T. C. Selçuk üNİversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi BaşhekimliğiYüklə 49,33 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü49,33 Kb.
#68747


TEKLİF İSTEME FORMU

Konu

TIBBI GAZ VE MEKANİK BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI

TIBBI GAZ VE MEKANİK BİRİMİ

İstem No

Talep Eden BirimT.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

35314

: 17/13621

Alım No

:

:

:

:

20.04.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:


İHTİYAÇ LİSTESİ


Açıklama

Toplam Tutarı

Birim Fiyatı

Birimi

Miktarı

Malzeme Cinsi

Sıra No

Resmi Kodu

MERKEZİ OKSİJEN SİSTEMİ SANTRALİ REVÜZYON İŞLEMİ1,00

ADET

1

İDARİ ŞARTLAR:


1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.

2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.

3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.

4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.

5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.

6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.

7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.

9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.

11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.

12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.

13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.

14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.

15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.

16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.

17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.

18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.


BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr

Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
35314 NOLU MERKEZİ OKSİJEN SANTRALİ REVİZYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU:

Hastanemizin ihtiyacına uygun olarak likit oksijen panosu, paket tüp gurupları için oksijen panosu, paket tüplerin konulacağı yer ve bu iki ayrı sistem arasında geçişin sağlanacağı çevrim panosu için gerekli olan vana, bakır borulama kollektör sistemleri, paket tüpler için çevre güvenliğinin alınmasını da içeren hizmet alımı işidir.İŞÇİLİK:

İşçilik 1. Sınıf ve profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlarla tam uyum sağlanacaktır.İŞ GÜVENLİĞİ:

Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, işçilerin güvenle çalışmalarını sağlayacak her türlü araç ve gereçleri temin edecektir. Oluşabilecek olumsuz bir durumdan yüklenici firma sorumludur.GENEL ŞARTLAR

  1. Teklif verecek firmalar merkezi gaz santrali, çekilecek olan hattın ve paket tüplerin konulacağı yeri bizzat yerinde görerek keşif yapmalıdırlar.

  2. İmalatlar onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlara bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.

  3. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır. İmalatlar için yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  4. İmalatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören mekânlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

  5. Kullanılacak bütün malzemeler idareye önceden bildirilecek, idarenin onayı alınacaktır, onay alınmadan imalat yapılmayacaktır. Tüm malzeme (bakır borular, vanalar, regülatörler, aksesuarlar vb.) imalatlarında imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden idare sorumlu olmayacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

  6. Ürünler (oksijen için alçak ve yüksek basınç regülatörleri, sensörler, selenoid valfler vb.) ürünler CE belgeli olmalıdır.

  7. Hatalı imalat yapılmış ise de montajı yapılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrardan yapılacaktır.

  8. Proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.

  9. İdarenin uygun gördüğü zorunlu durumlarda tadilat projeleri yüklenici firma tarafından bedel talep edilmeksizin yaptırılacak ve idarenin onayı alınacaktır.

  10. Proje dışında yapılan imalatlar idarece kabul edilse bile ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

  11. Yüklenici firma pano sisteminde 28 mm çapında medikal tip EN 13348 standartlarında bakır boru kullanacaktır.

  12. Yüklenici firma pano gurubunu detaylarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

  13. Yüklenici firma projede belirtilen likit oksijen hattı üzerine yüksek debi ve alçak basınç özellikli 300 m3/h kapasiteli 3 (üç) adet basınç regülatörü kullanılacaktır. Regülatörlerin giriş basıncı maksimum 40 bar çıkış basıncı ise 0-10 bar arasında olmalıdır.

  14. Yüklenici firmanın 300 m3/h kapasiteli kullanacağı regülatörler çift manometreli olmalıdır. Manometrelerin birinden regüle edilmeden önceki basınç değeri (ilk giriş basınç)diğerinde ise sisteme regüle edilerek verilen basınç(çıkış basınç) değeri görülecektir.

  15. Yüklenici firma projede belirtilen paket tüp hattı üzerine yüksek debi ve yüksek basınç özellikli 665 m3/h kapasiteli 3 (üç) adet basınç regülatörü kullanılacaktır. Regülatörlerin giriş basıncı maksimum 230 bar çıkış basıncı ise 0-40 bar arasında olmalıdır.

  16. Yüklenici firmanın 665 m3/h kapasiteli kullanacağı regülatörler çift manometreli olmalıdır. Manometrelerin birinden regüle edilmeden önceki basınç değeri (ilk giriş basınç)diğerinde ise sisteme regüle edilerek verilen basınç(çıkış basınç) değeri görülecektir.

  17. Yüklenici firma bu iki (likit oksijen ve paket tüplerden gelen) pano arasında otomatik geçiş yapmaya olanak sağlayan otomatik geçiş pano montajı yapacaktır.

  18. Otomatik geçiş panosu; likit oksijen hattını ve paket tüplerden gelen hatların ayrı ayrı bağlanmasına imkan sağlayacak özellikte olmalıdır.

  19. Otomatik geçiş panosu exproof özellikli; selenoid valfler ya da elektrikli vanalar ile geçiş yaptırılacaktır.

  20. Otomatik geçiş panosu üzerine hatlar üzerindeki basıncı ayrı ayrı göstermeye olanak sağlayan sensörler olacaktır. Bu sensörler vasıtasıyla alarm paneli üzerinde sönsörlerin bulunduğu noktaların basıncı izlenebilecektir.

  21. Sistemde basınç düşmeleri olduğu zaman alarm verecek bir ikaz sistemini idarece gösterilen yere montajı yapılacaktır.

  22. Alarm paneli likit oksijen hattındaki mevcut basıncı, paket tüplerdeki doluluk basıncını ve hastane hattındaki kullanım basıncını dijital olarak gösterimini sağlayacaktır.

  23. Alarm paneli alçak ve yüksek basınç durumunda sesli ve görsel ikaz verebilmelidir.

  24. Yüklenici firma projede belirtilen hat besleme kol lektörlerine geçişte hem likit oksijen hattından hem de paket tüp hattından gelen gaz akışının herhangi bir nedende oluşacak arıza durumunda sistemin durmaması açısından by-pass hattı konulacaktır.

  25. Yüklenici firma projede belirtilen hat besleme kollektör çıkışı 9 (dokuz) vanalı ve montajlı teslim edecektir. Bunlardan 4 (dört) adeti mevcut sisteme entegre edilecektir. İlave 5(beş) adet vanalar ise montajlı hazır yedek olarak bırakacaktır.

  26. Sistem ile birlikte paket tüp guruplarının bağlanabilmesine imkân sağlayan 4’lü kollektörlerden 2 (iki) adet, paket tüplerin sisteme bağlanmasını sağlayan kamçı ve vanalar konulacaktır. Paket tüpler ile paket tüp panosu arasında kullanılacak boru yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.

  27. Yüklenici firma paket tüp pano çıkışından merkez pano sistemine kadar olan yerlerde 28 mm çapında medikal tip EN 13348 standartlarında bakır boru kullanacaktır.  1. Yüksek basınç regülatörleri paket tüplerin arkasına veya yan tarafına gelecek şekilde idare onayına müteakiben yerleştirilecektir ve regülatörlerin dış çevre koruması için kapalı pano gurubu olarak montaj edilecektir. Firma ihtiyaç dahilinde enerji kablosunu idarece gösterilen yerden çekecektir. Paket tüplerin panosunda bulunan regülatörlere silikonlu ısıtıcı sarılacaktır. Termostatlar sayesinde ısıtıcıların devreye girmesi sağlanılacaktır.

  2. Tüm bu yapılacak işlemler için hastanemiz ayrıca bir ücret ödemeyecektir. Ürünlerin hastanemize sevki yüklenici firmaya aittir.

30. Yapılan tadilat ve montajlardan sonra sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

31. Her türlü emniyet tedbirleri ihaleyi alacak olan firma tarafından sağlanacaktır.

32. Tadilat ve montaj esnasında gerekli titizlik gösterilecek, sisteme verilecek olan zarar ihaleyi alacak olan firma tarafından karşılanacaktır.
Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA

Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03

Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 381Yüklə 49,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə