T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilaniYüklə 19,78 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü19,78 Kb.
#40171

T.C. PENDİK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2009/4231 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı: 1. Taşınmaz; istanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli mah., 9052 ada, 8 parsel sayılı, 328.53 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 8818/32858 hissesi Hamza Koç adına kayıtlıdır.

 2. Taşınmaz; istanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli mah., 9143 ada, 2 parsel sayılı, 436.41 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 8817/43641 hissesi Hamza Koç adına kayıtlıdır.

 3. Taşınmaz; istanbul ili, Pendik ilçesi, Şeyhli mah., 7435 ada, 5 parsel sayılı, 1.392.40 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 880/1392 hissesi Hamza Koç adına kayıtlı olup taşınmazların satışı yapılacaktır.

İmar Durumu: Pendik Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü 02/09/2009 tarih 4415-48463 sayılı yazılarında,

 1. Taşınmaz; 9052 ada, 8 parsel, 1/1000 ölçekli, 20.4.2007 tasdik tarihli, 4 No'lu uygulama imar planında YDA (Yeniden düzenlenecek konut alan­ları) lejantlı konut alanında kalmaktadır.

 2. Taşınmaz; 9143 ada, 2 parsel, 1/1000 ölçekli 20.04.2007 tasdik tarihli, 4 No Tu uygulama imar planında YDA (Yeniden düzenlenecek konut alan­ları) lejantlı konut alanında kalmaktadır.

 3. Taşınmaz; 7435 ada, 5 parsel, /1000 ölçekli 17.09.1998 tasdik tarihli, Şeyhli Kurtköy Sanayi imar Planı'nda KAKS: 0,80 yapılanma şartlarında Sanayi sahasında kalmaktadır.

Gayrimenkulun Evsafı: 1. Taşınmaz; Şeyhli mahallesi, 9052 ada, 8 parsel; Fatih Sultan Caddesi kuzeyinde, Kardelen Sokak 30 kapı No'da, kısmi bodrum+zemin+3 normal kat+çatı katlı görünümünde, betonarme karkas sistemde ruhsatsız inşa edilmiş binanın bulunduğu, arsa nitelikli taşınmaz­dır. Takribi 155.00m2 oturan bina, zemin katında ayrı girişli bir daire, apartmana arkadan, ayrı bir merdivenle girilmekle, merdiven kovasından ula­şılan 1. katta 2, diğer katlarda 1 'er daire olmak üzre; bina toplamda 6 dairelidir, daireler antre, mutfak, salon bir kısmı iki, bir kısmı üç yatak odası, banyo ve tuvalet planında olan daireler, elektrik, su ve kombi sistemde doğalgaz kalorifer tesisatlı, takribi 30 yıllık olan binada sonradan tadilat ya­pıldığı anlaşılmıştır. Mahalle merkezine yürüme mesafesinde, belediye teknik altyapı hizmetlerinin bulunduğu bölgede, ulaşımı kolaydır.

 1. Taşınmaz; Şeyhli Mahallesi, 1 pafta, 441 parselin şüyulandırması sonucu meydana gelen; 9143 ada, 2 parsel, 9052 ada, 8 parsel kuzeyinde, Mi­lat Sokak cepheli, Lise sokak karşısında şüyulandırma sonucunda, 441 parselde inşa edilmiş bulunan takribi 90 m2'ye oturan binanın takribi 25 m2Tik kısmı bu parselde diğer kısmı planından yolda kalmıştır. Bu haliyle, konut olarak kıymet ifade etmeyecek konumdadır. Az eğimli olan, bahçe olarak kullanılan boş alandır. Borçluya ait yeri tespiti mümkün değildir.

 2. Taşınmaz; 7435 ada, 5 parsel; Mahallen Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Cad. ile kesişen izzet Sokak köşesinde 1 kapı No'da zemin+1 katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş çelik çatılı binanın bulunduğu arsa nitelikli taşınmazdır. Ruhsatsız inşa edilmiş kat irtifakı bulunmayan bi­nada borçluya ait yerin tespiti mümkün değildir. Takribi 800 m2 ye oturan binanın Kaynarca Caddesi'ne bakan cephesinde takribi 140 m2'ye oturan kısmı 3 katlıdır, içerisinde bölme duvarları mevcut idari kısım ofis olarak kullanılmaktadır. Pencereler demir doğrama, demir sürme kapılı, çatısı de­mir makas, eternit örtülü, elektrik su, doğalgaz tesisatlı, sanayi yapılaşmasının yoğun olduğu bölgede, ulaşımı kolaydır. Mahallenin merkezine An­kara Caddesi'ne yürüme mesafesinde, belediye teknik altyapı hizmetlerinin bulunduğu bölgededir.

Gayrimenkulun Kıymeti: Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, halihazır vaziyeti, günümüz inşaat maliyeti, kullanılan malzeme ve iş­çilik kalitesi, ruhsatsız inşa edilmiş ve hissesi oluşu, yıpranma payı vs. bilumum faktörler de göz önünde bulundurularak,

 1. Taşınmaz; 9052 ada, 8 parsel; 860.000-TL. Borçlunun hissesi; 230.795.54-TL kıymet takdir edilmiştir.

 2. Taşınmaz; 9143 ada, 2 parsel; 260.000-TL, Borçlunun hissesi; 52.529.04-TL kıymet takdir edilmiştir.

 3. Taşınmaz; 7435 ada, 5 parsel; 2.000.000.00-TL, Borçlunun hissesi; 1.264.367.80-TL kıymet takdir edilmiştir. Satış Şartları:
 1. Taşınmaz; 9052 ada, 8 parsel için Satış 02/03/2012 günü Saat: 10.00 - 10.10 saatleri arası

 2. Taşınmaz; 9143 ada, 2 parsel için Satış 02/03/2012 günü Saat: 10.20 - 10.30 saatleri arası.

 3. Taşınmaz; 7435 ada, 5 parsel için Satış 02/03/2012 günü Saat: 10.40 - 10.50 saatleri arasında,

PENDÎK 2. icra Müdürlüğü'nde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala­cakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 12/03/2012 günü, aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tah­min edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevir­me ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 1. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu­nu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, alım harç ve masrafları ile tah­liye giderleri ve katma değer vergisi alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

 2. ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı bel­geler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

 3. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son iha­le bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hük­me hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 4. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

 5. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/4231 fal. sayılı dos­ya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 2266

Kataloq: newpics -> news
news -> Dosya no: 2011/2253 Tal
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. EskiŞEHİR İcra iflas müDÜRLÜĞÜ gayrimenkulün açik artirma ilani dosya No : 2009/1 İflas satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı

Yüklə 19,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə