T. C. SİLİfke kaymakamliği atayurt OrtaokuluYüklə 0,92 Mb.
səhifə1/8
tarix15.09.2018
ölçüsü0,92 Mb.
#82416
  1   2   3   4   5   6   7   8

T.C.

SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI

Atayurt Ortaokulu2015-2019 STRATEJİK PLAN

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.Mustafa Kemal ATATÜRKİSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!


Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:


Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,


Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Akif ERSOY
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

                                                            
                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK

S


Dünyada gün geçtikçe hızla gelişen teknoloji ve uluslararası alandaki yarış; özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilecek personelde, yüksek kalifiyeyi ön plana çıkartmıştır. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gelişen teknolojiye uyumunun sağlanması, hak ettiği yerini alması zaruridir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağı planlamanın önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Planlama, geleceği tesadüflerden ayıklama ve düzenleme sanatıdır. Dünya ve özellikle AB ile entegre olmaya çalıştığımız şu günlerde performansımızın devamlı yükselen çizgide seyretmesi için yoğun bir çalışma süreci içindeyiz.

Bu nedenle stratejik planlama kurumlar için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bir kurum; niye var olduğunu, neyi, ne zaman, nasıl, hangi kaynakla yapacağını, neticesinde ne elde edeceğini bilerek hareket etmek zorundadır. Zaman ve kaynak israflarını önleyebilmek için artık ilçe düzeyinde de “uzun dönemli plan yapmak ve vakit geçirmeksizin uygulamaya geçmek” kamu yönetiminin vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir.

Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği hazırlamış olduğumuz 2015-2019 dönemi stratejik planı uygulamaya geçirilecektir. Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü de çağdaş eğitim ve hizmet anlayışıyla hareket ederek stratejik plan hazırlıklarına üst kurul oluşturarak başlamıştır. Paydaş görüşleri ve önerileri de alınarak hazırlanan Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planı, her yıl performans ölçülerine dayalı olarak değerlendirilecek ve başarıyı arttırıcı tedbirler alınması sağlanacaktır. Stratejik planımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için uygulanacak olan faaliyetler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

Bu plan, plan dönemi içerisinde Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hangi çalışma, hizmet ve faaliyetlerde bulunacağının belgesi, ilçe eğitim başarısını artırmak için, ilçemizin 5 yıl sonra hedeflendiği konumun fotoğrafı niteliğini taşımaktadır.

Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimi tebrik ediyor; Silifke ve ülkemiz için faydalı olmasını temenni ediyorum.

Şerafettin ÇİFTÇİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü
UNUŞ

SUNUŞ

Geçmişten günümüze var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.

Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2012 yılında belirlemiştir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Atayurt Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ortaokul mezunu çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyeti çağlar üzerinden aşırıp, çağdaş medeniyetin en ön safına geçirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

Fuat ALP OKUL MÜDÜRÜ

GİRİŞ

Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Planlama Çalışma Ekibi tarafından, Öğretmenler Odasında, çalışma ve yol haritası belirlenerek taslak oluşturulmaya başlanmıştır.

Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.

Stratejilerin Belirlenmesi;

Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

1.Okulun var oluş nedeni (Misyon), ulaşmak istenilen nokta (Vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan Stratejik Amaçlar İlçe Milli Eğitim Stratejik Planı’na göre belirlendi

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı.Atayurt Ortaokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

I. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

10

1.1. Stratejik Planlama Süreci

11

II. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ


17

2.1.

Tarihsel Gelişim

18

2.2.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

18

2.3.

Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler

19

2.4.

Paydaş Analizi

21

2.5.

Kurum İçi Analiz

24
2. 5.1 Kurum Organizasyon Yapısı

24
2.5.2 İnsan Kaynakları

25
2.5.3 Teknolojik Düzey

33
2.5.4 Mali Kaynaklar

37

2.6.

Kurum Dışı Analizi

41
2.6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

41

2.7.

Üst Politika Belgeleri

45

2.8.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

45

2.9.

Gelişim/Sorun Alanları Listesi

48

2.9.1.

Eğitim-Öğretime Erişim İle İlgili Gelişim/Sorun Alanları

48

2.9.2.

Eğitim-Öğretimde Kalite Geliştirilmesi İle İlgili Gelişim/Sorun Alanları

48

2.9.3.

Kurumsal Kapasite İle İlgili Gelişim/Sorun Alanları

48

III. BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ

49

3.1.

Misyonumuz

50

3.2.

Vizyonumuz

50

3.3.

Değerlerimiz

50

3.4

Stratejik Amaç ve Hedefler

51

3.5

Temalar

3.5.1. Tema1- Eğitim-Öğretime Erişimin Arttırılması

51

3.5.2. Tema2- Eğitim –Öğretimde Kalitenin Arttırılması

53

3.5.3. Tema3- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

55

IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

58

4.1.

Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Tablosu

59

V. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

60

5.1.

İzleme ve Değerlendirme

61

5.2.

Raporlama

62


TABLOLAR
Tablo 1: Atayurt Ortaokulu stratejik planlama üst kurulu

Tablo 2: Atayurt Ortaokulu stratejik planlama ekibi

Tablo 3: Stratejik Planlama Çalışmaları Tablosu

Tablo 4: Stratejik Planlama Adımları

Tablo 5: Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli

Tablo 6: Faaliyet Alanları Ürün Ve Hizmetler Genel Görünümü

Tablo 7: Atayurt Ortaokulu Ürün-Hizmet Listesi

Tablo 8: Paydaş Analizi

Tablo 9: Yararlanıcı-Ürün/Hizmet Matrisi

Tablo 10: Paydaş Önem Etki Matrisi

Tablo 11: Atayurt Ortaokulu Teşkilat Şeması

Tablo 12: Okulda Oluşturulan Birimler

Tablo 13: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı

Tablo 14:Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu

Tablo 15:Öğretmenlere İlişkin Bilgiler.

Tablo 16:Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler

Tablo 17: Çalışanların Görev Dağılımı

Tablo 18:Okul Rehberlik Hizmetleri

Tablo19:Okulun Teknolojik Altyapısı:

Tablo 20: Okulun Fiziki Altyapısı

Tablo 21: Okul/Kurum Kaynak Tablosu:

Tablo 22:Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu

Tablo 23: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

Tablo 24: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler

Tablo 25 : Sınıf Öğrenci Sayı Ortalamaları, Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları

Tablo 26: Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı

Tablo 27: Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Tablo 28: Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı


Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə