T. C. Yakutiye kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ aliravi İlkokuluYüklə 0,77 Mb.
səhifə2/7
tarix09.01.2022
ölçüsü0,77 Mb.
#96792
1   2   3   4   5   6   7
M.Lütfi KARACA

Okul Müdürü
GİRİŞ

Plansız programsız yapılan bir işin menfi sonuçlar doğurduğu ve yöntemsiz, plansız gayretlerle bir yere varılamayacağı ortadadır. Bizler yarınları düşünen ve sağlam adımlarla hızlı büyümenin peşindeyiz. Atatürk’ün muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini gerçekleştirmeyi başaracağımıza inanıyor ve azimle çalışıyoruz.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO


SUNUŞ

5

GİRİŞ

6

BİRİNCİ BÖLÜM: ALİRAVİ İLKOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

9-12

Yasal Çerçeve

9

Stratejik Planlama Çalışmaları

10-11

İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ

12-50

1.

Tarihsel Gelişim

13

2.

Yasal Yükümlülükler

13-17

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

18

4.

Paydaş Analizi

18-21

5.

Kurum İçi Analiz

23-47
5.1 Örgütsel Yapı

23-28
5.2 İnsan Kaynakları

28-40
5.3 Teknolojik Düzey

41-42
5.4 Mali Kaynaklar

43
5.5 İstatistikî Veriler

44-47

6.

Çevre Analizi

48-49
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

48
6.2 Üst Politika Belgeleri

49

7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

50

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

51-70

8.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

51-52

9.

Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

53-62

10.

Tema,Stratejik Amaç ve Hadef Tablosu

63-65

11.

Maliyet Tablosu

66

12.

Kaynak Tablosu

67

13.

İzleme ve Değerlendirme

68KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

Aliravi İlkokulu

Kurum Türü

İlkokul

Kurum Kodu

711965

Kurum Statüsü

Kamu  Özel


Kurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici :2

Öğretmen :16

Hizmetli :3

Memur :-

Öğrenci Sayısı

293

Öğretim Şekli

Normal  İkili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1965

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Belgegeçer

442 213 78 81

0442 213 79 31

Kurum Web Adresi

http://aliraviilkokulu.meb.k12.tr/

Mail Adresi

711965@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Mahalle :Rabia Ana Mah.

Posta Kodu :25040

İlçe :Yakutiye

İli :Erzurum

Kurum Müdürü

M.Lütfi KARACA

GSM Tel: ……………..


Kurum Müdür Yardımcısı

M.YasinKALAYCIOĞLU GSM Tel :………………..


BİRİNCİ BÖLÜM

ALİRAVİ İLKOKULU

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Yasal Çerçeve

Stratejik Planlama Çalışmaları

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Yasal çerçeve

 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

 • Stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki

 • Yönetmelik

 • Dpt - kamu kuruluşları için stratejik planlama kılavuzu

 • 2007 - 2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma planı

 • 2007 - 2013 eğitim özel ihtisas komisyonu raporu

 • . Milli eğitiim ile ilgili mevzuat

 • . 2010 - 2014 milli eğitim bakanlığı stratejik planı

 • . 2010 - 2014 Erzurum milli eğitim müdürlüğü stratejik planı

 • . Yakutiye ilçe milli eğitim müdürlüğü stratejik planı

 • . Milli eğitim strateji belgesi

 • . Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve

 • Sektörel plan ve programlar

 • . Milli eğitim şura kararları

 • . Tübitak vizyon 2023 eğitim ve insan kaynakları raporları

 • . 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma planı

 • . Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı td yayımlanan

 • .Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 

 • . Şubat 202 tarih ve 2533 sayılı td. Yapımlanan meb taşra

 • Teşkilatı toplam kalite yönetimi uygulama projesi

 • . Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

 • .2013/26 sayılı genelge

Stratejik Planlama Çalışmaları

Okulumuzda stratejik planlama çalışmaları öncelikle EKYS ekiplerinin çalışmaları ile başlatılmıştır. Stratejik planlama ile ilgili bir iş takvimi oluşturulmuştur.Bu konuda eğitim alan öğretmenlerimizce okul paydaşlarına seminer verilmiştir.Durum analizleri yapılmıştır.Misyon,vizyon ve Temel Değerler belirlenmiştir.Stratejik amaç ve hedefler tespit edilmiştir. Faaliyet eylem planı hazırlanmıştır. Son olarak maliyetlendirme yapılarak plana son hali verilmiştir.

Plan hazırlanırken öz değerlendirme form ve anketleri kullanılmıştır.Bu anketlerin sonuçları titizlikle ekibimizce değerlendirilmiştir.

Stratejik plan çalışmalarında tüm okul paydaşları ile işbirliği yapılmıştır. Yönetici, öğretmen, öğrenci, veliler, muhtarlar, STK’ lar, çevre esnafı ve kanaat önderleri bu çalışmalarda etkin yer almıştır.Genel olarak plan şu bölümlerden oluşmuştur.

 • Stratejik planın hazırlık süreci

 • Durum analizi

 • Kurum içi analiz ve çevre analizi

 • Geleceğe bakış

 • Kurum stratejileri

 • İzleme ve değerlendirme

ALİRAVİ İLKOKULU

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi(Üst Kurul)

Unvanı

Adı-Soyadı

İletişim

Müdür

M.Lütfi KARACA

Tlf.:2137881

Müdür Yardımcısı

M. Yasin KALAYCIOĞLU eeeeeKKKALAYCIOĞMLU

Tlf.:2137881

Öğretmen

Tolga DİRİBAŞ

Tlf.:2137881

Okul Aile Birliği Başkanı

Haluk LAEDDİNOĞLU

Tlf.:

……………………..
Destek Personeli (Hizmetli)


Nihat BÜYÜKSAVAŞ

Tlf.:2136929

16/11/2015

M. Lütfi KARACA


OKUL MÜDÜRÜ
ONAY

Stratejik Planlama Ekibi:

Haluk ALAEDDİNOĞLU -Öğretmen-………………….

İbrahim ÇELEBİ -Öğretmen-……………………

Özlem ÜST -Öğretmen-……………………..

Atilla ŞAHİNER -Öğretmen-………………………..

Muhittin ADIGÜZEL -Veli-……………….

Selami AYGÜN -Veli-…………………

İKİNCİ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.

Tarihsel Gelişim
2.

Yasal Yükümlülükler
3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.

Paydaş Analizi
5.

Kurum İçi Analiz5.1 Örgütsel Yapı5.2 İnsan Kaynakları5.3 Teknolojik Düzey5.4 Mali Kaynaklar5.5 İstatistikî Veriler
6.

Çevre Analizi6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi6.2 Üst Politika Belgeleri
7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
MEVCUT DURUM ANALİZİ

1. Tarihsel Gelişim

Okulumuz 1891 yılında Yoncalık Mahallesinde iki katlı ahşap bir evde Yoncalık İlkokulu adı ile eğitim öğretime başlamış, 1933 yılında binanın yıkılması nedeniyle kapatılmıştır.

6 Ekim 1958 tarihinde bu binanın temelleri atılmış,16 Şubat 1961 tarihinde de bina hizmete girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 02.09.1961 tarihinde Eğitim Enstitüsü olarak hizmet vermesine karar verilmiş, öğrenciler ise Vali Hafız Paşa İlkokulu’na gönderilmiştir. 1967 yılında Eğitim Enstitüsü bugünkü binasına taşınınca, 1967-1968 eğitim öğretim yılından itibaren Aliravi İlkokulu olarak hizmet vermeye başlamıştır.2. Yasal Yükümlülükler

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 60 — İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

Müdür Yardımcısı

Madde 62 — (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal(35), yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə