini izin alıncaya kadar, ticari sanat icrası faaliyetinde bulunanları men etmek.

 8. Yetkili organlar tarafından ruhsatlı olan işyerlerine süreli kapama kararı verilen kararları uygulamak.

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL GÖREVLERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.01

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 4/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011TRAFİK VE DİĞERLERİ


 1. Sokaklarda, tretuarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş geçişini engelleyecek şekilde park eden araçların kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

 2. .

 3. İlçe hıfzısıhha kurul kararlarında zabıtaya verilen görevleri yerine getirmek.

 4. Resmi ve dini bayramlarda, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.

 5. Büyükşehir ile koordineli olarak Belediye birimlerine yaptığı görevleri bakımından yardımcı olmak.

 6. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak meskun mahalde ahır ve kümes bulunduranlara, çevreyi rahatsız edecek şekilde her türlü hayvan besleyenlere mani olmak.

 7. Sokakta yaşayan kimsesizlere müdahale etmek, küçük çocukların satış yapmalarını engellemek ve dilenenleri men etmek.

 8. Başkanlık binası ve çevresinde bulunan otopark ve müştemilatının güvenlik işlemlerini yürütmek.

 9. Kurbanlık ve adaklık satış yerlerini denetlemek, izin verilen yerler dışında satış yapmalarını engellemek.

 10. Mevzuatına aykırı gıda satışı yapanlara engel olmak.

 11. Halkın sağlığını ve çevreyi ilgilendiren konularda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak katı, sıvı, gıda ve bunun gibi maddelerden numuneler alarak tahlile göndermek ve takibini yapmak.

 12. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren fakat Belediye Kalite El Kitabında hangi birim tarafından yapılacağı belirtilmemiş olan yardımcı hizmetleri görev, yetki ve sorumlulukları Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda yerine getirmek.

 13. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte gıda denetimleri yapmak

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

ZÜHRE ALBAYRAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR

DOKÜMAN NO: ZM.GT.02

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 5/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ:06/06/2011I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI:


 1. Kanun, kanunlara bağlı yönetmeliklerde ilgili kurullar tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek

 2. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek

 3. Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar ekibi ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

 4. Belediyenin sosyal, kültürel etkinliklerinde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek

 5. Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek

 6. Belediye Zabıta Müdürlülüğünün en üst amiri sıfatıyla zabıta memurlarına emir vermek

 7. Belediye Zabıta Müdürü sıfatıyla, belediye zabıtasının sicil amirliği görevini yapmak

 8. Belediye zabıta memurlarının sevk ve idaresini yapmak ve çalışmalarını denetlemek

 9. Belediye zabıta hizmetlerinin günün 24 saat esasına göre çalışmasını sağlamak

 10. Başkanlık binası, otopark, Zabıta, Mali Hizmetler ve Sağlık İşleri Müdürlükleri çevresinin güvenliğinin sağlanmasını ekibiyle birlikte yürütmek

 11. Günlük, haftalık, yıllık müdürlük faaliyetleri kayıt altına almak, müdürlüğün hizmet alım işlemlerini yürütmek

 12. Sıhhi, Gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek

 13. Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren sözlü, yazılı ve benzeri şekilde gelen şikâyetleri değerlendirmek

 14. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmekHAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR

DOKÜMAN NO: ZM.GT.02

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 6/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ: 1. Direkt olarak Başkan’a bağlıdır.

 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan’a karşı sorumludur.

 3. Merkez Büro Amirliği, Şirinyer Zabıta Amirliği, Buca Zabıta Amirliği, Göksu Zabıta Amirliği, Evka l Zabıta Amirliği ile alt kadroları kendisine bağlı bulunan kadrolardır.III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER: 1. Üniversite mezunu

 2. Bilgisayar bilgisi yeterli

 3. Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip

 4. Belediye mevzuatına hakim

 5. Toplam kalite anlayışına sahip

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA AMİRİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.03

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 7/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI


 1. Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının, huzur ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek

 2. Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek

 3. Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak

 4. Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özel günlerde yapılacak törenlerde müdürün kendine verdiği görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek

 5. Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmasına ve tahrip edilmesine, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmasına engel olucu düzenlemeler yapmak

 6. Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkındaki muhtaçlık durum soruşturması yapılmasını sağlamak

 7. Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında veya sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek

 8. İşgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden haciz yolu ile tahsilatta ilgililere yardımcı olunmasını sağlamak

 9. Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar ekibinin gerekli tedbirleri almasını sağlamak

 10. Kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılan yapıların belediye işçileri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirleri almak, ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapmak

 11. Çeşitli yerlerin boşaltma veya yıktırma hallerinde ise belediyenin ilgili birimlerine gerekli desteği verdirmek

 12. Ekibinin izinlerini ayarlamak ve amirinin bilgilerine sunduktan sonra izine çıkmasını sağlamak

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA AMİRİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.03

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO:8/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011 1. Tüm ekiplerin çalışmalarını denetlemek, kontrol etmek, olumsuzluk ve aksaklıkları gidermek

 2. Tüm ekiplerin kılık-kıyafet ve geliş-gidişlerini kontrol etmek, ekipleri bu yönde disiplin etmek

 3. Sivil Savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendine verilen görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak

 4. Zabıta ekiplerinin çalışmalarına (yıkım, toplu çalışma, Pazar içi çalışmaları) iştirak etmek, çalışmaları bizzat yönetmek ve Zabıta Müdürüne çalışmalar hakkında bilgi vermek

 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek


II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ: 1. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır

 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur

 3. Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru kendisine bağlı bulunan kadrolardırIII-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER: 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu

 2. Belediye mevzuatına hakim

 3. Bilgisayar bilgisi yeterli

 4. Toplam kalite anlayışına sahip

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA KOMİSERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.04

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 9/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011


I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI


 1. Görevli bulunduğu mıntıkada kendisine verilen yazılı ve şifai şikâyetleri değerlendirip neticesinden sorumlu bulunduğu amirine bilgi vermek

 2. Mıntıkadaki bütün işyerlerini yetkisi dahilinde denetlemek, gerekiyorsa zabıt veya tutanak tutmak

 3. Mıntıkasında belediye ekiplerince yapılması gereken bir çalışma varsa rapor edip sorumlu mıntıka amirine bildirmek

 4. Müsaadeli satıcıların düzen ve giyim kuşamlarını denetlemek

 5. Mıntıkasındaki asker ve aceze yardımı soruşturmalarını yapmak ve raporunu merkez amirine vermek

 6. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 7. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak

 8. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek

 9. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek

 10. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak

 11. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak

 12. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

 13. 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak

 14. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA KOMİSERİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.04

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 10/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011
 1. 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak

 2. 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak

 3. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek

 4. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak

 5. 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak

 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek


II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ:


 1. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır

 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Zabıta Amirine karşı sorumludur

 3. Zabıta Memuru kendisine bağlı bulunan kadrolardır


III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER:


 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu

 2. Bilgisayar bilgisi yeterli

 3. Toplam kalite anlayışına sahip

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA MEMURU

DOKÜMAN NO: ZM.GT.05

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 11/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011


I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI:


 1. Görevli bulunduğu mıntıkada kendisine verilen yazılı ve şifai şikâyetleri değerlendirip neticesinden sorumlu bulunduğu amirine bilgi vermek

 2. Mıntıkadaki bütün işyerlerini yetkisi dahilinde denetlemek, gerekiyorsa zabıt veya tutanak tutmak

 3. Mıntıkasında belediye ekiplerince yapılması gereken bir çalışma varsa rapor edip sorumlu mıntıka amirine bildirmek

 4. Müsaadeli satıcıların düzen ve giyim kuşamlarını denetlemek

 5. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 6. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak

 7. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek

 8. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek

 9. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak

 10. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak

 11. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

 12. 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak

 13. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak
HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA MEMURU

DOKÜMAN NO: ZM.GT.05

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 12/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011
 1. 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak

 2. 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak

 3. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek

 4. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak

 5. 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak

 6. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak

 7. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak

 8. 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal’lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak

 9. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA MEMURU

DOKÜMAN NO: ZM.GT.05

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 13/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011
 1. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak

 2. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak

 3. 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.8.2005 tarih ve 25851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak

 4. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek

 5. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak

 6. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

 7. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek

 8. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek

 9. Kanunların ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer görevleri yapmak

 10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÜNVANI: ZABITA MEMURU

DOKÜMAN NO: ZM.GT.05

İLK YAYIN TARİHİ:

04.02.2008SAYFA NO: 14/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ:06/06/2011II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ: 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.

 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür, Zabıta Amiri ve Zabıta Komiserine karşı sorumludurIII-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER: 1. Lise ve dengi meslek lisesi

 2. Bilgisayar bilgisi yeterli

 3. Belediye mevzuatına hakim

 4. Toplam kalite anlayışına sahip
HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ


GÖREV ÜNVANI: BİRİM KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU

DOKÜMAN NO: ZM.GT.06

İLK YAYIN TARİHİ: 09.06.2009

SAYFA NO: 15/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ: 06/06/2011I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Belediye Kalite Yönetim Temsilcisinin, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması,geliştirilmesi,denetlenmesi konularında verdiği görevleri yerine getirmek.

2. Müdürlük çalışanlarının kalite bilincinin artırılması için eğitim çalışmalarına katılmak.

3. Kalite çemberleri ve beyin fırtınaları toplantılarına rehberlik etmek.

4. Müdürlük hizmetlerinde kaliteyi olumsuz etkileyen hususları belirleyerek Belediye

Kalite Yönetim Temsilcisine bildirmek.5. Kalite Yönetimi kapsamında kendisini geliştirmek için okumak,araştırmak,bilgilerini

Kalite Ekibiyle paylaşmak.6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarındaki yazışma ve dokümantasyonların takibini ve

arşivlenmesini sağlamak.


II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır.

 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür’e ve Belediye Kalite Yönetim Temsilci’sine karşı sorumludurIII-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu

 2. Bilgisayar bilgisi yeterli

 3. Belediye mevzuatına hakim

 4. Toplam kalite anlayışına sahip

HAZIRLAYAN: MÜDÜR

ONAYLAYAN: BAŞKAN

ADI/SOYADI

İsmet BALKOZAK

ADI/SOYADI

Levent PİRİŞTİNA

İMZA
İMZA

T.C.

BUCA BELEDİYESİ


GÖREV ÜNVANI: GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

DOKÜMAN NO: ZM.GT.07

İLK YAYIN TARİHİ:


SAYFA NO: 16/16

REVİZYON NO: 03

REVİZYON TARİHİ:06/06/2011


I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1-Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin

alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli

belgelerin hazırlanması görevlerini yerine getirmek,

2-Sorumlu olduğu görevlerdeki evrakların dosyalama işlerini yürütmek,

3-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

II-ORGANİZASYONDAKİ YERİ
1-Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür ve Şef’e bağlıdır.

2-Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetleri yürütülmesinde Müdür ve Şef’e karşı sorumludur
III-BU KADRO İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1-Lise ve Dengi Meslek Lisesi Mezunu

2-Bilgisayar Bilgisi Yeterli

3-Belediye Mevzuatı, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmesi ve 5018 Sayılı Kamu Malî

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na hâkim.4-Toplam Kalite Anlayışına SahipKataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 166,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə