T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 6,39 Mb.
səhifə87/122
tarix31.10.2017
ölçüsü6,39 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   122

16-) Şüpheli Erdal SAFALI’nın;

Yapılan soruşturma sonrasında mükerrer olmamak kaydıyla yukarıda deliller bölümünde sarahaten izah edilmiş hususlara ilave olarak;

İmralı Cezaevinde Hükümlü olarak yatmakta olan PKK/KCK terör örgütü teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları arasında haftalık olarak yapılan görüşmeler sonrasında, yapılan görüşmelerin Avukatlar tarafından karşılıklı diyalog şeklinde metne çevrildiği ve çevrilen bu metnin ham halinin “Görüşme Notlarının 1. Hali”, avukat konuşmalarının çıkartıldığı, ÖCALAN’ın konuşmaları olarak düzenlendiği ve kısmi değişikliklerin yapıldığı halinin “Görüşme Notlarının 2. Hali”, yine 2. Hali üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak basında yayınlanan halinin “Görüşme Notlarının 3. Hali veya Basın Metni” olarak isimlendirildiği, daha sonra bunların internet üzerinden ortak kullanılan ve tarafımızdan teknik takibi yapılan e-mail adreslerinin taslaklar kısmına kaydedildiği veya e-mail adresleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı ve yurtdışında bulunan üst düzey örgüt yöneticileri ile Türkiye ve yurtdışında legal görünüm altında örgütsel faaliyet gösteren şahıslara iletildiği böylelikle tamamen örgütsel kapalı bir iletişim ağı meydana getirdikleri, ayrıca bahse konu görüşme notları üzerinde belirli ekleme, çıkartma ve düzenlemelerden sonra bunların PKK/KCK terör örgütüne ait veya örgütün amaçları doğrultusunda yayın yapan internet sitelerinde yayınlanmasının sağlandığı, dolayısıyla ÖCALAN’ın terör örgütünü, Avukatları aracılığı ile “Görüşme Notları” üzerinden verdiği talimatlarla Yönlendirdiği ve Yönettiğinin tespit edildiği,
Şüphelinin 2009-2011 yılları arasında İmralı’da hükümlü bulunan teröristbaşı ÖCALAN ile 08.12.2010 tarihinde (1) kez görüşme yaptığı,
Şüphelinin yapmış olduğu görüşmeye bakılacak olursa;

Teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları Ömer GÜNEŞ, Erdal SAFALI, Mehmet Sani KIZILKAYA ve Mehmet Sabır TAŞ arasında 08.12.2010 günü yapılan görüşme sonrasında Avukatlara tarafından hazırlanan ve Teknik Takipler neticesinde tespit edilen 08.12.2010 tarihli “Görüşme Notlarının 2. Hali” incelendiğinde;01-KCK Tutuklamaları Kapsamında Gelenlerin Belediye Kapısında İçeri Sokulmaması ve Halkın Bunları Tükürükle Boğması Talimatları ile ilgili,

02-İl (Şehir) ve Kent Konseylerinin (Meclislerinin) oluşturulması – STK’ların Tehdit Edilmesi ile ilgili,

03-Roj Tv ile ilgili,

04-1921 Anayasasının sözde Kürtlere Özerklik Konusundaki Maddelerini İçeren Belgelerin Halka Açılması - Demokratik Özerkliğin Boyutları - Belediyelerin Demokratik Özerklik ve Yerel Yönetimler Üzerine Yoğunlaşmaları ile ilgili,

05-Referandum Sonuçlarından Dolayı Diğer Kentlerin Hakkâri/Yüksekova’yı Örnek Almaları Talimatı ile ilgili,

06-DTK’nın Demokratik Ulus İnşa Projesi ile ilgili,

07-Aydınlar, Yazarlar ve Gazetecilerle Görüşülmesi Talimatı ile ilgili,

08-KDP Kongresine Öcalan’ın Mesajının Gönderilmesi ile ilgili,

09-Sözde Eylemsizlik Sürecinin 1 Mart’tan Haziran’a Kadar Uzatılabileceği – Çözüm Gerçekleşmediği Takdirde Orta Yoğunluklu Savaş Olacağı – Hüseyin Çelik’in Tehdit Edilmesi ile ilgili,

10-Öcalan’ın Yol Haritası (Savunması) ile ilgili,

11-Öcalan ile BDP Arasındaki Mektup Trafiği ile ilgili,

12-İran’da PJAK hakkında yaşanan gelişmeler ile ilgili,

13-Düzenlenen Konferanslarda Kendi Adına Mesaj Yayınlanması Talimatı ile ilgili,

14-Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili konular hakkında terör örgütü teröristbaşı ÖCALAN’ın Avukatlara YÖNLENDİRİCİ AÇIKLAMALARDA bulunarak Avukatlara TALİMATLAR verdiği,
Teröristbaşı ÖCALAN ile görüşen şüpheli Avukatların;

Teröristbaşı ÖCALAN’ın terör örgütünün kitlesel eylemlerini, şiddet eylemlerini ve propaganda faaliyetlerini yürütecek, örgütsel talepleri kamuoyunda yayacak, Konfederal bir devlet sisteminin oluşturulması amacı ile müzahir tüm kurum/kuruluşları bir araya toplayacak, bu amaçlara ulaşmak için de kampanyaları ön planda tutarak kitlesel kanunsuz eylemleri organize edecek TERÖR ÖRGÜTÜNÜN Temel ÇATI YAPILANMASI olan KCK-PKK terör örgütüne yönelik adli makamlarca yapılan operasyonlara sözde halk ayaklanmaları ile tepki gösterilmesi ve operasyonlara müsaade edilmemesi ayrıca terör örgütü adına olan taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edilmemesi halinde kırsal alanda ve şehirde sözde halk ayaklanmalarının olması yönündeki talimatını terör örgütüne aktarmaları neticesinde ülkemiz genelinde eylemlerin meydana geldiği ayrıca terörist başından yapılan tutuklamalar nedeniyle kurulan örgütsel yapılarda eşbaşkanlık sisteminin kurularak sistemin devamının sağlanması yönünde tamamen örgütsel talimat aldıkları. Ayrıca gerek terörist başının talimatlarıyla hareket eden terör örgütünün eylem ve faaliyetleriyle bağdaşan politikalar izleyen Barış ve Demokrasi Partisinin gerekse Barış ve Demokrasi Partisi ve KCK sözleşmesinin; Üçüncü Bölüm-Genel Organlar-Madde 14’te Alan Merkezlerinden “Siyasi Alan Merkezi” altında “Siyasi Komite” içerisinde faaliyet gösteren ve Dördüncü Bölüm-Parça Örgütlenmesi-Madde 16’da ““Söz konusu Kürdistan parçasındaki halkın karar organıdır. Parçanın büyüklüğüne, nüfus yoğunluğuna ve komünal örgütlülük durumuna göre yasayla düzenlenmiş seçimle belirlenen üyelerden oluşur. İç örgütlenmesinde ve çalışma düzeninde Kongra Gel sistemini esas alır…” şeklinde açıklanan Halk Meclisine karşılık olarak, yatay örgütlenme modeli esas alınarak ve sözde Kürdistan’ın Türkiye parçasında Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı İlçe ve Kentlerde oluşturulan KCK terör örgütünün içerisindeki Kent Meclislerinin birleşiminden oluşturulduğu tarafımızca tespit edilen DTK(Demokratik Toplum Kongresi) yapılanmasının eşbaşkanlık sisteminde olduğu,

DTK adlı örgütsel yapılanmaların bünyesinde ve Türkiye genelinde KCK sözleşmesinin; Üçüncü Bölüm-Genel Organlar-Madde 14’te Alan Merkezlerinden “Siyasi Alan Merkezi” altında “Siyasi Komite” içerisinde faaliyet gösteren ve Dördüncü Bölüm-Parça Örgütlenmesi-Madde 16’da ““Söz konusu Kürdistan parçasındaki halkın karar organıdır. Parçanın büyüklüğüne, nüfus yoğunluğuna ve komünal örgütlülük durumuna göre yasayla düzenlenmiş seçimle belirlenen üyelerden oluşur. İç örgütlenmesinde ve çalışma düzeninde Kongra-Gel sistemini esas alır…” şeklinde açıklanan Kent Konseylerinin kurulması yönündeki talimatını aktarmaları neticesinde bu örgütsel yapıların ülkemiz genelinde kurulmuş olduğu,

Terörist başının daha önceki görüşmelerde vermiş olduğu referandumun boykot edilmesi yönündeki talimatın Hakkâri/Yüksekova’da gerçekleşmesinin tüm örgüt mensuplarınca örnek alınması yönünde tamamen örgütsel talimat aldıkları,

DTK adlı örgütsel yapılanma tarafından çalışmaları yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzenin ve ülkesi, milleti ile bölünmez bütünlüğünü yıkmayı toprak bütünlüğünü parçalamayı amaç edinen Kürdistan Demokratik Konfederalizm adı altında ayrı bir devlet kurmanın bir ön adımı olduğu tespit edilen Demokratik Özerkliğin sözde öz savunmalarının olması gerektiği yönünde örgütsel talimat aldıkları,
tâhlili yapılan yukarıda yazılı görüşmeler ile diğer görüşmelere bakıldığında; İmralı Cezaevinde yatmakta olan hükümlü ÖCALAN ile görüşme yapan şüphelinin müvekkilline herhangi bir hukuki yardımda bulunmadığı, ÖCALAN’a “AKTARIM” adı altında örgütsel bilgiler aktardığı, terör örgütünün yönlendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile ÖCALAN’dan “ÖRGÜTSEL TALİMATLAR” aldığı, bu suretle PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile örgüt teröristbaşı ÖCALAN arasında iletişim sağlayarak “KURYELİK” yaptıkları ve terör örgütünün varlığını devam ettirebilmesi için örgüt mensuplarının “YÖNLENDİRMESİNDE”, örgütün “STRATEJİSİNİ” belirlemesinde ve “YÖNETİLMESİNDE” bilerek ve isteyerek görev aldığı,
(PKK/KCK terör örgütüne ait veya amaçları doğrultusunda yayın yapan internet sitelerinden elde edilen, tespitleri yapılan örgütsel faaliyetlere ait haberler çıktıları bu hususta tanzim edilen İNCELEME VE TESPİT TUTANAĞI ile birlikte dosya içerisinde sunulmuştur.)

17-) Şüpheli Ergün CANAN’ın;

Yapılan soruşturma sonrasında mükerrer olmamak kaydıyla yukarıda deliller bölümünde sarahaten izah edilmiş hususlara ilave olarak;

İmralı Cezaevinde Hükümlü olarak yatmakta olan PKK/KCK terör örgütü teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları arasında haftalık olarak yapılan görüşmeler sonrasında, yapılan görüşmelerin Avukatlar tarafından karşılıklı diyalog şeklinde metne çevrildiği ve çevrilen bu metnin ham halinin “Görüşme Notlarının 1. Hali”, avukat konuşmalarının çıkartıldığı, ÖCALAN’ın konuşmaları olarak düzenlendiği ve kısmi değişikliklerin yapıldığı halinin “Görüşme Notlarının 2. Hali”, yine 2. Hali üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak basında yayınlanan halinin “Görüşme Notlarının 3. Hali veya Basın Metni” olarak isimlendirildiği, daha sonra bunların internet üzerinden ortak kullanılan ve tarafımızdan teknik takibi yapılan e-mail adreslerinin taslaklar kısmına kaydedildiği veya e-mail adresleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı ve yurtdışında bulunan üst düzey örgüt yöneticileri ile Türkiye ve yurtdışında legal görünüm altında örgütsel faaliyet gösteren şahıslara iletildiği böylelikle tamamen örgütsel kapalı bir iletişim ağı meydana getirdikleri, ayrıca bahse konu görüşme notları üzerinde belirli ekleme, çıkartma ve düzenlemelerden sonra bunların PKK/KCK terör örgütüne ait veya örgütün amaçları doğrultusunda yayın yapan internet sitelerinde yayınlanmasının sağlandığı, dolayısıyla ÖCALAN’ın terör örgütünü, Avukatları aracılığı ile “Görüşme Notları” üzerinden verdiği talimatlarla Yönlendirdiği ve Yönettiğinin tespit edildiği,
Şüpheli 2009-2011 yılları arasında İmralı’da hükümlü bulunan teröristbaşı ÖCALAN ile ; 12.01.2011 tarihinde (1) kez görüşme yaptığı,

Şüphelinin yapmış olduğu görüşmeye bakılacak olursa;

Teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları Davut UZUNKÖPRÜ, Ergün CANAN, Servet DEMİR ve Cengiz ÇİÇEK arasında 12.01.2011 günü yapılan görüşme sonrasında Avukatlara tarafından hazırlanan ve Teknik Takipler neticesinde tespit edilen 12.01.2011 tarihli “Görüşme Notlarının 2. Hali” incelendiğinde;

01-2011 Genel Seçimleri (Esat Canan’ın BDP’de görev alması) ile ilgili,

02-Yol Haritasının AİHM’ye ulaştırılması ve Eğitim Çalışmalarında Kullanılması - Gazetecilerle Görüşülerek Yol Haritasının Basında yayınlanması ile ilgili,

03-Murat Karayılan’ın Demokratik Özerklik hakkındaki açıklamaları ile ilgili,

04-Gazetecilerin açıklamaları ve bunlarla görüşülmesi ile ilgili,

05-Operasyonlar, Çatışmalar ve Kayıp Bilânçoları ile ilgili,

06- Irak ve K.Irak Bölgesel Yönetimi hakkındaki gelişmeler ile ilgili,

07-Terör Örgütünün Avrupa Yapılanması ile ilgili,

08-DTK Faaliyetleri ve Demokratik Özerkliğin tartışılması ile ilgili,

09-Türkiye’de Gladio Faaliyetleri ve Hegemonik Güçler ile ilgili,

10- Öcalan’ın Mart Ayında Çekilebileceği (Sözde Eylem-Eylemsizlik veya Ateşkes Süreci) ile ilgili,

11-Ergenekon Terör Örgütü Operasyonları ile ilgili,

12-Hizbullah Terör Örgütü Mensuplarının Tahliyesi ve KCK Tutukluları ile ilgili,

13-İmamların Boykot Edilmesi ile ilgili,

14-İran’da Yaşanan Gelişmeler ile ilgili,

15-Anadilin Kullanılması ile ilgili,

16-Hakkâri Patlama Olayı ile ilgili,

17-Öz Savunma (Meşru Savunma) Stratejisi ile ilgili,

18-Irak, İran ve Suriye’de Örgütlenme Faaliyetleri ile ilgili,

19-Demokratik Vakıf Kurulması ile ilgili konular hakkında Avukatların, terör örgütü Teröristbaşı ÖCALAN’a AKTARIMLARDA bulunduğu, ÖCALAN’ın ise YÖNLENDİRİCİ AÇIKLAMALARDA bulunarak Avukatlara TALİMATLAR verdiği,
Teröristbaşı ÖCALAN ile görüşen şüpheli Avukatların;

Teröristbaşının terör örgütünün taleplerini dile getirdiği sözde yol haritasının gazetecilere anlatılması yönünde talimat alıkları,

Teröristbaşı ÖCALAN’ın terör örgütünün kitlesel eylemlerini, şiddet eylemlerini ve propaganda faaliyetlerini yürütecek, örgütsel talepleri kamuoyunda yayacak, Konfederal bir devlet sisteminin oluşturulması amacı ile müzahir tüm kurum/kuruluşları bir araya toplayacak, bu amaçlara ulaşmak için de kampanyaları ön planda tutarak kitlesel kanunsuz eylemleri organize edecek TERÖR ÖRGÜTÜNÜN Temel ÇATI YAPILANMASI olan KCK-PKK terör örgütünün Avrupa’daki yapılanmasında ÜST DÜZEY SORUMLU ŞAHSA SELAMLARINI İLETMELERİ YÖNÜNDE ÖRGÜTSEL TALİMAT ALDIKLARI,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal düzenin ve ülkesi, milleti ile bölünmez bütünlüğünü yıkmayı toprak bütünlüğünü parçalamayı amaç edinen Kürdistan Demokratik Konfederalizm adı altında ayrı bir devlet kurmanın bir ön adımı olduğu tespit edilen Demokratik Özerkliğin örgüt tabanında tartışılması ve özümsenmesi, benimsenmesi yönünde örgütsel talimat aldıkları,

Hizbullah terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan terör örgütü mensuplarının Diyarbakır’da cezaevinden çıkması ile ilgili terör örgütünün bu şahısların evlerini kuşatması ve tepki vermesi şeklindeki talimatını terör örgütüne iletmeleri neticesinde Hizbullah terör örgütüne müzahir kurullara yönelik eylemlerin meydana geldiği,

Diyanet işlerin bağlı resmi din görevlilerinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tanınmaması, camilerine gidilmemesi, sözde kültürel bir soy kırım yapıldığından hareketle camilerin ve imamların boykot edilmesi talimatını terör örgütüne iletmeleri neticesinde ülkemiz genelinde “sivil itaatsizlik” adı altında eylemlerin yapıldığı,

Teröristbaşının Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bu sözde kültürel soykırımın bir parçası olduğunu iddia ederek sözde Kürt dilinin yok edilmeye çalışılmasının önüne geçilmesi yönünde talimat aldıkları,

Hakkâri’de meydana gelen olaylarla ilgili olarak sözde Hakkâri’de bulunan halkın toplumsal bir tepki göstermesi ve korucularla konuşarak onlara sözde Kürtlere soykırım yapıldığı yönünde anlatımların yapılması ile ilgili örgütsel talimat aldıkları,

Teröristbaşından Demokratik vakıf adında bir vâkıfın kurulması yönünde talimat aldıkları,
tâhlili yapılan yukarıda yazılı görüşmeler ile diğer görüşmelere bakıldığında; İmralı Cezaevinde yatmakta olan hükümlü ÖCALAN ile görüşme yapan şüphelinin müvekkilline herhangi bir hukuki yardımda bulunmadığı, ÖCALAN’a “AKTARIM” adı altında örgütsel bilgiler aktardığı, terör örgütünün yönlendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile ÖCALAN’dan “ÖRGÜTSEL TALİMATLAR” aldığı, bu suretle PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile örgüt teröristbaşı ÖCALAN arasında iletişim sağlayarak “KURYELİK” yaptıkları ve terör örgütünün varlığını devam ettirebilmesi için örgüt mensuplarının “YÖNLENDİRMESİNDE”, örgütün “STRATEJİSİNİ” belirlemesinde ve “YÖNETİLMESİNDE” bilerek ve isteyerek görev aldığı,
(PKK/KCK terör örgütüne ait veya amaçları doğrultusunda yayın yapan internet sitelerinden elde edilen, tespitleri yapılan örgütsel faaliyetlere ait haberler çıktıları bu hususta tanzim edilen İNCELEME VE TESPİT TUTANAĞI ile birlikte dosya içerisinde sunulmuştur.)
PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarına bakıldığında;

www.diclenews.com/1//viewNews/269454 isimli internet sitesinde 17 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan “Öcalan'ın 4 avukatına görüş yasağı” başlıklı haberde; “İSTANBUL (DİHA) - PKK Lideri Öcalan'ın 4 avukatına, "PKK yardım etmek" iddiasıyla bir yıl görüş yasağı cezası verildi. Avukatlardan 3'ünün ifadeleri alınmadan ceza verilmesi dikkat çekti … PKK Lideri Öcalan'ın avukatlarından Cengiz Çiçek, Ergün Canan, Servet Demir ve Davut Uzunköprü hakkında açılan dava, ilk celsede 3 avukatın ifadesi dahi alınmadan sonuçlandı. 12 Ocak'ta Öcalan yaptıkları görüşmenin içeriğini yansıtarak, "PKK içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmadan örgüte yardım" iddiasıyla İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen duruşmasına Cengiz Çiçek ve avukatı Özcan Kılıç katıldı. Diğer 3 avukat ise duruşmaya katılmadı.”

şeklinde haberin yayınlandığı,


(PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan DİHA-Dicle Haber Ajansına ait www.diclenews.com isimli internet sitesinde yazı içeriğinde bahsedilen haberlerle ilgili internet çıktıları tutanağa eklenerek tanzim edilen tespit tutanağı deliller arasına ilave edilmiştir.)
PKK/KCK terör örgütünün KCK Sözleşmesi Alan Merkezleri Arasında Yer Alan Önderlik Komitesi; “Önderliğin sağlığı, güvenliği, özgürlüğü ve hukuki sorunları başta olmak üzere Önderliğin uluslararası alanda tanıtılması için diplomatik faaliyet geliştirir. Bunun için alanlarda Önderliği Sahiplenme Komite ve Komisyonları örgütlemeye çalışır. Uluslararası düzeyde tanıtımın gelişmesi için bütün bu çalışmaları geliştirirken gerekli olan kitapların tercümesi, çeşitli düzeylerde dayanışma örgütlemeleri, konferans gibi çalışmaları yürütmekle sorumlu olup, bu çalışmaları KCK Yürütme Konseyi Başkanlığına bağlı olarak, ilgili tüm komite, koordinasyon ve komisyonlarla da ilişki içinde yürütür” şeklinde yapılanmanın faaliyetleri bilinmekle şüphelinin bu kural doğrultusunda hareket ettiği böylece üzerin atılı müsnet suçu işlediğinin sabit olduğu,

18-) Şüpheli Fuat COŞACAK’ın;

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca (CMK 250 SMY ) düzenlenen;

Soruşturma No:2008/2648, Esas No: 2009/712 ve İddianame No:2009/533 sayılı iddianamede; Ömer GÜNEŞ, Mehmet SABIR TAŞ, Mehmet Deniz BÜYÜK, Ebrü GÜNAY, Fuat COŞACAK, Mehmet BAYRAKTAR, Asya ÜLKER, Ali MADEN isimli avukatlar hakkında 21/03/2008 – 01/10/2008 – 15/10/2008 – 24/10/2008 – 29/10/2008 – 05/11/2008 tarihli “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan haklarında 5237 sayılı TCK 314/3 ve 220/7 maddeleri delaletiyle, TCK 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5.Maddesi TCK 53 ve 58/9 maddeleri gereğince AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI amacı ile 29.06.2009 tarihli,

Soruşturma No:2009/1316, Esas No: 2009/1043 ve İddianame No:2009/778 sayılı iddianamede; Mizgin IRGAT, Ömer GÜNEŞ, Bekir BENEK, Yalçın SARITAŞ, Fuat COŞACAK, Mehmet BAYRAKTAR isimli avukatlar hakkında 29/04/2009 (Ömer, Bekir, Yalçın için)-06/05/2009 (Mizgin, Fuat, Mehmet için) tarihli “Terör Örgütü İçinde Hiyerarşik Yapıya Dâhil Olmamakla Birlikte, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan haklarında 5237 sayılı TCK’nın 220/7 Maddesi aracılığı ile TCK’nın 314/2, 53 maddesi gereğince CEZALANDIRILMALARI amacı ile 22.10.2009 tarihli

iddianameler hazırlandığının anlaşıldığı ancak hazırlanan iddianamelerin şüphelinin sadece bir eylemi (görüşmesi) ile ilgili ve ayrı ayrı değerlendirilmeye alındığı, o dönemde bu gün elde edilen delillerin olmaması karşısında şüpheli hakkındaki iddia ve isnadın eksik kaldığı asıl değerlendirilmesi gereken halin toplanan tüm delillere göre yeniden yapılması gerekeceği, suçun vasfında değişiklik olduğu, şüpheli hakkında mukteza tayininin yeniden göz önüne alındığında iddianamelerde belirtilmiş görüşmelerin (eylemlerinin) bu soruşturmada sadece ek delil niteliğinde kaldığının göz önüne alınması gerekeceği,

Genel olarak deliller kısmında yapılan tartışmalardan,

İmralı Cezaevinde Hükümlü olarak yatmakta olan PKK/KCK terör örgütü teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları arasında haftalık olarak yapılan görüşmeler sonrasında, yapılan görüşmelerin Avukatlar tarafından karşılıklı diyalog şeklinde metne çevrildiği ve çevrilen bu metnin ham halinin “Görüşme Notlarının 1. Hali”, avukat konuşmalarının çıkartıldığı, ÖCALAN’ın konuşmaları olarak düzenlendiği ve kısmi değişikliklerin yapıldığı halinin “Görüşme Notlarının 2. Hali”, yine 2. Hali üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak basında yayınlanan halinin “Görüşme Notlarının 3. Hali veya Basın Metni” olarak isimlendirildiği, daha sonra bunların internet üzerinden ortak kullanılan ve tarafımızdan teknik takibi yapılan e-mail adreslerinin taslaklar kısmına kaydedildiği veya e-mail adresleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı ve yurtdışında bulunan üst düzey örgüt yöneticileri ile Türkiye ve yurtdışında legal görünüm altında örgütsel faaliyet gösteren şahıslara iletildiği böylelikle tamamen örgütsel kapalı bir iletişim ağı meydana getirdikleri, ayrıca bahse konu görüşme notları üzerinde belirli ekleme, çıkartma ve düzenlemelerden sonra bunların PKK/KCK terör örgütüne ait veya örgütün amaçları doğrultusunda yayın yapan internet sitelerinde yayınlanmasının sağlandığı, dolayısıyla ÖCALAN’ın terör örgütünü, Avukatları aracılığı ile “Görüşme Notları” üzerinden verdiği talimatlarla Yönlendirdiği ve Yönettiğinin açık olduğu,


Şüpheli hakkında yapılan arşiv araştırması ile fiziki ve teknik takipler neticesinde, İmralı’da hükümlü bulunan teröristbaşı ÖCALAN ile 2005-2008 yılları arasında 22.11.2006, 21.02.2007, 01.08.2007, 28.05.2008 tarihlerinde (4) kez, 2009-2011 yılları arasında da 24.06.2009, 26.08.2009, 23.12.2009,31.03.2010, 12.05.2010, 28.07.2010, 02.03.2011 ve 15.06.2011 tarihlerinde ( 8 ) kez görüşme yaptığı,
Buna göre yapılan görüşmelere bakıldığında;

1- Teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları Aydın ORUÇ, Fuat COŞACAK ve Mehmet Deniz BÜYÜK arasında 31.03.2010 günü yapılan görüşme sonrasında Avukatlar tarafından hazırlanan ve Teknik Takipler neticesinde tespit edilen 31.03.2010 tarihli “Görüşme Notlarının 1. Hali” incelendiğinde;01- ÖCALAN’ın Ruh Hali, Beden Dili ve Sağlığı ile ilgili,

02- ÖCALAN’ın Sağlık Durumu ile ilgili,

03-Irak ve K.Irak Bölgesel Yönetimi Hakkındaki Gelişmeler ve Talabani ile Barzani’ye Mesajının iletilmesi ile ilgili,

04-Anayasa Değişiklik Paketinin BDP tarafından Desteklenmemesi ile ilgili,

05-Avukatlar tarafından gazeteci, yazar ve aydınların yaptıkları açıklamaların aktarılması ile ilgili

06-Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye Temasları ile ilgili,

07-Brüksel’de Miting Düzenlenmesi ve Mesaj iletilmesi ile ilgili,

08- ÖCALAN’ın 2010 Yılı Doğum Günü Kutlamaları ve Mesajının iletilmesi ile ilgili,

09-Diyarbakır Kürt Kadın Konferansı (24-45 Mayıs 2010) ile ilgili,

10-1921 Anayasasının güncellenerek sözde Demokratik Anayasanın (Yeni Anayasa) hazırlanması ve Mesajının iletilmesi ile ilgili,

11-Nelson MANDELA’ya Mektup Gönderilmesi ile ilgili,

12-Operasyonlar, Çatışmalar ve Kayıp Bilânçoları ile ilgili,

13- ÖCALAN tarafından “Üçüncü Dönemin Bitirilmesi”, “Çekilmesi” ve “Orta Şiddetli Çatışmaların Başlatılması”-Üçüncü Şahıslar Aracılığı ile Yürüttüğü ‘Mektup’ Trafiği ile ilgili,

14-BDP Demokratik Siyaset Akademilerinin kurulması ile ilgili,

15-Bölgedeki Barajların ve Ilısu Barajının Engellenmesi ile ilgili,

16-DTK (Demokratik Toplum Kongresi) ile ilgili,

17-Roj Tv ile ilgili konular hakkında Avukatların ÖCALAN’a AKTARIMLARDA bulundukları, ÖCALAN ise YÖNLENDİRİCİ AÇIKLAMALARDA bulunarak Avukatlara TALİMATLAR verdiği,
Teröristbaşı ÖCALAN ile görüşen şüpheli Avukatların karşılıklı olarak;

Öcalan’ın PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yapmış olduğu faaliyet ve eylemlerle ile ilgili örgütün varlığını ve sözde bağımsızlığını koruma dönemi olarak tabir ettiği dördüncü döneme girmesi nedeniyle terör örgütünün eylemlerinin artırılması talimatını terör örgütüne ilettikleri ve bunun neticesinde örgütün açıklamalar ve eylemler yaptığı,

Öcalan’ın Barış ve Demokrasi Partisi’ne seçim barajının düşürülmesi ve parti içi demokrasinin sağlanması yönünde çalışılması TALİMATINI ADI GEÇEN PARTİYE İLETTİKLERİ ve partinin bu yönde bir siyasi politika ile hareket ettiği, miting düzenlediği,

Barış ve Demokrasi Partisi’ne ÖCALAN’ın hükümetin anayasa paketinin desteklenmemesi ve1921 anayasasının yeniden yapılandırılmasının gerekliliği yönünde politika izlemesi TALİMATINI İLETTİĞİ ve adı geçen partinin bu yönde faaliyet ve açıklamalar yaptığı,

ÖCALAN’ın doğum günü ile ilgili olarak AMARA YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA ÖRGÜTSEL AKTARIMDA BULUNDUKLARI ve bunun sonucunda terör örgütünün ve Barış ve Demokrasi Partisi’nin de organize ettiği ülke genelinde birçok yasadışı örgütsel eylem meydana geldiği,

ÖCALAN’ın ILISU Barajı’nın yapımının engellenmesi ve bu barajın yapımına izin verilmemesi yönündeki talimatlarını terör örgütüne iletmeleri neticesinde ülkemiz genelinde bu konu ile ilgili çeşitli terör örgütü mensupları ve buna müzahir şahıs ve kurumlarca eylemlerin yapıldığı,

PKK/KCK terör örgütünün güdümünde Avrupa’da faaliyet gösteren KON-KURD(Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu) tarafından ve örgüte müzahir şahıs ve diğer kurumlarca düzenlenen örgütsel miting hakkında AKTARIMLARDA bulundukları ve ÖCALAN’DAN BU MİTİNGE BİR MESAJ HAZIRLAMA TALİMATI ALDIKLARI,

PKK/KCK terör örgütünün tüm yapılanmaları içerisinde faaliyet alanlarına göre PAJK, YJA, YJA-Star ve Genç Kadın isimleri altında özgün ve özerk örgütlenen kadın yapılanmasının çatı örgütü olan KJB tarafından Türkiye’de yürütülecek örgütsel faaliyetler legal görüm altında DÖKH-Demokratik Özgür Kadın Hareketi çatısı altında yürütüldüğü tarafımızca tespit edilen bir oluşumun düzenlediği konferansa ÖCALAN ADINA MESAJ GÖNDERME VE 31.03.2011 tarihindeki bu görüşmeleri açıkça bu örgütsel konferansa mektup olarak gönderme talimatı aldıkları ve bunu terör örgütüne iletmeleri neticesinde adı geçen konferansta teröristbaşının emirlerinin karar şeklinde açıklandığı,

Irak’ta bulunan Kürtlerin de Türkiye’de ki PKK/KCK terör örgütü için verdiği beş teorik ilke ve dört pratik öneri ile ilgili talimatı ile hareket etmelerini anlatan örgütsel görüşlerini TALABANİ VE BARZANİ’YE mektup şeklinde yazıp göndermeleri talimatını aldıkları ve bunu yerine getirdikleri,

Öcalan’ın talimatı ile kurulduğu ve sözde KCK SÖZLEŞMESİ maddelerine göre KCK yapılanmasının İdeolojik Alan Merkezi/Bilim-Aydınlanma Komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğü, KCK YAPILANMASI KADROLARINDA çalışmak üzere eleman yetiştirdiği tespit edilen DEMOKRATİK SİYASET AKADEMİLERİNİN kurulması ile ilgili talimatı aktararak bu illegal yapıların ülke genelinde açılmasında aktif rol oynadıkları,ÖCALAN’ın KCK sözleşmesinin; Üçüncü Bölüm-Genel Organlar-Madde 14’te Alan Merkezlerinden “Siyasi Alan Merkezi” altında “Siyasi Komite” içerisinde faaliyet gösteren ve Dördüncü Bölüm-Parça Örgütlenmesi-Madde 16’da ““Söz konusu Kürdistan parçasındaki halkın karar organıdır. Parçanın büyüklüğüne, nüfus yoğunluğuna ve komünal örgütlülük durumuna göre yasayla düzenlenmiş seçimle belirlenen üyelerden oluşur. İç örgütlenmesinde ve çalışma düzeninde Kongra Gel sistemini esas alır…” şeklinde açıklanan Halk Meclisine karşılık olarak, yatay örgütlenme modeli esas alınarak ve sözde Kürdistan’ın Türkiye parçasında Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı İlçe ve Kentlerde oluşturulan KCK terör örgütünün içerisindeki Kent Meclislerinin birleşiminden oluşturulduğu tarafımızca tespit edilen DTK(Demokratik Toplum Kongresi) hakkında illegal olmadığından bahisle verdiği talimatı aktarmaları neticesinde adı geçen oluşumun bu yönde bir açıklama yaptığı ayrıca terör örgütüne müzahir şahıslar hakkında “KİTLE” tabiri kullanarak tamamen örgütsel bir tavır sergiledikleri,
2- Teröristbaşı ÖCALAN ile Avukatları Ömer GÜNEŞ, Muharrem ŞAHİN, Fuat COŞACAK arasında 12.05.2010 günü yapılan görüşme sonrasında Avukatlara tarafından hazırlanan ve Teknik Takipler neticesinde tespit edilen 12.05.2010 tarihli “Görüşme Notlarının 1. Hali” incelendiğinde;


Yüklə 6,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   122
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə