T c ulaştırma Bakanlığı traceca ulusal Sekreterliği Avrupa Birliği Tacis traceca programıYüklə 1,65 Mb.
səhifə1/14
tarix05.09.2018
ölçüsü1,65 Mb.
#76989
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

T.C

Ulaştırma Bakanlığı

TRACECA Ulusal Sekreterliği

Avrupa Birliği Tacis TRACECA Programı

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan


TACIS 117107
TRACECA ve TENs KORİDORLARI ARASINDA DENİZ BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

Samsun Limanı, Ro Ro Terminali
Fizibilite Çalışması
Sonuç Raporu
Mayıs 2009


Rapor Kapağı
Proje Başlığı:

TRACECA and TENs Koridorları arasında Deniz Bağlantılarının İyileştirilmesi


Proje Numarası:

TACIS 117107


Müşteri:
İsim: Avrupa Komisyonu

Adresi: Avrupa Yardımı İşbirliği Ofisi

Ofis: J-54 04/250

1049 BrükselTel: +32 2 298 02 57

Fax: +32 2 296 62 17

İrtibat: Barbara BERNARDI

Program Müdürü


Yüklenici:
İsim: Royal Haskoning, Hollanda

Adres: Barbarossastraat 35 Postbus 516500 AD Nijmegen, Hollanda

Tel: +31 24 32 84 147

Faks: +31 24 36 09 634

İrtibat: Edwin LOCK

Proje Lideri


Rapor Tarihi: Mayıs 2009
Raporlama Tarihi: 2008-2009
Raporun Yazarları: Andre Merrien (Egis Bceom International)

Klas Westerkamp (NEA)

Gönül Ertürker ( Golder Associates, Egis Bceom International)

Edwin Lock (Royal Haskoning)
Referanslar ve Bibliyografi


 1. Ulaştırma Altyapı Gereklilik Değerlendirmesi (TINA), Final Raporu, Mayıs 2007

 2. Ulusal Liman Geliştirme Mastır Planı Çalışması Final Raporu

(Japonya Denizaşırı Kıyı Alanı Geliştirme Enstitüsü, Ağustos 2000)

 1. Liman Geliştirmesi, gelişen ülkelerde planlamacılar için el kitabı, 2. Basım, New York 1985, UNCTADPara Birimi (10 Nisan 2009)
Euro ve Türk Lirası 1 Euro=2.08 TL

Euro ve ABD Doları 1 Euro= 1.31 USDProje Bilgileri
Proje Başlığı: TRACECA ve TEN Koridorları Arasında Deniz Bağlantılarının Geliştirilmesi
Proje Numarası: TACIS 117107
Ülkeler: Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye, Ukrayna
Proje Faaliyetleri:
Aşama O ( Nisan- Haziran 2007):
Başlangıç
Aşama 1A (Haziran 2007-Nisan 2008):
Pazar Çalışması Hazırlığı
Aşama 1B ( Haziran 2007- Nisan 2008):
Eylem Planı Hazırlığı

Kamu Özel İşbirliği Çerçevesinde Liman Geliştirilmesi


Aşama 2 (Mayıs 2008-Nisan 2009):
Samsun Limanı Ro-Ro Terminali Fizibilite Çalışması Hazırlığı

Filyos Limanı Projesi ön fizibilite çalışması

Denizcilikte Emniyet ve güvenlik uygulaması

Liman Birliği Pilot Çalışması

Bölgede liman yatırımlarında kamu özel işbirliği ve bankalarca muteber projeler
Proje Başlangıç Tarihi: 16 Nisan 2007
Proje Süresi: 24 ay
Danışman Firmalar:

Royal Haskonings (Hollanda)

NEA Ulaştırma Araştırma ve Eğitim (Hollanda)

Egis Bceom International (Fransa)İÇİNDEKİLER


 1. Giriş

        1. 1. 1. Arka Plan 1

        2. 1.2. İş Akışı 1

   1. 1.3. Liman özelleştirilmesi ve liman mastır planı 2

 2. Planlama Kriteri

  1. 2.1. Gelgit, Rüzgâr ve Dalga 3

   1. 2.2. Yerleşke Kısıtlamaları 3

    1. 2.3. Planda kullanılan araç ve taşıtlar 4

 3. Pazar Çalışması

  1. 3.1. Genel Liman istatistikleri 6

  2. 3.2. Mevcut Ro-Ro hatları 7

  3. 3.3. Hinterlant potansiyeli 8

  4. 3.4. Mevcut RoRo hatlarının analizi 11

  5. 3.5. Engeller 12

  6. 3.6. Olasılıklar 13

  7. 3.7. Sonuç 15

 4. Terminal Planı

4.1. Rıhtım İhtiyaçları 17

4.2. Park İhtiyaçları 17

4.3. Liman Girişi 18

4.4. Güvenlik Sistemleri 18

4.5. Karayolu Bağlantısı 18

4.6. Proje Alternatifleri 19

4.6.1. Proje Alternatifi 1 19

4.6.2. Proje Alternatifi 2 20

4.6.3. Proje Alternatifi 3 20
5. Maliyet Analizi

5.1. Sermaye Maliyeti 22

5.2. Bakım ve operasyon Giderleri 22

6. Mali Analiz

6.1. Giriş 23

6.2. Temel Varsayımlar 23

6.3. Temel Yatırımlar 24

6.4. İşletme Giderleri 25

6.5. Gelirler 25

6.6. Finansal sonuçlar 27

7.7. Genel Sonuçlar 30

7. Çevresel Konular

7.1. Giriş 31

7.2. Proje 34

7.3. Yerel çevrenin tanıtılması 34

7.3.1. Çevresel Konum Durumu 35

7.3.2. Çevresel Yönetim Pratikleri 35

7.3.3. Paydaşlar 37

7.4. Çevresel Konular 38

7.5. Proje Alternatiflerinin Karşılaştırılması 39


9.6. Projenin Çevre Üzerinde Öncelikli Proje Etkileri 40
10. Genel Sonuçlar 41


Tablolar
Tablo 3.1. Yük, Samsun Limanı, 2004&2005

Tablo 3.2. Yük, Samsun Limanı, 2006&2007

Tablo 3.3. Taşıma araçları, sayı cinsinde, 2002&2006

Tablo 3.4. Samsun Limanı RoRo toplam Pazar potansiyeli, 2020, ton

Tablo 3.5. RoRo’ya göre direkt kara ulaştırması giderleri

Tablo 3.6. Samsun Limanı RoRo toplam market potansiyeli, 2020, ton, birim

Tablo: 6.1. Toplam İşletme Giderleri (Euro):

Tablo 6.2. Römorkör Faaliyetleri Tahmini:

Tablo 6.3. Gelirler (Euro)

Tablo 7.1. Çevre Düzenlemeleri

Tablo 7.2. Proje Alternatiflerinin Çevre Konularında Karışlaştırılması

Tablo 7.3. Projenin çevre üzerindeki öncelikli etkileri
Haritalar
Harita 3.1. Samsun Limanı Hinterlandı

Ekler:

 1. Pazar Çalışma Raporu

 2. Bütçe tahminleri (Alternatif 1, Alternatif 2, Alternatif 3)

 3. Finansal Tablolar

 4. 26 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da yapılan Çalıştay/Toplantı Tutanağı

Fizibilite Çalışması Harita ve Şekiller:
 • Harita 1

 • Harita 2

 • Mevcut Durum

 • Alternatif 1 (3 adet şekil )

 • Alternatif 2 (3 adet şekil)

 • Alternatif 3 (3 adet şekil)
 1. Giriş
  1. Arka Plan

Ekte yer alan yerleşim haritasında da görüleceği üzere, Türkiye’nin Kuzeyinde yer alan Samsun Limanı Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilmektedir. Yaklaşık 2.5 milyon ton yük kapasitesine sahip olan liman 4, 7 ve 8. Trans Avrupa Şebekesi (TENs) Koridorlarına bağlantılıdır. Ayrıca Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan tek demiryolu-feri bağlantılı liman olma özelliğine sahiptir.


Bu projeden asıl beklenen feri terminalinin modernizasyonu ve iyileştirilmesi idi fakat Samsun demiryolu-feri terminali iyileştirme çalışmaları TCDD ve Türk Şirketi olan UPM tarafından başlatılmıştı. Yeni feri terminal hem Türk hem de Rusya gemilerine hizmet edecek ve terminalde yeni bir boji değiştirme istasyonu kurulacaktı. Mart 2009 tarihine gelindiğinde iyileştirme çalışmaları bitmek üzereydi.
Bu bağlamda projenin bu kısmının kontrattan çıkarılmasına ve bunun yerine TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliğinin talebi üzerine Samsun Limanı Ro-Ro terminali fizibilite çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar Samsun Limanında gerçek anlamda bir Ro-Ro terminali olmamasına rağmen, özellikle Samsun-Novorosisk limanı arasında artış gösteren Ro-Ro trafiği dikkat çekmektedir. (bkn. 1. yerleşke haritası)  1. İş Akışı

Aşağıdaki iş akışı proje tarafından Nisan 2008 tarihinde Avrupa Yardımlaşma İşbirliği Ofisine sunulmuştur: • Planlama Kriteri

 • Pazar Çalışması

 • Samsun Limanı terminal proje alternatifleri

 • Sözkonusu alternatiflerin maliyetleri

 • Finansal analiz

 • Çevre çalışması
  1. Liman özelleştirilmesi ve liman mastır planı

Danışman firma Mayıs 2008 tarihinde Samsun limanının özelleştirilmesi için ihaleye çıkılacağı bilgisini edinmiştir. Eylül 2008 tarihinde ise ihalenin Samsun’da hububat elleçlemesi ve tahıl depolaması ile hâlihazırda limanın kullanıcısı olan Ceynak Grup tarafından kazanıldığı ilan edilmiştir. Ceynak ve Türk Hükümeti arasında görüşmeler devam ettiğinden dolayı, proje süresince TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliğinin koordinesi ile TCDD ve Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) ile işbirliğine gidilmiştir.


Yine de 26 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliğinin koordinesi ile TCDD ve RoRo firmalarının katılımı ile yapılan Samsun Limanı Ro-Ro Terminali Fizibilite Çalışması konulu çalışma grubu toplantısına (bkn. Ekte yer alan toplantı tutanağı) Ceynak tarafından da katılım sağlanmıştır.
Mart 2009 sonunda Ceynak ve Türkiye Hükümeti arasındaki görüşmelerin hala sonuçlanmadığı dikkate alındığında limanın sahibi ve işletmecisi hala TCDD’dir.


 1. Planlama Kriteri
  1. Gelgit, Rüzgâr ve Dalgalar

Karadeniz’de 10 ve 20 cm arasında olan astronomik gelgit aralığı oldukça sınırlıdır. (Fakat kuvvetli rüzgâr ve düşük atmosferik basınçlar 50 ila 70 cm’e ulaşan dalgalara neden olabilmektedir.) Her ne kadar demiryolu feri terminali için sınırlı gelgit aralığı rampayı zorunlu kılsa da yapılacak olan RoRo terminali için hareketli bir rampaya gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.


Samsun havalimanında 2008 yılında SSW’den NNW yönüne doğru rüzgar istatistikleri elde edilmiştir. Samsun iç limanı ve özellikle ana rıhtımı rüzgara karşı gemi manevralarında yanaşma ve ayrılmayı kolaylaştıran belirli kara korumasından faydalanmaktadır.
Var olan dalgakıran sistemi limanın iç kısmını dalgalardan korumaktadır. Liman Başkanı yılda sadece birkaç problemli gün yaşandığını ve bu problemlerin de dalgalardan değil çok güçlü esen rüzgârlardan kaynaklandığını ifade etmiştir.


  1. Yerleşke Kısıtlamaları

İkinci yerleşim haritasında da belirlenen yeşil alanların herhangi bir liman faaliyeti tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir.


Ayrıca, limanın doğu tarafında yer alan iskelenin demiryolu-feri faaliyetleri (demiryolu feri gemilerinin yanaşması, demiryolu vagonlarının park etmesi ve sıralanması) için kullanılacağı dikkate alındığında RoRo’nun bu alanda gelişmesi için yeterli alana sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, Ankara bağlantılı otoban şehrin kuzeyine bağlanmaktadır; bu alanın da karayolu bağlantısı için uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Mevcut durumu gösteren çizimlerde de görüleceği üzere Ro-Ro faaliyetleri için şuan “Ana rıhtım” adı verilen alan hangar tarafından kullanılmaktadır. Birçok römork ve yarı römork rıhtım veya hangar kenarlarına park etmekte ve bu durum da diğer liman faaliyetlerine engel oluşturmaktadır.
Kuzeye, Ceynak’ın modern silo kompleksine yaklaştıkça rıhtıma yakın düzgün olarak kaplanmış ve çoğunlukla boş karayolu römorkları tarafından kullanılan boş bir alan bulunmaktadır. Bu alan RoRo veya konteynır, veya bileşik RoRo & konteynır terminali için uygun görülmektedir.
Limanın biraz daha kuzeyine gittiğimizde bu alanın Serbest Ticaret Bölgesi olarak kullanıldığını ve bu bakımdan da RoRo faaliyetleri için uygun olmadığı gözlemlenmiştir.


  1. Planda kullanılan araç ve taşıtlar

Ro-Ro fizibilite çalışması için dizayn aracı 38 tonluk yarı römorklardır. Bunlar 18 m uzunluk ve 2.5 metre genişliğe sahip olup Karadeniz’de RoRo gemilerinin taşıdığı en büyük araç durumundadır. Bazı durumlarda römorklar traktörsüz yüklenmektedir fakat bu durum Samsun limanında tercih edilen bir yöntem değildir. Samsun’dan Türkiye’de üretilen ve İstanbul çevresinden gelen otobüs ve arabaların ithali gerçekleştirilmektedir.


Dizayn taşıtı bölgenin en büyük RoRo gemisi olan Ulusoy tip 1 RoRo gemisidir:

 • LOA: 146 m

 • Genişlik: 22 m

 • Yüklü Su Kesimi: 5.5 m (6.5-7 m su genişliği gerekmektedir)

 • Kapasite: 95 yarı römorkör ve 120 yolcu

 • Kıç taraf rampası

Karadeniz’de faaliyet gösteren demiryolu-ferilerinin 180 m’den yukarı LOA ve 7 m’yi geçen su kesimi gibi daha geniş teknik özelliklere sahip olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.

 1. Pazar Çalışması

Aşağıda Samsun Limanı RoRo terminali pazar çalışma raporunun bir özeti yer almaktadır. Tüm rapor ise ekte verilmektedir.
  1. Genel Liman İstatistikleri

Aşağıdaki tablolarda 2004-2007 yılları arasında Samsun limanı faaliyetlerine ait bazı istatistikler verilmiştir.


Tablo 3.1. Yük, Samsun Limanı, 2004&2005
2004

2005
Yükleme

Boşaltma

Toplam__734.624__2.337.610__3.112.234'>Toplam

Yükleme

Boşaltma

Toplam

Genel

122.552

74.632

197.184

102.047

69.341

170.157

Konteynır

0

0

0

0

0

0

RoRo

295.296

263.703

558.999

381.747

268.127

649.874

Kuru Yük

316.776

2.001.935

2.318.711

211.111

2.001.019

2.213.361

Diğer

0

37.340

37.340

0

33.816

33.816

Toplam

734.624

2.337.610

3.112.234

694.905

2.372.303

3.067.208Tablo 3.2. Yük, Samsun Limanı, 2006&2007
2006

2007
Yükleme

Boşaltma

Toplam

Yükleme

Boşaltma

Toplam

Genel

154.688

83.581

239.269

228.457

145.894

374.351

Konteynır

0

0

0

0

0

0

RoRo

367.598

275.406

643.004

307.642

214.603

522.245

Kuru Yük

1.729

1.145.060

1.146.789

0

688.703

688.703

Diğer

0

18.229

18.229

2.000

26.006

31.006

Toplam

524.015

1.522.276

2.046.291

538.099

1.078.206

1.616.305

Tablolarda da görüleceği üzere 2004 yılında 3.1 milyon olan yük miktarı 2007 yılında ciddi bir düşüş göstermiş ve 1.6 milyon ton olmuştur. O dönem boyunca genel yük akışı iki katına çıkmış, RoRo %7 civarında azalmış, 2004 yılında 2.3 milyon ton olan kuru yük ise 2007 yılına gelindiğinde 688.703 tona düşmüştür. Bu düşüşe neden olan belli başlı mallar şöyledir: kömür (-20%), demir (-26%), hurda (-22%) ve tahıl (-21%).
  1. Mevcut Ro-Ro Hatları

Tablo 3.3. Samsun ve bazı diğer Karadeniz limanlarında Ro-Ro bağlantıları hakkında bilgi vermektedir.


Tablo 3.3. Taşıma araçları, sayı cinsinde, 2002&2006

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Samsun-Novrosisk

18.095

19.846

31.201

39.220

38.961

31.423

23.523

Zonguldak-Ukrayna

8.977

8.739

9.153

15.629

19.147

19.147

23.632

Rize-Poti

1.80

5.372

5.032

3.648

742Trabzon-Sochi

3.641

1.609

3.512

3.403

6.574
10.150


Yüklə 1,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə