T. C. İZMİr valiLİĞİ sahil güvenlik ege deniz bölge komutanliği satinalma komisyonu başkanliği bayrakli/İZMİRYüklə 68,53 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü68,53 Kb.
#65166

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

BAYRAKLI/İZMİR
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM TEKLİFİ
1. SG EGE DENİZ BÖLGE K.LIĞI BAĞLISI TCSG-7 VE SAGET-30 botun konuşlu bulunduğu SIĞACIK limanına yeni inşa edilen SG SIĞACIK GEMİ/BOT DESTEKLEME binasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 17 (ONYEDİ) kalem malzemenin tedariği 4734 Sayılı kanunun 22nci maddesi (d) bendi kapsamında Doğrudan Temin yöntemiyle satın alınacaktır.

2. Satın alınacak malzeme/hizmet sadece fiziki muayenesi yapılacak olup, laboratuvar ve fonksiyonel muayeneleri yapılmayacaktır. (Teknik Şartnameye göre alınıp laboratuvar ve fonksiyonel muayeneleri istenenler hariç). Ancak; bu durumda kalite belgesi olan mallar tercih edilecek olup, Kalite Güvencesi Belgesinin fotokopisi malzeme ile birlikte teslim edilecektir.

3. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ek”te belirtilen malzeme/hizmetin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı konusunda serbesttir. İstekli firmalar, ihtiyaç duyulan hizmetin tümüne teklif verebileceklerdir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacaktır. ALIM KISMİDİR.

4. Satınalma Komisyonu tarafından tanzim edilecek evrakların Satınalma yetkilisince onaylanmasına müteakip ödeme, malzeme/hizmet alımı ve uygun bulunması durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Karşıyaka Mal Müdürlüğünce banka hesabınıza havale yolu ile, alımın gerçekleşen bedeli (fatura bedeli) üzerinden yapılacak olup;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun Ekli (1) sayılı tablonun ll/2 nci fıkrası geregince 2018 yılı için geçerli olan;a) % 0,5.69 (Binde Beş Altmış Dokuz) nispetinde Karar Damga Vergisi (Yüklenici tarafından yatırılacaktır.)

b) % 0,9.48 (Binde Dokuz Kırk Sekiz) Damga Vergisic) % 0, 9.48 (Binde Dokuz Kırk Sekiz) Sözleşme Pulu Damga Vergisi kesilecektir, (Yüklenici tarafından yatırılacaktır.)

(Sözleşme YAPILACAKTIR.)

5. KDV Hariç tüm masraflar (vergi,harç,nakliye,sigorta,her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

6. Teknik İsterler aşağıda olduğu olduğu gibidir. ( http://www.ekm.tsk.tr/ihale/giris/index.jsp )

7. ALIMA KONU MALZEMELERİN TESLİM SÜRESİ 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜDÜR. İDARE TESLİM SÜRESİNİN BİTİMİNE MÜTEAKİP YÜKLENİCİ TARAFINDAN İŞİN TAMAMLANMAMASI HALİNDE; ALIMI İPTAL ETMEYE YETKİLİDİR.

8. Fatura Adresi: Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Bayraklı/İZMİR

9. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge K.lığı Vergi Dairesi ve Vergi No:Karşıyaka/İZMİR 7390 311 512

10. 2.000,00 TL ve üzeri alımlarda 6183 Sayılı Kanun 22/A Kapsamında “Vergi Borcu” yazısı istenecektir.

11. Satın almayla ilgili yapılacak sözleşme ve diğer belgeler için noter tasdiki aranmayacak, teminat alınmayacaktır.

12. FİRMALAR MALIN TÜMÜNE TEKLİF VERİLEBİLECEĞİ GİBİ KISMİ TEKLİF DE VERİLEBİLECEKTİR. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF,EN DÜŞÜK FİYAT ESASINA GÖRE BELİRLENECEK VE HER BİR KALEM AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEKTİR. YÜKLENİCİDEN BİRDEN FAZLA MAL ALINDIĞINDA, ALINAN MALIN BİR KISIMI TESLİM EDİLEMEZ VEYA MUAYENEDE RED OLURSA RED EDİLEN MALLARIN ALIP ALMAMASI İDARENİN TAKDİRİNDE OLACAKTIR. İSTEKLİ FİRMALARCA AYNI FİYAT VERİLMESİ DURUMUNDA TESLİM SÜRESİ EN KISA OLAN TERCİH EDİLECEKTİR.

13. SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ (SÖZLEŞME BEDELİNİN %0,948 ORANINDA) VE KARAR DAMGA VERGİSİ (SÖZLEŞME BEDELİNİN %0,569 ORANINDA) SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE, FİRMA TARAFINDAN ÖDENEREK, MAKBUZ KOMİSYONA İBRAZ EDİLECEKTİR

14. BAHSE KONU MALZEMELER İÇİN EN AZ 2 (İKİ) YIL YÜKLENİCİ FİRMA ONAYLI GARANTİ TAHAHHÜTNAMESİ (SÖZLEŞME BEDELİNİN %0,948 ORANINDA DAMGA VERGİSİ KARŞIYAKA MAL MD.LÜĞÜNE YATIRILMIŞ ŞEKİLDE) İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

15. Malzeme siparişin verilmesine takiben belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde ilgili personeline teslim edilecektir.Yüklenici teslim ettiği malın, garanti süresi içinde / son kullanma tarihinden önce evsafını kaybetmesi halinde evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

16. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ SON FİYAT TEKLİFİNİZİ TÜRK LİRASI (TL) olarak 05 Mart 2018 Günü saat 11:00 ’a kadar faks yada elden Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığına BAYRAKLI/İZMİR ( Tel No: 0 232 366 66 66’dan Dahili : 1801,Faks No: 0 232 367 58 58 ) adresine teslim etmenizi rica ederim.

17. Teklif verme süresinden sonra gelen ve teknik isterleri karşılamayan teklifler, kesinlikle dikkate alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır. (ALIM KARARI ÖNCESİ NUMUNE İSTENEBİLİR)

(İMZALI)


ALIM İLAN NO :2018-06 Can YAĞMUR

ALIMA ÇIKIŞ TARİHİ :02.03.2018 SG Bnb.

ONAY NO :01.03.2018/22-373 Satınalma Komisyonu Başkanı


SIRA NO

MALZEME /HİZMETİN ADI

MİKTAR

D/B

BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)

TUTARI

(TL)


1

STOR PERDE
GÜVENLİK ODASI

100X200CMX3 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREMRENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

6

M22

STOR PERDE
TCSG-7 AMBAR

100X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2

M23

STOR PERDE
SPOR SALONU

100X200CMX2 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA , "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

4

M24

STOR PERDE
PERSONEL DİNLENME SALONU

180X230X2, 220X230,210X230 CM EBATLARINDA DİKEY YÖNLÜ 8 CM ARALIKLARLA KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM AÇIK KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

18.14

M2


SIRA NO

MALZEME /HİZMETİN ADI

MİKTAR

D/B

BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)

TUTARI

(TL)


5

STOR PERDE
SAGET-30 KOMUTAN ODASI

180X230, 170X230 CM EBATLARINDA DİKEY YÖNLÜ 8 CM ARALIKLARLA KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM AÇIK KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

8,05

M26

STOR PERDE
SAGET-30 AMBAR

100X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2

M27

STOR PERDE
YATAKHANE

100X200CMX3 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

6

M28

STOR PERDE
TEKLİ YATAKHANE

100X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2

M29

STOR PERDE
MİSAFİR ODASI

100X200CMX2 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

4

M210

STOR PERDE SAGET-30 BÜRO

100X200CMX2 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

3,6

M211

STOR PERDE
TCSG-7 BÜRO

100X200CMX2 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

4

M212

STOR PERDE
TOPLANTI SALONU

180X230/170X230 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ DIŞTAN KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM AÇIK KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN (BLACK OUT) IŞIĞI GEÇİRMEYEN ORTAMIN KARANLIK OLMASINI SAĞLAYAN ÇİFT RENKLİ STOR PERDE EN AZ 2YIL GARANTİLİ MALZEME

10

M213

STOR PERDE
MAKİNE BÜRO

100X200CMX2 EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

4

M214

STOR PERDE
MESCİT

100X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2

M215

STOR PERDE
TCSG-7 KOMUTAN ODASI

100X200CMX5 EBATLARINDA DİKEY YÖNLÜ 8 CM ARALIKLARLA KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM AÇIK KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

10

M216

STOR PERDE
MUTFAK

135X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2,7

M217

STOR PERDE
ÇAMAŞIRHANE

100X200 CM EBATLARINDA YATAY YÖNLÜ KREM RENKLİ, PVC ÖZELLİKLİ ALİMİNYUM KAPALI KASA, "L" AYAK SİSTEMLİ YERİNDE TEMİZLENEBİLİR ÇELİK DUBEL BAĞLANTI ELEMANLI, KAPAMA/AÇMA SİSTEMİ ZİNCİRLİ OLAN STOR PERDE EN AZ 2 YIL GARANTİLİ MALZEME

2

M2T O P L A M
Yukarıda Cins ve Miktarları Belirtilen Malzeme/Hizmeti K.D.V. Hariç Toplam …………………………………………………… …………………………………………………………………………..…………………………TL’sına Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.
FİRMA/KİŞİ ADI, ADRESİ, VERGİ NUMARASI ,TELEFON VE FAKS NUMARASINI EL YAZISI İLE DOLDURUNUZ

FİRMA/KİŞİ KAŞESİ , İMZA TARİH

Teknik özellikler haricinde ürün teklif etmeyiniz!!


NOT: Tüm Bilgilerin Okunaklı Olması Gerekmektedir.

ALIM KISMİDİRYüklə 68,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə