T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi BaşkanlığıYüklə 55,38 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü55,38 Kb.

c:\users\aylin coskun\documents\4. dominus-hrdos-2015-2017\5. visibility tools\1.logos\eutr.jpg

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.


photo-com-logo-01.png

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt”Fotoğraf Yarışması

Duyuru ve Katılım Şartnamesi

Sevgili Fotoğraf Severler;

Sizi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan “İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” başlıklı, fotoğraf yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

Bu yarışma, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliği içinde düzenlenmektedir. Yarışma tüm fotoğrafçılara açıktır.

Yarışma sonucu dereceye giren ilk 3 fotoğrafa çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca, Seçici Kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunan en fazla 50 fotoğrafa da telif hakkı ödenecektir. Dereceye giren ve telif hakkı ödenen eserler, üç ilde dörder hafta süreyle sergilenecektir.

Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılır.


GENEL ÇERÇEVE VE YARIŞMANIN AMACI

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı’nın öncelik alanları istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak belirlenmiştir. Program temelde ülkemizde istihdamı artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla kadınlar, gençler ile engelliler, eski mahkûmlar, Romanlar, yerinden olmuş kişiler, gecekondu bölgesinde yaşayan yoksul bireyler gibi dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işçi ve işverenlerin değişen küresel koşullara uyum yeteneğinin artırılması gibi tematik alanlara proje bazlı destek verilmektedir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG OP), Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan mali yardımların çerçevesini oluşturan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) yoluyla aktarılan kaynakların ve bunlara eklenen ulusal kaynakların etkin kullanılmasını amaçlamaktadır.

(İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı hakkında daha ayrıntılı bilgi, www.ikg.gov.tr adresinden edinilebilir.)

“İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” fotoğraf yarışmasıyla, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı’nın amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, bu çerçevede yürütülen faaliyetlere yönelik toplumsal duyarlılığı yükseltmek, program kapsamındaki kaynakların daha verimli ve etkili kullanılması için bu imkânlara ilişkin farkındalığı arttırmak hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU

“İnsana Odaklan – Değişimi Yansıt” temasıyla yapılacak yarışmaya sunulacak fotoğrafların, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı’nın, “İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme” olarak belirlenen öncelik alanları çerçevesinde, aşağıda belirtilen başlıca hedef kişi veya grupları yansıtması beklenmektedir: • Kadınlar,

 • Gençler,

 • Engelli bireyler,

 • Romanlar,

 • Yoksul vatandaşlar,

 • Eski hükümlüler,

 • Madde bağımlıları,

 • Kız çocukları,

 • Yerinden olmuş kişiler,

 • Geçici koruma altındaki Suriyeliler. • Bu çerçevede, yukarıda sıralanan hedef grupların istihdama katılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen projelerle hayatlarında gözlenen olumlu değişimleri (örneğin bir işte çalışmaya başlaması, kendi işini kurması, daha üst bir eğitim kurumuna devam etmesi, kendi yeteneklerini geliştirerek herhangi bir alanda üretim yapması) yansıtan fotoğraflar;

 • Bu çalışmalar sonucu toplumun diğer kesimlerinin söz konusu gruplara bakışının olumlu yönde nasıl değiştiğini, toplumsal bütünleşmenin nasıl güçlendiğini yansıtan fotoğraflar yarışmaya katılabilir.

(Hedef gruplar ve bu gruplara yönelik yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiye, http://www.ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 2012 yılında düzenlenen yarışmada dereceye giren eserlere http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/hakk%C4%B1m%C4%B1zda/foto%C4%9Fraflar.aspx bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.)

DÜZENLEYİCİ KURULUŞ

Yarışma; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde aynı zamanda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi olan Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışma, (2. maddede sıralanan istisnalar hariç), fotoğraf çeken 18 yaş ve üstü herkese açıktır.

 2. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı personeli ve birinci derece yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesindeki fotoğrafçılar katılamaz.

 3. Her aday en fazla 3 (üç) eserle yarışmaya başvurabilir.

 4. Yarışmaya katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 5. Fotoğraflar Siyah-Beyaz ve/veya Renkli olabilir.

 6. Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz.

 7. Fotoğrafın belgesel niteliği bozulmadan yapılacak basit müdahaleler kabul edilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.

 8. Gerektiğinde, fotoğrafların orijinal kayıtları yarışmacıdan istenebilir.

 9. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 10. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 11. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

 12. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 1. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Hak ve Sorumlulukları:

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na ve Avrupa Komisyonu’na ait olacaktır.

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ikg.gov.tr internet sitesinde; kurumca üretilecek kitap, broşür, poster, dergi, bülten gibi yayınlarda ve sosyal medya hesaplarında kullanılacaktır. Ayrıca bu eserler, kurumca düzenlenen seminer, konferans, bilgilendirme günleri, basın toplantısı gibi etkinlerde sergilenecektir.

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler www.ikg.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2016’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 1. Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 • Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin ilgili bölümünde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

 • İlk üç dereceye giren eserlerin yanı sıra, en fazla 50 esere de 250 TL/eser telif hakkı ödenecektir.

 • İlk üç dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, Ankara’da düzenlenecek törende verilecektir. Ödül ve sergileme alan eserler, üç ilde düzenlenecek etkinliklerde sergilenecektir. Sergileme alan eserlerin Telif (Kullanım) Hakları ödemeleri ise, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, Willy Brand Sokak 3/9, Çankaya, Ankara adresinde faaliyet gösteren ACC DANIŞMANLIK Limited Şirketi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap/IBAN numarasını ve kurumun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 1. Yarışmaya katılacak tüm adayların www.ikg.gov.tr adresindeki “Başvuru Formu”nu doldurmaları ve yönlendirmeleri izlemeleri gerekmektedir.

 2. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak www.ikg.gov.tr adresinde verilen bağlantı aracılığıyla yüklenecektir. Yükleme adresi, Başvuru Formu’nda belirtilmiştir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

 3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

 4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

 5. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

 6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

 7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

 8. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 9. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Nevşehir’de çektiği “Lale Bahçesi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_lale_bahcesi” olabilir.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.

 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA ve SERGİ TAKVİMİ

Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Nisan 2016

Son Katılım Tarihi : 20 Haziran 2016 saat 23.00 (TSI) 

Jüri Toplanma Tarihi : 27 Haziran 2016

Sonuç Bildirim Tarihi : 11 Temmuz 2016

Ödül Töreni : 01 Eylül 2016 Ankara

Birinci Sergi Açılışı : 02 Eylül 2016 Ankara

İkinci Sergi Açılışı : 07 Ekim 2016 Samsun

Üçüncü Sergi Açılışı : 11 Kasım 2016 Gaziantep

(Gerekli olduğu takdirde sergilerin yer ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.)SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Çağatay HALAT AB Uzmanı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Fikret ÖZKAPLAN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Özlem KUŞLU AB Uzmanı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

M. Turgay BİLGE Fotoğraf Sanatçısı

Yunus TOPAL Fotoğraf SanatçısıYedek Üyeler:

Ahmet KARAN Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı

Selim AYTAÇ (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir. Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.)

TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü 2,000 € karşılığı hediye çeki *

İkincilik Ödülü 1,000 € karşılığı hediye çeki *

Üçüncülük Ödülü 750 € karşılığı hediye çeki *

Sergileme (En fazla 50 adet)

* Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere, belirtilen parasal miktarın Türk Lirası karşılığı hediye çeki verilecektir. Ödüllerin açıklandığı günkü resmi kur esas alınacaktır.YARIŞMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları 11 Temmuz 2016 tarihinde, www.ikg.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde açıklanacaktır. Ayrıca, İKG PRO’nun sosyal medya hesaplarından (Facebook ve Twitter) duyurulacak, basın bildirisi yoluyla da medyaya iletilecektir. Ödüle layık görülen adaylara ise bizzat haber verilecektir.ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİLER

Ödül töreni 1 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ödül Töreni, aynı zamanda, ödül kazanan eserlerin ve sergileme alan fotoğrafların yer alacağı serginin de açılış etkinliği olacaktır. Bu sergi 4 hafta süreyle ziyarete açık olacaktır.

Ödül ve sergileme alan fotoğraf daha sonra 2 ilde daha, 4’er hafta süreyle sergilenecektir. Bu sergilerin açılış törenlerine, ilk üçe giren eserlerin sahipleri de davet edilecek, bu sanatçılar, tüm masrafları (ulaşım, konaklama) karşılanarak sergi şehrinde misafir edilecektir.

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-038 numara ile onaylanmıştır.Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF 2016-038)

Bu Duyuru ve Katılım Şartnamesi’nin içeriğine ilişkin bütün sorumluluk, Servicios Integrales de Contratación e Intermediación DOMINUS SL’nin lideri olduğu konsorsiyuma aittir. Bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa

Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.


c:\users\aylin coskun\documents\4. dominus-hrdos-2015-2017\5. visibility tools\1.logos\csgb.pngc:\users\aylin coskun\documents\4. dominus-hrdos-2015-2017\5. visibility tools\1.logos\hrdos.jpg


c:\users\aylin coskun\documents\4. dominus-hrdos-2015-2017\5. visibility tools\1.logos\sıcı.png
Yüklə 55,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə