T. C. Selçuk üNİversitesiYüklə 86,72 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü86,72 Kb.
#68740

T.C.selunlogologo

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

İstem No : 36927 08/08/2017Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Talep Eden Birim : Radyoloji Polikliniği • Yaklaşık Maliyet İçindir. KDV Hariç Fiyatlandırınız.

 • Tıbbi Malzeme Alımlarında UBB KODLARINI Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubunda Sunacaklardır.

 • Proformalarınızda lütfen teklif NUMARASINI yazınız .

 • Yaklaşık Maliyet firmayı temsil eden antetli kağıda yazılacaktır
Son Teklif Teslim Tarihi ve Saat : 16/08/2017
İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No

Malın / İşin Cinsi

Miktarı

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

1

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ

1

ADET

ANJİO TEKNİK ŞARTNAMESİ
Alıma konu olan Anjio Cihazına ilişkin sistem ve alt yapı cihazları aşağıda belirtilen şekildedir.

PERİFERİK ve NÖRORADYOLOJİK AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ, BİPLAN DİJİTAL SUBTRAKSİYON ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ


Cihazların üstün teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.


 1. OTOMATİK ENJEKTÖR

1. Yüksek basınçlı otomatik enjektör, sine film tertibatı ile senkron çalışmalı, tavana ve/veya masaya veya pedestal üzerine monte edilmiş olacaktır. Enjektör kontrolü, kumanda odasında yer alan kumanda butonu ile sağlanmalıdır. Pompaya ait değerlerin girildiği kumanda konsolu ise anjiyografi odasında duvara monte edilecek, kablo bağlantıları tavandan veya zemin altından açılan kanallar ile sağlanacaktır. Anjiyografi odasının zemininde pompaya ait herhangi bir kablo veya kasa bulunmayacaktır.

2. Enjektör, 150 (yüz elli) ml kapasitede ve kontrast maddeyi vücut sıcaklığında tutacak düzeneğe sahip olmalıdır. Sterilize edilebilen şeffaf gövdeli enjektör silindirinde meydana gelen basınç, görülebilmelidir.

3. Enjektör elektronik emniyet tertibatı herhangi bir arızada veya kateterin hasara uğramasında enjeksiyonu otomatik olarak kesebilmelidir.

4. Enjektör konsolu ile 0.1 ml/dakika-45 ml/sn’ye kadar doz ayarı yapılabilmeli ve izin verilen maksimum basınç değerleri ayrı ayrı seçilebilmelidir.

5. Şırınga dolum hızı 5-20 ml/sn aralığında ayarlanabilmelidir.

6. Ekran üzerinden en az 20 adet enjeksiyona ait bilgiler izlenebilmelidir.

7. Önceden programlanmış olan bu değerler tek tuş aracılığıyla kolayca çağrılmalıdır.

8. En az 100 adet 180 ml’ lik yedek şırınga sistemler ile birlikte verilecektir.


2. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI (TAVAN LAMBASI)

1. Tavana monte edilecek ve zeminde hiçbir parçası bulunmayacaktır.

2. Işık gücü yüksek olmalıdır.

3. Soğuk ışık kaynağı el tutucuları ve uç tarafı steril edilebilecektir.


3.PERİFERİK ve NÖRORADYOLOJİK AMAÇLIFLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ, BİPLAN DİJİTAL SUBTRAKSİYON ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU

Bu teknik şartname, kurumumuz Anjiyografi ve Girişimsel Radyoloji birimi için satın alınacak olan, bir adet Periferik ve Nörovasküler anjiyografi sistemini tanımlamaktadır. Biplan özellikteki bu cihaz ile; arteriyel ve venöz her türlü periferik ve nöroradyolojik vasküler tanısal işlemler ile endovasküler tedavi işlemleri yapılabilmelidir.

Bu şartname; adı geçen cihazın dijital subtraksiyon ünitelerinin, dijital kayıt ve depolama sistemlerinin, diğer yardımcı ekipmanlarının kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, montaj ve kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili şartları, tıbbi teknik eğitim konularını, alınacak cihazların garanti süreleri ile ilgili konuları ve diğer istekleri kapsamaktadır.
2. GENEL ŞARTLAR

2.1. Firmalar cihaz kurulumu sırasında programlarında bulunan, teknik şartnamede belirtilen yüksek düzeydeki teknik özellikleri içeren ve halen üretimini yaptıkları gelişmiş, spesifik amaçlı anjiyografi sistemlerini, ilgili bilgisayar cihazları ve programlarını teklif edeceklerdir.

2.2. Firma, hastane tarafından belirlenecek, uygun genişlik ve özellikteki yeri, cihaz monte edilebilecek hale getirecek (inşaat, kablolama, kurşunlama gibi) ve cihazı monte edecektir.

2.3. Firma, teklif ettiği tüm ünite ve cihazlardan (cihazın optimal sıcaklık ve nem koşullarında çalışması için gerekli özellikteki klimalar dahil) tamamen sorumlu olacak, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti sonrası ücreti karşılığında bakım ve servisini sağlayacaktır. Hastane yararına olan yüksek hasta kapasiteli sistemler tercih edilecektir. Teklif edilecek sistem DİCOM 3 standartlarını (DICOM send, DICOM receive, DICOM print, DICOM query/retrieve, DİCOM Worklist) taşıyacaktır. Cihazın, çalışma istasyonlarının ve lazer printerin PACS ve RİS haberleşmesi için gerekli olan CAT-6 kablolaması hastane tarafından üstlenilecektir.
3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sistem, aşağıdaki ünitelerden oluşacak ve teknik özellikleri aşağıdaki maddelere göre açıklanacaktır. Bu maddeler ile ilgili bilgileri içeren teknik dökümanlar, üzerlerine ilgili maddeler işaretlenerek teklife ilave edilecektir.
 1. Anjiyografi ünitesi frontal statif

 2. Anjiyografi ünitesi lateral statif

 3. Anjiyografi ünitesi hasta masası

 4. Flat dedektör ve TV Sistemi (Biplan)

 5. Röntgen jeneratörü

 6. Röntgen Tüpleri (Biplan)

 7. Dijital Görüntüleme ve Değerlendirme Ünitesi (Biplan)

 8. Üç Boyutlu İş İstasyonu (3 D Workstation)

 9. Otomatik enjektör (1 adet)

 10. Soğuk ışık kaynağı (1 adet)

 11. Radyasyondan Koruyucular ve Diğer Aksesuarlar

 12. Kayıt ve arşivleme


3.1. ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ FRONTAL STATİF


3.1.1. Frontal C-kol, hastaya üç yönden de erişime imkan verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

   1. Frontal statif; hastaya acil müdahale gerektiğinde hızlı bir biçimde tamamen serbest duruma getirilebilmeli ve hasta masası etrafı boş kalabilmelidir.

   2. İnceleme sırasında gerekli projeksiyon açısının verilmesinde ve bir pozisyondan diğer bir pozisyona geçişte hasta tam hareketsiz olacaktır. Bu sırada frontal C-kol ile hasta pozisyonu değişmeden her türlü vasküler çalışma yapılabilmelidir.

   3. Cihazın hareketlerine ilişkin açı değerleri (RAO/LAO, KRANİO-KAUDAL), mesafe ve yükseklikler sayısal olarak göstergelerde izlenebilmelidir.

3.1.5. Frontal C-kol, hasta-başı pozisyonunda biplan çalışma sırasında en az + 45/-45 derece kranio-kaudal ve en az 105 LAO ve 115 RAO projeksiyonlar yapılabilmelidir. Bu hareketler sırasında monitördeki görüntü dönmemelidir.

3.1.6. Frontal C-kol’un maksimum rotasyon hızı ve maksimum açılanma hızı, 15 derece/sn’den az olmamalıdır.

3.1.7. İnceleme için gerekli detektör projeksiyon açıları ve hasta-tüp mesafeleri programlanabilmelidir.

3.1.8. Hasta emniyeti yönünden, C-kolun çarpışmaya karşı bir blokaj sistemi bulunmalıdır.

3.1.9. İnceleme sırasında sistemin tüm hareketleri; masa yüksekliği, statifin açılandırılması ve hareketi motor kumandalı olarak yapılacaktır. Bu sırada biplan x-ışını izosentrik kalacaktır.

3.1.10. Dikdörtgen biçimli flat dedektörler optimum hasta erişimi ve projeksiyon esnekliğini sağlamak için, kendi ekseni etrafında dönebilmelidir3.2. ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ LATERAL STATİF


3.2.1. Lateral C-kol, tavan asmalı olup, bağımsız açılanma ve rotasyon yapabilmelidir.

Böylelikle bütün RAO projeksiyonlar için, tam kranio-kaudal açılanmaya izin vermelidir.

3.2.2. Frontal C-kol’un tam fonksiyonlu çalışmasına, lateral C-kol’un motorize veya manuel

olarak uzak bir yere park edilmesiyle imkan verilmelidir.

3.2.3. Lateral C-kolun biplan çalışma pozisyonunda alabileceği maksimum açılar şu

şekilde olmalıdır:

- En az 90 derece oblik

- Her iki oblik pozisyonda en az +40/-35 derece kranio- kaudal yapabilmelidir.

3.2.4. Lateral C-kol’un maksimum rotasyon ve açılanma hızı 8 derece/sn’den az olmamalıdır.

3.2.5. Cihaz kullanımında istenilen açılandırmaların kolayca yapılabilmesini sağlamak üzere her pozisyona ait gerçek açısal değerler dijital olarak gösterilecektir.

3.2.6. Anjiyografi sırasında uygulanan doz değeri, kontrol odasına gitmeden operasyon odası içinden dijital olarak izlenebilmelidir.

3.2.7. Hasta emniyeti için, c-kolun çarpışmaya karşı bir blokaj sistemi mevcut olmalıdır.

3.2.8. C kol derinliği en az 90 cm olmalıdır.

3.2.9. Sistemde her iki kolda DSA özelliği, en az bir C kolda ise, 3 boyutlu anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi benzeri kesitsel görüntülerin oluşturulmasına olanak veren rotasyonel anjiyografi özelliği ve donanımı bulunmalıdır. Rotasyonel anjiografi tüm anatomik bölgeler için yapılabilmelidir.3.3. ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ HASTA MASASI


3.3.1. Hasta masası anjiyografik incelemeleri sınırlamayacak yapıda, yüzer tablalı olmalıdır. Masanın uzunluğu en az 270 cm, genişliği ise en az 45 cm olmalıdır. Masa sağ /sol eksende en az +/- 90 derece rotasyon hareketi yapabilmelidir.

3.3.2. Masa, boylamasına en az 120 cm, enlemesine de en az 28 cm hareket edebilmelidir. Masanın ve statifin kontrolü için masanın her iki tarafına kolayca bağlanabilir kontrol tablası olacaktır.

3.3.3. Masa yüksekliği motorize olarak ayarlanabilir olmalıdır. Masa yüksekliği minimum değeri 80 cm‘den fazla, maksimum değeri 102 cm‘den az olmamalıdır.

3.3.4. Statif ve hasta masası bir bütün olarak düşünüldüğünde, hareket kabiliyeti hem sağ, hem sol koldan yapılacak bir kateterizasyonda rahat skopi yapmaya imkan vermelidir. Acil durumlarda, masa tablasının her noktasından, en az 200 kg ağırlığındaki bir hastada pozisyon değiştirmeden kalp masajı yapılabilecek sağlamlıkta olmalıdır.

3.3.5. Cihaz ile birlikte en az 4 cm kalınlıkta, hasta vücudunun şeklini alabilen, üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtan, kolay temizlenebilir özellikte, masa ile uyumlu 1 (bir) adet hasta yatağı verilecektir.

3.3.6. tetkik öncesi en az 30 projeksiyon açısı programlanabilmelidir.3.4. FLAT DEDEKTÖRLÜ GÖRÜNTÜ KUVVETLENDİRİCİ ve TV SİSTEMİ


3.4.1. Flat panel dedektörlerin boyutları dijital anjiografi için uygun olmalı ve en az 4 görüş alanı (foküs) seçilebilmelidir.

3.4.2. Her iki dedektör de en az diyagonal 30 cm büyüklüğüne sahip olmalıdır. Dedektörler sezyum iyodür - amorphous silikondan yapılmış olmalıdır. Amorf – Selenyum dedektörler kabul edilmeyecektir.

3.4.3. Teklif edilen frontal ve lateral C-kol flat dedektör dikdörtgen (28-30x38-40 cm) dedektörler için en az 1920x1920 matriks ve 14 bit derinlikte olmalıdır.

3.4.4. Frontal ve lateral C-kol piksel büyüklüğü en fazla 184 mikron x 184 mikron olmalıdır.

3.4.5. Sistemle birlikte tavan askısına monte, toplam en az 8 adet farklı sinyal girişi bulunan, en az 7 Megapiksel çözünürlükte, en az 55 inç diyagonal büyüklükte 1 (bir) adet büyük panel LCD ekran verilmelidir. Ayrıca acil durumlarda canlı görüntüyü izlemek için monitörün üzerine veya arkasına monte en az 19 inç bypass monitörü verilmelidir. Kontrol odasında ise canlı ve referans görüntüler için en az 2(iki) adet, 3D iş istasyonu için 1 (bir) adet olmak üzere toplam en az 3 (üç) adet monitör olacaktır. Bütün monitörlerin diagonal uzunlukları en az 18 inç olmalıdır.

3.4.6. Sistemde kullanılan frontal C koldaki dedektörün DQE değerinin, 0 lp/mm’de %74 ya da üzerinde olması gerekmektedir.

3.4.7. Sistemde bulunan kolimatör sistemi tekliflerde açıklanmalıdır.

3.4.8. Monitörlerin ekranları, ışığı yansıtmayacak özellikte olacaktır. Son floroskopi görüntüsü TV monitöründe dondurulabilmelidir. Monitörler ortam aydınlatma seviyesine göre parlaklık ve kontrast ayarını otomatik olarak yapabilmelidir.

3.4.9. Tavan statifli monitör rayları esnek, çalışmaya olanak verebilecek nitelikte olmalı, dikey eksende monitör yüksekliği ayarlanabilmelidir.
3.5. RÖNTGEN JENERATÖRÜ

3.5.1. Anjiyografi için programlı özel jeneratör, yüksek frekanslı ve en az 100 kW gücünde, mikroişlemci kontrollü, 100 kV’da 1000 mA verebilen ve 40-125 kV arası yüksek gerilimle çalışabilen bir sistem olacaktır. Jeneratör 1000 mA’e kadar akım verebilmelidir.

3.5.2. En kısa radyografi süresi 1 milisaniyeden büyük olmamalıdır.

3.5.3. Sistemde en az 3 farklı hızda pulse floroskopi yapabilme özelliği olmalıdır.

3.5.4. Jeneratörün görüntüleme ile ilgili tüm parametreleri sistem tarafından, yapılan inceleme ve hasta tipi dikkate alınarak, otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu nedenle jeneratörün ayrı bir kumanda konsolu bulunmayıp, sistemin tüm kontrolleri tek bir kumanda panelinden yapılmalıdır.

3.5.5. Floroskopi modları doz oranı, dijital proses ve damar ayarlarına programlanabilmeli ve programlanabilir floroskopi modu sayısı belirtilmelidir.

3.5.6. Kullanıcı ve hasta dozunun azaltılması için sistemde bakır veya eşdeğer en az 3 filtre bulunmalıdır. Firmalar tekliflerinde filtrelerin kalınlıklarını belirteceklerdir.

3.5.7. Kullanıcıya bilgi vermek için, doz oranı gerçek zamanlı olarak operasyon odasında izlenebilmelidir.

3.5.8. Sistemde manual veya otomatik ayarlanabilen ‘wedge’ filitre bulunmalıdır.

3.5.9 Floroskopide, en az son 20 saniyeyi veya en son 450 imajı kayıt yapabilen Floro storage sistem bulunmalıdır. Bu görüntüler daha sonra saklanabilir, işlenebilir ve arşivlenebilir olmalıdır.

3.5.10.Sistem 220/380V, 50Hz şebekesinde çalışması ve ±%10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir.
3.6. RÖNTGEN TÜPLERİ

3.6.1. Röntgen tüplerinin en az iki foküsü olmalıdır. Tüpün büyük foküsü 0.6-1,1 mm arasında, küçük foküsü ise 0.29-0.6 mm arasında olmalıdır.

3.6.2. Tüpün büyük ve küçük fokus güçleri sırasıyla en az 65 ve 20 kW olmalıdır.

3.6.3. Tüpün anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 500 KHU/dakika olmalıdır.

3.6.4. Tüpün anod ısı kapasitesi en az 2.4 MHU olmalıdır.

3.6.5. Hastanın ve kullanıcının aldığı doz miktarını görüntü kalitesini bozmadan azaltabilmek için kullanılan yöntemler tanımlanacaktır ( ‘grid switch’, grid kontrol vb). Hastaya verilen cilt dozunu gösteren yazılımlar birlikte verilecektir. Cihazda en az 3 farklı hızda pulslu floroskopi yapılabilmelidir. Hastaya verilen dozu azaltmak için en az 3 farklı kalınlıkta bakır veya eşdeğer filtre verilecektir. Buna ilave olarak, son floroskopi görüntüsü üzerinde floroskopi yapmadan radyasyonsuz kolimasyon özelliği olmalıdır. Firmalar hastaya ve kullanıcıya verilen dozun en aza indirilmesini sağlayan tüm yazılımlarını sistemlerinde opsiyonel olarak bulundursalar da standart olarak vereceklerdir.

3.6.6. Tüplerin soğutma sistemleri, steril ortamı olumsuz etkilememesi ve sessiz çalışma amacıyla kateter odası dışında ayrı bir bölümde bulunacaktır. Tüp yağ ile veya yağ + su ile soğutulacaktır.

3.6.7. Tüplerin aşırı yüklenmesini önleyen bir düzenek bulunacaktır.


3.7. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTESİ

3.7.1. Dijital görüntüleme ve değerlendirme ünitesi, biplan anjiyografi tetkiklerinde alınan görüntülerin bilgisayara alınmasında ve aynı anda monitörize edilmesinde (real time) kullanılacak biçimde yazılım programına sahip olacaktır.

3.7.2. Bu ünite ile gerçek zamanda (real time), sürekli ve pulslu dijital skopi yapılabilecektir. Son skopi görüntüsü monitörde otomatik olarak dondurulacaktır.

3.7.3. Tetkiklerde imaj kayıt, display ve arşivleme en az 1024x1024 matrikste yapılacak, kayıt hızı biplan çalışmada 1024x1024 matrix'te en az 3.75 resim/saniye olabilecektir. Monoplan çalışmada ise sistem değişken hıza sahip olmalı ve en az 6 resim/ saniye hıza ulaşabilmelidir.

3.7.4. Kontrol odasında yapılabilen tüm dijital ünite kumandaları, kateter odası içerisinden de yapılabilmelidir.

3.7.5. Biplan eşzamanlı dijital pulslu floroskopi yapılabilmelidir.

3.7.6. Cihazda dozu azaltmaya yönelik ne tür önlemler olduğu tekliflerde açıklanacaktır.

3.7.7. Dijital imajlar üzerinde, mesafe ve stenoz ölçümleri yapılabilmelidir. Bu işlemler tetkik sırasında hasta başından kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmelidir.

3.7.8. Sistemin görüntü depolama kapasitesi 1024x1024 matrix'te en az 100.000 resim olacaktır. 2 adet 1 TB kapasiteli external hard disk sistemle birlikte verilecektir.

3.7.9. Sistem aşağıdaki işlemleri yapabilecektir.

- Gerçek zamanlı imaj filtreleme

- Siyah/beyaz dönüşüm

- Statik ve dinamik zoom

- Pencereleme

- Pixel shift

- 15 pps floroskopide en az 20 saniyelik floroskopi kaydı yapabilen yazılımlar

- Yeniden maske seçme

- Road Mapping

3.7.10. Post prosessing işlemlerini kısaltan otomatik ve manuel piksel shift, otomatik kalibrasyon gibi özelliklerin bulunup bulunmadığı tekliflerde belirtilmelidir.

3.7.11. Seçilen görüntülerin laser kameraya gönderilmesi sırasında sistem bloke olmamalı, yani dökümantasyon işlemi arka planda yapılabilmelidir.

3.7.12. Sistemde rotasyonel anjiyografi yapılabilmeli, bu işlem ile subtraksiyonlu görüntüler elde edilebilmelidir. Rotasyonel anjiyografi için dönüş hızı en az 40 derece/sn olmalıdır.

3.7.13.Sistemdeki görüntüleri DVD ve CD’ye kayıt yapılabilmek için gerekli yazılım ve donanım sağlanmalıdır. Kayıt ünitesi sisteme entegre olmalı veya sorunsuzca bağlanabilmelidir.

3.7.14. Kateter odası ile kumanda odası arasında ses bağlantısı (interkom) olmalıdır.

3.7.15. Bilgisayarlı tomografi benzeri görüntülerden vasküler yapıyı ayırt edip bunları gerçek zamanlı olarak floroskopide arka planda (“overlay” olarak) gösterebilmesi.

3.7.16. Sistemin kayıt hızının, biplan çalışmalarda, 1024x1024 matriksde en az 25 resim / sn veya üzerinde olması
3.8 ÜÇ BOYUTLU WORK STATION (İŞ İSTASYONU)

3.8.1 Rotasyonel anjiyografi sonucu elde edilen görüntüler kateter odasında işlem sürerken 3D iş istasyonuna arka planda gönderilmeli, bu esnada sistemin çalışması engellenmemelidir.

3.8.2 Sistem en az 256*256 değerlerinde işlem yapabilmelidir.

3.8.3 Sistemde real time volume rendering özelliği olmalıdır.

3.8.4 Sistem hem subtrakte hem de nativ görüntüleri kullanabilmelidir.

3.8.5 Sistem birden fazla renk desteğine sahip olmalı ve monitörde gösterebilmelidir.

3.8.6 Histogram sayesinde organ ve objeleri ayırabilmelidir.

3.8.7 Sistemde MPR ( Multi Planar Reformatting ) özelligi olmalıdır.

3.8.8 Sistemde 3 boyutlu mesafe ve açı ölçümü yapılabilmelidir.

3.8.9 Sistemde 3 boyutlu volum ölçümü yapılabilmelidir.

3.8.10 Sistemde aynı anda hem mask run hem de fill run gösterilebilmeli, böylece kontrast ile dolan damarlar ve kalsifikasyonlar optimal olarak görüntülenebilmelidir.

3.8.11 Sistemde iş istasyonu ya da ana konsol üzerinde DSA postprocessing yapılabilmesi için gerekli yazılım olmalıdır.

3.8.12 Sistem kateter odasında, masa yanı kontrol ünitesinden kumanda edilebilmelidir.

3.8.13 Sistem bilgisayarı çok işlemcili olmalı, CD/DVD kaydı yapabilmeli, RAM kapasitesi en az 4 GB ve imaj depolama kapasitesi en az 300 GB olmalıdır. Sistemden elde edilen görüntüler JPEG formatında kaydedilebilmeli ve sunumlarda kullanılabilmelidir. Dicom formatındaki imajlar dışarıdan CD/DVD veya USB yoluyla sisteme girilip görüntülenebilmelidir. İmajlar dışarıdan bağlanan USB belleğe atılabilmelidir.

3.8.14 Sistemde MIP (Maksimum Intensity Projection) özelliği olmalıdır.

3.8.15 Sistemde 3D görüntü ekranında C-kolun görüntüsü de olmalı, C kol tek tuşla görüntünün alındığı pozisyona alınabilmelidir, yine ayni şekilde C kolun seçilen pozisyonunda daha önceden alınmış 3D görüntüler ekrana getirilebilmelidir.

Anjjiyogramlar değerlendirilirken her bir plan, diğerinden ayrı olarak izlenebilmeli ve işlenebilmelidir.

3.8.16. Sistem üç boyutlu (3D) rotasyonel anjiyografi (RA) yapabilmeli, bilgisayarlı tomografi benzeri kesitsel görüntüler oluşturabilmeli ve buna uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Rotasyonel anjiyografide rotasyon hızı, rotasyon sırasında saniyedeki ‘frame’ hızı ve 3 boyutlu rekonstrüksiyon yazılım ve donanım özellikleri tekliflerde belirtilmelidir. Firmalar 3D rekonstrüksiyonda en gelişmiş yazılımlarını teklif edeceklerdir.

- Sistemde; rotasyonal anjiyografiden tomografi benzeri yumuşak doku görüntüleri elde edilmesine yönelik yazılımlar,

-Hem damarları hem de anevrizmadaki metalleri gösteren dual volum

- 2D görüntünün, 3D görüntü üzerine bindirildiği 3D roadmap,

- İğne girişimleri için tasarlanmış, tomografi görüntüsü üzerinden tedavi planlama yazılımı gibi opsiyonel olan yazılımlar da tam olarak sistemle birlikte eksiksiz verilecektir.

3.8.17. 3D ‘Workstation’ daki görüntülerin ‘CD’ lere ‘workstationdan’ kaydı AVİ veya Mpeg file’ları olarak yapılabilmelidir.

3.8.18. 3 boyutlu açı değerlerinin iş istasyonunda görüntülenmesi şarttır.

3.8.19. İş istasyonunun veya sistemin kontrol odasındaki ana konsolun her iki planda eş zamanlı DSA uygulamalarında frontal ve lateral plandan alınan görüntüleri iki adet monitöründen aynı anda gösterebilmesi.

3.8.20. Sistemde nöro, vaskuler veya onkolojik çalışmalarda doku perfüzyonunu gösteren gerçek zamanlı 2D perfüzyon yazılımı veya sistemde nöro, vasküler veya onkolojik çalışmalarda DSA çekimlerinin dinamik kontrast akım değerlendirmesini tek tuşla renkli bir imaj halinde gösterebilen renkli akım analiz programı (Iflow veya muadili) veya 2D perfüzyon benzeri görüntüler oluşturan yazılım verilmelidir.

3.8.21. MR, CT görüntüleri ile anjio’dan alınan görüntülerin fusion yapabilme özelliğinin bulunması

3.8.22. Sistemin cekim parametrelerinin, is istasyonu ve post processıng ozellıklerinin masa yanında bulunan dokunmatik ekrandan kantitatif analizlerin ve stenoz analizinin bu dokunmatik ekrandan kontrol edilip bu ozelliklerin aktive edilmesi

3.8.23. Sistemde, MR ve CT görüntülerini CD veya PACS üzerinden alarak, 2D floroskopi ve 3D rekonstrüksiyon edilmiş görüntü ile gerçek zamanlı üstüste bindirerek füzyon oluşturan ve roadmap olanağı sağlayan yazılım bulunmalıdır.(Multi Modality Matching vb)

3.8.24. 3D görüntüler üzerinde virtual stent analizi yapabilmelidir.

3.8.24. Yüksek rezolüsyonlu BT görüntüsü elde etmek için en az 30 fr/sn akuzisyonla görüntü toplayan özelliğin olması

3.8.25. Karaciğer tümör embolizasyonu için tümörü besleyen küçük damarları 3D imajlar üzerinde işaretleyerek embolizasyona yardımcı olan Flight Plan veya Syngo Embolisation Guidiance vb. isimlerle bilinen özelliğinin bulunması

3.8.26. Sistem ile 3 boyutlu rekontrüksiyon üzerinden anevrizmanın hacmi ve uzunlukları hesaplanabilmeli, anevrizma analizi yapılabilmelidir.

3.8.27. Sistemde özellikle Flow divertor ve stent gibi küçük yapıların yüksek çözünürlükte gösterimini sağlayan özel BT benzeri kesitsel görüntüleme yöntemi bulunmalıdır (syngo DynaCT Micro, Vaso CT vb.).

3.8.28. Yaptığı özel rekontrüksiyonla, anjiyo ile elde edilen CT görüntülerindeki metal artefactlarının giderimini sağlayan özel yazılım sistemde mutlaka bulunmalıdır. (syngo DynaCT Smart, XperCT Metal Artifact Reduction vb.)

3.9. RADYASYONDAN KORUYUCU VE DİĞER AKSESUARLAR:

Sistem ile birlikte aşağıdaki ürünler verilmelidir.

3.9.1. Bir adet, masaya bağlı kurşun etek ve bunun üzerine monte edilmiş hasta yatağı seviyesine uzanan aksesuar radyasyon koruyucular

3.9.2. Bir adet, tavana monte ve hareket edebilen kurşun cam kalkan

3.9.3. Bir adet, en az 1 mm Pb eşdeğeri kurşun camı bulunan yeterli büyüklükte, zemin üzerinde hareket edebilen, tekerlekli koruyucu paravan

3.9.4. Bir adet, en az 0.5 mm Pb eşdeğer kurşun camı bulunan, kurşun camı aşağı-yukarı hareket edebilen tekerlekli koruyucu paravan

3.9.5. 3 çift, yanlara yerleştirilecek kol desteği

3.9.6. İki adet, hastanın başını sabitleyici, yıkanabilir tipte destek

3.9.7. Kumanda odası ve cihazı ayıran cephelerde bulunan ve ölçüsü en az 100 x 180 cm olan pencerede kullanılmak üzere 1 adet kurşunlu cam.

3.9.8. Cihaz ile birlikte eğer kolimatörde yoksa periferik uygulamalarda kullanılacak bacak arası filtre, kompresyon bandı, 2 adet omuz desteği, el tutamakları ve kenar çubuğu, 2 adet hasta başlığı verilecektir.

3.9.9. Beş adet kurşun camlı gözlük
3.10. KAYIT VE ARŞİVLEME

3.10.1. Tanısal ve girişimsel işlemlerde yapılan anjiyografik değerlendirmeler, subtrakte görüntüler şeklinde son kullanıcının da subtrakte olarak okuyabileceği bir program aracılığıyla CD veya DVD gibi dijital bir ortama kaydedilebilmelidir.

3.10.2. Görüntülerin kayıt formatı DICOM-3 standardına uygun olacaktır. Gerektiği taktirde kaydedilen diskler bu standarda uygun diğer sistemler tarafından okunup izlenebilmeli, gerekli analiz ve post-processing işlemleri yapılabilmelidir.

3.10.3. Otomatik kayıt kontrolü ana konsol üzerinden veya sisteme ekli bir iş istasyonu aracılığıyla yapılmalıdır.

3.10.4. Görüntüler bölümümüzde mevcut olan PACS sistemine otomatik olarak başka sunucu ve istasyonlara gönderilebilmelidir.

3.10.5. Kaydedilen görüntüleri tekrar izlemek amacı ile bir adet bağımsız bilgisayar ünitesi verilecektir.BİLGİSAYAR ve YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ANAKART: H81 H81M-PLUS DDR3 O/B Vga GLan DVI,HDMI 16X 1150p Uatx olmalıdır.

İŞLEMCİ: INTEL Core i7 (Ci7) 4790K 4.0ghz 8mb 4çekirdekli Intel® HD Graphics 4600 1150p (4.nesil Haswell) olmalıdır.

RAM: DDR3 8gb 1600mhz (PC3-12800) PC Ram CL11 240pin Kutulu olmalıdır.

DAHİLİ HARDİSK: 3,5" 1tb ST1000DM003 7200rpm 64mb Sata III (6.0Gb/s) olmalıdır.

KASA: Gerçek 400W Middle Tower Atx Kasa Parlak Siyah olmalıdır.

EKRAN: LED E2270Swn 5ms Monitör Parlak Siyah Vesa 1920x1080 olmalıdır.

KLAVYE-MAUSE : Q USB 5MH-00019 Trk Standart Klavye Optic Mouse Siyah olamlıdır.

DVD-RW: 24X DVD Yazıcı Siyah Sata olmalıdır.
YAZICI ÖZELLİKLERİ EN AZ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER GİBİ OLMALIDIR.

Baskı Hızı: E33 ppm siyah beyaz (A4)

Yazdırma Yöntemi: Siyah beyaz lazer baskı

Baskı Kalitesi: En fazla 1200 x 1200 dpi

Baskı Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi Kağıt Girişi (Standart) 250 yapraklık kaset
4. DİĞER HUSUSLAR

4.1. MONTAJ VE İNŞAATYüklenici gösterilecek yerin projelendirmesini ve inşasını aşağıdaki gibi yapacaktır.

  1. 1.Montaj sırasında gerekli tavan, taban duvarlarındaki kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

   1. Yüklenici, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma hastane idaresine yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı tarihi bildirecek, hastane idaresi cihazın kurulacağı oda (kumanda ve cihaz odası) boş olarak bu tarihte teslim edecektir. Yer teslimi yüklenici firmaya belirlenen tarihte yapılmadığında cihaz idareye sandık teslimi yapılacak, bu teslim yüklenici firmanın montaj sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) yapılandırılması TAEK kurallarına göre yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) klimatizasyonu ve elektrik ve su tesisatı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Gereken ana enerji kablosu firmanın göstereceği yere kadar hastane idaresi tarafından çekilecektir. Diğer elektrik altyapısı panolar dahil yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

   2. Anjio odasının sirkülasyonu, yerden 30 cm yükseklikte, 2 noktadan emiş yapılarak sağlanmalı ve emiş gücü TAEK standartlarına göre bulunduğu oda hacminin 7 ila 10 katı/saat olmalıdır.

   3. Odanın iç çeper kurşun kalınlığı en az 2mm olmalı, kurşun kaplamanın yerden itibaren yüksekliği 2.50 m olmalıdır.

   4. Anjio odalarının duvarları kurşun kaplama üzerine monte edilen metal profiller ve bunun üzerine monte edilen, kolay silinebilen, leke bırakmayan, en az 8 mm kalınlığında, suya dayanıklı, kompakt laminant paneller ile kaplama yapılmalıdır.

   5. Zemin Kablo Kanalları: Zemin kablo kanallarının zemine gömülü kısımları 2 mm galvanizli saç ile, üst kapak kısmı ise 5 mm siyah saç ile hazırlanacaktır. Kanal kapakları, üstünden yürünmesi ve sedye geçiş esnasında esnememeli, oynamamalı, deforme olmamalıdır. PVC döşeme sonrasında kanal kapaklarının yanlarında kapak boyunca devam eden pvc kaynakları olmayacak, PVC döşeme kanal kapağı üstünden eksiz devam edecek ve üstten bakıldığında kanal olduğu anlaşılmayacaktır.

   6. Anjio Odası tavanı: Anjio odası asma tavanı c kollu, monitör vb. tavan monte sistemlerin taşıyıcılarının olduğu alanlarda düz alçıpan asma tavan olarak, onun dışında kalan yan alanlarda, tavan arasındaki kablolama vb. sistemlere müdahale etmek amacı ile 60x60 kalınlık 0.7mm klipin, alüminyum metal tavan olarak uygulanacaktır. Metal tavan sistemi oda içi yerleşime, aydınlatma ve varsa tavan tipi menfezlere uygun şekilde planlanacak ve plakalar kesilmeden tam parça olarak uygulanması sağlanacaktır. Arta kalan kısımlar, alçıpan tavan olarak yapılacaktır.

   7. Anjio Odası Duvar Kaplaması: Anjio odası iç duvarları 8 mm kompakt laminant paneller ile kaplanacaktır. Tabana ve tavana, paslanmaya karşı korumalı ve boyalı 40x40x2 mm kutu profiller düşey şekilde maks. 60 cm aralıkla monte edilecek. Aynı özelliklere sahip profilden, düşey profillerin arasına yatay olarak 60 cm aralıklı profiller monte edilecek. (Kaynak ya da L demir kullanılarak.)

   8. Bunlara 40x20x2 mm galvanizli sacdan imal edilmiş agraf raylarından oluşturulacak alt konstrüksiyon monte edilecek, 8 mm kalınlığında kompakt laminat paneller, alüminyum agraflar yardımı ile bağlanarak hermetik (sızdırmaz) duvar kaplaması oluşturulacaktır.

   9. Panel ek yerlerinde derz çıtalı birleşim sistemi ve antibakteriyel mastik kullanılacaktır. Projesinde belirtilen yerlerde, duvar kaplaması ile entegre pencere, elektrik tesisatı ve diğer tesisat aksamı için hermetik delikler, servis kapakları ve tesisat dolap kapakları oluşturulacaktır.

   10. PVC Zemin Kaplaması: Oda zeminleri, ithal, kalınlığı min 2 mm olan, homojen, antibakteriyel, düşük bakım maliyetli, vinil zemin kaplama malzemesi ile kaplanacaktır. Süpürgelikleri kepli yastıklı olarak uygulanacak, döşeme kaplama derzleri oda içindeki yerleşime göre planlanacak, döşeme esnasında küçük ölçülü ve fazla sayıda parçalı malzemeler kullanılmayacaktır.

   11. Anjio Odası Aydınlatması: Anjio odası içindeki aydınlatmalar 60x60, 30x60 ve 60x120 ebatlarından uygun olanları ile, cam kapaklı, steril ortam armatürleri ile sağlanacaktır.

   12. Kurşunlu Kapılar: Anjio ünitesi için hazırlanacak kurşunlu kapılar çelik saç kasalı, laminant kanatlı kapı olarak hazırlanacaktır. Saç kasalar 3 mm kalınlığındaki yapı sacından imal, geçmeli ve kurşun uygulamaya uygun detayda, elektrostatik fırın boyalı olacaktır. Laminant kanatlar, içi tüm kanat yüzeyini örtecek şekilde 2 mm kalınlıkta kurşun levha ile kaplı, barelli kilitli, kanadın ağırlığını taşımaya uygun her kanat için min 4 adet paslanmaz çelik menteşeli olarak uygulanacaktır. Çift kanatlı kapılar için bini yerlerinde, içinde kurşun kaplama olan, uygun ebatlı alüminyum bini profilleri kapı kanadının 2 tarafında uygulanacaktır. Kurşun kapıların x-ray yalıtım detayları TAEK standartlarına uygun olacaktır.

   13. Anjio Odası Hasta Giriş Kapısı: Anjio odası içine sedyeli hasta girişi için kullanılacak kapı, kurşunlu kanatlı otomatik kayar kapı olarak hazırlanacaktır. Kapı kanadı tek parçadan oluşacak ve tek yana kayar olacaktır. Kapı kanadı min 2 mm kurşun levhalı olarak hazırlanacaktır. Kapı kanadını taşıyan mekanizma, çift motorlu olmalı ve 120 kg taşıma kapasiteli olacaktır.

   14. Kapı açık iken net geçiş boşluğu min 130 cm x 209 cm ebatlarında olacak, yapılacak kayar kapı kanadının ebadı min 150 cm x 210 cm olacaktır.(Kurulacak mekânlar, bu ölçülere müsaade etmeyecek fiziki özelliklerde olursa, mekâna uygun ölçüler kullanılacaktır.)

   15. Kapı kanadı kapı boşluğunun yan taraflarından min 10 cm taşacak şekilde uygulanacaktır. Kapı kanadı yüzeyi laminat olacaktır. Kapı üst motor mekanizması muhafazası ve kanat yan çıtaları natural eloksal alüminyum olacaktır. Kapı dış alandan içeriye girişte ve içeriden dışarıya çıkışta el yaklaşma sensörlü (mesafesi ayarlanabilen fotoselli) şekilde açılacak, geçiş esnasında kapıyı açık tutan kapı yan profilinde biri 40 cm de diğeri 60 cm de 2 fotosel, üst profilinde 1 adet radar sensörü olacaktır. Arıza sebebiyle motorun çalışamaması durumunda kapı manuel olarak elle açılıp kapatılabilmelidir. Bu sebeple kapı üstünde elle kumandaya uygun bir kulp olacaktır. Kapının fonksiyonun seçimi için dijital ekranlı kontrol paneli olmalıdır. Panel üzerinde fonksiyon seçimi ile hata-arıza kodu görülebilmelidir. Arıza tanımlama ve ayarlar bu ekran vasıtası ile yapılabilmelidir. Kapı kanadı elektronik kilitli olacaktır.

   16. Montaj sırasında gerekli tavan, taban duvarlarındaki tüm kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

   17. Yüklenici, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma, hastane idaresine yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı tarihi bildirecek, hastane idaresi cihazın kurulacağı odayı (kumanda, teknik, UPS ve kateter odasını) boş olarak bu tarihte teslim edecektir. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) yapılandırılması TAEK kurallarına göre yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

   18. Cihazın kurulacağı odaların soğutması aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

 1. Kumanda odası için 1 Adet inverter klima,

 2. Kateter odası (hastaya işlem yapılan oda) için 1 Adet inverter klima

 3. Teknik oda için 2 Adet Sistem odası kliması,

 4. UPS odası için 2 Adet Sistem odası kliması

 5. Klimaların her 24.000 BTU soğutma kapasitesine sahip olmalıdır. (İnverter ve sistem kliması)

 6. Klimalara ait elektrik tesisatı ve klimaların su tahliye tesisatı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. klimaların teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.


24.000 BTU SOĞUTMA KAPASİTELİ  SPLİT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ


    1. Soğutma kapasitesi en az 24.000 Btu/h olacak ısıtma ve soğutma yapabilen klima özelliklerinde olacaktır. ( Farklı markalarda olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- % 10 toleranslıdır.)

2.Isıtmada ısı pompası ( Heat-pump ) özelliğine sahip olacaktır.

 1. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olacaktır.

 2. Basınç dengeleme tertibatı olacaktır.

 3. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı olacaktır.

 4. İç ünite fanı kademeli çalışabilir olacaktır.

 5. Alçak/yüksek voltaja ve basınca karşı koruma tertibatlı olacaktır.

 6. Cihaz Isıtma, soğutma yapmadan da hava sirkülasyonu yapabilir özellik de olacaktır.

 7. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olacaktır.

 8. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen filtreli olacaktır.

 9. Havayı üflerken klapelerle sağa sola aşağı yukarı yönlendirilebilir olacaktır.

 10. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olacaktır.

 11. Isıtmada soğuk hava üflemeyi önleme tertibatı olacaktır.

 12. Klimanın RESTART fonksiyonu olacaktır.

 13. Klimanın soğutucu akışkanı R 410 A olacaktır.

 14. Micro computere bağlı termostat bulunacaktır.

 15. Sleep fonksiyonu olacaktır.

 16. Rotary kompresöre sahip olacaktır.

 17. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği digital göstergeli ve uzaktan kumandalı olacaktır.

 18. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir özellikde olacaktır.

 19. Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken dahi sunulacak klima soğutma yapabilecektir.

 20. Klima ısıtma ve soğutma da enerji sarfiyatı A sınıfı olacaktır.

 21. Dış ünite ve kullanılacak konsol, fırın boyalı olacak, dış ortam koşullarından etkilenmeyecek yapıya sahip olacaktır.

 22. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.

 23. Klima montajı yapılırken besleme kabloları ve gaz boruları izole edilerek dış etkenlerden etkilenmemesi için metal ya da plastik bir koruma altına alınacaktır.

 24. Split klima TSE ve CE ve ISO belgelerine sahip olacaktır.

 25. Cihazın en az 2 yıl garantisi olacak, ayrıca en az 10 yıl da yedek parça garantisi olacaktır.
 1. Kurulacak cihazı besleyecek enerji ve topraklama tesisatı alt yapısı yüklenici tarafından sağlanacaktır.

 2. Cihazın kurulacağı mevkiiye kadar cihaz gereksinimine uygun güç ve özellikteki UPS ile akü grubu yüklenici tarafından tedarik edilecektir. Ayrıca kurulacak UPS cihazının Konya’ da yetkili servisi bulunması zorunludur.

 3. Oda içerisindeki her türlü elektrik tesisatı (pano ve gerekli ekipmanın tamamı) ilgili firma tarafından kurulacak, oda içerisine getirilen enerji hattı dışında hastaneden herhangi bir ekipman talebinde bulunulmayacaktır.

 4. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ruhsat alınması ile ilgili gerekebilecek her türlü belge (taahhütname, uzmanlık belgesi, lisans başvuru formu hastane idaresi tarafından verilecektir), bedel ve lisanslama koşulları yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

   1. Yüklenici, sistemin kurum tarafından istenilen vere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Sistemin nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.

   2. Sistemin teslimatı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından tespit edilecek aralarında ilgili birimin sorumlu yetkilisi ve en az bir teknik elemanın da bulunduğu muayene komisyonuna yapılacaktır. Düzenlenecek teslim tutanağında yukarıda adı geçen muayene komisyonu ve yüklenici yetkilisinin imzalan tam olmadan sistem teslim alınmayacaktır.

   3. Yüklenici, sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

   4. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir.
  1. GARANTİ SÜRESİ

4.2.1. Garanti Süresi cihazın eksiksiz olarak çalışır teslim alındığına dair yazının firmaya kullanıcı bölüm tarafından belirtilmesi ile başlar.

4.2.2. Garanti süresi, tüm cihazlar (tüpler, aksesuarlar, klimalar ve diğer ekipmanlar) ve yazılımlar dahil olmak üzere en az 5 (beş) yıldır. Yazılımların yeni versiyonları garanti süresince ücretsiz yüklenecektir.

4.2.3. Firma garanti süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığında her çeşit yedek parçayı temin edeceğini ve bakım onarım yapmayı en az 8 yıl süreyle garanti ettiğini belgeleyecektir.

4.2.4. Yıllık bakım anlaşmalarının yapılması halinde, sistemde mevcut olan tüm yazılım güncelleştirmeleri, ücretsiz yüklenecektir.

4.2.5. Firma 2 yıllık garanti süresi dolduktan sonra en az 10(on) yıl süreyle yedek parça ve servis hizmeti sağlayacaktır. Yıllık periyodik bakım (en az 4 defa) ve sistem arıza onarımı sözleşmesi için; parça hariç cihaz satınalma bedelinin en fazla %3’ünü, parça dahil cihaz bedelinin (tüp ve dedektör hariç) en fazla %5’sini geçmemek üzere olacaktır. Garanti sonrası periyodik bakım ve arıza bakım bedeli, yedek parça ve malzeme hariç veya yedek parça, malzeme ve işçilik dahil cihaz bakım bedeli ödenirken cihazın ihale tarihindeki merkez bankası döviz alış fiyatı esas alınır.

4.2.6. Uhdesinde kalan firma, cihazlar ve eklerine ait yedek parçaların USD veya Euro cinsinden fiyat listesini teklifle birlikte vereceklerdir.

4.2.7. Garanti süresi içerisinde, Firma, kurumun resmi arıza bildirimine müteakip mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 6 saat içerisinde sisteme fiziki (personel ile) müdahaleyi yapacağını, parça gerektirmeyen arızayı, arıza bildiriminden itibaren 24 saat içinde çözümlendireceğini, parça gerektiren arıza olması durumunda ise toplam 5 iş günü içinde arızayı çözeceğini taahhüt altına alacaktır. Gereksinimi söz konusu olan parça’nın ithalatı, özel izne tabi bir ünite olması halinde, bu durum yazılı olarak belgelendirilmek kaydı ile, kurum ekstra 18 iş günü kadar ek mühlet verme hakkına sahiptir. Bu sürelerin aşılması halinde, gecikilen her ek gün için fatura bedeli üzerinden %0,1 (bindebir) cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu süre 30 (otuz) iş günü ile sınırlı olacaktır.


  1. TEKNİK DÖKÜMAN

Sistemin kullanımı, bakım ve onarımı için gerekli teknik doküman, kullanma talimatı (İngilizce ve birer adet olmak üzere) sistem ile birlikte verilecektir.


  1. EĞİTİM

Sistemin kullanımı amacıyla, firma tarafından hastanenin belirlemiş olduğu personellere en az 2 hafta süresince ücretsiz eğitim verilecektir.


  1. YER DEĞİŞİKLİĞİ

Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde mevcut sistemin başka bir binaya taşınması öngörüldüğü takdirde sistemin nakliyesini karşılayacak ve bundan dolayı oluşacak maliyeti belirleyip sabitleyecektir.
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

1. Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken, yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjında tutabilen, anjiyo sistemi ile uyumlu ve en son teknolojili, mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olacaktır. Elektrik kesilmesinde anjiyo sisteminin 20 dakika süreyle maksimum yükte floroskopi ve kayıt modunda çalışmasına imkan sağlayacak akü donanımı olacaktır.

2. Kesintisiz güç kaynağı, anjiyo sisteminin floroskopi ve sine modunda çalışırken çektiği maksimum yükü karşılayacak ve cihazı D.11.1 maddesinde tarif edildiği şekilde çalıştıracak güçte olmalıdır. Bu değer kVA olarak belirtilmelidir. Sistemin çıkış güç faktörü 0,8 olmalıdır.

3. Yüklenici KGK'nın ortama yaydığı ısı miktarını dikkate alarak teknik odadaki klima seçimini yapacaktır.

4. Kesintisiz güç kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.

5. Teklif edilen sistemin verimi tam yükte %94’ten büyük ve 1 metre mesafeden yaydığı gürültü en fazla 67dB(A) olmalı, kateter odasındaki gürültü Sağlık Bakanlığı standardı olan 35 dB(A)’yı aşmamalıdır, aşarsa firma odaya ses izolasyonu uygulayarak bu standartları sağlamakla yükümlüdür. Cihazın koruma sınıfı IP20 standardına uygun olmalıdır.

6. Standart RS 232 veya RS 422 veya USB çıkışı ile PC'Iere bağlantı kurulabilmelidir. KGK'ndaki tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Seri printer ve modem bağlantı portları bulunmalıdır. MIB standardı kullanılarak SNMP protokolü ile bir TCP/IP netvvork'e bağlanabitmelidir.

7. KGK, kendi üzerinden çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışların tamamını bastıran filtre devresine sahip olmalıdır.

8. Akümülatörler yeni imal edilmiş kuru tipte olacaktır. Akümülatörler teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 120 günlük bir fark olacaktır. Aküler 10 yıl ömür beklentili, tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve Eurobat üyesi markalardan kullanılmalı, aside karşı dayanıklı boya ile boyanmış, rengi KGK ile uyumlu dolap içerisinde verilmelidir.

9. Şebeke girişi 3 faz + nötr, AC 380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir.

10. Şebeke geriliminin dalgalanması cihaza zarar verecek seviyelere yükseldiğinde cihaza zarar gelmesini önlenmelidir.

11. KGK redresör girişinde % ITHD 5 ve Giriş Güç Faktörü 0.99 olmalıdır.12. İnvertör tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 10 dakika, % 150 yükte asgari 1 dakika çalışabilmelidir. İnvertör çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır. Ayrıca inverter çıkışında inverterde oluşabilecek herhangi bir arızada oluşabilecek DC gerilimi yalıtmak için standart olarak izolasyon trafosu bulunmalıdır. Trafo cihaz ile aynı kabin içinde bulunmalıdır.


 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA

 • SATINALMA BİRİMİ YAKLAŞIK MALİYET : TEL: 0332 224 42 93 FAKS : 0332 224 48 02 - 0332 224 48 03

 • E_MAIL : selcuklutipsatinalma@gmail.com

Yüklə 86,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə